Morten Egeberg

Professor Emeritus - Institutt for statsvitenskap
Professor Emeritus - ARENA Senter for europaforskning
Bilde av Morten Egeberg
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Morten Egebergs faglige interesseområde er forholdet mellom organisasjons-/institusjonsformer og beslutningsprosesser, samt hvordan organisasjons-/institusjonsformer selv endres. Det empiriske fokus er på nasjonale sentralforvaltninger, samt EU-kommisjonen og EU-byråer og deres samhandling med nasjonal administrasjoner.

Undervisning

Offentlig administrasjon og offentlig politikk, nasjonalt og på EU-nivå. Organisasjonsteori.

Bakgrunn

Morten Egeberg var leder for ARENA - Senter for europaforskning fra 2003-2007 og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1990-92.

Egeberg har vært professor i statsvitenskap siden 1993, og er også tilknyttet ARENA - Senter for europaforskning. Han var leder av forskergruppe 1 i det europeiske forskningsprosjektet CONNEX Network of Excellence "Efficient and Democratic Multilevel Governance in Europe" fra 2004-2008.

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2004. Medlem av forskningsrådet ved European University Institute (EUI), Firenze, 2010-2014.

Curriculum vitae (pdf, oppdatert mars 2020)

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Sentraladministrasjon, EU-administrasjon, Forvaltningspolitikk, Organisasjonsteori

Publikasjoner

 • Egeberg, Morten (2020). Policy design or organizational design: On the relevance of the study of public policy and administration. Public Administration.  ISSN 0033-3298. . doi: 10.1111/padm.12671 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2020). The Organizational Basis for Public Governance, In William R. Thompson (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190228637.  Chapter 29.
 • Egeberg, Morten (2019). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics, 6th edition.  Oxford University Press.  ISBN 9780198806530.  10.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Le recrutement au merite favorise la bonne gouvernance: comment les agences de l’Union europeenne recrutent-elles leur personnel?. Revue Internationale des Sciences Administratives.  ISSN 0303-965X.  85(2), s 257- 273 . doi: 10.3917/risa.852.0257
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  85(2), s 247- 263 . doi: 10.1177/0020852317691342 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeberg, Morten & Stigen, Inger Marie (2018). Explaining government bureaucrats’ behaviour: On the relative importance of organizational position, demographic background, and political attitudes. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/0952076718814901 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2017). Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)?. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  55(4), s 675- 690 . doi: 10.1111/jcms.12525 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Organization Theory, In Christopher Ansell & Jacob Torfing (ed.),  Handbook on Theories of Governance.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782548492.  ch. 2.  s 32 - 45
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Why strong coordination at one level of government is incompatible with strong coordination across levels (and how to live with it): The case of the European Union. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  94(3), s 579- 592 . doi: 10.1111/padm.12236
 • Egeberg, Morten (2015). EU administration: Center formation and multilevelness, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  4.
 • Egeberg, Morten (2015). Organisasjonsdesign. De sentrale begreper og sammenhenger., I: Jan Erik Karlsen (red.),  Veivisere i norsk organisasjonsforskning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1871-4.  bokutdrag.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2015). The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  Chapter 13.  s 227 - 245
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2015). The EU's subordinated agency administration and the rise of executive power at European level, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  Chapter 19.  s 329 - 348
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). National administrative sovereignty – under pressure, In Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (ed.),  The European Union's non-members: Independence under hegemony?.  Routledge.  ISBN 9781138922457.  10.
 • Egeberg, Morten (2014). The European Commission: From agent to political institution. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  92(1), s 240- 246
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). A Not So Technocratic Executive? Everyday Interaction between the European Parliament and the Commission. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  37(1), s 1- 18 . doi: 10.1080/01402382.2013.832952
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). People who run the European Parliament: Staff demography and its implications. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  36(7), s 659- 675 . doi: 10.1080/07036337.2014.935362
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Nasjonal administrativ suverenitet - myte eller realitet?, I: Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red.),  Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02100-3.  Kapittel 9.  s 153 - 173
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763. . doi: 10.1080/13501763.2014.976587
 • Egeberg, Morten (2013). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-969475-4.  10.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2013). Parliament staff: unpacking the behaviour of officials in the European Parliament. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  20(4), s 495- 514 . doi: 10.1080/13501763.2012.718885
 • Egeberg, Morten (2012). Experiments in supranational institution-building: The European Commission as a Laboratory. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  19(6), s 939- 950 . doi: 10.1080/13501763.2012.681456
 • Egeberg, Morten (2012). How bureaucratic structure matters: an organizational perspective, In B.Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  Chapter 9.  s 157 - 168
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2012). Building executive power at the European level, In Jarle Trondal (ed.),  The agency phenomenon in the European Union.  Manchester University Press.  ISBN 978-0-7190-8554-3.  Chapter 2.  s 19 - 41
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). EU-level agencies: New executive centre formation or vehicles for national control?, In Berthold Rittberger & Arndt Wonka (ed.),  Agency Governance in the EU.  Routledge.  ISBN 978-0-415-68966-3.  6.  s 90 - 109
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). Norsk sentraladministrasjon - norsk og europeisk. Forvaltningsmessige konsekvenser av EU. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  89(1), s 29- 50
 • Egeberg, Morten (2011). EU-administrasjonen: Senterdannelse og Flernivåforvaltning. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  88(1), s 17- 28
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Agencification and Location: Does Agency Site Matter?. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  11(2), s 87- 108 . doi: 10.1007/s11115-010-0113-8 Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). EU-level agencies: new executive centre formation or vehicles for national control?. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  18(6), s 868- 887 . doi: 10.1080/13501763.2011.593314 Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Sentralforvaltningens geografi: Har lokalisering av direktorater og tilsyn betydning?, I: Jarle Trondal (red.),  Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01913-0.  9.  s 171 - 185
 • Egeberg, Morten (2010). L'administration de l'Union europeenne: niveaux multiples et construction d'un centre. Revue française d'administration publique.  ISSN 0152-7401.  (133), s 17- 26 . doi: 10.3917/rfap.133.0017
 • Egeberg, Morten (2010). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-9548637.  8.
 • Egeberg, Morten & Heskestad, Andreas (2010). The Denationalization of Cabinets in the European Commission. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  48(4), s 775- 786
 • Egeberg, Morten (2009). Towards an organization theory of international integration, In Paul G. Roness & Harald Sætren (ed.),  Change and Continuity in Public Sector Organizations:Essays in Honour of Per Lægreid.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0754-1.  Chapter 4.  s 63 - 82
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). NATIONAL AGENCIES IN THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE SPACE: GOVERNMENT DRIVEN, COMMISSION DRIVEN OR NETWORKED?. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  87(4), s 779- 790 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2009.01779.x
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). Political Leadership and Bureaucratic Autonomy. Effects of Agencification. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions.  ISSN 0952-1895.  22(4), s 673- 688 . doi: 10.1111/j.1468-0491.2009.01458.x
 • Curtin, Deirdre & Egeberg, Morten (2008). Tradition and innovation: Europe's accumulated executive order. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  31(4), s 639- 661 . doi: 10.1080/01402380801905868
 • Egeberg, Morten (2008). European government(s): Executive politics in transition?. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  31(1-2), s 235- 257
 • Egeberg, Morten (2007). Institutions and identity formation: the case of EU committees and national officials, In Paolo Foradori; Simona Piattoni & Ricardo Scartezzini (ed.),  European citizenship: theories, arenas, levels.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783832929404.  7.  s 119 - 134
 • Egeberg, Morten (2007). The European Commission, In Michelle Cini (ed.),  European Union politics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-927658-5.  9.  s 139 - 153
 • Egeberg, Morten (2006). Balancing autonomy and accountability: Enduring tensions in the European Commission's development, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Chapter 3.
 • Egeberg, Morten (2006). Conclusion, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Chapter 12.
 • Egeberg, Morten (2006). Europe's executive branch of government in the melting pot: an overview, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Chapter 1.
 • Egeberg, Morten (2006). Executive politics as usual: role behaviour and conflict dimensions in the College of European Commissioners. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  13(1), s 1- 15
 • Egeberg, Morten (2006). The College of Commissioners: Executive politics as usual?, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Kap. 4.  s 51 - 65
 • Egeberg, Morten (2006). The institutional architecture of the EU and the transformation of European politics, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Kap. 2.  s 17 - 30
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther F. & Trondal, Jarle (2006). EU committee governance between intergovernmental and Union administration, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Kap. 5.  s 66 - 85
 • Egeberg, Morten (2005). EU institutions and the transformation of European-level politics: How to understand profound change (if it occurs). Comparative European Politics.  ISSN 1472-4790.  3, s 102- 117
 • Egeberg, Morten (2005). The EU and the Nordic countries: Organizing domestic diversity?, In Simon Bulmer & Christian Lequesne (ed.),  The Member States of the European Union.  Oxford University Press.  ISBN 0-19-925281-5.  9.
 • Egeberg, Morten (2004). An organisational approach to European integration: Outline of a complementary perspective. European Journal of Political Research.  ISSN 0304-4130.  43(2), s 199- 219
 • Egeberg, Morten (2003). How bureaucratic structure matters: An organizational perspectice, In Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  kapittel.
 • Egeberg, Morten (2003). Olsen, Johan Peder, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  7.
 • Egeberg, Morten (2003). The European Commission, In Michelle Cini (ed.),  European Union Politics.  Oxford University Press.  kapittel.
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther & Trondal, Jarle (2003). The many faces of EU committee governance. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  26(3), s 19- 40
 • Egeberg, Morten (2001). EU - mellom internasjonal organisasjon og statsdannelse, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.
 • Egeberg, Morten (2001). How federal? The organizational dimension of integration in the EU (and elsewhere). Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  8(5), s 728- 746
 • Egeberg, Morten (2000). Mot en europeisk union? Den organisatoriske dimensjonen. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  81(4)
 • Egeberg, Morten; Korez, Silvo; Schaefer, Guenther & Trondal, Jarle (2000). The experience of member state officials in EU committees: A report on initial findings of an empirical study. EIPASCOPE.  ISSN 1025-6253.  (3), s 29- 35
 • Egeberg, Morten (1999). Olsen, Johan P, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Olsen, Johan P.
 • Egeberg, Morten (1999). Bridging the gap between theory and practice: the case of administrative policy, In Moshe Maor & Jan-Erik Lane (ed.),  Comparative Public Administration, vol. 1.  Ashgate.
 • Egeberg, Morten (1999). The impact of bureaucratic structure on policy-making. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  77, s 155- 170

