Werner Christie Mathisen

Førsteamanuensis emeritus - Department of Political Science
Image of Werner Christie Mathisen
Norwegian version of this page
Phone +47-22855171
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO

Publications

 • Mathisen, Werner Christie (2013). Instituttsektorens forskere: mellom fagfellesskap og brukere. In Bjørke, Gerd; Jarning, Harald & Eikeland, Olav (Ed.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISSN 978-82-93298-06-9. p. 417–431.
 • Mathisen, Werner Christie (2009). Klimatrusler og grønne utopier. In Malnes, Raino Sverre (Eds.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. p. 223–235.
 • Mathisen, Werner Christie (2008). Et samfunn uten forbrytere og advokater? Framstillingen av kriminalitetens årsaker og botemidler i noen kjente utopier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 36(2/3), p. 5–26.
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Kort om utopier og utopikritikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 23(3), p. 337–339.
 • Mathisen, Werner Christie; Mydske, Per Kristen & Underdal, Arild (2007). Markedstilpasning og internasjonalisering i miljøpolitikken. In Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Ed.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. p. 161–181.
 • Mathisen, Werner Christie (2006). "Green utopianism and the Greening of Science and Higher Education.". Organization & Environment. ISSN 1086-0266. 19(1), p. 110–125.
 • Mathisen, Werner Christie (2006). Utopier - noe for statsvitere? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 22(4), p. 420–433.
 • Mathisen, Werner Christie (2006). Ist die politische Utopie wirklich tot? In Rüdiger, Axel & Seng, Eva-Maria (Ed.), Dimensionen der Politik: Aufklärung - Utopie - Demokratie. Festschrift für Richard Saage zum 65. Geburtstag. Duncker & Humblot. ISSN 3-428-11970-3. p. 345–359.
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Vidunderlige nye verden? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 18(4), p. 409–418.
 • Mathisen, Werner Christie (2001). The Underestimation of Politics in Green Utopias: The Description of Politics in Huxleys's Island, Le Guin's The Dispossessed, and Callenbach's Ecotopia. Utopian Studies. ISSN 1045-991X. 12(1), p. 56–78.
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Er utopienes tid likevel ikke forbi? In Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Ed.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. p. 276–284.
 • Mathisen, Werner Christie (1998). Hvor annerledes? Om kvinneforskningens forskningspolitiske diskurs. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 22(1), p. 11–25.
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Erfaringer med tverrfaglighet fra forskningsmiljøer utenfor og i periferien til universitetssystemet. In Dahl, Thomas & Sørensen, Knut Holtan (Ed.), Perspektiver på tvers. Disiplin og tverrfaglighet på det moderne forskningsuniversitet. Tapir, Trondheim. ISSN 82-519-1253-9. p. 29–38.

View all works in Cristin

 • Mathisen, Werner Christie (2017). Vår fagre nye verden. [Newspaper]. Vårt land.
 • Buset, Pål; Riley, Jon Erik; Mathisen, Werner Christie; Herrman, Bjørn Alex; Auklend, Morten & Haug, Hallvard [Show all 7 contributors for this article] (2017). Vår fagre nye verden: To gamle framtidsskildringer minner mistenkelig om vår samtid. Kan science fiction påvirke historiens gang? Vårt land. ISSN 0805-5424. p. 17–19.
 • Mathisen, Werner Christie (2016). Om utopier og utopiforskning. [Radio]. Nrk radio P2.
 • Mathisen, Werner Christie (2016). En ny verden. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 12–13.
 • Mathisen, Werner Christie (2013). Utopi. In Godal, Anne Marit (Eds.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Mathisen, Werner Christie (2008). Intervju om grønne utopier i "Utopia". [Radio]. NRK P2.
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Beskjedne utopier. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Utopi. In Østerud, Øyvind (Eds.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4. p. 281–282.
 • Mathisen, Werner Christie (2005). Intervju om science fiction filmer og politikk. [Radio]. NRK 2.
 • Mathisen, Werner Christie (2005). Intervju om utopier og politikk. [Radio]. NRK 2 Verdibørsen.
 • Mathisen, Werner Christie (2005). Et universitetspolitisk alternativ? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mathisen, Werner Christie (2004). The utopias of two Norwegian political parties.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Norske veivalg. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 09.07.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Økonomiens dominans. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 10.07.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Green Utopias and the Future of Science.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Green utopianism and the greening of science and higher education.
 • Mathisen, Werner Christie (2002). Om Huxleys Vidunderlige nye Verden. [Radio]. NRK 2, Sånn er livet.
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Forbrukersamfunnet. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Men utopien var ikke død? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Studentmakten, fagidiotiet og demokratiet. Under dusken : studentavisa i Trondheim. ISSN 0807-0768.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Politikkens gjenkomst. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). The description of politics in green utopias.
 • Mathisen, Werner Christie (1998). Forsking som skapar og formidlar av kunnskap i samfunnet.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Kunnskapsmakt og miljøpolitikk. Makt og demokratiutredningen. ISSN 82-92028-63-3.
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Diskursanalyse for statsvitere:Hva, hvorfor og hvordan. Institutt for statsvitenskap. ISSN 0803-2815.
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Forskeres forståelse av forskning og forskningspolitikk. NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. ISSN 82-7218-373-0. 10/97.

View all works in Cristin

Published Aug. 8, 2019 10:14 AM - Last modified Aug. 4, 2021 11:04 AM