Helge Hveem

Professor emeritus - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Helge Hveem
English version of this page
Rom 754
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0317
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Internasjonal poliltikk med vekt på feltet Internasjonal politisk økonomi og med kopling til Komparativ politikk (landstudier). Forskningsinteressene er i første rekke knyttet til studier av politiske prosesser og institusjoner i det internasjonale økonomiske systemet generelt, med vekt på stabilitet/endring i maktforhold (markedsmakt) og i utvalgte sektorer som handel, utenlandske/internasjonale direkteinvesteringer, internasjonal regulering av produksjon og adgang til kunnskap, og internasjonal utvikling.

Undervisning

Har undervist i BA-emnene STV 2200 og STV 2220 og i MA-emnene STV 4254B (Small State in Globalisation: Norways' Foreign Economic Policy in Comparative Perspective) og STV 4284B (The Politics of Globalization). Som Professor emeritus (siden 2011) gitt forelesninger innen de to førstnevnte kursene, samt i doktogradskurs og andre tiltak under ISV og andre enheter ved UiO.

Har forelest ved en rekke utenlandske universiteter og universiteter og høyskoler i Norge.

Bakgrunn

Examen artium fra Oslo Katedralskole 1960

Hærens språkkurs i russisk 1961-62.

Tjeneste (frivillig) som sersjant i ONUC, FNs operasjoner i Congo (Leopoldville) jan.-aug. 1963

Studier ved Institutt for statsvitenskap med sosiologi og politisk historie støttefag. Avla Magistergraden i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo februar 1968.

Formann i Det norske studentersamfund høsten 1965.

Forskningsassistent ved Institutt for fredsforskning 1966-68.

Forskningsstipendiat, senere Forsker ved Institutt for fredsforskning 1968-79 og 1980-81.

Medlem av rådgivingsgruppe under visegeneralsekretæren i FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD), Geneve 1975-77.

Senior Research Adviser i sekretariatet for UNCTAD, Geneve januar - august 1980.

Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap 1981, fra 1991 til 2011 Professor.

Initiativtaker til og leder av Program for utviklingsforskning i Oslo-regionen (PUFO) 1988-90.

Nestleder 1990-91, senere forskningsleder (1992-99) ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo.

Forskningssjef for Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo 2002-06.

Forskningsopphold i Kampala, Uganda (1969-70), Grenoble, Frankrike (1974-75). Visiting Scholar ved LSE (1987), Harvard (1989), og IEP Bordeaux (1997).

Jean Monnet Visiting Professor ved European University Institute 1991-1992, og våren 2005. Visiting Professor ved IEP Bordeaux høsten 2006.

Professor Emeritus siden juni 2011.

Verv

Bestyrer Institutt for fredsforskning 1971, forskningsleder samme sted 1976.

Redaktør av Journal of Peace Research 1975-83.

Undervisningsleder og styremedlem Institutt for statsvitenskap 1985-88.

Medlem av styrene ved Institutt for fredsforskning (1989-95), Nordiske Asiainstituttet (1998-2004, styreleder 2001-02), og (nestleder) Det norske universitetssentret i St. Petersburg 2000-2010.

Medlem av flere utvalg under Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd 1972- og under Norges forskningsråd bl.a. leder av PETROPOL 1996-2000, av Basisbevilgningsutvalget for de utenrikspolitiske institutter 1998-2003, og av paraplyprogrammet NORGLOBAL 2012-14.

Medlem av styrene for Nordic Studies Association (1992-99), International Studies Association (1997-98) og ECPR's Standing Group on International Relations (SGIR) (1998-2004).

Medlem av styringsgruppen for arbeidet med Norsk Hydro's 100-årshistorie (2002-05).

Leder av styret for satsingsrområdet Globalisering ved NTNU (2005-08).

Leder av Rektors ad hoc komite for språkpolitikk ved Universitet i Oslo 2005-06.

Medlem av redaksjonen i Global Governance (2005-) og European Journal of Development Research (2007-).

Samarbeid

Forskningssamarbeid og publisering med kolleger ved amerikanske universiteter (Bob Keohane, John Ruggie, Peter Katzenstein, TJ Pempel), franske (Daniel Bach, Bordeaux), tyske (Hans-Jürgen Gantzel, Andreas Kölke), koreanske (Chung-in Moon) og nederlandske (Gerd Junne, Geoffrey Underhill, Rob van Tulder) samt nordiske (Björn Hettne, Peter Wallensteen, Raimo Väyrynen, Morten Ougaard).

Samarbeid over flere år med utenlandske forskere innenfor utviklingsstudier (Tim Shaw, Branislav Gosovic, Norman Girvan, Peter Vale)

Koordinator for UiOs deltakelse i EU-finansiert Network of Excellence Globalisation and Regionalisation Research Network (GARNET) 2005-10.

 

Emneord: Internasjonal politikk, Politisk økonomi, Utviklingsforskning, Globalisering, Direkteinvesteringer, Markedsmakt, Internasjonale institusjoner

Publikasjoner

"The Global Dominance System", Journal of Peace Research no. 4, 1973:319-40.

The Political Economy of Third World Producer Associations. Universitetsforlaget 1978.

"Selective Dissociation in the Technology Sector", in John G. Ruggie (ed.) The Antinomies of Interdependence. Columbia University Press, 1982.

"Responses to Interdependence", in James Rosenau and H. Tromp (eds.) International Interdependence and Conflict. Gower 1989.

Internasjonalisering og politikk. Norsk utenriksøkonomi i et tilpasningsperspektiv. Tano forlag, 1994

Makt og velferd. Teorier i internasjonal politisk økonomi. Universitetsforlaget, 1996.

"Explaining the Regional Phenomenon in an Era of Globalization", in R. Stubbs and G. Underhill (eds.) Political Economy and the Changing International Order. Oxford UP, 1999, 3rd ed in 2005.

"Globalisation, Governance and Development. A Political Economy Perspective", European Journal of Development Research, vol. 14, 1:219-43.

(ed with K. Nordhaug) Public Policy in the Age of Globalisation. Palgrave MacMillan, 2002.

(ed. with D. Heradstveit) Oil and the Gulf. Obstacles to Democracy and Development. Ashgate, 2004.

(med D.H. Claes og B.S. Tranøy) Økonomisk globalisering og politisk styring. Universitetsforlaget, 2006.

(with C. H. Knutsen and A. Rygh) "Does State Ownership Matter? Institutions' Effect on Foreign Direct Investment Revisited. Business and Politics, no. 2, 2010.

(ed. with L. Iapadre) Global Governance of Knowledge. Routledge, 2011.

"Pluralist IPE: A View from outside the 'Schools'", in N. Phillips and C. Weaver (eds.) International Political Economy. Debating the past, present and future. Routledge, 2011.

(ed. with Carl H. Knutsen) Governance and Knowledge. Routledge, 2012.

(med/with Dag Harald Claes og Bent Sofus Tranøy) Global økonomi, krise og politisk styring. Universitetsforlaget, 2012.

(with C.H. Knutsen and A. Rygh) "State ownership, political risks, and foreign direct investment", in K. Eliassen (ed.) Business and Politics in a New International Order. Oslo: Gyldendal.

(med/with Dag Harald Claes og Bent Sofus Tranøy) Internasjonal politisk økonomi. Oslo: Universitetsforlaget 2017.

(med/with Tarald Berge) "The international regime for Investment: A history of failed multilateralism", i/in Christian May and Andreas Nölke, eds. Handbook of the International Political Economy of the Corporation. London: Elgar.

"Global Market Power", in Laura Mahrenbach, Renu Modi, Timothy Shaw and Xu Yi-chong (eds.) Handbook of Contemporary International Political Economy. London: Palgrave 2018.

 

 

 • Berge, Tarald Laudal & Hveem, Helge (2018). The International Regime for Investment: A History of Failed Multilateralism, In Andreas Nölke & Christian May (ed.),  Handbook of the International Political Economy of the Corporation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78536 252 1.  20.  s 311 - 328 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Claes, Dag Harald & Hveem, Helge (2016). From Paris to the End of Oil. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  4(3), s 197- 208 . doi: 10.17645/pag.v4i3.651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hveem, Helge (2015). Politisk økonomi i FN-systemet. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  73(2), s 308- 317
 • Hveem, Helge (2015). Utviklingspolitikken i endring. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(1), s 5- 28
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2012). Introduction: Politics and the Creation and Diffusion of Knowledge, In  Governance and Knowledge. The Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas.  Routledge.  ISBN 978-0-415-69848-1.  Kapittel 1.  s 1 - 10
 • Hveem, Helge; Knutsen, Carl Henrik & Rygh, Asmund (2012). State ownership, political risk and foreign direct investment, In Kjell Arnold Eliassen (ed.),  Business and politics in a new global order.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42590-3.  Chapter 4.  s 89 - 110
 • Hveem, Helge (2011). Governance: The Efficacy and Legitimacy of International Regulation, In Helge Hveem & Lelio Iapadre (ed.),  The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation.  Routledge.  ISBN 978-0415605748.  Kapittel 1.
 • Hveem, Helge & Iapadre, Lelio (2011). Global Governance of Knowledge Policies: Summary and Conclusions, In Helge Hveem & Lelio Iapadre (ed.),  The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation.  Routledge.  ISBN 978-0415605748.  Kapittel 11.
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2011). Co-operation on knowledge activities, In Helge Hveem & Lelio Iapadre (ed.),  The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation.  Routledge.  ISBN 978-0415605748.  Kapittel 7.
 • Knutsen, Carl Henrik; Rygh, Asmund & Hveem, Helge (2011). Does State Ownership Matter? Institutions' Effect on Foreign Direct Investment Revisited. Business and Politics.  ISSN 1369-5258.  (1) . doi: 10.2202/1469-3569.1314
 • Narud, Hanne Marthe; Hveem, Helge & Høyland, Bjørn (2010). Old Conflicts - New Issues? Foreign and Security Policy Attitudes of Norwegian Voters. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  68(3), s 335- +
 • Hveem, Helge (2009). Norwegian Foreign Policy and Investment Abroad: Confusing Conditions?. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  67(3), s 381- + . doi: http://www.idunn.no/file/ci/35037930/ip_2009_03_pdf.pdf
 • Hveem, Helge (2009). Pluralist IPE: A View from Outside the 'Schools'. New Political Economy.  ISSN 1356-3467.  14(3), s 367- 376 . doi: 10.1080/13563460903087516
 • Østerud, Øyvind & Hveem, Helge (2007). Økonomisk globalisering, nasjonalstaten og demokratiet, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 17.  s 345 - 361
 • Hveem, Helge (2005). Explaining the regional phenomenon in an era of globalization, In Richard Stubbs & Geoffrey Underhill (ed.),  Political Economy and the Changing Global Order.  Oxford University Press.  ISBN 0-19-541989-8.  kapittel.  s 294 - 305
 • Hveem, Helge (2005). Globaliseringsbegreppet, I: Ulf Bjereld; Marie Demker; Jan Ekecrantz & Ann-Marie Ekengren (red.),  Det hyperindividualiserade samhälle.  Boréa Bokförlag.  ISBN 91-89140-36-2.  kapittel.  s 33 - 57
 • Hveem, Helge (2005). Ideas, Processes, and Context. The Politics of Independent International Commissions, In Unto Vesa (ed.),  Global Commissions Assessed.  Finnish Ministry of Foreign Affairs, Helsinki Process Publication Series.  ISBN 951-724-484-3.  kapittel.  s 14 - 42
 • Hveem, Helge (2005). The Dependency Thesis. Dynamic Consequences of Economic Underdevelopment, In Stein Ugelvik Larsen (ed.),  Theory and Methods in Political Science.  Columbia University Press.  ISBN 0-88033-998-5.  kapittel.  s 575 - 593
 • Hveem, Helge (2005). "The UN and ideational leadership". Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  32(1), s 275- 283
 • Hveem, Helge (2004). "Understanding the Complexities of the Gulf: Concluding Remarks", In Helge Hveem & Daniel Heradstveit (ed.),  Oil in the Gulf. Obstacles to Democracy and Development.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3968-1.  Kap. 7.  s 167 - 177
 • Hveem, Helge (2004). The paradox of American power. Why the world's only superpower can't go it alone. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  61, s 495- 505
 • Hveem, Helge (2003). Avhengighetstesen. Dynamiske konsekvenser av økonomisk underutvikling, I: Stein Ugelvik Larsen (red.),  Teori og metode i statsvitenskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 8276747221.  30.  s 448 - 461
