Morten Egeberg

Professor emeritus - Institutt for Statsvitenskap
Bilde av Morten Egeberg
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Morten Egebergs faglige interesseområde er forholdet mellom organisasjons-/institusjonsformer og beslutningsprosesser, samt hvordan organisasjons-/institusjonsformer selv endres. Det empiriske fokus er på nasjonale sentralforvaltninger, samt EU-kommisjonen og EU-byråer og deres samhandling med nasjonal administrasjoner.

Undervisning

Offentlig administrasjon og offentlig politikk, nasjonalt og på EU-nivå. Organisasjonsteori.

Bakgrunn

Morten Egeberg var leder for ARENA - Senter for europaforskning fra 2003-2007 og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1990-92.

Egeberg har vært professor i statsvitenskap siden 1993, og er også tilknyttet ARENA - Senter for europaforskning. Han var leder av forskergruppe 1 i det europeiske forskningsprosjektet CONNEX Network of Excellence "Efficient and Democratic Multilevel Governance in Europe" fra 2004-2008.

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2004. Medlem av forskningsrådet ved European University Institute (EUI), Firenze, 2010-2014.

Curriculum vitae (pdf, oppdatert mars 2020)

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Sentraladministrasjon, EU-administrasjon, Forvaltningspolitikk, Organisasjonsteori

Publikasjoner

 • Egeberg, Morten (2021). Organizational design and the quest for practical relevance. I Pinheiro, Romulo & Trondal, Jarle (Red.), Organizing and Governing Governmental Institutions. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3532-2. s. 55–64.
 • Egeberg, Morten (2020). Policy design or organizational design: On the relevance of the study of public policy and administration. Public Administration. ISSN 0033-3298. doi: 10.1111/padm.12671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2020). The Organizational Basis for Public Governance. I Thompson, William R. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190228637. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1491.
 • Egeberg, Morten (2019). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics, 6th edition. Oxford University Press. ISSN 9780198806530.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Le recrutement au merite favorise la bonne gouvernance: comment les agences de l’Union europeenne recrutent-elles leur personnel? Revue Internationale des Sciences Administratives. ISSN 0303-965X. 85(2), s. 257–273. doi: 10.3917/risa.852.0257.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel? International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 85(2), s. 247–263. doi: 10.1177/0020852317691342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Stigen, Inger Marie (2018). Explaining government bureaucrats’ behaviour: On the relative importance of organizational position, demographic background, and political attitudes. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. doi: 10.1177/0952076718814901. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2017). Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)? Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 55(4), s. 675–690. doi: 10.1111/jcms.12525. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Why strong coordination at one level of government is incompatible with strong coordination across levels (and how to live with it): The case of the European Union. Public Administration. ISSN 0033-3298. 94(3), s. 579–592. doi: 10.1111/padm.12236.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Organization Theory. I Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (Red.), Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782548492. s. 32–45.
 • Egeberg, Morten (2015). Organisasjonsdesign. De sentrale begreper og sammenhenger. I Karlsen, Jan Erik (Red.), Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1871-4.
 • Egeberg, Morten (2015). EU administration: Center formation and multilevelness. I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1.
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2015). The EU's subordinated agency administration and the rise of executive power at European level. I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1. s. 329–348. doi: 10.1057/9781137339898_19.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2015). The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications . I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1. s. 227–245. doi: 10.1057/9781137339898_13.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). National administrative sovereignty – under pressure . I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), The European Union's non-members: Independence under hegemony?. Routledge. ISSN 9781138922457. doi: 10.4324/9781315751030-10.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Nasjonal administrativ suverenitet - myte eller realitet? I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02100-3. s. 153–173.
 • Egeberg, Morten (2014). The European Commission: From agent to political institution. Public Administration. ISSN 0033-3298. 92(1), s. 240–246.
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. doi: 10.1080/13501763.2014.976587.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). A Not So Technocratic Executive? Everyday Interaction between the European Parliament and the Commission. Western European Politics. ISSN 0140-2382. 37(1), s. 1–18. doi: 10.1080/01402382.2013.832952.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). People who run the European Parliament: Staff demography and its implications. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 36(7), s. 659–675. doi: 10.1080/07036337.2014.935362.
 • Egeberg, Morten (2013). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-969475-4.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2013). Parliament staff: unpacking the behaviour of officials in the European Parliament. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 20(4), s. 495–514. doi: 10.1080/13501763.2012.718885.
 • Egeberg, Morten (2012). Experiments in supranational institution-building: The European Commission as a Laboratory. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 19(6), s. 939–950. doi: 10.1080/13501763.2012.681456.
 • Egeberg, Morten (2012). How bureaucratic structure matters: an organizational perspective. I Peters, B.Guy & Pierre, Jon (Red.), The SAGE Handbook of Public Administration. Sage Publications. ISSN 978-1-4462-0050-6. s. 157–168.
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2012). Building executive power at the European level. I Trondal, Jarle (Red.), The agency phenomenon in the European Union. Manchester University Press. ISSN 978-0-7190-8554-3. s. 19–41.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). EU-level agencies: New executive centre formation or vehicles for national control? I Rittberger, Berthold & Wonka, Arndt (Red.), Agency Governance in the EU. Routledge. ISSN 978-0-415-68966-3. s. 90–109. doi: 10.1080/13501763.2011.593314.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). Norsk sentraladministrasjon - norsk og europeisk. Forvaltningsmessige konsekvenser av EU. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 89(1), s. 29–50.
 • Egeberg, Morten (2011). EU-administrasjonen: Senterdannelse og Flernivåforvaltning. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 88(1), s. 17–28.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Sentralforvaltningens geografi: Har lokalisering av direktorater og tilsyn betydning? I Trondal, Jarle (Red.), Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01913-0. s. 171–185.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). EU-level agencies: new executive centre formation or vehicles for national control? Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 18(6), s. 868–887. doi: 10.1080/13501763.2011.593314.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Agencification and Location: Does Agency Site Matter? Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 11(2), s. 87–108. doi: 10.1007/s11115-010-0113-8.
 • Egeberg, Morten & Heskestad, Andreas (2010). The Denationalization of Cabinets in the European Commission. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 48(4), s. 775–786.
 • Egeberg, Morten (2010). L'administration de l'Union europeenne: niveaux multiples et construction d'un centre. Revue française d'administration publique. ISSN 0152-7401. s. 17–26. doi: 10.3917/rfap.133.0017.
 • Egeberg, Morten (2010). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-9548637.
 • Egeberg, Morten (2009). Towards an organization theory of international integration. I Roness, Paul G. & Sætren, Harald (Red.), Change and Continuity in Public Sector Organizations:Essays in Honour of Per Lægreid. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0754-1. s. 63–82.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). Political Leadership and Bureaucratic Autonomy. Effects of Agencification. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. ISSN 0952-1895. 22(4), s. 673–688. doi: 10.1111/j.1468-0491.2009.01458.x.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). NATIONAL AGENCIES IN THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE SPACE: GOVERNMENT DRIVEN, COMMISSION DRIVEN OR NETWORKED? Public Administration. ISSN 0033-3298. 87(4), s. 779–790. doi: 10.1111/j.1467-9299.2009.01779.x.
 • Egeberg, Morten (2008). European government(s): Executive politics in transition? Western European Politics. ISSN 0140-2382. 31(1-2), s. 235–257.
 • Curtin, Deirdre & Egeberg, Morten (2008). Tradition and innovation: Europe's accumulated executive order. Western European Politics. ISSN 0140-2382. 31(4), s. 639–661. doi: 10.1080/01402380801905868.
 • Egeberg, Morten (2007). Institutions and identity formation: the case of EU committees and national officials. I Foradori, Paolo; Piattoni, Simona & Scartezzini, Ricardo (Red.), European citizenship: theories, arenas, levels. Nomos. ISSN 9783832929404. s. 119–134.
 • Egeberg, Morten (2007). The European Commission. I Cini, Michelle (Red.), European Union politics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-927658-5. s. 139–153.
 • Egeberg, Morten (2006). Executive politics as usual: role behaviour and conflict dimensions in the College of European Commissioners. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 13(1), s. 1–15.
 • Egeberg, Morten (2006). Europe's executive branch of government in the melting pot: an overview. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4.
 • Egeberg, Morten (2006). Conclusion. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4.
 • Egeberg, Morten (2006). Balancing autonomy and accountability: Enduring tensions in the European Commission's development. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4.
 • Egeberg, Morten (2006). The College of Commissioners: Executive politics as usual? I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4. s. 51–65.
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther F. & Trondal, Jarle (2006). EU committee governance between intergovernmental and Union administration. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4. s. 66–85.
 • Egeberg, Morten (2006). The institutional architecture of the EU and the transformation of European politics. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4. s. 17–30.
 • Egeberg, Morten (2005). EU institutions and the transformation of European-level politics: How to understand profound change (if it occurs). Comparative European Politics. ISSN 1472-4790. 3, s. 102–117.
 • Egeberg, Morten (2005). The EU and the Nordic countries: Organizing domestic diversity? I Bulmer, Simon & Lequesne, Christian (Red.), The Member States of the European Union. Oxford University Press. ISSN 0-19-925281-5.
 • Egeberg, Morten (2004). An organisational approach to European integration: Outline of a complementary perspective. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 43(2), s. 199–219.
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther & Trondal, Jarle (2003). The many faces of EU committee governance. Western European Politics. ISSN 0140-2382. 26(3), s. 19–40.
 • Egeberg, Morten (2003). Olsen, Johan Peder. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1009-3.
 • Egeberg, Morten (2003). The European Commission. I Cini, Michelle (Red.), European Union Politics. Oxford University Press.
 • Egeberg, Morten (2003). How bureaucratic structure matters: An organizational perspectice. I Peters, Guy & Pierre, Jon (Red.), Handbook of Public Administration. Sage Publications.
 • Egeberg, Morten (2001). How federal? The organizational dimension of integration in the EU (and elsewhere). Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 8(5), s. 728–746.
 • Egeberg, Morten (2001). EU - mellom internasjonal organisasjon og statsdannelse. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3.
 • Egeberg, Morten (2000). Mot en europeisk union? Den organisatoriske dimensjonen. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 81(4).
 • Egeberg, Morten; Korez, Silvo; Schaefer, Guenther & Trondal, Jarle (2000). The experience of member state officials in EU committees: A report on initial findings of an empirical study. EIPASCOPE. ISSN 1025-6253. s. 29–35.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeberg, Morten (2021). Mellomstatlig eller overstatlig samarbeid? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 32–33.
 • Egeberg, Morten (2019). Det er en myte at det er byråkratene som bestemmer i EU. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European administration.
 • Egeberg, Morten (2016). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics (fifth edition). Oxford University Press. ISSN 9780198708933. s. 125–137.
 • Egeberg, Morten (2016). Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49471-8.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the EU administration: Connecting the dots.
 • Egeberg, Morten (2016). Conceptualizing agencification of the EU administration.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). EUs flernivåforvaltning. Mot en felles europeisk forvaltning?
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). Agencification. I Abdelgawad, Elisabeth & Michel, Helene (Red.), Dictionary of European Actors. Larcier. ISSN 9782804479602.
 • Egeberg, Morten (2015). Nasjonale direktorater og tilsyn - også styrt av EU-kommisjonen?
 • Egeberg, Morten (2015). The European Union's emerging multilevel administration and consequences for national governance.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). The technocratic European Commission - a myth? EUDO CAFE.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Mot en felles europeisk forvaltning? Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 48–50.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). En ny form for integrasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Quest for Order.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). European Parliament staff: Who are they and does their background influence decision-making? EUROPP - European Politics and Policy.
 • Trondal, Jarle & Egeberg, Morten (2014). Flernivåstaten og det norske statsapparatet.
 • Egeberg, Morten (2013). Er roller og ansvarsdeling mellom politikere og embetsverk i endring, og hvilke konsekvenser har det?
 • Egeberg, Morten (2013). En ny statsvitenskap? Replikk til Helge Strand Østtveiten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 29(1), s. 72–74.
 • Egeberg, Morten (2009). Leaderless Europe. Western European Politics. ISSN 0140-2382. 32(1), s. 228–229.
 • Egeberg, Morten (2007). Olsen, Johan P. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4. s. 190–190.
 • Egeberg, Morten (2004). Europas politiske (ny-)orden. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 21(2), s. 201–208.
 • Egeberg, Morten (2000). Book review: Policy-making and diversity in Europe: Escape from deadlock. Public Administration. ISSN 0033-3298. 78(3).
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. ARENA Centre for Europan Studies Oslo.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Situating EU Agencies in the Political-Administrative Space. ARENA Centre for European Studies. 2014(6).
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS/EU. Sentraladministrasjonen - norsk og europeisk. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU. ISSN 978-82-93145-00-4.
 • Egeberg, Morten (2007). Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe. Connex - Network of Excellence, University of Mannheim. ISSN 1864-1539.
 • Egeberg, Morten (2002). The European Commission- the evolving EU executive. ARENA. ISSN 0804-452X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 12. okt. 2021 16:47

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter