Helge Hveem

Bilde av Helge Hveem
English version of this page
Mobiltelefon +4795053437
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0317
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Internasjonal poliltikk med vekt på feltet Internasjonal politisk økonomi og med kopling til Komparativ politikk (landstudier). Forskningsinteressene er i første rekke knyttet til studier av politiske prosesser og institusjoner i det internasjonale økonomiske systemet generelt, med vekt på stabilitet/endring i maktforhold (markedsmakt) og i utvalgte sektorer som handel, utenlandske/internasjonale direkteinvesteringer, internasjonal regulering av produksjon og adgang til kunnskap, og internasjonal utvikling.

Undervisning

Har undervist i BA-emnene STV 2200 og STV 2220 og i MA-emnene STV 4254B (Small State in Globalisation: Norways' Foreign Economic Policy in Comparative Perspective) og STV 4284B (The Politics of Globalization). Som Professor emeritus (siden 2011) gitt forelesninger innen de to førstnevnte kursene, samt i doktogradskurs og andre tiltak under ISV og andre enheter ved UiO.

Har forelest ved en rekke utenlandske universiteter og universiteter og høyskoler i Norge.

Bakgrunn

Examen artium fra Oslo Katedralskole 1960

Hærens språkkurs i russisk 1961-62.

Tjeneste (frivillig) som sersjant i ONUC, FNs operasjoner i Congo (Leopoldville) jan.-aug. 1963

Studier ved Institutt for statsvitenskap med sosiologi og politisk historie støttefag. Avla Magistergraden i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo februar 1968.

Formann i Det norske studentersamfund høsten 1965.

Forskningsassistent ved Institutt for fredsforskning 1966-68.

Forskningsstipendiat, senere Forsker ved Institutt for fredsforskning 1968-79 og 1980-81.

Medlem av rådgivingsgruppe under visegeneralsekretæren i FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD), Geneve 1975-77.

Senior Research Adviser i sekretariatet for UNCTAD, Geneve januar - august 1980.

Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap 1981, fra 1991 til 2011 Professor.

Initiativtaker til og leder av Program for utviklingsforskning i Oslo-regionen (PUFO) 1988-90.

Nestleder 1990-91, senere forskningsleder (1992-99) ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo.

Forskningssjef for Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo 2002-06.

Forskningsopphold i Kampala, Uganda (1969-70), Grenoble, Frankrike (1974-75). Visiting Scholar ved LSE (1987), Harvard (1989), og IEP Bordeaux (1997).

Jean Monnet Visiting Professor ved European University Institute 1991-1992, og våren 2005. Visiting Professor ved IEP Bordeaux høsten 2006.

Professor Emeritus siden juni 2011.

Verv

Bestyrer Institutt for fredsforskning 1971, forskningsleder samme sted 1976.

Redaktør av Journal of Peace Research 1975-83.

Undervisningsleder og styremedlem Institutt for statsvitenskap 1985-88.

Medlem av styrene ved Institutt for fredsforskning (1989-95), Nordiske Asiainstituttet (1998-2004, styreleder 2001-02), og (nestleder) Det norske universitetssentret i St. Petersburg 2000-2010.

Medlem av flere utvalg under Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd 1972- og under Norges forskningsråd bl.a. leder av PETROPOL 1996-2000, av Basisbevilgningsutvalget for de utenrikspolitiske institutter 1998-2003, og av paraplyprogrammet NORGLOBAL 2012-14.

Medlem av styrene for Nordic Studies Association (1992-99), International Studies Association (1997-98) og ECPR's Standing Group on International Relations (SGIR) (1998-2004).

Medlem av styringsgruppen for arbeidet med Norsk Hydro's 100-årshistorie (2002-05).

Leder av styret for satsingsrområdet Globalisering ved NTNU (2005-08).

Leder av Rektors ad hoc komite for språkpolitikk ved Universitet i Oslo 2005-06.

Medlem av redaksjonen i Global Governance (2005-) og European Journal of Development Research (2007-).

Samarbeid

Forskningssamarbeid og publisering med kolleger ved amerikanske universiteter (Bob Keohane, John Ruggie, Peter Katzenstein, TJ Pempel), franske (Daniel Bach, Bordeaux), tyske (Hans-Jürgen Gantzel, Andreas Kölke), koreanske (Chung-in Moon) og nederlandske (Gerd Junne, Geoffrey Underhill, Rob van Tulder) samt nordiske (Björn Hettne, Peter Wallensteen, Raimo Väyrynen, Morten Ougaard).

Samarbeid over flere år med utenlandske forskere innenfor utviklingsstudier (Tim Shaw, Branislav Gosovic, Norman Girvan, Peter Vale)

Koordinator for UiOs deltakelse i EU-finansiert Network of Excellence Globalisation and Regionalisation Research Network (GARNET) 2005-10.

 

Emneord: Internasjonal politikk, Politisk økonomi, Utviklingsforskning, Globalisering, Direkteinvesteringer, Markedsmakt, Internasjonale institusjoner
Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 12. okt. 2021 16:46