 • Hveem, Helge (2003). America unrivalled. The future of the balance of power. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  61, s 495- 505
 • Hveem, Helge (2003). The Regional Project in Global Governance, In Timothy M. Shaw & Fredrik Söderbaum (ed.),  Approaches to New Regionalism.  Palgrave, London.  s n.a. - n.a. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2003). The United States and Europe since 1945. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  61, s 495- 505
 • Hveem, Helge (2002). Globalisation, Governance and Development: A Political Economy Perspective. European Journal of Development Research.  ISSN 0957-8811.  14(1), s 219- 243
 • Hveem, Helge & Nordhaug, Kristen (2002). Introduction: National Institutions and the Politics of Adjustment to Globalization, In  Public Policy in the Age of Globalization. Responses to Environmental and Economic Crisis.  Palgrave Macmillan.  s 1 - 22
 • Hveem, Helge & Nordhaug, Kristen (2002). Summary and Conclusions: Adjusting Trade Liberalization and Environmental Protection Demands in an Era of Globalization, In  Public Policy in the Age of Globalization. Responses to Environmental and Economics Crisis.  Palgrave Macmillan.  s 198 - 225
 • Hveem, Helge (2002). Globalisering som utfordring - og utfordringer til globaliseringen, I: Peder Christian Kjerschow (red.),  Makt og avmakt.  Nansenskolen Norsk Humanistisk Akademi, Lillehammer.  ISBN 82-92237-01-1.  s 185 - 196 Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2002). The Regional Phenomenon in an Era of Globalization: The Global Perspective, In Luis Beltrán; Javier Maestro & Liisa Salo-Lee (ed.),  European Peripheries in Interaction. The Nordic Countries and the Iberian Peninsula.  Universidad de Alcala.  ISBN 84-8138-504-2.  s 19 - 41
 • Bøås, Morten & Hveem, Helge (2001). Regionalism Compared: The African and the Southeast Asian Experience, In Björn Hettne; András Inotai & Osvaldo Sunkel (ed.),  Comparing Regionalisms: Implications for Global Development.  Palgrave, London.  ISBN 0-333-76541-9.  s 93 - 131
 • Hveem, Helge; Heum, Per & Ruud, Audun (2001). Norske selskapers transnasjonalisering og demokratiet, I: Øyvind Østerud (red.),  Globaliseringen og Norge (arb.tittel).  Gyldendal, Ad Notam, Oslo.. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2000). "WTO etter Seattle. Ideologisk fyrtårn søker politisk bærekraft". Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  58(4) Vis sammendrag
 • Hveem, Helge & Bøås, Morten (1998). The Trade-Environment Debate: Pre-negotiations, Negotiated Agreement and Implementation, In Ole Kristian Fauchald & Mads Greaker (ed.),  Environmental Assessment of Trade Agreements and Policy.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-0210-0.  s 21 - 34
 • Hveem, Helge (1998). "Explaining the Regional Phenomenon in an Era of Globalisation", In Richard Stubbs & Geoffrey Underhill (ed.),  Political Economy and the Changing Global Order.  Macmillan Publishers Ltd.. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2017). Internasjonal Politisk Økonomi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02806-4.  273 s.
 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2012). Global økonomi, krise og politisk styring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01977-2.  341 s.
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2012). Governance and Knowledge. The Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas. Routledge.  ISBN 978-0-415-69848-1.  276 s.
 • Hveem, Helge & Iapadre, Lelio (ed.) (2011). The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation. Routledge.  ISBN 978-0415605748.  280 s.
 • Hveem, Helge (2007). "Fordelingskonflikter og utvikling", i Jon Hovi og Raino Malnes, red. Anarki, makt og normer. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-228-0.  20 s.
 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2006). Økonomisk globalisering og politisk styring. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00741-4.  310 s.
 • Hveem, Helge & Heradstveit, Daniel (ed.) (2004). Oil in the Gulf. Obstacles to Democracy and Development. Ashgate.  ISBN 0-7546-3968-1.  180 s.
 • Hveem, Helge & Nordhaug, Kristen (ed.) (2002). Public Policy in the Age of Globalization. Palgrave, Houndmills/Basingstoke/ Hampshire.  ISBN 03-339-9848-0.
 • Hveem, Helge & Nordhaug, Kristen (2002). Public Policy in the Age of Globalization. Responses to Environmental and Economic Crises. Palgrave, London.  ISBN 0-333-71708-2.  251 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hveem, Helge (2014). Globalism - In Your Own Interest!, In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Sense Publishers.  ISBN 9789462099289.  Kapittel 10.  s 83 - 93
 • Hveem, Helge (2010). Internasjonal regulering av kunnskap: presentasjon av et EU-prosjekt.
 • Hveem, Helge (2010). Mer du Nord, dynamique geopolitique globale, politique europeenne.
 • Hveem, Helge (2010). The International Governance of Knowledge Production and Diffusion.
 • Hveem, Helge (2010). The International Political Economy of Natural Resources. Enhanced State Power, Geopolitics, or simply Business as Usual?.
 • Hveem, Helge (2009). Globaliseringsforskningen. Bakgrunn for de tre workshops. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2008). Contested Multilateralism. EU, the TRIPS Agreement and Global Governance.
 • Hveem, Helge (2007). Discussant and chair, workshop in GARNET Network of Excellence, Copenhagen Business School.
 • Hveem, Helge (2007, 24. oktober). Frokost TV, NRK 1: Programinnslag om Kongo. [TV].  NRK TV.
 • Hveem, Helge (2007). Hvordan kan Norge bli en god global partner?.
 • Hveem, Helge (2007, 29. oktober). Intervju om norsk politikk og demokratiske prosesser. [TV].  Seoul Broadcasting System.
 • Hveem, Helge (2007, 28. oktober). Intervju om situasjonen i Kongo. [Radio].  NRK Radio P3.
 • Hveem, Helge (2007). Knowledge, Intellectual Property Rights and Equity. The WTO's TRIPS Agreement and EU Policy.
 • Hveem, Helge (2007). Knowledge, the TRIPS Agreement and Power. From strict Hierarchy to Strategic Bargaining?.
 • Hveem, Helge (2007). Kommentar til presentasjonen av Asiabankens årsrapport 2007.
 • Hveem, Helge (2007). Ledelse av og introduksjon til seminar om Politisk økonomi.
 • Hveem, Helge (2007). Størrelse er ikke nok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hveem, Helge (2007). The Politics of Transnational Production Networks.
 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2006). Økonomisk globalisering og politisk styring. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  16(3), s 26- 31
 • Hveem, Helge (2005). Dag Hammarskjöld - den moderne svensken. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hveem, Helge (2005). Globalisation dynamics. Transnationalisation and geopolitics.
 • Hveem, Helge (2005). Stormaktenes egen klubb. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hveem, Helge (2005). Økonomiens grenser. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hveem, Helge (2004). Global Political Economy - Changing Power Relations and the Context of Development.
 • Hveem, Helge (2004). Globalisation as a transformative force.
 • Hveem, Helge (2004). Globalisation, regionalisation and governance.
 • Hveem, Helge (2004). Globalisering, geopolitikk og regionalisering.
 • Hveem, Helge (2004). Globaliseringen - begrepet og fenomenet.
 • Hveem, Helge (2004). Globaliseringen, EU og norsk forhandlingsstrategi.
 • Hveem, Helge (2004). Handelspolitikk - paneldebatt.
 • Hveem, Helge (2004). Ideas, processes and context. The politics of independent international commissions. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2004). Innovasjon og globalisering - politikk og praksis.
 • Hveem, Helge (2004). International Political Economy session - Convenor and discussant.
 • Hveem, Helge (2004, 10. mars). Intervjuet om valutapolitikk i Dagsrevyen 10. mars. [TV].  Dagsrevyen.
 • Hveem, Helge (2004). Menneskerettigheter og ytringsfrihet.
 • Hveem, Helge (2004). Midt-Østen, Asia og olje. Geopolitikk, samfunnsdynamikk og politisk ustabilitet.
 • Hveem, Helge (2004). Sluttrapport. Basisbevilgningsutvalget for de utenrikspolitiske instituttene. Norges forskningsråd.
 • Hveem, Helge (2004). The Political Economy of North Atlantic Community.
 • Hveem, Helge (2004). UN and ideational power. Vis sammendrag
 • Kasa, Sjur & Hveem, Helge (2004). Globaliseringen i Stortinget. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hveem, Helge (2003). Globalisering og kunnskap.
 • Hveem, Helge (2003). Globaliseringsforskning.
 • Hveem, Helge (2003). Hegemon for alltid?. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  (4), s 495- 510
 • Hveem, Helge (2003, 29. juli). Hva skjer med Norge i Irak?.  Dagbladet.
 • Hveem, Helge (2003, 23. juli). Korea 50 år etter våpenhvilen. [Radio].  P2 "Sånn er livet".
 • Hveem, Helge (2002). Geopolitics vs globalisation? The political economy of inter-regional relations. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2002). Global mergers, cross-Atlantic politics and EU competition policy. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2002). Kapitalisme, korrupsjon, kontroll. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (2002, 03. september). Rio pluss Ti. Konferansen om bærekraftig utvikling i Johannesburg. [Radio].  TV 2, "Godmorgen Norge".
 • Hveem, Helge (2002). WTO after Doha - implications for developing countries.
 • Hveem, Helge (2001). The Regional Phenomenon in an Era of Globalisation - The Global Perspective. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (1999). A New 'Bretton Woods' for Development?. Vis sammendrag
 • Hveem, Helge (1999). Ny politikk mot kollektiv ufornuft. Ny tid.  ISSN 0803-3498.
 • Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (1998). Production and trade - environment and development. SUM-report. 8.
 • Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (ed.) (1998). Production and trade - environment and development.
 • Hveem, Helge (1998). Asiasyken og utlandet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 27. okt. 2020 13:46