Arild Underdal

Professor emeritus
Bilde av Arild Underdal
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

* Internasjonale beslutningsprosesser, med særlig vekt på forhandlinger.

* Internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner, med særlig referanse til miljøvern og ressursforvaltning.

 

Undervisning

Undervisning og veiledning innenfor feltene som er angitt ovenfor, samt teoretiske tilnærmingsmåter i studier av internasjonal politikk mer generelt.
Kursundervisning 2011-2015:

Bakgrunn

Arild Underdal har graden dr. philos fra Universitetet i Oslo (1982), og er nå professor i statsvitenskap med internasjonal politikk som fagfelt og professor II ved Senter for klimaforskning (CICERO), der han arbeider med forskning om miljøvennlig energi (CICEP). Han har tidligere vært ansatt ved Handelshøyskolen BI som professor i beslutningsatferd (1986-87), og har også i to tidligere perioder hatt bistilling ved CICERO. Han var rektor for Universitetet i Oslo i perioden 2002-2005 og prorektor i perioden 1993-1995.

Verv

Leder av styret for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU. Medlem av redaksjonsrådene for tidsskriftene European Journal of International Relations, Global Environmental Politics, og International Environmental Agreements. Tidligere styreverv i bl.a. Norges forskningsråd, Ullevål/senere Oslo universitetssykehus, Aarhus Universitet og Handelshøyskolen BI

Samarbeid

Underdal har vært aktivt med i internasjonale miljøforskningsprogrammer, for en tid også som leder av International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP). Han samarbeider for tiden med forskere ved bl.a. Freie Universität Berlin, University of California San Diego, University of California Santa Barbara; Potsdam Institute of Climate Impact Research, og ETH/Zürich. Innenlands samarbeid med forskere ved bl.a. CICERO og Fridtjof Nansens Institutt.

Emneord: Internasjonal politikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Energi, Internasjonale forhandlinger, Internasjonale institusjoner

Publikasjoner

 • Arild Underdal: "Umulige utfordringer?" Kap. 23 i Raino Malnes (red.), Velkommen til statsvitenskap. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Samfunnsfag/Statsvitenskap/Velkommen-til-statsvitenskap  
 • Jon Hovi, Detlef F. Sprinz, Håkon Sælen and Arild Underdal: "Climate change mitigation: a role for climate clubs?" In Palgrave Communications, May 2016. http://www.palgrave-journals.com/articles/palcomms201620#1 (open access).
 • Olav Schram Stokke and Arild Underdal: "Qualitative Comparative Analysis". Pp. 141-147 in Philipp Pattberg & Fariborz Zelli (eds.), Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015. http://e-elgar.com/shop/encyclopedia-of-global-environmental-governance-and-politics
 • Guri Bang, Arild Underdal and Steinar Andresen (eds. and co-authors): The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015. http://e-elgar.com/shop/the-domestic-politics-of-global-climate-change
 • Arild Underdal and Taoyuan Wei: "Distributive fairness: A mutual recognition approach". Environmental Science & Policy, vol. 51 (2015), pp. 35-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2015.03.009
 • Steffen Kallbekken, Håkon Sælen, and Arild Underdal: "Equity and Spectrum of Mitigation Commitments in the 2015 Agreement". Report prepared for the Nordic Working Group for Global Climate Change Negotiations, 2014.
 • Jon Hovi, Detlef F. Sprinz and Arild Underdal: "Top Down or Bottom Up". Chapter 12 in T.L. Cherry, J. Hovi and D.M. McEvoy (eds.), Towards a New Climate Agreement: Conflict, Resolution and Governance. London: Routledge, 2014.
 • Frank Grundig, Jon Hovi, Arild Underdal, and Stine Aakre: "Self-Enforcing Peace and Environmental Agreements: Toward Scholarly Cross-Fertilization?" International Studies Review, vol. 14 (2012), no. 4, pp. 522-540. 
 • Arild Underdal: "Meeting common environmental challenges: the co-evolution of policies and practices". International Environmental Agreements, vol. 13 (2013), no. 1, pp. 15-30; published online 30 Nov. 2012, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10784-012-9203-0.
 • Arild Underdal: "Challenges in International Climate and Energy Policy". Pp. 103-116 in Roy H. Gabrielsen and John Grue (eds.), Norwegian Energy Policy in Context of the Global Energy Situation. Oslo: Novus, i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, 2012.
 • Arild Underdal: "Hvor relevant er statsvitenskapsfaget?". Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 28 (2012), no. 3, pp. 152-172. (http://www.idunn.no/nst/2012/03)
 • Steinar Andresen and Arild Underdal: "We do not need more global sustainability conferences". Commentary, Earth System Governance Project, June 2012
 • Arild Underdal, Jon Hovi, Steffen Kallbekken and Tora Skodvin: "Can Conditional Commitments Break the Climate Change Negotiations Deadlock?" International Political Science Review, vol. 33, no. 4, pp. 475-493; published online 13 April 2012 (http://ips.sagepub.com/content/early/2012/03/28/0192512111432564)
 • Frank Biermann (hovedforfatter) + 30 medforfattere inkl. Arild Underdal: "Navigating the Anthropocene: Improving Earth System Governance". Science, vol. 335(2012), no. 6074, pp. 1306-1307 (http://www.sciencemag.org/content/335/6074/1306.summary).
 • Helmut Breitmeier, Arild Underdal, and Oran R. Young: "The Effectiveness of International Environmental Regimes: Comparing and Contrasting Findings from Quantitative Research". International Studies Review, vol. 13 (2011), no. 4, pp. 579-605.
 • Arild Underdal: "Strategies in international regime negotiations: reflecting background conditions or shaping outcomes?" International Environmental Agreements, vol. 12(2012), no. 2, pp.129-144. 
 • Robert O. Keohane and Arild Underdal: "The West and the Rest in Global Economic Institutions". Kap. 3 i Dag Harald Claes og Carl Henrik Knutsen (eds.): Governing the Global Economy: Politics, Institutions and Economic Development. London: Routledge, 2011. Info: http://www.routledge.com/books/details/9780415665360/.
 • Dag Harald Claes and Arild Underdal: "International Organizations". I B. Badie, D. Berg-Schlosser og L. Morlino (eds.), International Encyclopedia of Political Science, Vol. 4, pp. 1248-1259. London: Sage og IPSA, 2011. 
