Bjørn Erik Rasch

Head of Department - Institutt for Statsvitenskap
Image of Bjørn Erik Rasch
Norwegian version of this page
Phone +47 22855183
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Tags: electoral systems, democracy, Parliamentarism

Publications

 • Shomer, Yael; Rasch, Bjørn Erik & Akirav, Osnat (2021). Termination of parliamentary governments: revised definitions and implications. West European Politics. ISSN 0140-2382. doi: 10.1080/01402382.2021.1997498. Full text in Research Archive
 • Hazan, Reuven Y. & Rasch, Bjørn Erik (2021). Parliaments and government termination: understanding the confidence relationship. West European Politics. ISSN 0140-2382. 45(3), p. 455–469. doi: 10.1080/01402382.2021.2001155.
 • Rasch, Bjørn Erik & Cheibub, Jose Antonio (2021). Constitutional parliamentarism in Europe, 1800-2019. West European Politics. ISSN 0140-2382. doi: 10.1080/01402382.2020.1870841. Full text in Research Archive
 • Rasch, Bjørn Erik (2020). Mindretallsregjeringer i norsk parlamentarisme i komparativt perspektiv, Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. p. 489–508.
 • Rasch, Bjørn Erik (2020). Norske regjeringer etter 1945 - ville investitur gjort en forskjell? In Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Ed.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66460-2.
 • Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2019). Investiture rules and formation of minority governments in European parliamentary democracies. Party Politics. ISSN 1354-0688. doi: 10.1177/1354068819850447. Full text in Research Archive
 • Rasch, Bjørn Erik & Strøm, Kaare (2019). En mindre særegen parlamentarisme? Utviklingstrekk og reformforsøk. In Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Ed.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03431-7. p. 117–133.
 • Rasch, Bjørn Erik & Bucur, Cristina (2019). Institutions for Amending Constitutions. In Congleton, Roger D.; Grofman, Bernard & Voigt, Stefan (Ed.), The Oxford Handbook of Public Choice. Volume 2.. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-046977-1. p. 156–176. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190469771.013.40.
 • Bucur, Cristina; Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2018). Constitution Making and Legislative Involvement in Government Formation. In Elster, Jon; Gargarella, Roberto; Naresh, Vatsal & Rasch, Bjørn Erik (Ed.), Constituent Assemblies. Cambridge University Press. ISSN 9781108427524. p. 186–202. doi: 10.1017/9781316998748.009.
 • Gargarella, Roberto; Rasch, Bjørn Erik; Naresh, Vatsal & Elster, Jon (2018). Introduction. In Elster, Jon; Gargarella, Roberto; Naresh, Vatsal & Rasch, Bjørn Erik (Ed.), Constituent Assemblies. Cambridge University Press. ISSN 9781108427524. p. 1–13.
 • Hovi, Jon; Høyland, Bjørn & Rasch, Bjørn Erik (2016). Topptidsskrifter i statsvitenskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 32(3), p. 290–298. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-04.
 • Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (2015). Investiture Rules Unpacked. In Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (Ed.), Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-874701-7. p. 331–356. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198747017.003.0019.
 • Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (2015). Investiture Rules and Government Formation. In Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (Ed.), Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-874701-7. p. 3–26. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198747017.003.0001.
 • Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2015). Government Selection and Executive Powers: Constitutional Design in Parliamentary Democracies. West European Politics. ISSN 0140-2382. 38(5), p. 969–996. doi: 10.1080/01402382.2015.1045289.
 • Aardal, Bernt & Rasch, Bjørn Erik (2015). Stemmer også norske velgere taktisk? In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202484347. p. 219–246.
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Institutional Foundations of Legislative Agenda Setting. In Martin, Shane; Saalfeld, Thomas & Strøm, Kaare (Ed.), The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-965301-0. p. 455–480. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199653010.013.0010.
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). On the Non-Deliberative Nature of Parliamentary Debates. In Nurmi, Hannu & Raunio, Tapio (Ed.), The Serious Game of Politics. Festschrift for Matti Wiberg.. Finnish Political Science Association. ISSN 978-952-67472-3-1. p. 137–158.
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Opposisjonen. In Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Ed.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. p. 439–454.
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Fagkomiteene - politiske verksteder? In Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Ed.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. p. 384–398.
 • Nguyen Duy, Iris & Rasch, Bjørn Erik (2014). Hvor gammel er grunnloven? Grunnlovsendringer gjennom 200 år. In Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Ed.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. p. 95–113.
 • Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik & Rasch, Bjørn Erik (2014). Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 37(4), p. 406–427. doi: 10.1111/1467-9477.12029.
 • Rasch, Bjørn Erik (2014). Insincere Voting under the Successive Procedure. Public Choice. ISSN 0048-5829. 158(3-4), p. 499–511. doi: 10.1007/s11127-012-0054-6.
 • Martin, Shane & Rasch, Bjørn Erik (2013). Political Parties and Constitutional Change. In Müller, Wolfgang & Narud, Hanne Marthe (Ed.), Party Governance and Party Democracy. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4614-6588-1. p. 205–229. doi: 10.1007/978-1-4614-6588-1_11.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Rasch, Bjørn Erik (2013). Til minne om Hanne Marthe Narud. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 29, p. 3–9.
