Tom Christensen

Bilde av Tom Christensen
Telefon +47 22855163
Rom 838
Treffetider Mandag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Organisasjonsteori, herunder instrumentell og institusjonell teori.
 • Sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte (data fra surveys i 1976,1986, 1996 og 2006)
 • Reformer i statlig forvaltning, for eksempel reformer i departement, tilsyn og direktorat, og statlige selskap, og statlig regionalisering, samt ulike policyområder som NAV-reformen, forsvar, høyere utdanning og forskning, helse, sikkerhet, immigrasjon, osv.
 • Komparative statlige reformer, særlig NPM og post-NPM reformer
 • Organisasjonsutforming i sentralforvaltningen spesielt, og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk generelt.
 • Forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv. Deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskernettverk og prosjekter. I den senere tid studier av New Public Management som reformbølge og nå særlig post-NPM-reformer.
 • leder en modul under et stort forskningsprosjekt om evaluering av NAV-reformen.
 • Arbeider med basis i organisasjonsteori for offentlig virksomhet, hovedsaklig i et strukturelt/instrumentelt perspektiv, men også knyttet til institusjonell teori

Undervisning

STV2410 , STV 4402, STV 4407
 

Bakgrunn

Tom Christensen ble mag. art ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1974. Dr. philos, Universitetet i Tromsø i 1983. Tilknyttet Universitetet i Tromsø som vit. ass/stipendiat/amanuensis/første-amanuensis i perioden 1975-86. Senere professor II samme sted. Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1986-1993, professor fra 1993. Er forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM

Publikasjoner

 • Christensen, Tom & Ma, Liang (2021). Comparing SARS and COVID-19: Challenges of Governance Capacity and Legitimacy. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. doi: 10.1007/s11115-021-00510-y.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). The Logic of Appropriateness . A Central Concept of Institutional Theory. I Christine, Beckman (Red.), Carnegie goes to California: Advancing and Celebrating the Work of James G. March.. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-80043-979-5. s. 179–200. doi: https%3A/doi.org/10.1108/S0733-558X20210000076008.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). REPRESENTATIVE AND RESPONSIBLE BUREAUCRACY: A LONGITUDINAL STUDY OVER 40 YEARS OF NORWEGIAN CENTRAL GOVERNMENT. I Pinheiro, Romulo & Trondal, Jarle (Red.), Organizing and Governing Governmental Institutions. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3532-2. s. 403–424.
 • Cheng, Bo; Christensen, Tom; Ma, Liang & Yu, Junli (2021). Does public money drive out private? Evidence from government regulations of industrial overcapacity governance in urban China. International Review of Economics and Finance. ISSN 1059-0560. doi: 10.1016/j.iref.2021.07.012.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). Performance management: Experiences and challenge. I W.Bartley, Hildreth (Red.), Routledge Handbook of Public Administration. Routledge. ISSN 9781498750035.
 • Yihong, Liu & Christensen, Tom (2021). The long-term development of crisis management in China—Continuity, institutional punctuations and reforms. Review of Policy Research. ISSN 1541-132X. doi: 10.1111/ropr.12455.
 • Liang, Ma; Christensen, Tom & Yueping, Zheng (2021). Government technological capacity and public–private partnerships regarding digital service delivery: evidence from Chinese cities. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. doi: 10.1177/00208523211018849.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Christensen, Tom (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages . Political Studies Review. ISSN 1478-9299. doi: 10.1177/1478929919887649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom (2021). The Social Policy Response to COVID-19 – The Failure to Help Vulnerable Children and Elderly People. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. doi: 10.1007/s11115-021-00560-2.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The Norwegian Government Response to the COVID-19 Pandemic. I Paul, Joyce; Fabienne, Maron & Purshottama Sivanarain, Reddy (Red.), Good Public Governance in a Global Pandemic. IIAS Public Governance Series. ISSN 978-2-931003-02-2. s. 339–348. doi: doi/org/10.46996/pgs.v1e1.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The Demise of an Agency Director – A Puzzling Saga of Political Control and Professional Autonomy. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. doi: 10.1080/01900692.2019.1707224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xiaolong, Tian & Christensen, Tom (2020). Myths, instrumental reality, or cultural change? Modern service-oriented government reforms in China. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1080/10967494.2019.1710311. Fulltekst i vitenarkiv
 • Khan, Tayyeb Ali & Christensen, Tom (2020). Challenges of Implementing a Performance and Reward System in Higher Education Institutions in Pakistan: Perceptions of Top Leaders in Contending Regulatory Bodies. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. doi: 10.1007/s11115-020-00486-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). ICT use in central government: Scope, predictors and effects on coordination quality. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. s. 1–14. doi: 10.1080/01900692.2020.1851256. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xiaolong, Tian & Christensen, Tom (2020). Ambiguous hybridity? Main features of China's service-oriented government reform. International Journal of Public Sector Management. ISSN 0951-3558. 33(4). doi: 10.1108/IJPSM-09-2019-0241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). Balancing Governance Capacity and Legitimacy: How the Norwegian Government Handled the COVID-19 Crisis as a High Performer. Public Administration Review. ISSN 0033-3352. doi: 10.1111/puar.13241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Gavrila, S.Gabriela; Ma, Liang & Ramirez, Francisco O. (2020). Reputation management by Chinese universities: Primary profile and comparative features. Public Administration. ISSN 0033-3298. doi: 10.1111/padm.12679. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The coronavirus crisis—crisis communication, meaning-making, and reputation management. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 23(5), s. 713–729. doi: 10.1080/10967494.2020.1812455. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wu, Shuai & Christensen, Tom (2020). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. s. 1–11. doi: 10.1080/01900692.2020.1765799. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Ma, Liang (2020). Chinese University Administrations: Chinese Characteristics or Global Influence? International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1057/s41307-020-00208-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Liu, Siyu & Christensen, Tom (2019). All Roads Lead To Rome? The Contingency Factors Of Institutional Integration. A Comparative Case Study On Environmental Institutional Reform In Guangdong, China. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. s. 1–28. doi: 10.1080/10967494.2019.1663327.
 • Christensen, Tom; Yamamoto, Kiyoshi & Aoyagi, Saizo (2019). Trust in Local Government: Service Satisfaction, Culture, and Demography. Administration & Society. ISSN 0095-3997. s. 1–29. doi: 10.1177/0095399719897392. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2019). Reputation Management in Public Agencies: The Relevance of Time, Sector, Audience, and Tasks. Administration & Society. ISSN 0095-3997. 51(6), s. 885–914. doi: 10.1177/0095399718771387. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chen, Sicheng; Christensen, Tom & Ma, Liang (2019). Competing for father's love? The politics of central government agency termination in China. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. ISSN 0952-1895. s. 1–17. doi: 10.1111/gove.12405. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). Coordination quality in central government – the case of Norway. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–18. doi: 10.1007/s11115-018-00434-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2019). How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants. Studies in Conflict and Terrorism. ISSN 1057-610X. doi: 10.1080/1057610X.2018.1538187. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2019). Reputation Management in Nordic Universities - Profile and Development over Time. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 43–66. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom (2019). Blind Spots: Organizational and Institutional Biases in Intra- and Inter-organizational Contexts. I Bach, Tobias & Wegrich, Kai (Red.), The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non‐Coordination. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-76671-3. s. 49–68. doi: 10.1007/978-3-319-76672-0_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 117–154. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2019). Reputation Profiles of Chinese Universities - Converging with Global Trends or National Characteristics? I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 93–116. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (2019). Reputation Management, Social Embeddedness, and Rationalization of Universities. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 3–42. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2019). The Co-evolution of Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis Managment. I Gephart, Robert P.; Miller, C.Chet & Helgesson, Karin Svedberg (Red.), The Routledge Companion to Risk, Crisis and Emergency Management. Routledge. ISSN 9781138208865. s. 177–191. doi: 10.4324/9781315458175-15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom (2019). Organization Theory and Public Administration. I Thompson, William R. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190228637. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1439. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). Coordination Quality:Perceptions and Drivers Among Civil Servants. I Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2019. Springer. ISSN 978-3-319-20928-9. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3829-1.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Ole Martin & Lægreid, Per (2019). Administrative coordination capacity; does the wickedness of policy areas matter? Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy. ISSN 1449-4035. s. 237–254. doi: 10.1080/14494035.2019.1584147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tian, Xiaolong & Christensen, Tom (2019). Beyond NPM to Post-NPM? A Study of China’s Government Reforms Over the Past 40 Years . American Review of Public Administration. ISSN 0275-0740. 49(7), s. 855–865. doi: 10.1177/0275074019849122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Yamamoto, Kiyoshi & Aoyagi, Saizo (2018). Hybridity in the Public Sector?Comparing Development Features in Municipalities in Japan and Norway. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. s. 1–14. doi: 10.1080/01900692.2018.1524410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Ma, Liang (2018). Coordination Structures and Mechanisms for Crisis Management in China: Challenges of Complexity. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–18. doi: 10.1007/s11115-018-0423-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Government Trust, Social Trust, and Citizens’ Risk Concerns: Evidence from Crisis Management in China. Public Performance and Management Review. ISSN 1530-9576. doi: 10.1080/15309576.2018.1464478. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Mapping the evolution of the central government apparatus in China. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. doi: 10.1177/0020852317749025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Weng, Shihong & Christensen, Tom (2018). The community philanthropic foundation: A new form of independent public service provider in China? Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. doi: 10.1177/0952076718784642. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2018). Organizing for Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy . I Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (Red.), Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92302-4. s. 1–23. doi: 10.1007/978-3-319-92303-1_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). Crisis Management Capacity in Central Government: The Perceptions of Civil Servants in Norway. I Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (Red.), Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92302-4. s. 225–246. doi: 10.1007/978-3-319-92303-1_12.
 • Christensen, Tom (2018). Komparative reformtrender og norsk politireform - strukturelle trekk og kulturelle brudd? I Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (Red.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609016. s. 57–72.
 • Frølich, Nicoline; Christensen, Tom & Stensaker, Bjørn (2018). Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. 34(4), s. 475–493. doi: 10.1177/0952076718762041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2018). Reforming the Norwegian police between structure and culture: Community police or emergency police. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. 33(3), s. 241–259. doi: 10.1177/0952076717709523.
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2018). Reputation Management in Social Security: A Comparative Analysis. American Review of Public Administration. ISSN 0275-0740. 48(2), s. 119–132. doi: 10.1177/0275074016670030.
 • Christensen, Tom & Fan, Yongmao (2018). Post-New Public Management: a new administrative paradigm for China? International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 84(2), s. 389–404. doi: 10.1177/0020852316633513.
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Same Bed, Different Dreams? Structural Factors and Leadership Characteristics of Central Government Agency Reform in China. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1080/10967494.2018.1450311. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2017). Academic Autonomy and Freedom Under Pressure: Severely Limited, or Alive and Kicking? Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–20. doi: 10.1007/s11115-017-0394-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ying, Qianwei; Fan, Yongmao; Luo, Danglun & Christensen, Tom (2017). Resources allocation in Chinese universities: hierarchy, academic excellence, or both? Oxford Review of Education. ISSN 0305-4985. 43(6), s. 659–676. doi: 10.1080/03054985.2017.1295930.
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2017). Reputation Management in Complex Environments — A Comparative Study of University Organizations. Higher Education Policy. ISSN 0952-8733. 30(1), s. 123–140. doi: 10.1057/s41307-016-0010-z.
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2017). Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 17(1). doi: 10.1007/s11115-015-0326-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wang, Bing & Christensen, Tom (2017). The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States. Administration & Society. ISSN 0095-3997. 49(6), s. 852–881. doi: 10.1177/0095399715587522. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organization Approach to Public Administration. I Ongaro, Edoardo & van Thiel, Sandra (Red.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55268-6. s. 1087–1104. doi: 10.1057/978-1-137-55269-3_55.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organizational Approach to Public Administration. I Ongaro, Edoardo & van Thiel, Sandra (Red.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55268-6. s. 1087–1105.
 • Christensen, Tom (2017). Strategisk kompetanseledelse som fenomen: mote eller ny substans? I Heier, Tormod (Red.), Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2117-2. s. 53–68.
 • Bjurstrøm, Karl Hagen & Christensen, Tom (2017). Government Institutions and State Reforms. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2175-2. s. 149–169.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Establishing a National Police Emergency Response Center: How Urgency Led to Delay. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy (RHCPP). ISSN 1944-4079. doi: 10.1002/rhc3.12132.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organizational Approach to Public Administration. I Ongaro, Edoardo & van Thiel, Sandra (Red.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55268-6. s. 1087–1104.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for crisis management: building governance capacity and legitimacy. Public Administration Review. ISSN 0033-3352. 76(6), s. 887–897. doi: 10.1111/puar.12558.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration. ISSN 0033-3298. 94(2), s. 316–332. doi: 10.1111/padm.12186.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). A Transformative Perspective. I Van de Walle, Steven & Groeneveld, Sandra (Red.), Theory and Practice of Public Sector Reform. Routledge. ISSN 9781138887411. s. 27–43.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway. I Mattei, Paola (Red.), Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-47298-4. s. 115–146. doi: 10.1057/978-1-137-47299-1_6.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability relations in unsettled situations: administrative reform and crisis. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 165–179.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Introduction: accountability and welfare state reforms. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 1–12.
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2016). Accountability, transparency and societal security. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 165–179.
 • Christensen, Tom; Larsen, Flemming & Vrangbæk, Karsten (2016). Hybrid welfare administrative systems and changing accountability relations: comparing the development of the Danish and Norwegian systems. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 61–74.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN 2001-7405. 20(1), s. 21–44.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Reputation management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist attack in 2011. I Wæraas, Arild & Maor, Moshe (Red.), Organizational Reputation in the Public Sector. Routledge. ISSN 9780415729772.
 • Christensen, Tom (2015). A new opera house: combining entrepreneurship, garbage can features and windows of opportunity. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 81(4), s. 734–751. doi: 10.1177/0020852314558036.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2021). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045351. 282 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Røvik, Kjell Arne (2021). Organisasjonsteori for offenlig sektor. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045559. 256 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Røvik, Kjell Arne (2020). Organization Theory and Public Sector. Routledge. ISBN 978-0-367-42890-7. 206 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). Political Control or Professional Autonomy? A Case of Agency Director Resignation . Springer. ISBN 978-3-319-20928-9. 6 s.
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (2019). Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-92712-1. 220 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Trondal, Jarle (2018). Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029245. 168 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISBN 978-1-472-47059-1. 294 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). ICT tools in central government: Scope, predictors and effect on coordination quality. I Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2021. Springer. ISSN 978-3-319-31816-5. doi: 10.1007/978-3-319-31816-5_4270-1.
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2021). The changing politics of vaccines – main principles and challenges of actual allocation.
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2021). Crisis Management of the COVID-19 Pandemic: The Nordic Way.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The Norwegian Government’s response to the COVID-19 pandemic .
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). ICT use in central government. Scope, predictors and effect on coordination quality.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). Representative Bureaucracy in Norwegian Central Government.A longitudinal study over 40 years.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). Coordination quality in central government - the case of Norway.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). The demise of an agency director - is it really about political control and professional autonomy?
 • Christensen, Tom (2018). Christopher Pollitt - an excellent scholar and a dear colleague. Public Administration. ISSN 0033-3298. 96, s. 433–434. doi: 10.1111/padm.12526.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). Governance coordination capacity in wicked policy areas - the case of Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). How to Balance individual rights and societal Security? The view of civil servants.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). The co-evolution of reputation management, governance capacity, legitimacy and accountability in crisis management.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Bulding a National Emergency Center for the Police. Instrumentality, Garbage can and Attention Shifts.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). Crisis management capacity in central government: The perceptions of civil servants in Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in Unsettled situations: Reforms and Crises.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). An Organizational Approach to Public Administration.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management. The Police reform in Norway - between strudture and culture.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture. Community or Emergency Police?
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Organizational Innovation and Multiple Forms of Accountability in the Post-New Public Management Era. I Torfing, Jacob & Triantafillou, Peter (Red.), Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-08898-6. s. 290–310.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 12. okt. 2021 16:49