 • Jon Hovi, Arild Underdal, and Hugh Ward: "Potential Contributions of Political Science to Environmental Economics". Environmental and Resource Economics, vol. 48 (2011), no. 3, pp. 391-411. Open access: http://link.springer.com/article/10.1007/s10640-010-9453-7
 • Arild Underdal: "Complexity and challenges of long-term environmental governance". Global Environmental Change, vol. 20 (2010), no. 3, pp. 386-393. Online prepublication
 • Jon Hovi, Detlef F. Sprinz, and Arild Underdal: "Implementing Long-Term Climate Policy: Time Inconsistency, Domestic Politics, International Anarchy". Global Environmental Politics, vol. 9(2009), no. 3, pp. 20-39. 
 • Arild Underdal: "Can international conferences be modeled?" I Karin Aggestam og Magnus Jerneck (red.): Diplomacy in Theory and Practice. Malmö: Liber, 2009. 
 • Arild Underdal: "Determining the Causal Significance of Institutions: Accomplishments and Challenges". I Oran R. Young, Leslie A. King, and Heike Schroeder (eds.): Institutions and Environmental Change: Principal Findings, Applications, and Research Frontiers. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. 
 • Arild Underdal: "The Organizational Infrastructure of International Environmental Regimes". I Ulf Sverdrup og Jarle Trondal (red.): The Organizational Dimension of Politics. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. 
 • Arild Underdal: "Norsk statsvitenskap 60 år: Hvor står vi, hvor går vi?" Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, årgang 23 (2007), nr 3: 244-266. 
 • Barry Newell, Carole L. Crumley, Nordin Hassan, Eric F. Lambin, Claudia Pahl-Wostl, Arild Underdal, and Robert Wasson: “A conceptual template for integrative human-environment research". Global Environmental Change, Vol 15 (2005), No 4, pp. 299-307. 
 • Arild Underdal and Oran R. Young (eds.): Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.
 • Jon Hovi, Detlef Sprinz, and Arild Underdal: “The Oslo-Potsdam Solution to Measuring Regime Effectiveness”. Global Environmental Politics, Vol 3 (2003), No 3, pp. 74-96. 
 • Jon Hovi og Arild Underdal: Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget, 2008 (tredje utgave). 
 • Edward L. Miles, Arild Underdal, Steinar Andresen, Jørgen Wettestad, Jon Birger Skjærseth, and Elaine M. Carlin: Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. Cambridge. MA: The MIT Press, 2002. 
 • Lasse Ringius, Asbjørn Torvanger, and Arild Underdal: “Burden Sharing and Fairness Principles in International Climate Policy”. International Environmental Agreements, Vol 2 (2002), No 1, pp. 1-22.
 • Steinar Andresen, Tora Skodvin, Arild Underdal, and Jørgen Wettestad: Science and Politics in International Environmental Regimes: Between Integrity and Involvement. Manchester: Manchester University Press, 2000. 
 • Arild Underdal and Kenneth Hanf (eds.): International Environmental Agreements and Domestic Politics: The Case of Acid Rain. Aldershot: Ashgate, 2000.
 • Arild Underdal: “Explaining Compliance and Defection: Three Models”. European Journal of International Relations, Vol 4 (1998), No 1, pp. 5-30.
 • Arild Underdal (ed.): The Politics of International Environmental Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998.
 • Andresen, Steinar E; Bang, Guri; Skjærseth, Jon Birger & Underdal, Arild (2021). Achieving the ambitious targets of the Paris Agreement: the role of key actors. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.  ISSN 1567-9764.  21(1), s 1- 7
 • Mitchell, Ronald B; Underdal, Arild; Andresen, Steinar E & Dieperink, Carel (2020). Intergovernmental Institutions, In Frank Biermann & Rakhyun E. Kim (ed.),  Architectures of Earth System Governance.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108784641.  Chapter 2.  s 37 - 56 Vis sammendrag
