Carl Henrik Knutsen

Bilde av Carl Henrik Knutsen
English version of this page
Telefon +47 22854244
Rom 712
Treffetider Fredag 9.00-10.00
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Komparativ politisk økonomi
 • Politikk-utvikling relasjoner
 • De økonomiske effektene av politiske regimetyper og institusjoner
 • Økonomisk politikk
 • Politiske overlevelsesstrategier i demokratier og diktaturer
 • Regimeendring
 • Demokratisering
 • Anvendt statistisk metode

  Se hjemmeside for grundigere oversikt over forskningsaktiviteter, publikasjoner og undervisning

Andre stillinger og roller

Undervisning

Har undervist og underviser i ulike kurs innen metode og statistikk, komparativ politikk og internasjonal politikk

Utdanning

 • Bachelor (statsvitenskap, filosofi, historie) 2004, UiO
 • 2-årig Master i statsvitenskap 2006, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • 5-årig Master i økonomisk teori og økonometri(ferdig januar 2008), Økonomisk institutt, UiO
 • Ph.d. i statsvitenskap 2011, Institutt for statsvitenskap, UiO

Tidligere stillinger

 • Forskningsprofessor (Forsker I) ved Conditions of Violence and Peace, PRIO (20% stilling)
 • Post-doc ved ISV, UIO fra januar 2012- desember 2012
 • Stipendiat ved ISV, UiO fra oktober 2007-desember 2011
 • Gjesteforsker ved Sciences Po, Bordeaux, Høst 2009
 • Gjesteforsker ved Columbia University, New York, Vår 2010
Emneord: Komparativ politikk, Internasjonal politikk, Metode, Politisk økonomi, Demokrati, Diktatur, Økonomisk vekst, Spillteori, Anvendt statistikk

