English version of this page

Comparative Institutions and Regimes

Om forskningsgruppen

Comparative Institutions and Regimes (CIR) forsker på årsaker til og effekter av variasjon i politiske institusjoner og regimer, samt begrepsfesting og måling av institusjoner og regimer. Forskningen på regimer knytter, blant annet, an til skillet mellom diktaturer og demokratier. Forskningen på mer spesifikke institusjoner omhandler enten politiske partier, lovgivende forsamlinger eller valgregler.

CIR er organisert i fem sammenkoplede noder, hvorav to fokuserer på regimer og tre på mer spesifikke institusjoner. Disse nodene er:

  • Patterns and causes of regime change
  • Effects of political regimes
  • Parties and organized interests
  • Legislatures and political behaviour
  • Effects of electoral institutions

Seminarer og andre aktiviteter

Forskningsgruppen organiserer regelmessige seminarer, som er åpne for interesserte utenfor gruppen. Hvis du ønsker å motta invitasjoner til seminarene, kan du sette deg opp på epost-listen vår.

CIR-gruppen organiserer også The Empirical Implications of Theoretical Models (EITM) Summer Institute, som er et treningsprogram rettet spesielt mot PhD-studenter og andre forskere tidlig i karrieren.

 

Publisert 10. aug. 2017 09:36 - Sist endret 4. nov. 2022 16:24