 • Sælen, Håkon; Hovi, Jon; Sprinz, Detlef & Underdal, Arild (2020). How US withdrawal might influence cooperation under the Paris climate agreement. Environmental Science and Policy.  ISSN 1462-9011.  108, s 121- 132 . doi: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.03.011 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dimitrov, Radoslav; Hovi, Jon; Sprinz, Detlef F.; Sælen, Håkon & Underdal, Arild (2019). Institutional and environmental effectiveness: Will the Paris Agreement work?. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change (WIRESs).  ISSN 1757-7780.  10(4) . doi: 10.1002/wcc.583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Lars Harald; Wettestad, Jørgen; Victor, David G. & Underdal, Arild (2019). The political roots of divergence in carbon market design: implications for linking. Climate Policy.  ISSN 1469-3062.  19(4), s 427- 438 . doi: 10.1080/14693062.2018.1551188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Lars Harald; Underdal, Arild; Victor, David G. & Wettestad, Jørgen (2018). Theory and method, In Jørgen Wettestad & Lars Harald Gulbrandsen (ed.),  The Evolution of Carbon Markets: Design and Diffusion.  Routledge.  ISBN 9780415785426.  Chapter 2.  s 13 - 29
 • Hovi, Jon & Underdal, Arild (2018). Implementation, Compliance, and Effectiveness of Policies and Institutions, In Urs Luterbacher & Detlef Sprinz (ed.),  Global Climate Policy: Actors, Concepts, and Enduring Challenges.  MIT Press.  ISBN 9780262535342.  Chapter 11.  s 297 - 322
 • Sprinz, Detlef; Sælen, Håkon; Underdal, Arild & Hovi, Jon (2018). The effectiveness of climate clubs under Donald Trump. Climate Policy.  ISSN 1469-3062.  18(7), s 828- 838 . doi: 10.1080/14693062.2017.1410090 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wettestad, Jørgen; Gulbrandsen, Lars Harald; Victor, David G. & Underdal, Arild (2018). Comparative analysis and conclusions, In Jørgen Wettestad & Lars Harald Gulbrandsen (ed.),  The Evolution of Carbon Markets: Design and Diffusion.  Routledge.  ISBN 9780415785426.  Chapter 13.  s 229 - 252
 • Hovi, Jon; Sprinz, Detlef; Sælen, Håkon & Underdal, Arild (2017). Climate Clubs: a Gateway to Effective Climate Cooperation?. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234.  49(3), s 1071- 1096 . doi: 10.1017/S0007123416000788 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Underdal, Arild (2017). Climate Change and International Relations (After Kyoto). Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print).  ISSN 1094-2939.  20, s 169- 188 . doi: 10.1146/annurev-polisci-052715-111713 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Underdal, Arild & Kim, Rakhyun E. (2017). The Sustainable Development Goals and Multilateral Agreements, In Norichika Kanie & Frank Biermann (ed.),  Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation.  MIT Press.  ISBN 9780262035620.  Kapittel 10.
 • Young, Oran R.; Underdal, Arild; Kanie, Norichika & Kim, Rakhyun E. (2017). Goal Setting in the Anthropocene: The Ultimate Challenge of Planet Stewardship, In Norichika Kanie & Frank Biermann (ed.),  Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation.  MIT Press.  ISBN 9780262035620.  Kapittel 3.
 • Hovi, Jon; Sprinz, Detlef; Sælen, Håkon & Underdal, Arild (2016). Climate Change Mitigation: A Role for Climate Clubs?. Palgrave Communications.  ISSN 2055-1045.  2 . doi: 10.1057/palcomms.2016.20 Vis sammendrag
 • Bang, Guri; Underdal, Arild & Andresen, Steinar E (2015). Comparative analysis and conclusions, In Guri Bang; Arild Underdal & Steinar E Andresen (ed.),  The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781784714925.  Chapter 9.  s 182 - 204
 • Bang, Guri; Underdal, Arild & Andresen, Steinar E (2015). Introduction, In Guri Bang; Arild Underdal & Steinar E Andresen (ed.),  The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781784714925.  Chapter 1.  s 1 - 24
 • Stokke, Olav Schram & Underdal, Arild (2015). Qualitative comparative analysis, In Philipp Pattberg & Fariborz Zelli (ed.),  Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78254 578 1.  19.  s 148 - 155
 • Underdal, Arild & Wei, Taoyuan (2015). Distributive fairness: A mutual recognition approach. Environmental Science and Policy.  ISSN 1462-9011.  51, s 35- 44 . doi: 10.1016/j.envsci.2015.03.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hovi, Jon; Sprinz, Detlef Friedrich & Underdal, Arild (2014). Bottom Up or Top Down?, In Todd L. Cherry; Jon Hovi & David M. McEvoy (ed.),  Toward a New Climate Agreement. Conflict, Resolution and Governance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-64379-5.  Ch. 12.  s 167 - 180
 • Skjærseth, Jon Birger; Eikeland, Per Ove; Christensen, Anne Raaum; Gulbrandsen, Lars Harald; Underdal, Arild & Wettestad, Jørgen (2013). Comparative Analysis, In Jon Birger Skjæseth & Per Ove Eikeland (ed.),  Corporate Responses to EU Emissions Trading: Resistance, Innovation or Responsibility?.  Ashgate.  ISBN 9781409460787.  Chapter 8.
 • Underdal, Arild (2013). Meeting common environmental challenges: the co-evolution of policies and practices. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.  ISSN 1567-9764.  13(1), s 15- 30 . doi: 10.1007/s10784-012-9203-0 Vis sammendrag
 • Biermann, Frank; Abbott, Kenneth; Andresen, Steinar; Bäckstrand, Karin; Bernstein, Steven; Betsill, Michele M; Bulkeley, Harriet; Cashore, Benjamin; Clapp, Jennifer; Folke, Carl; Gupta, Aarti; Gupta, Joyeeta; Haas, Peter M; Jordan, Andrew; Kanie, Norichika; Kluvankova-Oravska, Tatiana; Lebel, Louis; Liverman, Diana; Meadowcroft, James; Mitchell, Ronald B; Newell, Peter; Oberthür, Sebastian; Olsson, Lennart; Pattberg, Philipp; Sanchez-Roderiguez, Roberto; Schroeder, Heike; Underdal, Arild; Viera, Susana C; Vogel, Coleen; Young, Oran R; Brock, Andrea & Zondervan, Ruben (2012). Transforming governance and institutions for global sustainability: key insights from the Earth System Governance Project. Current Opinion in Environmental Sustainability.  ISSN 1877-3435.  4(1), s 51- 60 . doi: 10.1016/j.cosust.2012.01.014
 • Grundig, Frank; Hovi, Jon; Underdal, Arild & Aakre, Stine (2012). Self-enforcing Peace and Environmental Agreements. Toward Scholarly Cross-fertilization?. International Studies Review.  ISSN 1521-9488.  14(4), s 522- 540 . doi: 10.1111/misr.12003 Vis sammendrag
 • Underdal, Arild (2012). Challenges in International Climate and Energy Policy, In  Norwegian Energy Policy in Context of the Global Energy Situation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-705-3.  Kapittel 7.  s 103 - 116
 • Underdal, Arild (2012). Hvor relevant er statsvitenskapsfaget? Hva er dets forhold til andre samfunnsfag?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  28(3), s 152- 172
 • Underdal, Arild (2012). Strategies in international regime negotiations: reflecting background conditions or shaping outcomes?. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.  ISSN 1567-9764.  12(2), s 129- 144 . doi: 10.1007/s10784-011-9162-x
 • Underdal, Arild; Hovi, Jon; Kallbekken, Steffen & Skodvin, Tora (2012). Can conditional commitments break the climate change negotiations deadlock?. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  33(4), s 475- 493 . doi: 10.1177/0192512111432564 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Breitmeier, Helmut; Underdal, Arild & Young, Oran R. (2011). The Effectiveness of International Environmental Regimes: Comparing and Contrasting Findings from Quantitative Research. International Studies Review.  ISSN 1521-9488.  13(4), s 579- 605 . doi: 10.1111/j.1468-2486.2011.01045.x Vis sammendrag
 • Claes, Dag Harald & Underdal, Arild (2011). International Organizations, In Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (ed.),  International Encyclopedia of Political Science.  Sage Publications.  ISBN 9781412959636.  Kapittel.  s 1248 - 1259
 • Hovi, Jon; Underdal, Arild & Ward, Hugh (2011). Potential Contributions of Political Science to Environmental Economics. Environmental and Resource Economics.  ISSN 0924-6460.  48(3), s 391- 411 . doi: 10.1007/s10640-010-9453-7 Vis sammendrag
 • Underdal, Arild (2011). Hvorfor er effektivt internasjonalt samarbeid om klimapolitiske tiltak så vanskelig å få til?, I: Nils Roll-Hansen (red.),  Status i klimaforskningen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-643-8.  kapittel 7.  s 111 - 131
 • Underdal, Arild & Keohane, Robert O. (2011). The West and the Rest in Global Economic Institutions, In Dag Harald Claes & Carl Henrik Knutsen (ed.),  Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66536-0.  Chapter 3.  s 51 - 69
 • Underdal, Arild (2010). Complexity and challenges of long-term environmental governance. Global Environmental Change.  ISSN 0959-3780.  20(3), s 386- 393 . doi: 10.1016/j.gloenvcha.2010.02.005
 • Underdal, Arild (2010). Implications of the change from elite to mass or multi-purpose institutions. Wenner - Gren International Symposium Series.  ISSN 1475-536X.  85, s 45- 51