Publikasjoner

 • Boese, Vanessa Alexandra; Gates, Scott; Knutsen, Carl Henrik; Nygård, Håvard Mokleiv & Strand, Håvard (2022). Patterns of Democracy over Space and Time. International Studies Quarterly. ISSN 0020-8833. 66(3). doi: 10.1093/isq/sqac041.
 • Gerring, John; Knutsen, Carl Henrik & Berge, Jonas Vidhammer (2022). Does Democracy Matter? Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print). ISSN 1094-2939. 25, s. 357–375. doi: 10.1146/annurev-polisci-060820-060910.
 • Gerring, John; Gjerløw, Haakon & Knutsen, Carl Henrik (2022). Regimes and industrialization. World Development. ISSN 0305-750X. 152. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105791.
 • Knutsen, Carl Henrik (2021). Autocracy and variations in economic development outcomes. I Crawford, Gordon & Abdulai, Abdul-Gafaru (Red.), Research Handbook on Democracy and Development. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788112642.
 • Uberti, Luca Jacopo & Knutsen, Carl Henrik (2021). Institutions, Human Capital and Economic Growth. I Douarin, Elodie & Havrylyshyn, Oleg (Red.), The Palgrave Handbook of Comparative Economics. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030508876.
 • Hermansen, Gudmund Horn; Knutsen, Carl Henrik & Nygård, Håvard Mokleiv (2021). Characterizing and Assessing Temporal Heterogeneity: Introducing a Change Point Framework, with Applications on the Study of Democratization. Political Analysis. ISSN 1047-1987. 29(4), s. 485–504. doi: 10.1017/pan.2020.39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cornell, Agnes; Knutsen, Carl Henrik & Teorell, Jan (2020). Bureaucracy and Growth. Comparative Political Studies. ISSN 0010-4140. doi: 10.1177/0010414020912262. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wilson, Matthew C. & Knutsen, Carl Henrik (2020). Geographical Coverage in Political Science Research. Perspectives on Politics. ISSN 1537-5927. doi: 10.1017/S1537592720002509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gerring, John; Knutsen, Carl Henrik; Maguire, Matthew; Skaaning, Svend-Erik; Teorell, Jan & Coppedge, Michael (2020). Democracy and human development: issues of conceptualization and measurement. Democratization. ISSN 1351-0347. doi: 10.1080/13510347.2020.1818721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjelde, Hanne; Knutsen, Carl Henrik & Nygård, Håvard Mokleiv (2020). Which Institutions Matter? Re-Considering the Democratic Civil Peace. International Studies Quarterly. ISSN 0020-8833. doi: 10.1093/isq/sqaa076. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik (2020). Democracy research: What is its status and where is it heading? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(1), s. 87–92. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-13.
 • Djuve, Vilde Lunnan; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). Patterns of regime breakdown since the French revolution. Comparative Political Studies. ISSN 0010-4140. s. 1–36. doi: 10.1177/0010414019879953. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rød, Espen Geelmuyden; Knutsen, Carl Henrik & Hegre, Håvard (2019). The determinants of democracy: a sensitivity analysis. Public Choice. ISSN 0048-5829. doi: 10.1007/s11127-019-00742-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rasmussen, Magnus Bergli & Knutsen, Carl Henrik (2019). Party Institutionalization and Welfare State Development. British Journal of Political Science. ISSN 0007-1234. doi: 10.1017/S0007123419000498. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gerring, John & Knutsen, Carl Henrik (2019). Polity Size and the Institutionalization of Leadership Succession. Studies in comparative international development. ISSN 0039-3606. 54, s. 451–472. doi: 10.1007/s12116-019-09286-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Coppedge, Michael; Gerring, John; Knutsen, Carl Henrik; Krusell, Joshua; Medzihorsky, Juraj & Pernes, Josefine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). The Methodology of “Varieties of Democracy” (V-Dem)1. BMS. Bulletin de méthodologie sociologique. ISSN 0759-1063. 143(1), s. 107–133. doi: 10.1177/0759106319854989. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahlum, Sirianne; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). Who Revolts? Empirically Revisiting the Social Origins of Democracy. Journal of Politics. ISSN 0022-3816. 81(4), s. 1494–1499. doi: 10.1086/704699. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik; Teorell, Jan; Wig, Tore; Cornell, Agnes; Gerring, John & Gjerløw, Haakon [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Introducing the Historical Varieties of Democracy dataset: Political institutions in the long 19th century. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 56(3), s. 440–451. doi: 10.1177/0022343318823866. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerløw, Haakon & Knutsen, Carl Henrik (2019). Leaders, Private Interests, and Socially Wasteful Projects: Skyscrapers in Democracies and Autocracies. Political research quarterly. ISSN 1065-9129. doi: 10.1177/1065912919840710. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2019). Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review. ISSN 0192-5121. doi: 10.1177/0192512118809106. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik; Gerring, John; Skaaning, Svend-Erik; Teorell, Jan; Maguire, Matthew & Coppedge, Michael [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Economic development and democracy: An electoral connection. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 58(1), s. 292–314. doi: 10.1111/1475-6765.12282. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2018). Electoral Rules, Labor Market Coordination and Macroeconomic Performance. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 41(3), s. 367–378. doi: 10.1111/1467-9477.12126. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bizzarro, Fernando; Gerring, John; Knutsen, Carl Henrik; Hicken, Allen; Bernhard, Michael & Skaaning, Svend-Erik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Party Strength and Economic Growth. World Politics. ISSN 0043-8871. 70(2), s. 275–320. doi: 10.1017/S0043887117000375. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2018). The Autocratic Welfare State: Old-Age Pensions, Credible Commitments, and Regime Survival. Comparative Political Studies. ISSN 0010-4140. 51(5), s. 659–695. doi: 10.1177/0010414017710265. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Do Democracies Provide Better Education? Revisiting the Democracy-Human Capital Link. World Development. ISSN 0305-750X. 94, s. 186–199. doi: 10.1016/j.worlddev.2017.01.001.
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Do Democracies Provide Better Education? Revisiting the Democracy–Human Capital Link. World Development. ISSN 0305-750X. 94, s. 186–199. doi: 10.1016/j.worlddev.2017.01.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Democracy by Demand? Reinvestigating the Effect of Self-expression Values on Political Regime Type. British Journal of Political Science. ISSN 0007-1234. 47(2), s. 437–461. doi: 10.1017/S0007123415000447. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). What Counts as Evidence? Panel Data and the Empirical Evaluation of Revised Modernization Theory. British Journal of Political Science. ISSN 0007-1234. 47(2), s. 473–478. doi: 10.1017/s0007123416000107. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik; Nygård, Håvard Mokleiv & Wig, Tore (2017). Autocratic elections: stabilizing tool or force for change? World Politics. ISSN 0043-8871. 69(1), s. 98–143. doi: 10.1017/S0043887116000149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik; Kotsadam, Andreas; Olsen, Eivind Hammersmark & Wig, Tore (2017). Mining and Local Corruption in Africa . American Journal of Political Science (AJPS). ISSN 0092-5853. 61(2), s. 320–334. doi: 10.1111/ajps.12268. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik; Møller, Jørgen & Skaaning, Svend-Erik (2016). Going Historical: Measuring Democraticness before the Age of Mass Democracy. International Political Science Review. ISSN 0192-5121. 37(5), s. 679–689. doi: 10.1177/0192512115618532. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik & Thorsen, Dag Einar (2016). Diktaturets mange former – Typer, styremåter og politikkutforming. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49471-8. s. 78–97.
 • Knutsen, Carl Henrik & Wegmann, Simone (2016). Is democracy about redistribution? Democratization. ISSN 1351-0347. 23(1), s. 164–192. doi: 10.1080/13510347.2015.1094460.
 • Knutsen, Carl Henrik; Møller, Jørgen & Skaaning, Svend-Erik (2015). Going historical: Measuring democraticness before the age of mass democracy. International Political Science Review. ISSN 0192-5121. 37(5), s. 679–689. doi: 10.1177/0192512115618532.
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Reinvestigating the Reciprocal Relationship between Democracy and Income Inequality. Review of Economics and Institutions. ISSN 2038-1379. 6(2). doi: 10.5202/rei.v6i2.173.
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Why democracies outgrow autocracies in the long run: civil liberties, information flows and technological change. Kyklos (Basel). ISSN 0023-5962. 68(3), s. 357–384. doi: 10.1111/kykl.12087.
 • Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2015). Government Turnover and the Effects of Regime Type: How Requiring Alternation in Power Biases against the Estimated Economic Benefits of Democracy. Comparative Political Studies. ISSN 0010-4140. doi: 10.1177/0010414014565891.
 • Knutsen, Carl Henrik & Nygård, Håvard Mokleiv (2015). Institutional Characteristics and Regime Survival: Why Are Semi-Democracies Less Durable Than Autocracies and Democracies? American Journal of Political Science (AJPS). ISSN 0092-5853. 59(3), s. 656–670. doi: 10.1111/ajps.12168.
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Demokrati og økonomisk vekst. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219.
 • Knutsen, Carl Henrik & Thorsen, Dag Einar (2015). Diktaturet - demokratiets motsats? I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. s. 463–480.
 • Knutsen, Carl Henrik (2014). Hvor demokratisk er det norske demokratiet? En internasjonal sammenligning. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147.
 • Knutsen, Carl Henrik (2014). Income Growth and Revolutions. Social Science Quarterly. ISSN 0038-4941. 95(4), s. 920–937. doi: 10.1111/ssqu.12081.
 • Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik & Rasch, Bjørn Erik (2014). Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 37(4), s. 406–427. doi: 10.1111/1467-9477.12029.
 • Knutsen, Carl Henrik & Fjelde, Hanne (2013). Property rights in dictatorships: kings protect property better than generals or party bosses. Contemporary Politics. ISSN 1356-9775. 19(1), s. 94–114. doi: 10.1080/13569775.2013.773205.
 • Knutsen, Carl Henrik (2013). Democracy, State Capacity, and Economic Growth. World Development. ISSN 0305-750X. 43, s. 1–18. doi: 10.1016/j.worlddev.2012.10.014.
 • Knutsen, Carl Henrik (2012). Democracy, Dictatorship, and Technological Change, Governance and Knowledge. The Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas. Routledge. ISSN 978-0-415-69848-1. s. 13–28.
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2012). Introduction: Politics and the Creation and Diffusion of Knowledge, Governance and Knowledge. The Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas. Routledge. ISSN 978-0-415-69848-1. s. 1–10.
 • Knutsen, Carl Henrik (2012). Democracy and Economic Growth: A Review of Arguments and Results. International Area Studies Review. ISSN 2233-8659. 15(4), s. 393–415. doi: 10.1177/2233865912455268.
 • Hveem, Helge; Knutsen, Carl Henrik & Rygh, Asmund (2012). State ownership, political risk and foreign direct investment. I Eliassen, Kjell Arnold (Red.), Business and politics in a new global order. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-42590-3. s. 89–110.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). I’ll mind my own business if you mind yours: The OAU and the African Peace. Dynamiques Internationales. ISSN 2105-2646.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Open flow of ideas. I Hveem, Helge & Iapadre, Lelio (Red.), The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation. Routledge. ISSN 978-0415605748.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Research. I Hveem, Helge & Iapadre, Lelio (Red.), The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation. Routledge. ISSN 978-0415605748.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Education. I Hveem, Helge & Iapadre, Lelio (Red.), The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation. Routledge. ISSN 978-0415605748.
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2011). Co-operation on knowledge activities. I Hveem, Helge & Iapadre, Lelio (Red.), The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation. Routledge. ISSN 978-0415605748.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Security Threats, Enemy-Contingent Policies and Economic Development in Dictatorships. International Interactions. ISSN 0305-0629. 37(4), s. 414–440. doi: 10.1080/03050629.2011.622650.
 • Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (2011). The global political economy: International institutions, states and multinational enterprises. I Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (Red.), Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development. Routledge. ISSN 978-0-415-66536-0. s. 1–28.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Knutsen, Carl Henrik (2021). A business case for democracy: regime type, growth, and growth volatility. Democratization. ISSN 1351-0347. doi: 10.1080/13510347.2021.1940965.
 • Knutsen, Carl Henrik; Nilssen, Tore & Wig, Tore (2020). Skal snøballen rulle, må det være riktig snøball. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Knutsen, Carl Henrik; Nilssen, Tore & Wig, Tore (2020). Plan S: snøballen som stopper opp. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Wig, Tore; Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2020). Erna som diktator. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Djuve, Vilde Lunnan; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2020). Are we on the cusp of a global wave of regime change? Political Violence @ A Glance: Expert Analysis on Violence and Its Alternatives.
 • Djuve, Vilde Lunnan; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). Ingen regimer varer evig. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Dahlum, Sirianne; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). We checked 100 years of protests in 150 countries. Here’s what we learned about the working class and democracy. Washington Post. ISSN 0190-8286.
 • Boese, Vanessa Alexandra; Gates, Scott; Knutsen, Carl Henrik & Strand, Håvard (2019). Patterns of authority over space and time.
 • Knutsen, Carl Henrik (2019). Lenin og den moderne velferdsstatens gjennombrudd. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 36(3), s. 288–295. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-11.
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; Lind, Guro Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Hølleland, Halvard; Knutsen, Carl Henrik & De Moor, Katrien (2018). Unge forskere i Norge: karriereveier og ambisjoner: en rapport fra Akademiet for yngre forskere, 2018.
 • Wig, Tore & Knutsen, Carl Henrik (2018). Internasjonalisering nå! Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 04(35).
 • Knutsen, Carl Henrik; Gerring, John; Skaaning, Svend-Erik; Teorell, Jan; Maguire, Matthew & Lindberg, Staffan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Economic Development and Democracy: A Disaggregated Perspective. APSA Annals of Comparative Democratization. 16(3), s. 7–11.
 • Knutsen, Carl Henrik & Teorell, Jan (2018). Historical Varieties of Democracy: Political Institutions from 1789 to 1920. APSA -- Comparative Democratization Newsletter. 16(2), s. 3–8.
 • Holsten, Hilde Hartmann & Knutsen, Carl Henrik (2018). What democracy looked like 200 years ago. [Internett]. ScienceNordic.
 • Knutsen, Carl Henrik; Nygård, Håvard Mokleiv & Wig, Tore (2017). You’d think dictators would avoid elections. Here’s why they don’t. Washington Post. ISSN 0190-8286.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2017). Offering pensions can help autocrats stay in power longer. Washington Post. ISSN 0190-8286.
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Democracies are no better at educating students than autocracies. This is why. Washington Post. ISSN 0190-8286.
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Knutsen, Carl Henrik; DeMoor, Katrien & Lind, Guro Elisabeth (2017). Kampen om talentene. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Rasmussen, Magnus & Knutsen, Carl Henrik (2017). Party Institutionalization and Welfare State Development.
 • Aronsen, Jan Magnus; Jensenius, Alexander Refsum; Emblem, Kyrre Eeg; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Enberg, Katja & Knutsen, Carl Henrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Høgestøl, Sofie A.E.; Lind, Guro Elisabeth; De Moor, Katrien; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Karrièreusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 16–17.
 • Gornitzka, Ase & Knutsen, Carl Henrik (2015). A note from the new editors of scandinavian political studies. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 38(1), s. 1–3. doi: 10.1111/1467-9477.12043.
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Demokrati, «Quality of Government» og menneskelig velferd: Et tilsvar til Rothstein. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(2), s. 184–191.
 • Knutsen, Carl Henrik (2014). Measuring Democracy. I Michalos, Alex C. (Red.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer. ISSN 978-94-007-0752-8. s. 3929–3934.
 • Knutsen, Carl Henrik & Fjelde, Hanne (2014). Property Rights in Dictatorships: Kings Protect Property Better than Generals or Party Bosses. I Croissant, Aurel; Kailitz, S; Koellner, P & Wurster, S (Red.), Property Rights in Dictatorships: Kings Protect Property Better than Generals or Party Bosses. Routledge. ISSN 978-0-415-71944-5.
 • Rygh, Asmund & Knutsen, Carl Henrik (2014). The Lower Sensitivity of State-Owned Enterprise FDI to Political Risk: Investigating Political Capabilities- and Risk Preferences Explanations.
 • Knutsen, Carl Henrik (2013). Tor Midtbø: STATA – en entusiastisk innføring. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 2/13, s. 191–193.
 • Knutsen, Carl Henrik & Awa, Angelique (2013). Landprofil: Kongo–Kinshasa. I Johnstad, Sigrun (Red.), Afrikas 99%. Økonomisk vekst, ulikhet og protest. Fellesrådet for Afrika og Solidaritet Forlag. ISSN 9788291916309.
 • Sørbye, Sveinung Wergeland; Iversen, Ole-Erik & Knutsen, Carl Henrik (2013). Slik kan sex og kreft henge sammen. [Avis]. Aftenposten.
 • Rygh, Asmund & Knutsen, Carl Henrik (2012). Risk-taking in foreign direct investments: Are state-owned enterprises different?
 • Nygård, Håvard Mokleiv; Knutsen, Carl Henrik & Hermansen, Gudmund Horn (2019). Characterizing and Assessing Temporal Heterogeneity: Introducing a Change Point Framework, with Applications on the Study of Democratization. Varieties of Democracy (V-Dem) Institute.
 • De Moor, Katrien; Knutsen, Carl Henrik; Lind, Guro Elisabeth; Hølleland, Herdis & Storeng, Katerini Tagmatarchi (2018). Unge forskere i Norge. Karriereveier og ambisjoner. Oslo: Akademiet for yngre forskere. Akademiet for yngre forskere. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Carl Henrik; Kotsadam, Andreas; Olsen, Eivind Hammersmark & Wig, Tore (2015). Mining and Local Corruption in Africa . Økonomisk Institutt.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). The Economic Effects of Democracy and Dictatorship. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 1. apr. 2022 14:16

Prosjekter