Conceptualization and Measurement of Democracy (avsluttet)

Conceptualization and Measurement of Democracy er et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådets FRISAM midler. Prosjektet ledes av professor Håvard Hegre, og vil vare fra 2011 til 2014.

Om prosjektet 

Prosjektet søker å evaluere og analysere ulike demokratibegrep. Videre er et av prosjektets hovedfokus knyttet til datainnsamling og måling av ulike aspekter av demokrati og forskjellige politiske institusjoner. Arbeidet knyttet til konseptualisering og måling av demokrati, samt arbeidet knyttet til disaggregering av demokratiets ulike aspekter, vil være vesentlig for å kunne utvikle bedre teoretiske rammeverk og bedre empiriske modeller for å undersøke ulike effekter av demokrati.

I tråd med dette er prosjektets hovedmål å analysere effektene av demokrati, og mer spesifikke aspekter av demokrati som økonomisk vekst, konflikt, økonomisk ulikhet og politisk stabilitet.

Se prosjektets engelske side for mer utfyllende informasjon.

Publisert 27. apr. 2011 11:53 - Sist endret 11. jan. 2019 12:15