 • Underdal, Arild (2010). Implications of the change from elite to mass or multi-purpose institutions, In Jens Erik Fenstad & Erik De Corte (ed.),  From Information to Knowledge; from Knowledge to Wisdom.  Portland Press.  ISBN 978-1-85578-177-1.  Chapter 6.  s 45 - 51
 • Hovi, Jon; Sprinz, Detlef & Underdal, Arild (2009). Implementing Long-Term Climate Policy: Time Inconsistency, Domestic Politics, and International Anarchy. Global Environmental Politics.  ISSN 1526-3800.  9(3), s 20- 39
 • Underdal, Arild (2009). Can international conferences be modeled?, In Karin Aggestam & Magnus Jerneck (ed.),  Diplomacy in Theory and Practice.  Liber.  ISBN 978-91-47-08911-6.  Kapittel 7.  s 125 - 140
 • Underdal, Arild (2009). NUPI som forskningsinstitusjon: Institusjonell identitet og faglige bidrag. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  67(4), s 745- 754
 • Underdal, Arild (2008). Determining the Causal Significance of Institutions: Accomplishment and Challenges, In Oran R. Young; Leslie A. King & Heike Schroeder (ed.),  Institutions and Environmental Change: Principal Findings, Applications, and Research Frontiers.  MIT Press.  ISBN 978-0-262-74033-3.  Chapter 2.  s 49 - 78
 • Underdal, Arild (2008). The Organizational Infrastructure of International Environmental Regimes, In Ulf Sverdrup & Jarle Trondal (ed.),  The Organizational Dimension of Politics - Essays in Honour of Morten Egeberg.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0709-1.  11.  s 186 - 205
 • Mathisen, Werner Christie; Mydske, Per Kristen & Underdal, Arild (2007). Markedstilpasning og internasjonalisering i miljøpolitikken, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 9.  s 161 - 181
 • Underdal, Arild (2007). Internasjonale forhandlinger, I: Jon Hovi & Raino Sverre Malnes (red.),  Anarki, makt og normer.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-228-0.  Kapittel 10.  s 231 - 257
 • Underdal, Arild (2007). Norsk statsvitenskap 60 år: Hvor står vi, hvor går vi?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  23(3), s 244- 266
 • Underdal, Arild (2006). Har Norge en forskningspolitikk?, I: Ole Didrik Lærum (red.),  Årbok 2005 for Det Norske Videnskaps-Akademi.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-446-4.  Foredrag.  s 370 - 378
 • Newell, B; Crumley, CL; Nordin, H; Lambin, E; Pahl-Wostl, C; Underdal, Arild & Wasson, R (2005). A conceptual template for integrative human-environment research. Global Environmental Change.  ISSN 0959-3780.  15, s 299- 307
 • Underdal, Arild (2004). Methodological Challenges in the Study of Regime Effectiveness, In Arild Underdal & Oran R Young (ed.),  Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 1-4020-2070-8.  chapter 2.  s 27 - 48
 • Underdal, Arild & Young, Oran R (2004). Research Strategies for the Future, In Arild Underdal & Oran R Young (ed.),  Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 1-4020-2070-8.  chapter 14.  s 361 - 380
 • Hovi, Jon; Sprinz, Detlef & Underdal, Arild (2003). Regime Effectiveness and the Oslo-Potsdam Solution: A Rejoinder to Oran Young. Global Environmental Politics.  ISSN 1526-3800.  3(3), s 105- 107
 • Hovi, Jon; Sprinz, Detlef & Underdal, Arild (2003). The Oslo-Potsdam Solution to Measuring Regime Effectiveness: Critique, Response, and the Road Ahead. Global Environmental Politics.  ISSN 1526-3800.  3(3), s 74- 96
 • Ringius, Lasse; Torvanger, Lasse & Underdal, Arild (2002). Burden Sharing and Fairness Principles in International Climate Policy. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.  ISSN 1567-9764.  2(1), s 1- 22
 • Kasa, Sjur; Underdal, Arild & Malvik, Henrik (2001). Globale miljøproblemer og nasjonal maktfordeling, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Mot et globalisert Norge?.  Gyldendal Akademisk.  Kapitel 12.  s 436 - 464
 • Underdal, Arild (2001). Internasjonale forhandlinger, I:  Normer og makt. Innføring i internasjonal politikk.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-017-9.  s 293 - 317
 • Underdal, Arild (2001). Mulighetsrommet i internasjonale miljøforhandlinger, I: Aarne Ø. Røvik (red.),  Energi og miljø ved et tidsskille.  Norges forskningsråd, Oslo.  ISBN 82-12-01597-1.  s 113 - 122

Se alle arbeider i Cristin

 • Bang, Guri; Underdal, Arild & Andresen, Steinar E (ed.) (2015). The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781784714925.  224 s.
 • Hafstad, Kjetil; Christoffersen, Svein Aage; Wyller, Trygve E; Salomonsen, Jone; Underdal, Arild; Jensen, Roger & Clemet, Kristin (2008). Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  447 s.
 • Hovi, Jon & Underdal, Arild (2008). Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01204-9.  254 s.
 • Underdal, Arild & Young, Oran R (ed.) (2004). Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies. Kluwer Academic Publishers.  ISBN 1-4020-2070-8.  394 s.
 • Hovi, Jon & Underdal, Arild (2003). Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 8215005160.  216 s.
 • Underdal, Arild; Miles, Edward L.; Andresen, Steinar E; Wettestad, Jørgen; Skjærseth, Jon Birger & Carlin, Elaine M. (2002). Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. MIT Press.  ISBN 0-262-63241-1.  508 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Underdal, Arild; Bang, Guri & Andresen, Steinar (2017). Radical reversals or moderate adjustments? International climate and energy policies under the influence of Trump and Xi.
 • Aamodt, Solveig; Aakre, Stine; Gullberg, Anne Therese; Bang, Guri; Aaheim, Asbjørn; Glomsrød, Solveig; Westskog, Hege & Underdal, Arild (2015). Geopolitiske virkninger av lavutslippssamfunnet. Vis sammendrag
 • Falch, Torberg; Kjørholt, Anne Trine; Reitan, Marit & Underdal, Arild (2015). Et nytt og kraftigere NTNU. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Underdal, Arild (2015). Can norms of distributive fairness serve as pillars of a global climate change agreement?.
 • Underdal, Arild (2015). International decision-making processes.
 • Underdal, Arild (2015). Predicting Paris.
 • Underdal, Arild (2015). Summit Diplomacy, In Jean-Frederic Morin & Amandine Orsini (ed.),  Essential Concepts of Global Environmental Governance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-82247-3.  85.  s 198 - 200
 • Underdal, Arild (2015). Top Down or Bottom Up?.
 • Underdal, Arild; Victor, David G. & Wettestad, Jørgen (2015). Studying the Global Diffusion of Emissions Trading: Key Building Blocks in the ETS-DIFFUSION Project Design.
 • Hovi, Jon; Sælen, Håkon; Sprinz, Detlef F. & Underdal, Arild (2014). The Club Approach: A Gateway to Effective Climate Cooperation?.
 • Kallbekken, Steffen; Sælen, Håkon Grøn & Underdal, Arild (2014). Equity and spectrum of mitigation commitments in the 2015 agreement. TemaNord. 519.
 • Sælen, Håkon Grøn; Hovi, Jon; Sprinz, Detlef Friedrich & Underdal, Arild (2014). Climate Mitigation Clubs: An agent-based model.
 • Underdal, Arild (2014). How can we generate a process of positive reciprocity?.
 • Underdal, Arild & Sælen, Håkon Grøn (2014). Escaping ‘the law of the least ambitious program’: Options for including equity in guidelines and assessments of contributions.
 • Underdal, Arild; Sælen, Håkon Grøn & Kallbekken, Steffen (2014). Equity and spectrum of mitigation commitments in the 2015 agreement.
 • Underdal, Arild; Young, Oran R.; Kanie, Norichika; Andresen, Steinar; Bernstein, Steven; Biermann, Frank; Gupta, Joyeeta; Haas, Peter M.; Iguchi, Mashiko; Kok, Marcel; Levy, Marc; Nilsson, Måns; Pinter, Laszlo & Stevens, Casey (2014). Earth System Challenges and a Multi-layered Approach for the Sustainable Development Goals.
 • Andresen, Steinar & Underdal, Arild (2012). We do not need more global sustainability conferences.
 • Biermann, Frank; Abbott, Kenneth; Andresen, Steinar; Bäckstrand, Karin; Bernstein, Steven; Betsill, Michele M; Bulkeley, Harriet; Cashore, Benjamin; Clapp, Jennifer; Folke, Carl; Gupta, Aarti; Gupta, Joyeeta; Haas, Peter M; Jordan, Andrew; Kanie, Norichika; Kluvankova-Oravska, Tatiana; Lebel, Louis; Liverman, Diana; Meadowcroft, James; Mitchell, Ronald B; Newell, Peter; Oberthür, Sebastian; Olsson, Lennart; Pattberg, Philipp; Sanchez-Roderiguez, Roberto; Schroeder, Heike; Underdal, Arild; Viera, Susana C; Vogel, Coleen; Young, Oran R; Brock, Andrea & Zondervan, Ruben (2012). Navigating the Anthropocene: Improving Earth System Governance. Science.  ISSN 0036-8075.  335(6074), s 1306- 1307 . doi: 10.1126/science.1217255
 • Johnson, Leo; Underdal, Arild; Al Maskari, Shaikha; Yoshikawa, Hiroyuki; Gawel, Antonia & Hertwich, Edgar G. (2012). Post Durban, pre-Rio and Quatar and what about Kyoto? The locking door enigma.
 • Tomasgard, Asgeir; Underdal, Arild & Kverndokk, Snorre (2012, 12. juni). Hvor ble det av naturgassen?. [Internett].  VVSForum.no.
 • Underdal, Arild (2012). Arctic Governance: The Co-evolution of Policies and Practices.
 • Underdal, Arild (2012). Governance for Sustainability. General Challenges and Norwegian Responses.
 • Underdal, Arild (2012). International Environmental Regimes: Forums, Rule Systems, Effects.
 • Underdal, Arild (2012). Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy.
 • Underdal, Arild (2010). Meeting Common Challenges in the High North: The Co-Evolution of Pllicies and Practices.
 • Underdal, Arild (2009). Umulige utfordringer? Global klimaendring og tap av biologisk mangfold, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 17.  s 259 - 271
 • Underdal, Arild; Breitmeier, Helmut & Young, Oran R. (2009). The Effectiveness of international Environmental Regimes: Comparing and Contrasting Findings from Quantitative Research.
 • Underdal, Arild (2007). Kan universiteter ledes?. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  83, s 74- 78
 • Underdal, Arild (2007). Lite konstruktiv kritikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Underdal, Arild (2006). Determining the Causal Significance of Institutions: Accomplishments and Challenges.
 • Underdal, Arild (2006). Forskningsetikk og forskningens frihet.
 • Underdal, Arild (2006). Hvordan er finansieringssystemet innrettet for å fremme kvalitet?.
 • Underdal, Arild (2006). Research and Management: The Science-Politics Interface.
 • Underdal, Arild (2006). Sound Societal Response Mechanisms for Sustainable Solutions to Environmental Problems: Do They Exist?.
 • Rogan, Bjarne & Underdal, Arild (2005). Innavl og kameraderi?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Underdal, Arild (2005). Har Norge en forskningspolitikk?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  28(4), s 16- 17
 • Vogt, Rolf David; Aagaard, Per; Xu, Chong-yu; Underdal, Arild; Myhre, Annik Margrethe; Noremsaune, Ingse & Tidemann, Grethe (2005, 18. oktober). Delegasjon på Frierferd.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Vogt, Rolf David; Underdal, Arild & Tidemann, Grethe (2005, 31. august). UiO vil samarbeide med kinesiske miljøforskere.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Andresen, Steinar E; Underdal, Arild; Skjærseth, Jon Birger & Wettestad, Jørgen (2002). Miljødiplomati bedre enn sitt rykte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Underdal, Arild; Jansen, J.C.; Battjes, J.J.; Ormel, F.T.; Ringius, Lasse; Sijm, J.P.M.; Torvanger, Asbjørn; Volkers, C.H. & Ybema, J.R. (2001). Sharing the burden of greenhouse gas mitigation.
 • Underdal, Arild & Miles, Edward L. (2001). Explaining Regime Effectiveness: Combining "Soft" and "Hard" Methodological Approaches.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 24. nov. 2020 10:59

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter