Ottar Hellevik

Bilde av Ottar Hellevik
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Verdier og verdiutvikling.
 • Livskvalitet og subjektiv velvære (lykke)
 • Personvalgordninger, valgatferd og politisk rekruttering.
 • Metode og statistikk, analyse av surveydata.
 • Bruk og misbruk av meningsmålinger.

Undervisning

Bakgrunn

 • Magistergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo 1968.
 • Amanuensis (fra 1971), førsteamanuensis (fra 1972) og professor (1986 –) ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Bistilling som forskningsleder ved Synovate (som tidligere het MMI) siden 1984. Har hatt det faglige ansvaret for den løpende verdiundersøkelsen Norsk Monitor
 • Studentstipendiat/forskningsassistent (1964-68) og NAVF-stipendiat (1969-71) ved Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • Visiting scholar/associate professor ved Harvard University (1981-82)
 • Visiting fellow Department of Applied Social Studies and Social Research, University of Oxford (1992)

Priser

 • Dag og Tids pris for beste ikke-skjønnlitterære billigbok for Gallupdemokratiet (1972)
 • Worcester-prisen for beste artikkel i International Journal of Public Opinion Research  i 1993
 • Valgt til ”Årets markedsanalytiker 2002”  av Norsk Markedsanalyseforening

Verv

 • Bestyrer ved Institutt for statsvitenskap (1983-85)
 • Dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (1985-86)
Emneord: Komparativ politikk, Metode, Verdier, Livskvalitet, Valg og Demokrati, Ulikhet, Opinion, Nordic

Publikasjoner

Hellevik, Ottar (2011). Mål og mening. Om feiltolking av meningsmålinger. Oslo: Universitetsforlaget.

Hellevik, Ottar (2008). Jakten på den norske lykken. Norsk Monitor 1985-2007. Oslo: Universitetsforlaget.

Hellevik, Ottar (1996). Nordmenn og det gode liv. Norsk Monitor 1985-1995. Oslo: Universitetsforlaget.

Hellevik, Ottar (2002). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskape. Oslo: Universitetsforlaget. 7nde reviderte utgave.

Hellevik, Ottar (2009). "Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy". Quality & Quantity. Vol.43, nr.1, 59-74.

 

 

 

 • Aasen, Marianne; Thøgersen, John; Vatn, Arild; Dunlap, Riley; Fisher, Dana & Hellevik, Ottar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The limited influence of climate norms on leisure air travel. Journal of Sustainable Tourism. ISSN 0966-9582. doi: 10.1080/09669582.2022.2097687.
 • Vatn, Arild; Aasen, Marianne; Thøgersen, John; Dunlap, Riley E.; Fisher, Dana R. & Hellevik, Ottar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). What role do climate considerations play in consumption of red meat in Norway? Global Environmental Change. ISSN 0959-3780. 73, s. 1–11. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2022.102490.
 • Hellevik, Ottar (2021). Reporting and conveying risk: Survey experiments testing how absolute and relative measures are perceived. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 62(2), s. 133–153. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-02-01.
 • Hellevik, Ottar (2021). Forbrukernes verdier. I Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W. & Schjelderup, Gerhard Emil (Red.), Forbrukersosiologi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3376-2. s. 103–122.
 • Hellevik, Ottar (2021). Rapportering og formidling av risiko.Surveyeksperiment om hvordan absolutte og relative mål oppfattes. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 62(2), s. 133–153. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2021). Hvorfor ser færre unge lyst på livet? Utviklingen for opplevd livskvalitet blant ungdom og yngre voksne i Norge. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). ISSN 2535-8162. 2(2), s. 104–128. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-02.
 • Thøgersen, John; Vatn, Arild; Aasen, Marianne; Dunlap, Riley; Fisher, Dana & Hellevik, Ottar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Why do people continue driving conventional cars despite climate change? Social-psychological and institutional insights from a survey of Norwegian commuters . Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 79. doi: 10.1016/j.erss.2021.102168.
 • Hellevik, Ottar (2020). Antisemitism and Islamophobia in Norway. A Survey Analysis of Prevalence, Trends and Possible Causes of Negative Attitudes towards Jews and Muslims. I Hoffmann, Christhard Heinz Gunther & Moe, Vibeke (Red.), The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034676. s. 108–154. doi: https%3A/doi.org/10.18261/978-82-15-03468-3-2019-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellevik, Ottar (2020). Agree response set as a problem in survey research. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61, s. 255–270. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 36(1-2), s. 79–99. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2017). Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 58(3), s. 250–283. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellevik, Ottar (2017). The U-shaped age–happiness relationship: real or methodological artifact? Quality & Quantity: International Journal of Methodology. ISSN 0033-5177. 51(1), s. 177–197. doi: 10.1007/s11135-015-0300-3.
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2016). Verdier og verdiutvikling. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205496927. s. 58–89.
 • Hellevik, Ottar (2015). Extreme nonresponse and response bias: A “worst case” analysis. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. ISSN 0033-5177. Published ahead of print. doi: 10.1007/s11135-015-0246-5.
 • Hellevik, Ottar (2015). Is the good life sustainable? A three decade study of values, happiness and sustainability in Norway. I Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (Red.), Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge. ISSN 978-1138013001. s. 55–79.
 • Breivik, Gunnar & Hellevik, Ottar (2014). More active and less fit: changes in physical activity in the adult Norwegian population from 1985 to 2011. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN 1743-0437. 17(2), s. 157–175. doi: 10.1080/17430437.2013.790898.
 • Hellevik, Ottar (2013). Measuring social inequality in educational attainment. I Birkelund, Gunn Elisabeth (Red.), Class and Stratification Analysis. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78190-537-1. s. 319–339. doi: 10.1108/s0195-6310%282013%290000030015.
 • Hellevik, Ottar (2011). Verdier. I Næss, Siri; Eriksen, John & Moum, Torbjørn (Red.), Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1210-1. s. 237–244.
 • Hellevik, Ottar (2011). Gir menn kvinner skylden for voldtekt? - Om feiltolking av intervjudata. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01843-0. s. 50–74.
 • Hellevik, Ottar & Barstad, Anders (2011). Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 14(3), s. 134–137.
 • Hellevik, Ottar (2011). Inntekt og subjektiv livskvalitet : Easterlins paradoks. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 14(3), s. 181–203.
 • Hellevik, Ottar (2010). Har vi en kulturell sentrum-periferi motsetning i Norge? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 14–19.
 • Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor & Hellevik, Ottar (2010). Personutvelgingen i norske valg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 26(2), s. 105–131.
 • Hellevik, Ottar (2009). Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. ISSN 0033-5177. 43(1), s. 59–74. doi: 10.1007/s11135-007-9077-3.
 • Hellevik, Ottar (2008). Assessing long-term value changes in societies. I Donsbach, Wolfgang & Traugot, Michael (Red.), Handbook of public opinion research. Sage Publications. ISSN 978-1-4129-1177-1. s. 556–569.
 • Hellevik, Ottar (2008). Ungdommens verdisyn. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget AS. ISSN 978-82-15-01316-9. s. 295–311.
 • Hellevik, Ottar & Knutsen, Oddbjørn (2007). Norske velgere og nyliberalisme. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 247–275.
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2007). Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48(3), s. 377–408.
 • Hellevik, Ottar (2007). Margin insensitivity and the analysis of educational inequality. Czech Sociological Review. ISSN 1210-3861. 43(6), s. 1095–1119.
 • Hellevik, Ottar (2006). Election Day Polling by Means of a Telephone panel. International Journal of Public Opinion Research. ISSN 0954-2892. 18(2), s. 224–237.
 • Hellevik, Ottar & Bergh, Johannes (2005). Personutvelgingen. Ny ordning - uendret resultat. I Saglie , Jo & Bjørklund, Tor (Red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-33941-4. s. 58–82.
 • Hellevik, Ottar (2005). Velgerne uten innflytelse over personutvelgingen? En kritikk av Rokkansenterets evalueringsrapport. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 46(4), s. 539–553.
 • Hellevik, Ottar (2005). Sluttreplikk til Midtbø og Christensen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 46(4), s. 565–568.
 • Hellevik, Ottar (2004). Kristentro i kontekst. Analyser av religionsdata fra Norsk Monitor, Tallenes tale 2003 Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag. s. 13–44.
 • Hellevik, Ottar (2003). Kvantitativ analyse: Statistisk raffinement versus mening. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 11(1), s. 54–74.
 • Hellevik, Ottar (2003). Economy, values and happiness in Norway. Journal of Happiness Studies. ISSN 1389-4978. 4(3), s. 243–283.
 • Hellevik, Ottar (2002). Ungdom, lovrespekt og toleranse. I Winsnes, Ole Gunnar (Red.), Tallenes tale 2001. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1768-9. s. 11–31.
 • Hellevik, Ottar (2002). Forskning på verdier: Eksempler fra kvantitativ samfunnsforskning. I Johannessen, Kai Ingolf & Scmidt, Ulla (Red.), Verdier - flerfaglige perspektiver. Tapir, Trondheim. ISSN 82-519-1792-1. s. 11–31.
 • Hellevik, Ottar (2002). Beliefs, attitudes and behaviour towards the environment. I Lafferty, William; Nordskag, Morten & Aakre, Hilde Annette (Red.), Realizing Rio in Norway. ProSus. ISSN 82-7480-116-4. s. 7–19.
 • Hellevik, Ottar (2002). Age differences in value orientation - life cycle or cohort effect? International Journal of Public Opinion Research. ISSN 0954-2892. 14(3), s. 286–302.
 • Hellevik, Ottar (2002). Inequality versus association in educational attainment research: Comment on Kivinen, Ahola and Hedman. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 45, s. 151–158.
 • Hellevik, Ottar (2001). Velstandsvekst og verdiutvikling. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. s. 257–266.
 • Hellevik, Ottar (2001). Er noen gode liv bedre enn andre? I Oppedal, Mons (Red.), Marked, velferd og det gode liv. Høgskolen i Oslo. ISSN 82-579-4042-9. s. 19–40.
 • Hellevik, Ottar (2001). Ungdom og verdier. I Henden, Jon & Førland, Erling (Red.), Verdi- og etikkformidling i skolen. Det Norske Samlaget. s. 13–27.
 • Hellevik, Ottar (2001). Nordmenns oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn. I Barstad, Anders Skøien (Red.), På vei mot det gode samfunn? Utredning til Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet med nytt Langtidsprogram, 2002-2005 . Statistisk sentralbyrå, Oslo. ISSN 0806-3745. s. 31–72.
 • Hellevik, Ottar (2001). Nynorskbrukaren - kven er han? I Bakke, Elisabeth & Teigen, Håvard (Red.), Kampen for språket. Det Norske Samlaget.
 • Hellevik, Ottar (2001). Ungdommens verdisyn - livsfase eller generasjonsbetinget? Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 1(1), s. 45–68.
 • Hellevik, Ottar (2000). Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn, På vei mot det gode samfunn? Utredning til Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet med nytt Langtidsprogram 2002-2005. Statistisk sentralbyrå, Oslo. s. 31–72.
 • Hellevik, Ottar (2000). A less biased allocation mechanism. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 43(1), s. 81–83.
 • Hellevik, Ottar (1999). Noen forskningsetiske problemer innenfor kvantitativ metode, Etikk og metode. Skriftserie 12. De nasjonale forskningsetiske komiteer.. s. 37–48.
 • Hellevik, Ottar (1999). Utviklingen i nordmenns lovrespekt, Forsikringssvindel i Norden. Rapport 1999. Oslo: Norges forsikringsforbund. s. 53–79.
 • Hellevik, Ottar (1999). Meningsmålingenes inntog i det norske samfunn, P2 Akademiet M. Oslo: Kulturredaksjonen NRK P2. s. 136–149.
 • Hellevik, Ottar (1999). Trekk ved verdiutviklingen i Norge siden 1985, Samfunnet og dets verdier. Perspektiver fra Verdikommisjonens rådsmøte - vinter 1998. Oslo: Verdikommisjonen. s. 35–45.
 • Hellevik, Ottar (1999). Verdier versus sosiale kjennetegn. Svar til Christer Thrane. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 7(2), s. 133–146.
 • Hellevik, Ottar (1999). Sluttreplikk til Christer Thrane. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 7(3), s. 241–243.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellevik, Ottar (2011). Mål og mening. Om feiltolking av meningsmålinger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01818-8. 222 s.
 • Hellevik, Ottar (2008). Jakten på den norske lykken. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012971. 301 s.
 • Hellevik, Ottar & Barstad, Anders Skøien (2004). På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling. Statistisk sentralbyrå. ISBN 82-537-6620-3. 153 s.
 • Hellevik, Ottar (2002). Sosiologisk metode (på russisk). Vesmir. 191 s.
 • Hellevik, Ottar (2002). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00250-1. 487 s.
 • Hellevik, Ottar (2002). Sosiologisk metode. Vesmir. 191 s.
 • Hellevik, Ottar (1999). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12992-6. 471 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2022). Verdier og verdiutvikling. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn - Bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572324. s. 338–366.
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2021). Ungdommer er mindre lykkelige enn før: – Vi er bekymret for fremtiden. [Internett]. NRK.no.
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2021). Hvorfor ser stadig færre unge lyst på livet? . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thøgersen, John; Aasen, Marianne; Vatn, Arild; Dunlap, Riley; Fisher, Dana & Hellevik, Ottar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Do people consider climate impacts when acting?
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær.
 • Hellevik, Ottar (2018). Våre holdninger til innvandrere er blitt mer positive. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 19–19.
 • Hellevik, Ottar (2018). Vi er blitt mer positive til innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 16–16.
 • Hellevik, Ottar (2018). Fagdebatt på internett. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 59(2), s. 225–233. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-08.
 • Hellevik, Tale & Hellevik, Ottar (2017). Går vi mot et kaldere samfunn? Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge.
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2017). Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hellevik, Ottar (2015). Hva betyr respondentbortfallet i intervjuundersøkelser? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 56(2), s. 211–231.
 • Hellevik, Ottar (2015). Tabellens tale. Anmeldelse Espen Søbye ’Folkemengdens bevegelse 1735-2014’. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hellevik, Ottar (2014). Hva ønsker velgerne? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hellevik, Tale & Hellevik, Ottar (2012). Holdninger til likestilling. I Hansen, Thomas & Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 978-82-7894-432-5. s. 117–159.
 • Hellevik, Ottar (2012). Forskning og etterforskning. Hvordan forskjeller i metode kan føre til ulik konklusjon. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 183–198.
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2008). Does immigration undermine welfare state support.
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2007). Trussel mot velferden? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hellevik, Ottar (2007). Margin insensitivity and the analysis of educational inequality.
 • Hellevik, Ottar & Kavli, Håkon (2007). Rallying Around the Welfare State – An Analysis of the 2005 Norwegian Election for Parliament.
 • Hellevik, Ottar (2006). Stemningsskifte blant velgerne. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hellevik, Ottar (2006). Dramatisk skifte i opinionen. Horisont : næringspolitisk skriftserie. ISSN 1502-3699. 7(1), s. 56–59.
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2006). Immigration and welfare state support. The case of Norway.
 • Hellevik, Ottar (2005). Analyzing Opinion Change - Time Series Versus Recall Data.
 • Hellevik, Ottar (2004). Velstandsvekst og verdiutvikling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 16(4), s. 14–20.
 • Hellevik, Ottar; Barstad, Anders Skøien & Ellingsen, Dag (2004). Rikere, og hva så?: Sosiale indikatorer 1980-2004. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. 18(4), s. 10–13.
 • Hellevik, Ottar & Qvale, Knut (2004). Regresjonsanalyse I&2 (Innføring i form av Powerpoint-filer med lyd).
 • Hellevik, Ottar (2003). Ny valgordning åpner for "kupp". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hellevik, Ottar (2003). Review of Vern L. Bengtson, Timothy J. Biblarz and Robert E.L. Roberts, How families still matter. A longitudinal study of youth in two generations. International Journal of Public Opinion Research. ISSN 0954-2892. 15(3), s. 355–358.
 • Hellevik, Ottar (2002). Economy, values and happiness.
 • Hellevik, Ottar (2001). Valgloven - fra galt til verre. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hellevik, Ottar (2001). Flertallsvalg i Norge? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hellevik, Ottar (2001). Age differences in value orientation - life cycle or cohort effects?
 • Hellevik, Ottar (2000). På vei mot det gode samfunn? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hellevik, Ottar (1999). Hvorfor blir vi ikke lykkeligere? Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. 13(4), s. 19–27.
 • Hellevik, Ottar & Høie, Henning (1999). Vi bekymrer oss mindre for miljøet. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. 13(4), s. 53–61.
 • Hoffmann, Christhard; Døving, Alexa; Hellevik, Ottar; Moe, Vibeke & Lenz, Claudia (2017). Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter. ISSN 978-82-92988-61-9.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar & Aars, Jacob (2009). Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. Institutt for samfunnsforskning . ISSN 978-82-7763-291-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellevik, Ottar (2003). Velgere, partier og kandidater. Kritisk søkelys på ordningen for personvalg i den nye valgloven. Maktutredningen rapport 61. Unipub forlag. ISSN 82-92028-67-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 21. jan. 2019 12:44

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter