Tom Christensen

Professor emeritus - Institutt for Statsvitenskap
Bilde av Tom Christensen
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Teoretisk basis i organisasjonsteori, herunder instrumentell og institusjonell teori.
 • Langsiktig empirisk interesse i sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte, både fra tiårige surveys (1976-2016) og en rekke casestudier
 • Casestudier av reformer i statlig forvaltning, for eksempel reformer i departement, tilsyn/direktorat, og statlige selskap, i ulike ulike policyområder - NAV, politi, forsvaret, høyere utdanning og forskning, helse, samfunnssikkerhet, innvandringsforvaltning, osv.
 • Gjennom en rekke internasjonale prosjekter og nettverk deltatt i komparative studier av statlige reformer, særlig NPM og post-NPM reformer i Norden, Australia, New Zealand og Kina.
 • Har de siste 10-20 årene samarbeidet med en rekke kinesiske forskere om ulike studier av offentlig politikk og forvaltning.
 • Deltatt i en rekke studier av og publisert intensivt om håndteringen av pandemien i Norge, men også komparativt mht. Norden og Kina.

Bakgrunn

Tom Christensen ble mag. art ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1974. Dr. philos, Universitetet i Tromsø i 1983. Tilknyttet Universitetet i Tromsø som vit. ass/stipendiat/amanuensis/første-amanuensis i perioden 1975-86. Senere professor II samme sted. Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1986-1993, professor fra 1993 til han ble professor emeritus høst 2019. Var forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen i en tiårsperiode frem til 2017. Er Visiting Professor ved School of Public Administration and Policy, Renmin University og Distinguished Visiting Professor ved School of Public Policy and Management, Tsinghua University. Har de siste 30 årene tilbrakt 7-8 år på forskningstermin ved Scancor (Scandinavian Consortium of Organizational Research), Stanford University. Christensen er medlem av Det Norske Vitenskapsakademi.

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM

Publikasjoner

 • Askim, Jostein & Christensen, Tom (2022). Crisis decision-making inside the core executive: Rationality, bureaucratic politics, standard procedures and the COVID-19 lockdown. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. doi: 10.1177/09520767221129676.
 • Lund-Tønnesen, Jonas & Christensen, Tom (2022). The dynamics of governance capacity and legitimacy: the case of a digital tracing technology during the COVID-19 pandemic. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1080/10967494.2022.2112328.
 • Wang, Yihuan; Ma, Liang & Christensen, Tom (2022). The hybridization of policy learning in multilevel regimes: a case study of the long-term care insurance in China. Journal of Asian Public Policy. ISSN 1751-6234. doi: 10.1080/17516234.2022.2103392.
 • Chen, Sicheng; Christensen, Tom & Liang, Man (2022). Reputation Management and Administrative Reorganization: How Different Media Reputation Dimensions Matter for Agency Termination. Journal of public administration research and theory. ISSN 1053-1858. doi: 10.1093/jopart/muac028.
 • Frank, Ohemeng & Christensen, Tom (2022). Guest editorial: Rethinking the state of the administrative state: Is the state back in? International Journal of Public Sector Management. ISSN 0951-3558. 35(4), s. 373–387. doi: 10.1108/IJPSM-05-2022-349.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2022). Special Issue on The Scientization of Public Decision-Making Processes – the Relevance for the Handling of the COVID-19 Pandemic. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. doi: 10.1007/s11115-022-00632-x.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2022). Scientization under pressure—The problematic role of expert bodies during the handling of the COVID-19 pandemic. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–17. doi: 10.1007/s11115-022-00605-0.
 • Kaibing, Zhong; Yihong, Liu & Christensen, Tom (2022). Crisis coordination in centralized regimes: Explaining china's strategy for combatting the COVID-19 pandemic. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1080/10967494.2022.2073411.
 • Xiaolong, Tian & Christensen, Tom (2022). Leading groups: public sector reform with Chinese characteristics in a post-NPM era. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1080/10967494.2022.2046665.
