Arild Underdal

Professor emeritus
Bilde av Arild Underdal
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

* Internasjonale beslutningsprosesser, med særlig vekt på forhandlinger.

* Internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner, med særlig referanse til miljøvern og ressursforvaltning.

 

Undervisning

Undervisning og veiledning innenfor feltene som er angitt ovenfor, samt teoretiske tilnærmingsmåter i studier av internasjonal politikk mer generelt.
Kursundervisning 2011-2015:

Bakgrunn

Arild Underdal har graden dr. philos fra Universitetet i Oslo (1982), og er nå professor i statsvitenskap med internasjonal politikk som fagfelt og professor II ved Senter for klimaforskning (CICERO), der han arbeider med forskning om miljøvennlig energi (CICEP). Han har tidligere vært ansatt ved Handelshøyskolen BI som professor i beslutningsatferd (1986-87), og har også i to tidligere perioder hatt bistilling ved CICERO. Han var rektor for Universitetet i Oslo i perioden 2002-2005 og prorektor i perioden 1993-1995.

Verv

Leder av styret for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU. Medlem av redaksjonsrådene for tidsskriftene European Journal of International Relations, Global Environmental Politics, og International Environmental Agreements. Tidligere styreverv i bl.a. Norges forskningsråd, Ullevål/senere Oslo universitetssykehus, Aarhus Universitet og Handelshøyskolen BI

Samarbeid

Underdal har vært aktivt med i internasjonale miljøforskningsprogrammer, for en tid også som leder av International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP). Han samarbeider for tiden med forskere ved bl.a. Freie Universität Berlin, University of California San Diego, University of California Santa Barbara; Potsdam Institute of Climate Impact Research, og ETH/Zürich. Innenlands samarbeid med forskere ved bl.a. CICERO og Fridtjof Nansens Institutt.

Emneord: Internasjonal politikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Energi, Internasjonale forhandlinger, Internasjonale institusjoner
Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 12. okt. 2021 16:45

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter