Morten Egeberg

Professor Emeritus - Institutt for Statsvitenskap
Professor Emeritus - ARENA Senter for europaforskning
Bilde av Morten Egeberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Morten Egebergs faglige interesseområde er forholdet mellom organisasjons-/institusjonsformer og beslutningsprosesser, samt hvordan organisasjons-/institusjonsformer selv endres. Det empiriske fokus er på nasjonale sentralforvaltninger, samt EU-kommisjonen og EU-byråer og deres samhandling med nasjonal administrasjoner.

Undervisning

Offentlig administrasjon og offentlig politikk, nasjonalt og på EU-nivå. Organisasjonsteori.

Bakgrunn

Morten Egeberg var leder for ARENA - Senter for europaforskning fra 2003-2007 og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1990-92.

Egeberg har vært professor i statsvitenskap siden 1993, og er også tilknyttet ARENA - Senter for europaforskning. Han var leder av forskergruppe 1 i det europeiske forskningsprosjektet CONNEX Network of Excellence "Efficient and Democratic Multilevel Governance in Europe" fra 2004-2008.

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2004. Medlem av forskningsrådet ved European University Institute (EUI), Firenze, 2010-2014. 

Curriculum vitae (pdf, oppdatert mars 2022)

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Sentraladministrasjon, EU-administrasjon, Forvaltningspolitikk, Organisasjonsteori

Publikasjoner

 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2022). Organization Theory. I Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (Red.), Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781800371965.
 • Egeberg, Morten (2021). Organizational design and the quest for practical relevance. I Pinheiro, Romulo & Trondal, Jarle (Red.), Organizing and Governing Governmental Institutions. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3532-2. s. 55–64.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2020). The Organizational Basis for Public Governance. I Thompson, William R. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190228637. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1491.
 • Egeberg, Morten (2020). Policy design or organizational design: On the relevance of the study of public policy and administration. Public Administration. ISSN 0033-3298. doi: 10.1111/padm.12671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Le recrutement au merite favorise la bonne gouvernance: comment les agences de l’Union europeenne recrutent-elles leur personnel? Revue Internationale des Sciences Administratives. ISSN 0303-965X. 85(2), s. 257–273. doi: 10.3917/risa.852.0257.
 • Egeberg, Morten (2019). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics, 6th edition. Oxford University Press. ISSN 9780198806530.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel? International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 85(2), s. 247–263. doi: 10.1177/0020852317691342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Stigen, Inger Marie (2018). Explaining government bureaucrats’ behaviour: On the relative importance of organizational position, demographic background, and political attitudes. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. doi: 10.1177/0952076718814901. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2017). Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)? Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 55(4), s. 675–690. doi: 10.1111/jcms.12525. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Organization Theory. I Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (Red.), Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782548492. s. 32–45.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Why strong coordination at one level of government is incompatible with strong coordination across levels (and how to live with it): The case of the European Union. Public Administration. ISSN 0033-3298. 94(3), s. 579–592. doi: 10.1111/padm.12236.
 • Egeberg, Morten (2015). Organisasjonsdesign. De sentrale begreper og sammenhenger. I Karlsen, Jan Erik (Red.), Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1871-4.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). National administrative sovereignty – under pressure . I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), The European Union's non-members: Independence under hegemony?. Routledge. ISSN 9781138922457. doi: 10.4324/9781315751030-10.
 • Egeberg, Morten (2015). EU administration: Center formation and multilevelness. I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1.
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2015). The EU's subordinated agency administration and the rise of executive power at European level. I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1. s. 329–348. doi: 10.1057/9781137339898_19.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2015). The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications . I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1. s. 227–245. doi: 10.1057/9781137339898_13.
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. doi: 10.1080/13501763.2014.976587.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). People who run the European Parliament: Staff demography and its implications. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 36(7), s. 659–675. doi: 10.1080/07036337.2014.935362.
 • Egeberg, Morten (2014). The European Commission: From agent to political institution. Public Administration. ISSN 0033-3298. 92(1), s. 240–246.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Nasjonal administrativ suverenitet - myte eller realitet? I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02100-3. s. 153–173.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). A Not So Technocratic Executive? Everyday Interaction between the European Parliament and the Commission. West European Politics. ISSN 0140-2382. 37(1), s. 1–18. doi: 10.1080/01402382.2013.832952.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2013). Parliament staff: unpacking the behaviour of officials in the European Parliament. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 20(4), s. 495–514. doi: 10.1080/13501763.2012.718885.
 • Egeberg, Morten (2013). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-969475-4.
 • Egeberg, Morten (2012). How bureaucratic structure matters: an organizational perspective. I Peters, B.Guy & Pierre, Jon (Red.), The SAGE Handbook of Public Administration. Sage Publications. ISSN 978-1-4462-0050-6. s. 157–168.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). EU-level agencies: New executive centre formation or vehicles for national control? I Rittberger, Berthold & Wonka, Arndt (Red.), Agency Governance in the EU. Routledge. ISSN 978-0-415-68966-3. s. 90–109. doi: 10.1080/13501763.2011.593314.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). Norsk sentraladministrasjon - norsk og europeisk. Forvaltningsmessige konsekvenser av EU. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 89(1), s. 29–50.
 • Egeberg, Morten (2012). Experiments in supranational institution-building: The European Commission as a Laboratory. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 19(6), s. 939–950. doi: 10.1080/13501763.2012.681456.
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2012). Building executive power at the European level. I Trondal, Jarle (Red.), The agency phenomenon in the European Union. Manchester University Press. ISSN 978-0-7190-8554-3. s. 19–41.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Sentralforvaltningens geografi: Har lokalisering av direktorater og tilsyn betydning? I Trondal, Jarle (Red.), Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01913-0. s. 171–185.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). EU-level agencies: new executive centre formation or vehicles for national control? Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 18(6), s. 868–887. doi: 10.1080/13501763.2011.593314.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Agencification and Location: Does Agency Site Matter? Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 11(2), s. 87–108. doi: 10.1007/s11115-010-0113-8.
 • Egeberg, Morten (2011). EU-administrasjonen: Senterdannelse og Flernivåforvaltning. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 88(1), s. 17–28.
 • Egeberg, Morten (2010). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-9548637.
 • Egeberg, Morten (2010). L'administration de l'Union europeenne: niveaux multiples et construction d'un centre. Revue française d'administration publique. ISSN 0152-7401. s. 17–26. doi: 10.3917/rfap.133.0017.
 • Egeberg, Morten & Heskestad, Andreas (2010). The Denationalization of Cabinets in the European Commission. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 48(4), s. 775–786.
 • Egeberg, Morten (2009). Towards an organization theory of international integration. I Roness, Paul G. & Sætren, Harald (Red.), Change and Continuity in Public Sector Organizations:Essays in Honour of Per Lægreid. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0754-1. s. 63–82.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). Political Leadership and Bureaucratic Autonomy. Effects of Agencification. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. ISSN 0952-1895. 22(4), s. 673–688. doi: 10.1111/j.1468-0491.2009.01458.x.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). NATIONAL AGENCIES IN THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE SPACE: GOVERNMENT DRIVEN, COMMISSION DRIVEN OR NETWORKED? Public Administration. ISSN 0033-3298. 87(4), s. 779–790. doi: 10.1111/j.1467-9299.2009.01779.x.
 • Egeberg, Morten (2008). European government(s): Executive politics in transition? West European Politics. ISSN 0140-2382. 31(1-2), s. 235–257.
 • Curtin, Deirdre & Egeberg, Morten (2008). Tradition and innovation: Europe's accumulated executive order. West European Politics. ISSN 0140-2382. 31(4), s. 639–661. doi: 10.1080/01402380801905868.
 • Egeberg, Morten (2007). Institutions and identity formation: the case of EU committees and national officials. I Foradori, Paolo; Piattoni, Simona & Scartezzini, Ricardo (Red.), European citizenship: theories, arenas, levels. Nomos. ISSN 9783832929404. s. 119–134.
 • Egeberg, Morten (2007). The European Commission. I Cini, Michelle (Red.), European Union politics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-927658-5. s. 139–153.
 • Egeberg, Morten (2006). Europe's executive branch of government in the melting pot: an overview. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4.
 • Egeberg, Morten (2006). Balancing autonomy and accountability: Enduring tensions in the European Commission's development. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4.
 • Egeberg, Morten (2006). Conclusion. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4.
 • Egeberg, Morten (2006). The institutional architecture of the EU and the transformation of European politics. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4. s. 17–30.
 • Egeberg, Morten (2006). The College of Commissioners: Executive politics as usual? I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4. s. 51–65.
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther F. & Trondal, Jarle (2006). EU committee governance between intergovernmental and Union administration. I Egeberg, Morten (Red.), Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-4039-9765-4. s. 66–85.
 • Egeberg, Morten (2006). Executive politics as usual: role behaviour and conflict dimensions in the College of European Commissioners. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 13(1), s. 1–15.
 • Egeberg, Morten (2005). The EU and the Nordic countries: Organizing domestic diversity? I Bulmer, Simon & Lequesne, Christian (Red.), The Member States of the European Union. Oxford University Press. ISSN 0-19-925281-5.
 • Egeberg, Morten (2005). EU institutions and the transformation of European-level politics: How to understand profound change (if it occurs). Comparative European Politics. ISSN 1472-4790. 3, s. 102–117.
 • Egeberg, Morten (2004). An organisational approach to European integration: Outline of a complementary perspective. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 43(2), s. 199–219.
 • Egeberg, Morten (2003). The European Commission. I Cini, Michelle (Red.), European Union Politics. Oxford University Press.
 • Egeberg, Morten (2003). How bureaucratic structure matters: An organizational perspectice. I Peters, Guy & Pierre, Jon (Red.), Handbook of Public Administration. Sage Publications.
 • Egeberg, Morten (2003). Olsen, Johan Peder. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1009-3.
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther & Trondal, Jarle (2003). The many faces of EU committee governance. West European Politics. ISSN 0140-2382. 26(3), s. 19–40.
 • Egeberg, Morten (2001). EU - mellom internasjonal organisasjon og statsdannelse. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3.
 • Egeberg, Morten (2001). How federal? The organizational dimension of integration in the EU (and elsewhere). Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 8(5), s. 728–746.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeberg, Morten (2022). The European Commission. I Cini, Michelle & Pérez-Solórzano Borragán, Nieves (Red.), European Union Politics. Oxford University Press. ISSN 9780198862239.
 • Egeberg, Morten (2021). Mellomstatlig eller overstatlig samarbeid? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 32–33.
 • Egeberg, Morten (2019). Det er en myte at det er byråkratene som bestemmer i EU. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Egeberg, Morten (2016). Conceptualizing agencification of the EU administration.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the EU administration: Connecting the dots.
 • Egeberg, Morten (2016). Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49471-8.
 • Egeberg, Morten (2016). The European Commission. I Cini, Michelle & Borragan, Nieves Perez-Solorzano (Red.), European Union Politics (fifth edition). Oxford University Press. ISSN 9780198708933. s. 125–137.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European administration.
 • Egeberg, Morten (2015). Nasjonale direktorater og tilsyn - også styrt av EU-kommisjonen?
 • Egeberg, Morten (2015). The European Union's emerging multilevel administration and consequences for national governance.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). Agencification. I Abdelgawad, Elisabeth & Michel, Helene (Red.), Dictionary of European Actors. Larcier. ISSN 9782804479602.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). EUs flernivåforvaltning. Mot en felles europeisk forvaltning?
 • Trondal, Jarle & Egeberg, Morten (2014). Flernivåstaten og det norske statsapparatet.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). European Parliament staff: Who are they and does their background influence decision-making? EUROPP - European Politics and Policy.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Quest for Order.
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Mot en felles europeisk forvaltning? Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 48–50.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). The technocratic European Commission - a myth? EUDO CAFE.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). En ny form for integrasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Egeberg, Morten (2013). Er roller og ansvarsdeling mellom politikere og embetsverk i endring, og hvilke konsekvenser har det?
 • Egeberg, Morten (2013). En ny statsvitenskap? Replikk til Helge Strand Østtveiten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 29(1), s. 72–74.
 • Egeberg, Morten (2009). Leaderless Europe. West European Politics. ISSN 0140-2382. 32(1), s. 228–229.
 • Egeberg, Morten (2007). Olsen, Johan P. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4. s. 190–190.
 • Egeberg, Morten (2004). Europas politiske (ny-)orden. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 21(2), s. 201–208.
 • Egeberg, Morten (2000). Book review: Policy-making and diversity in Europe: Escape from deadlock. Public Administration. ISSN 0033-3298. 78(3).
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. ARENA Centre for Europan Studies Oslo.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Situating EU Agencies in the Political-Administrative Space. ARENA Centre for European Studies. 2014(6).
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS/EU. Sentraladministrasjonen - norsk og europeisk. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU. ISSN 978-82-93145-00-4.
 • Egeberg, Morten (2007). Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe. Connex - Network of Excellence, University of Mannheim. ISSN 1864-1539.
 • Egeberg, Morten (2002). The European Commission- the evolving EU executive. ARENA. ISSN 0804-452X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 21. mars 2022 16:28

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter