Werner Christie Mathisen

Førsteamanuensis emeritus - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Werner Christie Mathisen
Telefon +47-22855171
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO

Publikasjoner

 • Mathisen, Werner Christie (2013). Instituttsektorens forskere: mellom fagfellesskap og brukere, I: Gerd Bjørke; Harald Jarning & Olav Eikeland (red.),  Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-06-9.  Kapittel.  s 417 - 431
 • Mathisen, Werner Christie (2009). Klimatrusler og grønne utopier, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 14.  s 223 - 235
 • Mathisen, Werner Christie (2008). Et samfunn uten forbrytere og advokater? Framstillingen av kriminalitetens årsaker og botemidler i noen kjente utopier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  36(2/3), s 5- 26
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Kort om utopier og utopikritikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  23(3), s 337- 339
 • Mathisen, Werner Christie; Mydske, Per Kristen & Underdal, Arild (2007). Markedstilpasning og internasjonalisering i miljøpolitikken, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 9.  s 161 - 181
 • Mathisen, Werner Christie (2006). Ist die politische Utopie wirklich tot?, I: Axel Rüdiger & Eva-Maria Seng (red.),  Dimensionen der Politik: Aufklärung - Utopie - Demokratie. Festschrift für Richard Saage zum 65. Geburtstag.  Duncker & Humblot.  ISBN 3-428-11970-3.  Ist die politische Utopie wirklich tot?.  s 345 - 359
 • Mathisen, Werner Christie (2006). Utopier - noe for statsvitere?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  22(4), s 420- 433
 • Mathisen, Werner Christie (2006). "Green utopianism and the Greening of Science and Higher Education.". Organization & Environment.  ISSN 1086-0266.  19(1), s 110- 125
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Er utopienes tid likevel ikke forbi?, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  Kapittel.  s 276 - 284
 • Mathisen, Werner Christie (2001). The Underestimation of Politics in Green Utopias: The Description of Politics in Huxleys's Island, Le Guin's The Dispossessed, and Callenbach's Ecotopia. Utopian Studies.  ISSN 1045-991X.  12(1), s 56- 78
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Vidunderlige nye verden?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  18(4), s 409- 418
 • Mathisen, Werner Christie (1998). Hvor annerledes? Om kvinneforskningens forskningspolitiske diskurs. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  22(1), s 11- 25
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Erfaringer med tverrfaglighet fra forskningsmiljøer utenfor og i periferien til universitetssystemet, I: Thomas Dahl & Knut Holtan Sørensen (red.),  Perspektiver på tvers. Disiplin og tverrfaglighet på det moderne forskningsuniversitet.  Tapir, Trondheim.  ISBN 82-519-1253-9.  s 29 - 38

Se alle arbeider i Cristin

 • Buset, Pål; Riley, Jon Erik; Mathisen, Werner Christie; Herrman, Bjørn Alex; Auklend, Morten; Haug, Hallvard & Schimanski, Johan Henrik (2017). Vår fagre nye verden: To gamle framtidsskildringer minner mistenkelig om vår samtid. Kan science fiction påvirke historiens gang?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 17- 19
 • Mathisen, Werner Christie (2017, 17. februar). Vår fagre nye verden.  Vårt land.
 • Mathisen, Werner Christie (2016). En ny verden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Mathisen, Werner Christie (2016, 14. juli). Om utopier og utopiforskning. [Radio].  Nrk radio P2.
 • Mathisen, Werner Christie (2013). Utopi, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Mathisen, Werner Christie (2008, 19. april). Intervju om grønne utopier i "Utopia". [Radio].  NRK P2.
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Beskjedne utopier. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Utopi, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  Leksikonartikkel.  s 281 - 282
 • Mathisen, Werner Christie (2005). Et universitetspolitisk alternativ?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathisen, Werner Christie (2005, 01. august). Intervju om science fiction filmer og politikk. [Radio].  NRK 2.
 • Mathisen, Werner Christie (2005, 11. juni). Intervju om utopier og politikk. [Radio].  NRK 2 Verdibørsen.
 • Mathisen, Werner Christie (2004). The utopias of two Norwegian political parties.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Green Utopias and the Future of Science.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Green utopianism and the greening of science and higher education.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Kunnskapsmakt og miljøpolitikk.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Norske veivalg. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  09.07
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Økonomiens dominans. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  10.07
 • Mathisen, Werner Christie (2002, 28. desember). Om Huxleys Vidunderlige nye Verden. [Radio].  NRK 2, Sånn er livet.
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Forbrukersamfunnet. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Men utopien var ikke død?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Politikkens gjenkomst. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Studentmakten, fagidiotiet og demokratiet. Under dusken : studentavisa i Trondheim.  ISSN 0807-0768.  (11)
 • Mathisen, Werner Christie (1999). The description of politics in green utopias.
 • Mathisen, Werner Christie (1998). Forsking som skapar og formidlar av kunnskap i samfunnet.
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Diskursanalyse for statsvitere:Hva, hvorfor og hvordan. Forskningsnotat. 01/97.
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Forskeres forståelse av forskning og forskningspolitikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2019 10:14 - Sist endret 8. aug. 2019 10:17