Per Kristen Mydske

Bilde av Per Kristen Mydske
English version of this page
Rom 754
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Molkte Moes vei 31
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Bilagslønnede

Faglige interesser

 • Lokal og regional administrasjon og politikk
 • Norsk og nordisk regionalpolitikk
 • By- og regionalplanlegging, i tidsrommet etter 1945
 • Offentlig planlegging og styringsteori
 • Miljøforvaltning og miljøpolitikk i Norden og Baltikum / Øst-Europa
 • Stat og marked
 • Miljø- og klimapolitikk i kommunene
 • Nyliberale reformer

Undervisning

 • Offentlig politikk og administrasjon generelt.
 • Lokal- og regionalpolitikk.
 • Miljøpolitikk.
 • Planlegging og styring
 • Nordisk og baltisk politikk

Bakgrunn

Mag.art. i statsvitenskap i 1968, dr.philos i 1979, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning 1969-72, universitetslektor ved Universitetet i Bergen 1972-75, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning 1975-79, dosent ved Universitetet i Tromsø 1979-82. Ansatt ved Institutt for statsvitenskap fra 1982. Professor emeritus fra 2011.
 

Verv

 2002 -2007 instituttleder, leder av nasjonalt fagråd for statsvitenskap

Medlem av diverse komitéer og styrer:
Styremedlem i ved TIK, SUM, Universitetsbiblioteket, Utredningskomite for master i samfunnsdidaktikk, Programrådet for lektor- og adjunktprogrammet, medlem og styreleder for stipendprogrammet E.ON. Ruhrgas, medlem og formann i rådet for EuroBaltikum, medlem i Akreditteringskomitéen i European Association for Public Administration, medlem i diverse styrer i råd i Norges forskningsråd, prosjektansvarlig i miljøforskningsinstitusjonen Ciens (UIO,/instituttsektoren). Styremedlem i KIS (Kunnskap i skolen, forskningsorgan),UIO.

Samfunnsrettede verv og tiltak.

- Leder av et regjeringsoppnevnt utvalg (Samferdselsdepartementet) for å evaluere Gardermoprosjektet (kgl. Res. 1998-1999, NOU: Gardermoprosjektet 1999:28).

- Medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg (kgl.res.2000) _ Redningsberedskapsutvalget , rapport 1.11. 2001, Justis- og politidepartementet.

- SV-fakultetets (UIO) representant i utredning av ny lærerutdannelse under Rammeplanutvalget 2009 (Kunnskapsdepartementet)

...

 

Samarbeid

 Prosjektsamarbeid i Ciens: Klimapolitikk i kommunene (Climadapt)

Prosjektleder instituttprogram (NFR): Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn 2003-2007.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Regional og lokalpolitikk, Klimapolitikk, Stat og marked

Publikasjoner

 • Mydske, Per Kristen (2020). Regional styring i et nyliberalt perspektiv. kap. 7 i Noralv Veggeland (red). Den Solbergske Staten, Svein Sandnes Bokforlag. ISBN 978-82-92945-65-0
 • Mydske, Per Kristen (2017). Societal Governing Efficiency: Problem Relevance or System Dependency? The Case of Norway, In Noralv Veggeland (ed.),  Administrative strategies of our time.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-53611-904-6.  6.  s 163 - 196
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (red.) (2011). Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014142. 252 s.
 • Mydske, Per Kristen, Claes, Dag Harald, Lie,Amund (red): Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007.
 • Mydske, Per Kristen (red). Skandinaviske regioner- plass for politikk?. Bergen: Fagbokforlaget 2006. ISBN 82-450-0375-1. 242 s.
 • Alf-Inge Jansen and Per Kristen Mydske: "Balancing environmental quality and interest in oil", i Kenneth Hanf & Alf-Inge Jansen(eds): Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Longman 1998
 • Mydske, Per Kristen; Kvavik, Robert: "Political Parties and Norwegian Provincial Government". I Strøm and Svaasand (eds.): Challenges to Political Parties. The Case of Norway. The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997. ISBN 0-472-10680-5. s. 191-214
 • (Co-ed., co-author), "Comparing Nordic and Baltic Countries" TemaNord, 1994: 572
 • Planlegging og forvaltning. Oslo, 1978.
 • "Den historiske bakgrunn for fysisk-økonomisk planlegging i Norge". Institutt for sosiologi, Bergen, 1974.
 • Mydske, Per Kristen (2017). Societal Governing Efficiency: Problem Relevance or System Dependency? The Case of Norway. I Veggeland, Noralv (Red.), Administrative strategies of our time. Nova Science Publishers. ISSN 978-1-53611-904-6. s. 163–196.
 • Rauken, Trude; Mydske, Per Kristen & Winsvold, Marte Slagsvold (2015). Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. ISSN 1354-9839. 20(4), s. 408–423. doi: 10.1080/13549839.2014.880412.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Mydske, Per Kristen & Dahle, Elisabeth (2013). Multi-level coordination of climate change adaptation: by national hierarchical steering or by regional network governance? Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. ISSN 1354-9839. 18(8), s. 869–887. doi: 10.1080/13549839.2012.738657.
 • Larsen, Eli & Mydske, Per Kristen (2013). Developing Electronic Cooperation Tools: A Case From Norwegian Health Care. Interactive Journal of Medical Research. ISSN 1929-073X. 2(1). doi: 10.2196/ijmr.2346.
 • Mydske, Per Kristen; Sandkjær Hansen, Gro & Dahle, Elisabeth (2012). Multilevel coordination of climate change adaptation: by national hierarchical steering or by regional network governance? Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. ISSN 1354-9839. s. 1–19. doi: 10.1080/13549839.2012.738657.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Mydske, Per Kristen & Dahle, Elisabeth (2012). Regionenes rolle i arbeidet med å tilpasse samfunnet til framtidens klimaendringer, Det regionale Norge 1950 til 2050. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-329-4. s. 281–313.
 • Hansen, Tore; Mydske, Per Kristen & Claes, Dag Harald (2011). Teorier om offentlige reformer. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 40–66.
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Styringsutfordringer. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 205–229.
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Reformer: årsaker, intensjoner og virkninger. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 185–204.
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Offentlig forvaltning og samfunnsstyring. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 11–39.
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2011). Veisektoren: styring, fristilling og markedsretting. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 167–184.
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2011). Jernbanesektoren: styring, fristilling og markedsretting. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 146–166.
 • Mathisen, Werner Christie; Mydske, Per Kristen & Underdal, Arild (2007). Markedstilpasning og internasjonalisering i miljøpolitikken. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 161–181.
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Politikk: virkelighet og vitenskap. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 13–29.
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Konklusjon. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 362–369.
 • Claes, Dag Harald; Askim, Jostein Rosfjord; Mydske, Per Kristen & Tranøy, Bent Sofus (2007). Nettværksnæringer mellom offentlig forvaltning og privat marked. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 128–145.
 • Mydske, Per Kristen (2006). Mellom geografi, sektor og politisk parti. I Mydske, Per Kristen (Red.), Skandinaviske regioner- plass for politikk?. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0375-1. s. 9–31.
 • Mydske, Per Kristen (2006). forord. I Mydske, Per Kristen (Red.), Skandinaviske regioner- plass for politikk?. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0375-1.
 • Mydske, Per Kristen; Omland Granlud, Torunn & Disch, Per Gunnar (2006). Den politiske regionen - før og nå. I Mydske, Per Kristen (Red.), Skandinaviske regioner- plass for politikk?. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0375-1. s. 33–67.
 • Mydske, Per Kristen (2006). Regionalt demokrati:Utvikling eller avvikling? I Mydske, Per Kristen (Red.), Skandinaviske regioner- plass for politikk?. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0375-1. s. 209–230.
 • Mydske, Per Kristen (2003). Forord. I Matlary, Janne Haaland (Red.), Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-098-5. s. 5–6.
 • Mydske, Per Kristen; Matlary, Janne Haaland & Rasch, Bjørn Erik (2003). Innledning. I Rasch, Bjørn Erik; Matlary, Janne Haaland & Mydske, Per Kristen (Red.), Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISSN 8279350985. s. 9–14.
 • Mydske, Per Kristen & Jansen, Alf-Inge (1998). Norway: Balancing environmental policy and public administration. I Hanf, Kenneth & Jansen, Alf-Inge (Red.), Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Longman. ISSN 0-58236820-0. s. 181–207.
 • Mydske, Per Kristen & Kvavik, Robert (1997). Political Parties and Norwegian Provincial Government. I Strøm, Kåre & Svåsand, Lars (Red.), Challenges to Political Parties. The Case of Norway. The University of Michigan Press, Ann Arbor. ISSN 0-472-10680-5. s. 191–214.
 • Mydske, Per Kristen (1996). 12. Implementation of Environmental Policies in Agriculture: A Watercourse Project in Norway. I Van Dunne, Jan M. (Red.), Non-Point Source Pollution: The case of the river Meuse. Kluwer Law International Ltd.. ISSN 9041109102. s. 197–215.
 • Mydske, Per Kristen; Steen, Anton & Vanags, Edvins (1996). Public Administration Reforms in Latvia. Fõrvaltningsforskning/Hallinnon Tutkimus/Administrative Studies. ISSN 0359-6680. 15(4), s. 275–281.

Se alle arbeider i Cristin

 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014142. 252 s.
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01162-2. 407 s.
 • Mydske, Per Kristen (2006). Skandinaviske regioner- plass for politikk? Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0375-1. 242 s.
 • Mydske, Per Kristen & Peters, Ingo (2006). The Transformation of the European Nation State. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN 3-8305-1222-8. 202 s.
 • Østerud, Øyvind; Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (2003). "Irak i USAs geopolitiske strategi", i Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-098-5. 326 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Matlary, Janne Haaland & Mydske, Per Kristen (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISBN 8279350985. 327 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-098-5. 327 s.
 • Mydske, Per Kristen & Hjelle, Jan (2000). From international goals to national impllementation. Agri-environmental policies in the Nordic and Baltic countries. Institutt for statsvitensskap. ISBN 82-570-4615-9. 132 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mydske, Per Kristen & Lie, Amund (2018). Virksomhetsstyring, etatsstyring og sektorstyring. Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 56–59.
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2016). Reformer av svensk samferdsel: Kva kan vi lære? Stat og styring. ISSN 0803-0103. 3, s. 50–53.
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2011). På rett veg i samferdselspolitikken? Vegen og vi. s. 12–12.
 • Mydske, Per Kristen (2001). Global Goals and National Implementation in Scandinavia.
 • Mydske, Per Kristen (1997). National Engagement in Environmental values in Estonia, Latvia, Luthuania and Russia.
 • Mydske, Per Kristen (1997). Baltic Democracies - Consolidation and Development.
 • Mydske, Per Kristen & Lerstang, Tor (2007). City policies and politics:Continuity or change in Norwegian urban transport policies and politics. Transportøkonomisk institutt. ISSN 978-82-480-0748-7.
 • Mydske, Per Kristen & Disch, Per Gunnar (2000). Fem inlegg om regionkommunen og regionpolitikere i Skandinavia. Universitetet i Oslo. Det samfunnsvitenskapelige institutt.
 • Strøm, Steinar; Mydske, Per Kristen; Alfheim, Svein; Ven, Bjørg & Whist, Erik (1999). Gardermoprosjektet. Statens Forvaltningstjeneste. ISSN 82-583-0501-8.
 • Mydske, Per Kristen (1999). Regionnivået i Norge, Danmark og Sverige på 1990-tallet. Institutt for statsvitenskap, UIO. ISSN 82-570-4473-3.
 • Disch, Per Gunnar; Omland, Torunn & Mydske, Per Kristen (1999). Regionnivået i Norge, Dannmark og Sverige på 1990-tallet. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Mydske, Per Kristen & Hjelle, Jan (1997). Comparing the Nordic Countries. Bejer International Institute of Ecological Economics. The Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Mydske, Per Kristen (1996). Implementing Environmental Policy Instruments in Nordic and Post-Communist Countries. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Arentz, Jan Birger; Grønmo, Sigmund; Heidar, Knut & Mydske, Per Kristen (1972). Stortingsdebatten om EF - januar 1972. Institutt for samfunnsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 12. okt. 2021 16:48

Prosjekter

Forskergrupper

 • Institutt for statsvitenskap