 • Fan, Ziteng; Christensen, Tom & Ma, Liang (2022). Policy attention and the adoption of public sector innovation. Public Management Review. ISSN 1471-9037. doi: 10.1080/14719037.2022.2050283.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). Performance management: Experiences and challenge. I W.Bartley, Hildreth (Red.), Routledge Handbook of Public Administration. Routledge. ISSN 9781498750035.
 • Liang, Ma; Christensen, Tom & Yueping, Zheng (2021). Government technological capacity and public–private partnerships regarding digital service delivery: evidence from Chinese cities. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. doi: 10.1177/00208523211018849.
 • Yihong, Liu & Christensen, Tom (2021). The long-term development of crisis management in China—Continuity, institutional punctuations and reforms. Review of Policy Research. ISSN 1541-132X. doi: 10.1111/ropr.12455. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). The Logic of Appropriateness . A Central Concept of Institutional Theory. I Christine, Beckman (Red.), Carnegie goes to California: Advancing and Celebrating the Work of James G. March.. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-80043-979-5. s. 179–200. doi: https%3A/doi.org/10.1108/S0733-558X20210000076008.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). REPRESENTATIVE AND RESPONSIBLE BUREAUCRACY: A LONGITUDINAL STUDY OVER 40 YEARS OF NORWEGIAN CENTRAL GOVERNMENT. I Pinheiro, Romulo & Trondal, Jarle (Red.), Organizing and Governing Governmental Institutions. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3532-2. s. 403–424.
 • Christensen, Tom (2021). The Social Policy Response to COVID-19 – The Failure to Help Vulnerable Children and Elderly People. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. doi: 10.1007/s11115-021-00560-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cheng, Bo; Christensen, Tom; Ma, Liang & Yu, Junli (2021). Does public money drive out private? Evidence from government regulations of industrial overcapacity governance in urban China. International Review of Economics and Finance. ISSN 1059-0560. doi: 10.1016/j.iref.2021.07.012.
 • Christensen, Tom & Ma, Liang (2021). Comparing SARS and COVID-19: Challenges of Governance Capacity and Legitimacy. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 21(4), s. 629–645. doi: 10.1007/s11115-021-00510-y.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Christensen, Tom (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages . Political Studies Review. ISSN 1478-9299. doi: 10.1177/1478929919887649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wu, Shuai & Christensen, Tom (2020). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. s. 1–11. doi: 10.1080/01900692.2020.1765799. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). ICT use in central government: Scope, predictors and effects on coordination quality. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. s. 1–14. doi: 10.1080/01900692.2020.1851256. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The Norwegian Government Response to the COVID-19 Pandemic. I Paul, Joyce; Fabienne, Maron & Purshottama Sivanarain, Reddy (Red.), Good Public Governance in a Global Pandemic. IIAS Public Governance Series. ISSN 978-2-931003-02-2. s. 339–348. doi: doi/org/10.46996/pgs.v1e1.
 • Khan, Tayyeb Ali & Christensen, Tom (2020). Challenges of Implementing a Performance and Reward System in Higher Education Institutions in Pakistan: Perceptions of Top Leaders in Contending Regulatory Bodies. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. doi: 10.1007/s11115-020-00486-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The coronavirus crisis—crisis communication, meaning-making, and reputation management. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 23(5), s. 713–729. doi: 10.1080/10967494.2020.1812455. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Ma, Liang (2020). Chinese University Administrations: Chinese Characteristics or Global Influence? International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1057/s41307-020-00208-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). Balancing Governance Capacity and Legitimacy: How the Norwegian Government Handled the COVID-19 Crisis as a High Performer. Public Administration Review. ISSN 0033-3352. doi: 10.1111/puar.13241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Gavrila, S.Gabriela; Ma, Liang & Ramirez, Francisco O. (2020). Reputation management by Chinese universities: Primary profile and comparative features. Public Administration. ISSN 0033-3298. doi: 10.1111/padm.12679. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xiaolong, Tian & Christensen, Tom (2020). Ambiguous hybridity? Main features of China's service-oriented government reform. International Journal of Public Sector Management. ISSN 0951-3558. 33(4). doi: 10.1108/IJPSM-09-2019-0241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The Demise of an Agency Director – A Puzzling Saga of Political Control and Professional Autonomy. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. doi: 10.1080/01900692.2019.1707224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xiaolong, Tian & Christensen, Tom (2020). Myths, instrumental reality, or cultural change? Modern service-oriented government reforms in China. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1080/10967494.2019.1710311. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). Coordination Quality:Perceptions and Drivers Among Civil Servants. I Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2019. Springer. ISSN 978-3-319-20928-9. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3829-1.
 • Christensen, Tom (2019). Organization Theory and Public Administration. I Thompson, William R. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190228637. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1439. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Yamamoto, Kiyoshi & Aoyagi, Saizo (2019). Trust in Local Government: Service Satisfaction, Culture, and Demography. Administration & Society. ISSN 0095-3997. s. 1–29. doi: 10.1177/0095399719897392. Fulltekst i vitenarkiv
 • Liu, Siyu & Christensen, Tom (2019). All Roads Lead To Rome? The Contingency Factors Of Institutional Integration. A Comparative Case Study On Environmental Institutional Reform In Guangdong, China. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. s. 1–28. doi: 10.1080/10967494.2019.1663327.
 • Chen, Sicheng; Christensen, Tom & Ma, Liang (2019). Competing for father's love? The politics of central government agency termination in China. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. ISSN 0952-1895. s. 1–17. doi: 10.1111/gove.12405. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2019). Reputation Management in Public Agencies: The Relevance of Time, Sector, Audience, and Tasks. Administration & Society. ISSN 0095-3997. 51(6), s. 885–914. doi: 10.1177/0095399718771387. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Ole Martin & Lægreid, Per (2019). Administrative coordination capacity; does the wickedness of policy areas matter? Policy and Society: An Interdisciplinary Journal of Policy Research. ISSN 1449-4035. s. 237–254. doi: 10.1080/14494035.2019.1584147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2019). The Co-evolution of Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis Managment. I Gephart, Robert P.; Miller, C.Chet & Helgesson, Karin Svedberg (Red.), The Routledge Companion to Risk, Crisis and Emergency Management. Routledge. ISSN 9781138208865. s. 177–191. doi: 10.4324/9781315458175-15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tian, Xiaolong & Christensen, Tom (2019). Beyond NPM to Post-NPM? A Study of China’s Government Reforms Over the Past 40 Years . American Review of Public Administration. ISSN 0275-0740. 49(7), s. 855–865. doi: 10.1177/0275074019849122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2019). How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants. Studies in Conflict and Terrorism. ISSN 1057-610X. doi: 10.1080/1057610X.2018.1538187. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). Coordination quality in central government – the case of Norway. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–18. doi: 10.1007/s11115-018-00434-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 117–154. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2019). Reputation Profiles of Chinese Universities - Converging with Global Trends or National Characteristics? I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 93–116. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2019). Reputation Management in Nordic Universities - Profile and Development over Time. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 43–66. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (2019). Reputation Management, Social Embeddedness, and Rationalization of Universities. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 3–42. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom (2019). Blind Spots: Organizational and Institutional Biases in Intra- and Inter-organizational Contexts. I Bach, Tobias & Wegrich, Kai (Red.), The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non‐Coordination. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-76671-3. s. 49–68. doi: 10.1007/978-3-319-76672-0_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom (2018). Komparative reformtrender og norsk politireform - strukturelle trekk og kulturelle brudd? I Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (Red.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609016. s. 57–72.
 • Christensen, Tom; Yamamoto, Kiyoshi & Aoyagi, Saizo (2018). Hybridity in the Public Sector?Comparing Development Features in Municipalities in Japan and Norway. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. s. 1–14. doi: 10.1080/01900692.2018.1524410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Weng, Shihong & Christensen, Tom (2018). The community philanthropic foundation: A new form of independent public service provider in China? Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. doi: 10.1177/0952076718784642. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). Crisis Management Capacity in Central Government: The Perceptions of Civil Servants in Norway. I Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (Red.), Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92302-4. s. 225–246. doi: 10.1007/978-3-319-92303-1_12.
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Government Trust, Social Trust, and Citizens’ Risk Concerns: Evidence from Crisis Management in China. Public Performance and Management Review. ISSN 1530-9576. doi: 10.1080/15309576.2018.1464478. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Same Bed, Different Dreams? Structural Factors and Leadership Characteristics of Central Government Agency Reform in China. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. doi: 10.1080/10967494.2018.1450311. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Mapping the evolution of the central government apparatus in China. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. doi: 10.1177/0020852317749025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Ma, Liang (2018). Coordination Structures and Mechanisms for Crisis Management in China: Challenges of Complexity. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–18. doi: 10.1007/s11115-018-0423-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2018). Organizing for Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy . I Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (Red.), Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92302-4. s. 1–23. doi: 10.1007/978-3-319-92303-1_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Christensen, Tom & Stensaker, Bjørn (2018). Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. 34(4), s. 475–493. doi: 10.1177/0952076718762041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2018). Reforming the Norwegian police between structure and culture: Community police or emergency police. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. 33(3), s. 241–259. doi: 10.1177/0952076717709523.
 • Christensen, Tom & Fan, Yongmao (2018). Post-New Public Management: a new administrative paradigm for China? International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 84(2), s. 389–404. doi: 10.1177/0020852316633513.
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2018). Reputation Management in Social Security: A Comparative Analysis. American Review of Public Administration. ISSN 0275-0740. 48(2), s. 119–132. doi: 10.1177/0275074016670030.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organizational Approach to Public Administration. I Ongaro, Edoardo & van Thiel, Sandra (Red.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55268-6. s. 1087–1105.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organization Approach to Public Administration. I Ongaro, Edoardo & van Thiel, Sandra (Red.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55268-6. s. 1087–1104. doi: 10.1057/978-1-137-55269-3_55.
 • Bjurstrøm, Karl Hagen & Christensen, Tom (2017). Government Institutions and State Reforms. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2175-2. s. 149–169.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organizational Approach to Public Administration. I Ongaro, Edoardo & van Thiel, Sandra (Red.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55268-6. s. 1087–1104.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Establishing a National Police Emergency Response Center: How Urgency Led to Delay. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy (RHCPP). ISSN 1944-4079. doi: 10.1002/rhc3.12132.
 • Ying, Qianwei; Fan, Yongmao; Luo, Danglun & Christensen, Tom (2017). Resources allocation in Chinese universities: hierarchy, academic excellence, or both? Oxford Review of Education. ISSN 0305-4985. 43(6), s. 659–676. doi: 10.1080/03054985.2017.1295930.
 • Christensen, Tom (2017). Strategisk kompetanseledelse som fenomen: mote eller ny substans? I Heier, Tormod (Red.), Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2117-2. s. 53–68.
 • Wang, Bing & Christensen, Tom (2017). The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States. Administration & Society. ISSN 0095-3997. 49(6), s. 852–881. doi: 10.1177/0095399715587522. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2017). Academic Autonomy and Freedom Under Pressure: Severely Limited, or Alive and Kicking? Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–20. doi: 10.1007/s11115-017-0394-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2017). Reputation Management in Complex Environments — A Comparative Study of University Organizations. Higher Education Policy. ISSN 0952-8733. 30(1), s. 123–140. doi: 10.1057/s41307-016-0010-z.
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2017). Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 17(1). doi: 10.1007/s11115-015-0326-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2016). Accountability, transparency and societal security. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 165–179.
 • Christensen, Tom; Larsen, Flemming & Vrangbæk, Karsten (2016). Hybrid welfare administrative systems and changing accountability relations: comparing the development of the Danish and Norwegian systems. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 61–74.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability relations in unsettled situations: administrative reform and crisis. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 165–179.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Introduction: accountability and welfare state reforms. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISSN 978-1-472-47059-1. s. 1–12.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway. I Mattei, Paola (Red.), Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-47298-4. s. 115–146. doi: 10.1057/978-1-137-47299-1_6.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). A Transformative Perspective. I Van de Walle, Steven & Groeneveld, Sandra (Red.), Theory and Practice of Public Sector Reform. Routledge. ISSN 9781138887411. s. 27–43.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for crisis management: building governance capacity and legitimacy. Public Administration Review. ISSN 0033-3352. 76(6), s. 887–897. doi: 10.1111/puar.12558.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN 2001-7405. 20(1), s. 21–44.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration. ISSN 0033-3298. 94(2), s. 316–332. doi: 10.1111/padm.12186.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Strategic Management in Norwegian Welfare Administration. I Ferlie, E. & Ongaro, R. (Red.), Strategic Management in Public Service Organizations. Routledge. ISSN 9780415855372. s. 152–154. doi: 10.1080/01900692.2015.1069840.
 • Christensen, Tom (2015). A new opera house: combining entrepreneurship, garbage can features and windows of opportunity. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 81(4), s. 734–751. doi: 10.1177/0020852314558036.
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Performance Management and Accountability: The Welfare Administration Reform in Norway and Germany. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. 38(13), s. 947–959. doi: 10.1080/01900692.2015.1069838.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability and performance management: the Norwegian hospital, welfare, and immigration administration. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. 38(13), s. 971–982. doi: 10.1080/01900692.2015.1069840.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined. I Dohler, Marian; Franzke, Jochen & Wegrich, Kai (Red.), Der gut organisierte Staat. Nomos. ISSN 9783848720620. s. 53–71. doi: 10.5771/9783845262703-54.
 • Christensen, Tom (2015). Direktoratsledelse. I Johannessen, Stig O. & Glomseth, Rune (Red.), Politiledelse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205480179. s. 173–190.
 • Mattei, Paola; Christensen, Tom & Pilaar, Jeremy (2015). Conflicting Accountabilities in the 2012 Health Care Reforms in England. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. 38, s. 461–472. doi: 10.1080/01900692.2014.949741.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). The challenges of coordination in national security management – the case of the terrorist attack in Norway. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 81(2), s. 352–372. doi: 10.1177/0020852314564307.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Reputation management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist attack in 2011. I Wæraas, Arild & Maor, Moshe (Red.), Organizational Reputation in the Public Sector. Routledge. ISSN 9780415729772.
 • Lisheng, Dong; Qun, Cui & Christensen, Tom (2014). Local Public Service Provision in China - An Institutional Analysis. Croatian and Comparative Public Administration. ISSN 1848-0357. 15(3), s. 617–644.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration . Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 37 (2), s. 171–195. doi: 10.1111/1467-9477.12019.
 • Dong, Lisheng; Christensen, Tom & Painter, Martin (2014). Health Care Reform in China: An Analysis of Development Trends and Lack of Implementation. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 17(4), s. 493–514. doi: 10.1080/10967494.2014.958802.
 • Lisheng, Dong; Christensen, Tom; Zhiqin, Shou & Painter, Martin (2014). One-Stop Reform in China as Sequencing: A Case of Chuzhou City. Journal of US-China Public Administration. ISSN 1548-6591. 11(7), s. 564–578.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance and Accountability-A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. s. 1–19. doi: 10.1007/s11115-013-0267-2.
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). Global Pressures and National Cultures: A Nordic University Template? I Mattei, Paola (Red.), University Adaptation in Difficult Economic Times. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-998939-3. s. 30–51. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199989393.003.0003.
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2014). Why Reforms So Often Disappoint. American Review of Public Administration. ISSN 0275-0740. 44(1), s. 3–16. doi: 10.1177/0275074013504128.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2014). Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 14(4), s. 439–456. doi: 10.1007/s11115-013-0237-8.
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2013). Evaluering av prosjekter ex ante og expost - og beslutningsprosessenes kompleksitet og betydning. I Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier & Jentoft, Nina (Red.), Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1331-3. s. 102–119.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Welfare administration refrom between coordination and specialization. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. 36(8), s. 555–566. doi: 10.1080/01900692.2013.772628.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Contexts and administrative reforms: a transformative approach. I Pollitt, Christopher (Red.), Context in public policy and management. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78195-513-0. s. 131–156. doi: 10.4337/9781781955147.00019.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). SCANCOR and Norwegian public administration research development. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 15(4), s. 91–110. doi: 10.1002/pad.318.
 • Christensen, Tom (2013). New Public Management and Beyond: The Hybridization of Public Sector Reform. I Drori, Gili (Red.), Global Themes and Local Variations in Organization and Management. Perspectives and Glocalization. Routledge. ISSN 978-0-415-80760-9. s. 161–174.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2013). The people and structure solution? Collegial administration in Norway. I O'Flynn, Janine; Blackman, Deborah & Halligan, John (Red.), Crossing Boundaries in Public Management and Policy. Routledge. ISSN 978-0-415-67824-7. s. 111–124.
 • Reichersdorfer, Johannes; Christensen, Tom & Vrangbæk, Karsten (2013). Accountability of immigration administration: comparing crises in Norway, Denmark and Germany. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 79(2), s. 271–291. doi: 10.1177/0020852313478251.
 • Christensen, Tom; Johannessen, Mathias & Lægreid, Per (2013). A system under stress: the Icelandic volcano ash crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management. ISSN 0966-0879. 21(2), s. 71–81. doi: 10.1111/1468-5973.12005.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise Hellebø (2013). After a terrorist attack: challenges for political and administrative leadership in Norway. Journal of Contingencies and Crisis Management. ISSN 0966-0879. 21(3), s. 167–177. doi: 10.1111/1468-5973.12019.
 • Ramirez, Francisco & Christensen, Tom (2013). The formalization of the university: rules, roots, and routes. Higher Education. ISSN 0018-1560. 65(6), s. 695–708. doi: 10.1007/s10734-012-9571-y.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Competing principles of agency organization - the reorganization of a reform. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 78(4), s. 579–596. doi: 10.1177/0020852312455306.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Administrative Reforms in Western Democracies. I Peters, B.Guy & Pierre, Jon (Red.), The SAGE Handbook of Public Administration. Sage Publications. ISSN 978-1-4462-0050-6. s. 577–589. doi: 10.4135/9781446200506.n38.
 • Christensen, Tom; Dong, Lisheng; Painter, Martin & Walker, Richard M. (2012). Imitating the West? Evidence on Administrative Reform from the Upper Echelons of Chinese Provincial Government. Public Administration Review. ISSN 0033-3352. 72(6). doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02582.x.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2012). Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 12, s. 367–382. doi: 10.1007/s11115-012-0178-7.
 • Christensen, Tom (2012). Global Ideas and Modern Public Sector Reforms: A Theoretical Elaboration and Empirical Discussion of a Neoinstitutional Theory. American Review of Public Administration. ISSN 0275-0740. 42(6), s. 635–653. doi: 10.1177/0275074012452113.
 • Christensen, Tom (2012). Organization Theory and Public Administration. I Peters, B.Guy & Pierre, Jon (Red.), The SAGE Handbook of Public Administration. Sage Publications. ISSN 978-1-4462-0050-6. s. 149–156. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1439.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and Administrative Reforms. I Levi-Faur, David (Red.), The Oxford Handbook of Governance. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-956053-0. s. 255–267. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0018.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). A special breed? – a longitudinal and cross-sectional study of Norwegian budgeting and financial civil servants. Financial Accountability and Management. ISSN 0267-4424. 28(1), s. 101–120. doi: 10.1111/j.1468-0408.2011.00538.x.
 • Christensen, Tom (2012). Post-NPM and changing public governance. Meiji Journal of Political Science and Economics. ISSN 2186-7682. 1(1), s. 1–11. doi: 10.1057/9780230290600_13.
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2011). The new regulatory ortodoxy: a critical assessment. I Levi-Faur, David (Red.), Handbook on the Politics of Regulation. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 84844 005 0. s. 361–372.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend. I Van de Walle, Steven & Groeneveld, Sandra (Red.), Research in Public Policy Analysis and Management. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78052-110-7. doi: 10.1108/s0732-1317%282011%290000021006.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). The New Regulatory Orthodoxy: A Critical Assessment. I Levi-Faur, David (Red.), Handbook on the Politics of Regulation. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 84844 005 0. s. 361–372. doi: 10.4337/9780857936110.00042.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. I Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per & Rykkja, Lise Hellebø (Red.), Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01816-4. s. 237–252.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society. ISSN 0095-3997. 43(5), s. 561–594. doi: 10.1177/0095399711412914.