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Trondal, Jarle (2018). Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029245.  168 s.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2018). An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design. Oxford University Press.  ISBN 0198825072.  192 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02574-2.  240 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  259 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  264 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Larsen, Helge O.; Lægreid, Per & Roness, Paul (2010). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01620-7.  269 s.
 • Curtin, Deirdre & Egeberg, Morten (ed.) (2009). Towards a New Executive Order in Europe?. Routledge.  ISBN 978-0-415-48313-1.  223 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Larsen, Helge O.; Lægreid, Per & Roness, Paul (2007). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01199-8.  260 s.
 • Egeberg, Morten (ed.) (2006). Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  228 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeberg, Morten (2019). Det er en myte at det er byråkratene som bestemmer i EU. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Egeberg, Morten (2016). Conceptualizing agencification of the EU administration.
 • Egeberg, Morten (2016). Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  kap. 2.
 • Egeberg, Morten (2016). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics (fifth edition).  Oxford University Press.  ISBN 9780198708933.  Chapter 9.  s 125 - 137
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the EU administration: Connecting the dots.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. ARENA Working Papers. 3.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European administration.
 • Egeberg, Morten (2015). Nasjonale direktorater og tilsyn - også styrt av EU-kommisjonen?.
 • Egeberg, Morten (2015). The European Union's emerging multilevel administration and consequences for national governance.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). Agencification, In Elisabeth Abdelgawad & Helene Michel (ed.),  Dictionary of European Actors.  Larcier.  ISBN 9782804479602.  A.  s 17-20
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). EUs flernivåforvaltning. Mot en felles europeisk forvaltning?.
 • Andersen, Charlotte & Egeberg, Morten (2014). Faren fremfor varen- eller varen fremfor faren? En organisasjonsteoretisk analyse av mat- og helsesektorens utforming av kostholdsråd..
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). European Parliament staff: Who are they and does their background influence decision-making?. EUROPP.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). The technocratic European Commission - a myth?. EUDO CAFE.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). En ny form for integrasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Mot en felles europeisk forvaltning?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (2), s 48- 50 Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Quest for Order.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Situating EU Agencies in the Political-Administrative Space. ARENA Working Papers. 6.
 • Trondal, Jarle & Egeberg, Morten (2014). Flernivåstaten og det norske statsapparatet.
 • Egeberg, Morten (2013). En ny statsvitenskap? Replikk til Helge Strand Østtveiten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  29(1), s 72- 74
 • Egeberg, Morten (2013). Er roller og ansvarsdeling mellom politikere og embetsverk i endring, og hvilke konsekvenser har det?.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS/EU. Sentraladministrasjonen - norsk og europeisk.
 • Egeberg, Morten (2009). Leaderless Europe. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  32(1), s 228- 229
 • Egeberg, Morten (ed.) (2007). Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe. Connex Report Series. 03.
 • Egeberg, Morten (2007). Olsen, Johan P, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  O.  s 190 - 190
 • Egeberg, Morten (2004). Europas politiske (ny-)orden. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  21(2), s 201- 208
 • Egeberg, Morten (2002). The European Commission- the evolving EU executive. Working paper / CICERO, Center for International Climate and Environmental Research-Oslo. 30.
 • Egeberg, Morten (2000). Book review: Policy-making and diversity in Europe: Escape from deadlock. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  78(3)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 5. mars 2020 14:17

Prosjekter