Per Kristen Mydske

Bilde av Per Kristen Mydske
English version of this page
Rom 754
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Molkte Moes vei 31
Andre tilknytninger Bilagslønnede

Faglige interesser

 • Lokal og regional administrasjon og politikk
 • Norsk og nordisk regionalpolitikk
 • By- og regionalplanlegging, i tidsrommet etter 1945
 • Offentlig planlegging og styringsteori
 • Miljøforvaltning og miljøpolitikk i Norden og Baltikum / Øst-Europa
 • Stat og marked
 • Miljø- og klimapolitikk i kommunene
 • Nyliberale reformer

Undervisning

 • Offentlig politikk og administrasjon generelt.
 • Lokal- og regionalpolitikk.
 • Miljøpolitikk.
 • Planlegging og styring
 • Nordisk og baltisk politikk

Bakgrunn

Mag.art. i statsvitenskap i 1968, dr.philos i 1979, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning 1969-72, universitetslektor ved Universitetet i Bergen 1972-75, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning 1975-79, dosent ved Universitetet i Tromsø 1979-82. Ansatt ved Institutt for statsvitenskap fra 1982. Professor emeritus fra 2011.
 

Verv

 2002 -2007 instituttleder, leder av nasjonalt fagråd for statsvitenskap

Medlem av diverse komitéer og styrer:
Styremedlem i ved TIK, SUM, Universitetsbiblioteket, Utredningskomite for master i samfunnsdidaktikk, Programrådet for lektor- og adjunktprogrammet, medlem og styreleder for stipendprogrammet E.ON. Ruhrgas, medlem og formann i rådet for EuroBaltikum, medlem i Akreditteringskomitéen i European Association for Public Administration, medlem i diverse styrer i råd i Norges forskningsråd, prosjektansvarlig i miljøforskningsinstitusjonen Ciens (UIO,/instituttsektoren). Styremedlem i KIS (Kunnskap i skolen, forskningsorgan),UIO.

Samfunnsrettede verv og tiltak.

- Leder av et regjeringsoppnevnt utvalg (Samferdselsdepartementet) for å evaluere Gardermoprosjektet (kgl. Res. 1998-1999, NOU: Gardermoprosjektet 1999:28).

- Medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg (kgl.res.2000) _ Redningsberedskapsutvalget , rapport 1.11. 2001, Justis- og politidepartementet.

- SV-fakultetets (UIO) representant i utredning av ny lærerutdannelse under Rammeplanutvalget 2009 (Kunnskapsdepartementet)

...

 

Samarbeid

 Prosjektsamarbeid i Ciens: Klimapolitikk i kommunene (Climadapt)

Prosjektleder instituttprogram (NFR): Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn 2003-2007.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Regional og lokalpolitikk, Klimapolitikk, Stat og marked
Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 12. okt. 2021 16:48

Prosjekter

 • Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn

Forskergrupper

 • Institutt for statsvitenskap