Bjørn Erik Rasch

Instituttleder - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Bjørn Erik Rasch
English version of this page
Telefon +47 22855183
Rom 843
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus Blindern 8. etg.
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Valgsystemer og voteringsmetoder
 • Parlamentarisme, regjeringer og parlamentariske beslutningsprosesser
 • Grunnlover og konstitusjonspolitikk
 • Israelsk politikk

Undervisning

STV2360 Democratic Institutional Design
 

Bakgrunn

Professor ved UiO fra 1994. Utdannet ved Universitetet i Oslo (cand.polit. 1982). Rasch var stipendiat (1983-87) og forsker ved Universitetet i Oslo (1987-90) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, ISF (1990-94). Gjesteopphold ved University of California San Diego (1993), Harvard University (1997), Columbia University (1999-2000), Tel Aviv University (2016; 2017) og Sciences Po Paris (2018). 

Priser

 • The Duncan Black Prize for beste artikkel i tidsskriftet Public Choice, 1987.
 • Fagbokprisen (kr. 100.000) fra Fagbokforlaget, Bergen, 1999

Verv

Undervisningsleder Institutt for statsvitenskap. Leder for bachelor- og masterprogrammene i statsvitenskap, 2005-2011.

Prodekan (studiedekan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 2012-2015.

Faglig leder for det tverrfakultære Demokratiprogrammet (Demokrati som idé og praksis) ved Universitetet i Oslo, 2009-2011. Leder for programmets styringsgruppe 2012-2013.

Leder for Det sentrale valgstyret ved Universitetet i Oslo 2018-19. 

Tidligere redaktør for Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift og medlem av redaksjonsrådet for Legislative Studies Quarterly og Journal of Theoretical Politics.


Co-convenor ECPR Standing Group on Parliaments.

Emneord: Politisk teori, Valg og Demokrati, Parlamentarisme, Grunnlover, Nordic

Publikasjoner

 • José Antonio Cheibub & Bjørn Erik Rasch (2021): "Constitutional parliamentarism in Europe, 1800-2019", West European Politics (first published online February 9, 2021). DOI 10.1080/01402382.2020.1870841.  
 • José Antonio Cheibub, Shane Martin & Bjørn Erik Rasch (2021): "Investiture rules and formation of minority governments in European parliamentary democracies," Party Politics 27: 351-362 (first published online June 4, 2019).
 • Bjørn Erik Rasch: "Institutional Foundations of Legislative Agenda Setting," pp. 455-480 in Shane Martin, Thomas Saalfeld and Kaare Strøm, eds. The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford: Oxford University Press, 2014. 
 • Richard Niemi og Bjørn Erik Rasch: "An extension of Black's theorem on voting orders to the successive procedure", Public Choice 1987.
 • Bjørn Erik Rasch: «Manipulation and Strategic Voting in the Norwegian Parliament», Public Choice, 1987, 52: 57-73.
 • Bjørn Erik Rasch: «Parliamentary Floor Voting Procedures and Agenda Setting in Europe», Legislative Studies Quarterly 25 (2000): 3-23.
 • George Tsebelis and Bjørn Erik Rasch: «Patterns of Bicameralism», in Herbert Döring (red.), Parliaments and Majority Rule in Western Europe. Frankfurt/New York: Campus/St. Martin's Press, 1995.
 • Bjørn Erik Rasch: «Electoral Systems, Parliamentary Committees, and Party Discipline», in Shaun Bowler, David M. Farrell and Richard S. Katz (eds.), Party Cohesion, Party Discipline, and the Organization of Parliaments. Columbus, OH.: Ohio State University Press. 1999.
 • Bjørn Erik Rasch: "Norway: Institutionally Weak Governments and Parliamentary Voting on Bills," pp. 234-253 in Bjørn Erik Rasch and George Tsebelis, eds. The Role of Governments in Legislative Agenda Setting. London: Routledge, 2011.
 • Bjørn Erik Rasch: "Why Minority Governments? Executive-Legislative Relations in the Nordic Countries," in Thomas Persson and Matti Wiberg, eds. Parliamentary Governments in the Nordic Countries at a Crossroads. Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation. Stockholm: Santerus, 2011.
 • Bjørn Erik Rasch and Roger Congleton, «Stability and Constitutional Amendment Procedures», in Roger Congleton and Birgitta Swedenborg, ed. Democratic Constitutional Design and Public Policy: Analysis and Evidence. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.
 • Bjørn Erik Rasch, Demokrati - ideer og organisering. Bergen: Fagbokforlaget, 2000.
 • Bjørn Erik Rasch, Kampen om regjeringsmakten. Norsk parlamentarisme i europeisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget, 2004.
 • Bjørn Erik Rasch, red. Islamistisk terrorisme. Oslo: Abstrakt forlag, 2005.
 • Bjørn Erik Rasch, Janne Haaland Matlary og Per Kristen Mydske, red. Spillet om Irak. Oslo: Abstrakt forlag, 2003. 
 • Bjørn Erik Rasch, red. Amerikansk politikk. Politisk system og politisk tenkning. Oslo: Abstrakt forlag, 2008.
 • Bjørn Erik Rasch, red. Symbolpolitikk og parlamentarisk styring. Oslo: Universitetsforlaget, 1993.
 • Rasch, Bjørn Erik & Cheibub, Jose Antonio (2021). Constitutional parliamentarism in Europe, 1800-2019. Western European Politics.  ISSN 0140-2382. . doi: 10.1080/01402382.2020.1870841 Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (2020). Mindretallsregjeringer i norsk parlamentarisme i komparativt perspektiv, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel 28.  s 489 - 508
 • Rasch, Bjørn Erik (2020). Norske regjeringer etter 1945 - ville investitur gjort en forskjell?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  9.
 • Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2019). Investiture rules and formation of minority governments in European parliamentary democracies. Party Politics.  ISSN 1354-0688. . doi: 10.1177/1354068819850447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasch, Bjørn Erik & Bucur, Cristina (2019). Institutions for Amending Constitutions, In Roger D. Congleton; Bernard Grofman & Stefan Voigt (ed.),  The Oxford Handbook of Public Choice. Volume 2..  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-046977-1.  Chapter 9.  s 156 - 176
 • Rasch, Bjørn Erik & Strøm, Kaare (2019). En mindre særegen parlamentarisme? Utviklingstrekk og reformforsøk, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 8.  s 117 - 133
 • Bucur, Cristina; Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2018). Constitution Making and Legislative Involvement in Government Formation, In Jon Elster; Roberto Gargarella; Vatsal Naresh & Bjørn Erik Rasch (ed.),  Constituent Assemblies.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108427524.  8.  s 186 - 202
 • Gargarella, Roberto; Rasch, Bjørn Erik; Naresh, Vatsal & Elster, Jon (2018). Introduction, In Jon Elster; Roberto Gargarella; Vatsal Naresh & Bjørn Erik Rasch (ed.),  Constituent Assemblies.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108427524.  Introduction.  s 1 - 13
 • Hovi, Jon; Høyland, Bjørn & Rasch, Bjørn Erik (2016). Topptidsskrifter i statsvitenskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  32(3), s 290- 298 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-04
 • Aardal, Bernt & Rasch, Bjørn Erik (2015). Stemmer også norske velgere taktisk?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 11.  s 219 - 246
 • Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2015). Government Selection and Executive Powers: Constitutional Design in Parliamentary Democracies. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  38(5), s 969- 996 . doi: 10.1080/01402382.2015.1045289
 • Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (2015). Investiture Rules Unpacked, In Bjørn Erik Rasch; Shane Martin & Jose Antonio Cheibub (ed.),  Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-874701-7.  Chapter 19.  s 331 - 356
 • Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (2015). Investiture Rules and Government Formation, In Bjørn Erik Rasch; Shane Martin & Jose Antonio Cheibub (ed.),  Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-874701-7.  Chapter 1.  s 3 - 26
 • Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik & Rasch, Bjørn Erik (2014). Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(4), s 406- 427 . doi: 10.1111/1467-9477.12029 Vis sammendrag
 • Nguyen Duy, Iris & Rasch, Bjørn Erik (2014). Hvor gammel er grunnloven? Grunnlovsendringer gjennom 200 år, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 6.  s 95 - 113
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Fagkomiteene - politiske verksteder?, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel 11.  s 384 - 398
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Insincere Voting under the Successive Procedure. Public Choice.  ISSN 0048-5829.  158(3-4), s 499- 511 . doi: 10.1007/s11127-012-0054-6 Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Institutional Foundations of Legislative Agenda Setting, In Shane Martin; Thomas Saalfeld & Kaare Strøm (ed.),  The Oxford Handbook of Legislative Studies.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-965301-0.  Chapter 22.  s 455 - 480
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). On the Non-Deliberative Nature of Parliamentary Debates., In Hannu Nurmi & Tapio Raunio (ed.),  The Serious Game of Politics. Festschrift for Matti Wiberg..  Finnish Political Science Association.  ISBN 978-952-67472-3-1.  Chapter 9.  s 137 - 158
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Opposisjonen, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel 14.  s 439 - 454
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Rasch, Bjørn Erik (2013). Til minne om Hanne Marthe Narud. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  29, s 3- 9
 • Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2013). Political Parties and Constitutional Change, In Wolfgang Müller & Hanne Marthe Narud (ed.),  Party Governance and Party Democracy.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6588-1.  Chapter 11.  s 205 - 229
 • Rasch, Bjørn Erik (2011). Behavioural Consequences of Restrictions on Plenary Access: Parliamentary Questions in the Norwegian Storting. The Journal of Legislative Studies.  ISSN 1357-2334.  17(3), s 382- 393 . doi: 10.1080/13572334.2011.595131
 • Rasch, Bjørn Erik (2011). Norway: institutionally weak governments and parliamentary voting on bills, In Bjørn Erik Rasch & George Tsebelis (ed.),  The role of governments in legislative agenda setting.  Routledge.  ISBN 978-0-415-48101-4.  Chapter 14.  s 234 - 253
 • Rasch, Bjørn Erik (2011). Why Minority Governments? Executive-Legislative Relations in the Nordic Countries, In Thomas Persson & Matti Wiberg (ed.),  Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation.  Santérus Academic Press Sweden.  ISBN 978-91-7335-026-6.  Kapittel 2.
 • Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (2011). Governments and legislative agenda setting: an introduction, In Bjørn Erik Rasch & George Tsebelis (ed.),  The role of governments in legislative agenda setting.  Routledge.  ISBN 978-0-415-48101-4.  Chapter 1.  s 1 - 20
 • Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (2011). The role of governments in legislative agenda setting: conclusion, In Bjørn Erik Rasch & George Tsebelis (ed.),  The role of governments in legislative agenda setting.  Routledge.  ISBN 978-0-415-48101-4.  Chapter 16.  s 270 - 273
 • Rasch, Bjørn Erik (2010). Lotteridemokrati? Om det manglende samsvaret mellom velgerflertall og stortingsflertall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  26(2), s 168- 181
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). Opposition Parties, Electoral Incentives and the Control of Government Ministers: Parliamentary Questioning in Norway, In Steffen Ganghof; Christoph Hönnige & Christian Stecker (ed.),  Parlamente, Agendasetzung und Vetospieler. Festschrift für Herbert Döring.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  ISBN 978-3-531-15297-4.  Chapter 13.  s 199 - 214
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). Politiske valg, maktspredning og folkevilje, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 2.  s 31 - 44
 • Rasch, Bjørn Erik & Eriksen, Sara Kristine (2009). En eller to sensorer? Et eksperiment i sosial interaksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  50(3), s 293- 316
 • Rasch, Bjørn Erik (2008). Innledning, I: Bjørn Erik Rasch (red.),  Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  Innledningskapittel.  s 9 - 19
 • Rasch, Bjørn Erik (2008). Presidenten, I: Bjørn Erik Rasch (red.),  Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  Kapittel 3.  s 75 - 102
 • Narud, Hanne Marthe & Rasch, Bjørn Erik (2007). Ideologiske avstander og regjeringskoalisjoner, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  12.  s 228 - 243
 • Rasch, Bjørn Erik & Congleton, Roger D. (2006). Amendment Procedures and Constitutional Stability, In Roger D. Congleton & Birgitta Swedenborg (ed.),  Democratic Constitutional Design and Public Policy. Analysis and Evidence.  MIT Press.  ISBN 0-262-53280-8.  Chapter 12.  s 319 - 342 Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). "Innledning", I: Bjørn Erik Rasch (red.),  Islamistisk terrorisme.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-179-5.  Kapittel 1.  s 9 - 19 Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik & Strand, Håvard (2005). "Terrorens demokratiparadoks", I: Bjørn Erik Rasch (red.),  Islamistisk terrorisme.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-179-5.  Kapittel 9.  s 217 - 238 Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Innledning, I:  Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave.  Fagbokforlaget.  Kapittel 1.  s 11 - 20
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Parliamentary Government, In Knut Martin Heidar (ed.),  Nordic politics : comparative perspectives.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00628-4.  Chapter 8.  s 127 - 141 Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Valg og demokrati, I:  Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave.  Fagbokforlaget.  Kapittel 8.  s 185 - 216
 • Mydske, Per Kristen; Matlary, Janne Haaland & Rasch, Bjørn Erik (2003). Innledning, I: Bjørn Erik Rasch; Janne Haaland Matlary & Per Kristen Mydske (red.),  Spillet om Irak.  Abstrakt forlag.  ISBN 8279350985.  Innledning.  s 9 - 14
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Det politiske landskap. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  44(1), s 37- 66
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Et demokratisk Irak? Om okkupasjon som strategi for demokratisering, I: Bjørn Erik Rasch; Janne Haaland Matlary & Per Kristen Mydske (red.),  Spillet om Irak.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-098-5.  Kapittel 11.  s 213 - 238
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Mindretallsregjeringer, investitur og mistillitsordninger i europeisk perspektiv. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab.  ISSN 0105-0710.  34(3), s 237- 254
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Rigidity in Constitutional Amendment Procedures, In Eivind Smith (ed.),  The Constitution as an Instrument of Change.  SNS förlag.  Chapter 10.  s 111 - 125
 • Rasch, Bjørn Erik (2002). Parliamentary Floor Voting Procedures and Agenda Setting in Europe, In Gerhard Loewenberg; Peverill Squire & D. Roderick Kiewiet (ed.),  Legislatures. Comparative Perspectives on Representative Assemblies.  The University of Michigan Press, Ann Arbor.  ISBN 0-472-09790-3.  s 269 - 287
 • Rasch, Bjørn Erik (2001). Islamsk styre og demokrati, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  s 193 - 199
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Kan mindretallsregjeringene reguleres bort?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  17(2), s 186- 194
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Parliamentary Floor Voting Procedures and Agenda Setting in Europe. Legislative Studies Quarterly.  ISSN 0362-9805.  25(1), s 3- 23
 • Rasch, Bjørn Erik (1999). Electoral Systems, Parliamentary Committees, and Party Discipline: The Norwegian Storting in a Comparative Perspective, In Shaun Bowler; David M. Farrell & Richard S. Katz (ed.),  Party Discipline and Parliamentary Government.  Ohio State University Press, Columbus.  s 121 - 140
 • Rasch, Bjørn Erik (1999). Glasovalne procedure in formiranje dnevnega reda v evropskih parlamentih, I: Drago Zajc (red.),  Parlamentarno Vodenje.  Republika Slovenija Drzavni Zbor, Ljubljana.
 • Helland, Leif & Rasch, Bjørn Erik (1998). Stortingets Fagkomiteer: Forholdet mellom popularitet, arbeidsmengde og komitestørrelse. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  14(3), s 219- 252 Vis sammendrag
 • Helland, Leif & Rasch, Bjørn Erik (1998). Stortingets fagkomiteer: Forholdet mellom popularitet, arbeidsmengde og komitestørrelse. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  14, s 219- 252
 • Rasch, Bjørn Erik (1998). Flertallsvalg og forholdstallsvalg i nye og etablerte demokratier: En oversikt. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  12, s 21- 34

Se alle arbeider i Cristin

 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  713 s.
 • Elster, Jon; Gargarella, Roberto; Naresh, Vatsal & Rasch, Bjørn Erik (ed.) (2018). Constituent Assemblies. Cambridge University Press.  ISBN 9781108427524.  252 s. Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (ed.) (2015). Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-874701-7.  385 s. Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (ed.) (2011). The role of governments in legislative agenda setting. Routledge.  ISBN 978-0-415-48101-4.  282 s. Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (red.) (2008). Amerikansk Politikk. Politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279351801.  326 s.
 • Rasch, Bjørn Erik (red.) (2008). Amerikansk politikk : politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  326 s.
 • Rasch, Bjørn Erik (red.) (2008). Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  326 s.
 • Rasch, Bjørn Erik (red.) (2005). Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-179-5.  354 s. Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (red.) (2005). Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag.  ISBN 8279351795.  354 s. Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (red.) (2005). Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-179-5.  354 s. Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (red.) (2004). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0218-6.  391 s.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (red.) (2004). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0218-6.  391 s.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (red.) (2004). Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget.  391 s.
 • Rasch, Bjørn Erik (red.) (2004). Demokrati: Vilkår og virkninger. Fagbokforlaget.  ISBN 8276743404.  362 s.
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Kampen om regjeringsmakten. Norsk parlamentarisme i europeisk perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-841-4.  200 s.
 • Rasch, Bjørn Erik & Midgaard, Knut (2004). Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget.  391 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (red.) (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-098-5.  327 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Matlary, Janne Haaland & Mydske, Per Kristen (red.) (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag.  ISBN 8279350985.  327 s.
 • Østerud, Øyvind; Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (red.) (2003). "Irak i USAs geopolitiske strategi", i Spillet om Irak. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-098-5.  326 s.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Demokrati - Ideer og organisering. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-586-5. Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (red.) (1998). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-340-4.  362 s.
 • Hovi, Jon & Rasch, Bjørn Erik (1998). Samhällsvetenskapliga analysprinciper. Studentlitteratur, Lund.  ISBN 91-44-00420-6.  150 s.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (1998). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-340-4.  362 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Forord.  s 7 - 9
 • Heidar, Knut & Rasch, Bjørn Erik (2017). Political representation and parliamentarism, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  6.  s 105 - 124
 • Rasch, Bjørn Erik (2015). Regjeringsformer i demokratier: Parlamentarisme og presidentstyre, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Demokrati. Historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-121-9.  Kapittel 31.  s 494 - 506
 • Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik & Skagestein, Gerhard (2010). En trussel mot demokratiet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). FrP kan høste gevinst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). Hvilke regjeringsalternativer gir velgergevinst?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  19(2), s 12- 15
 • Rasch, Bjørn Erik & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran.
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Deliberativt demokrati, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  Deliberativt demokrati.  s 42
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Insincere Voting under the Successive Procedure. PAPER.
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Investitur, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  Investitur.  s 117
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Oppløsningsrett, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  Oppløsningsrett.  s 193
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). (PAPER) "Do Parliamentary Governments Control the Legislative Agenda? The Case of Norway".
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). (PAPER) "Electoral Incentives to Control Government Ministers: Questions from Individual Members of the Norwegian Parliament".
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). (PAPER) "Stability and Constitutional Amendment Procedures" (with Roger Congleton, George Mason University, USA).
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). "Statsvetenskapligt perspektiv på regeringsmakt och kontrollmakt" (Trykt i Rapporter från Riksdagen 2005/06:RFR4.). Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Irans styreform i en demokratiserende verden. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 44- 51
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Alternativ votering over rammeforslag ved behandlingen av finansinnstillingen. Vis sammendrag
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Grunnloven er moden for forandringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Parlamentariske instrumenter og minoritetsparlamentarisme.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Parlamentsvalg og prestestyre. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Superparlamentarisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik & Kotzé, Hennie (2000). Elections and Democracy in Southern Africa.
 • Rasch, Bjørn Erik (1998). Electoral Incentives to Control Government Ministers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 7. juni 2021 13:06