 • Rasch, Bjørn Erik (2011). Why Minority Governments? Executive-Legislative Relations in the Nordic Countries. In Persson, Thomas & Wiberg, Matti (Ed.), Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation. Santérus Academic Press Sweden. ISSN 978-91-7335-026-6.
 • Rasch, Bjørn Erik (2011). Behavioural Consequences of Restrictions on Plenary Access: Parliamentary Questions in the Norwegian Storting. The Journal of Legislative Studies. ISSN 1357-2334. 17(3), p. 382–393. doi: 10.1080/13572334.2011.595131.
 • Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (2011). The role of governments in legislative agenda setting: conclusion. In Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (Ed.), The role of governments in legislative agenda setting. Routledge. ISSN 978-0-415-48101-4. p. 270–273.
 • Rasch, Bjørn Erik (2011). Norway: institutionally weak governments and parliamentary voting on bills. In Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (Ed.), The role of governments in legislative agenda setting. Routledge. ISSN 978-0-415-48101-4. p. 234–253.
 • Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (2011). Governments and legislative agenda setting: an introduction. In Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (Ed.), The role of governments in legislative agenda setting. Routledge. ISSN 978-0-415-48101-4. p. 1–20.
 • Rasch, Bjørn Erik (2010). Lotteridemokrati? Om det manglende samsvaret mellom velgerflertall og stortingsflertall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 26(2), p. 168–181.
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). Opposition Parties, Electoral Incentives and the Control of Government Ministers: Parliamentary Questioning in Norway. In Ganghof, Steffen; Hönnige, Christoph & Stecker, Christian (Ed.), Parlamente, Agendasetzung und Vetospieler. Festschrift für Herbert Döring. VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISSN 978-3-531-15297-4. p. 199–214.
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). Politiske valg, maktspredning og folkevilje. In Malnes, Raino Sverre (Eds.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. p. 31–44.
 • Rasch, Bjørn Erik & Eriksen, Sara Kristine (2009). En eller to sensorer? Et eksperiment i sosial interaksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 50(3), p. 293–316.
 • Rasch, Bjørn Erik (2008). Innledning. In Rasch, Bjørn Erik (Eds.), Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-180-1. p. 9–19.
 • Rasch, Bjørn Erik (2008). Presidenten. In Rasch, Bjørn Erik (Eds.), Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-180-1. p. 75–102.
 • Narud, Hanne Marthe & Rasch, Bjørn Erik (2007). Ideologiske avstander og regjeringskoalisjoner. In Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Ed.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. p. 228–243.
 • Rasch, Bjørn Erik & Congleton, Roger D. (2006). Amendment Procedures and Constitutional Stability. In Congleton, Roger D. & Swedenborg, Birgitta (Ed.), Democratic Constitutional Design and Public Policy. Analysis and Evidence. MIT Press. ISSN 0-262-53280-8. p. 319–342.
 • Rasch, Bjørn Erik & Strand, Håvard (2005). "Terrorens demokratiparadoks". In Rasch, Bjørn Erik (Eds.), Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-179-5. p. 217–238.
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). "Innledning". In Rasch, Bjørn Erik (Eds.), Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-179-5. p. 9–19.
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Parliamentary Government. In Heidar, Knut Martin (Eds.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. p. 127–141.
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Innledning, Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget. p. 11–20.
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Valg og demokrati, Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget. p. 185–216.
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Et demokratisk Irak? Om okkupasjon som strategi for demokratisering. In Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (Ed.), Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-098-5. p. 213–238.
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Rigidity in Constitutional Amendment Procedures. In Smith, Eivind (Eds.), The Constitution as an Instrument of Change. SNS förlag. p. 111–125.
 • Mydske, Per Kristen; Matlary, Janne Haaland & Rasch, Bjørn Erik (2003). Innledning. In Rasch, Bjørn Erik; Matlary, Janne Haaland & Mydske, Per Kristen (Ed.), Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISSN 8279350985. p. 9–14.
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Det politiske landskap. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 44(1), p. 37–66.
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Mindretallsregjeringer, investitur og mistillitsordninger i europeisk perspektiv. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. ISSN 0105-0710. 34(3), p. 237–254.
 • Rasch, Bjørn Erik (2002). Parliamentary Floor Voting Procedures and Agenda Setting in Europe. In Loewenberg, Gerhard; Squire, Peverill & Kiewiet, D. Roderick (Ed.), Legislatures. Comparative Perspectives on Representative Assemblies. The University of Michigan Press, Ann Arbor. ISSN 0-472-09790-3. p. 269–287.
 • Rasch, Bjørn Erik (2001). Islamsk styre og demokrati. In Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Ed.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. p. 193–199.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Parliamentary Floor Voting Procedures and Agenda Setting in Europe. Legislative Studies Quarterly. ISSN 0362-9805. 25(1), p. 3–23.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Kan mindretallsregjeringene reguleres bort? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 17(2), p. 186–194.
 • Rasch, Bjørn Erik (1999). Electoral Systems, Parliamentary Committees, and Party Discipline: The Norwegian Storting in a Comparative Perspective. In Bowler, Shaun; Farrell, David M. & Katz, Richard S. (Ed.), Party Discipline and Parliamentary Government. Ohio State University Press, Columbus. p. 121–140.
 • Rasch, Bjørn Erik (1999). Glasovalne procedure in formiranje dnevnega reda v evropskih parlamentih. In Zajc, Drago (Eds.), Parlamentarno Vodenje. Republika Slovenija Drzavni Zbor, Ljubljana.

View all works in Cristin

 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3300-7. 713 p.
 • Elster, Jon; Gargarella, Roberto; Naresh, Vatsal & Rasch, Bjørn Erik (2018). Constituent Assemblies. Cambridge University Press. ISBN 9781108427524. 252 p.
 • Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane & Cheibub, Jose Antonio (2015). Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-874701-7. 385 p.
 • Rasch, Bjørn Erik & Tsebelis, George (2011). The role of governments in legislative agenda setting. Routledge. ISBN 978-0-415-48101-4. 282 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2008). Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-180-1. 326 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2008). Amerikansk Politikk. Politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISBN 9788279351801. 326 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2008). Amerikansk politikk : politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-180-1. 326 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag. ISBN 8279351795. 354 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-179-5. 354 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-179-5. 354 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Kampen om regjeringsmakten. Norsk parlamentarisme i europeisk perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-841-4. 200 p.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (2004). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0218-6. 391 p.
 • Rasch, Bjørn Erik & Midgaard, Knut (2004). Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget. 391 p.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (2004). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0218-6. 391 p.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (2004). Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget. 391 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2004). Demokrati: Vilkår og virkninger. Fagbokforlaget. ISBN 8276743404. 362 p.
 • Østerud, Øyvind; Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (2003). "Irak i USAs geopolitiske strategi", i Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-098-5. 326 p.
 • Rasch, Bjørn Erik; Matlary, Janne Haaland & Mydske, Per Kristen (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISBN 8279350985. 327 p.
 • Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-098-5. 327 p.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Demokrati - Ideer og organisering. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-586-5.

View all works in Cristin

 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. p. 7–9.
 • Heidar, Knut & Rasch, Bjørn Erik (2017). Political representation and parliamentarism. In Knutsen, Oddbjørn P. (Eds.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2175-2. p. 105–124.
 • Rasch, Bjørn Erik (2015). Regjeringsformer i demokratier: Parlamentarisme og presidentstyre. In Malnes, Raino Sverre (Eds.), Demokrati. Historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-121-9. p. 494–506.
 • Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik & Skagestein, Gerhard (2010). En trussel mot demokratiet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). FrP kan høste gevinst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik (2009). Hvilke regjeringsalternativer gir velgergevinst? Stat og styring. ISSN 0803-0103. 19(2), p. 12–15.
 • Rasch, Bjørn Erik & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran.
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Investitur. In Østerud, Øyvind (Eds.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Oppløsningsrett. In Østerud, Øyvind (Eds.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Deliberativt demokrati. In Østerud, Øyvind (Eds.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Rasch, Bjørn Erik (2007). Insincere Voting under the Successive Procedure. PAPER.
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). "Statsvetenskapligt perspektiv på regeringsmakt och kontrollmakt" (Trykt i Rapporter från Riksdagen 2005/06:RFR4.).
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). (PAPER) "Stability and Constitutional Amendment Procedures" (with Roger Congleton, George Mason University, USA).
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). (PAPER) "Electoral Incentives to Control Government Ministers: Questions from Individual Members of the Norwegian Parliament".
 • Rasch, Bjørn Erik (2005). (PAPER) "Do Parliamentary Governments Control the Legislative Agenda? The Case of Norway".
 • Rasch, Bjørn Erik (2003). Irans styreform i en demokratiserende verden. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. p. 44–51.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Superparlamentarisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Grunnloven er moden for forandringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Parlamentsvalg og prestestyre. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Rasch, Bjørn Erik (1998). Electoral Incentives to Control Government Ministers.
 • Rasch, Bjørn Erik (1998). Parliamentary Floor Voting Procedures and Agenda Setting in Europe.
 • Rasch, Bjørn Erik (1998). Parliamentary Floor Voting Procedures and Power Indices.
 • Rasch, Bjørn Erik (1998). Slagstads fornøyelige fortellinger. Bokomtale. Stat og styring. ISSN 0803-0103.
 • Rasch, Bjørn Erik (1998). Var det flertall for ny opera? Stat og styring. ISSN 0803-0103.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Parlamentariske instrumenter og minoritetsparlamentarisme. Makt- og demokratiutredningen. ISSN 82-92028-14-5.
 • Rasch, Bjørn Erik (2000). Alternativ votering over rammeforslag ved behandlingen av finansinnstillingen. Utrykt vedlegg til Innstilling fra utvalget for evaluering av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet.
 • Rasch, Bjørn Erik & Kotzé, Hennie (2000). Elections and Democracy in Southern Africa. Norwegian Institute of Human Rights.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:09 PM - Last modified Sep. 27, 2016 2:44 PM