 • Christensen, Tom (2011). University governance reforms: potential problems of more autonomy? Higher Education. ISSN 0018-1560. 62(4), s. 503–517. doi: 10.1007/s10734-010-9401-z.
 • Christensen, Tom (2011). The development and current features of the Norwegian civil service system. I Van der Meer, Frits M. (Red.), Civil Service Systems in Western Europe. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-84844-243-6. s. 67–98. doi: 10.4337/9781781000939.00008.
 • Christensen, Tom (2011). The Norwegian front-end governance regime of major public projects: A theoretically based analysis and evaluation. International Journal of Managing Projects in Business. ISSN 1753-8378. 4(2), s. 218–239. doi: 10.1108/17538371111120216.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Ethics and Administrative Reforms: A study of ethical guidelines in the central civil service. Public Management Review. ISSN 1471-9037. 13(3), s. 459–477. doi: 10.1080/14719037.2011.553320.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Administrative Reforms and the Complexification of Competencies Requested for Civil Servants. I Eymeri-Douzans, Jean-Michel & Pierre, Jon (Red.), Administrative Reforms and Democratic Governance. Routledge. ISSN 978-0-415-55721-4. s. 41–54.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Democracy and administrative policy: Contrasting elements of New Public Management (npm) and post-NPM. European Political Science Review. ISSN 1755-7739. 3(1), s. 125–146. doi: 10.1017/s1755773910000299.
 • Christensen, Tom (2011). Japanese University Reform - Hybridity in Governance and Management. Higher Education Policy. ISSN 0952-8733. 24(1), s. 127–142. doi: 10.1057/hep.2010.28.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Beyond NPM? Some Development Features. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Ashgate Research Companion to New Public Management. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7806-9. s. 391–403.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Introduction. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Ashgate Research Companion to New Public Management. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7806-9. s. 1–13.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Complexity and hybrid public administration - theoretical and empirical challenges. Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 11(4), s. 407–423. doi: 10.1007/s11115-010-0141-4.
 • Christensen, Tom (2010). University Governance Reforms - Putting the Japanese Experience into Perspective. The Journal of Finance and Management in Colleges and Universities. ISSN 1349-3477. s. 205–229.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Røvik, Kjell Arne (2021). Organisasjonsteori for offenlig sektor. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045559. 256 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2021). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045351. 282 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Røvik, Kjell Arne (2020). Organization Theory and Public Sector. Routledge. ISBN 978-0-367-42890-7. 206 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). Political Control or Professional Autonomy? A Case of Agency Director Resignation . Springer. ISBN 978-3-319-20928-9. 6 s.
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (2019). Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-92712-1. 220 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Trondal, Jarle (2018). Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029245. 168 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge. ISBN 978-1-472-47059-1. 294 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02574-2. 240 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023250. 259 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023250. 264 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). The Ashgate Research Companion to New Public Management. Ashgate. ISBN 978-0-7546-7806-9. 505 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2022). Author Correction: Special Issue on The Scientization of Public Decision-Making Processes – the Relevance for the Handling of the COVID-19 Pandemic (Public Organization Review, (2022), 22, 2, (215-221), 10.1007/s11115-022-00632-x). Public Organization Review. ISSN 1566-7170. 22(2). doi: 10.1007/s11115-022-00640-x.
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2021). Crisis Management of the COVID-19 Pandemic: The Nordic Way.
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2021). The changing politics of vaccines – main principles and challenges of actual allocation.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2021). ICT tools in central government: Scope, predictors and effect on coordination quality. I Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2021. Springer. ISSN 978-3-319-31816-5. doi: 10.1007/978-3-319-31816-5_4270-1.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2020). The Norwegian Government’s response to the COVID-19 pandemic .
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). ICT use in central government. Scope, predictors and effect on coordination quality.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2019). Representative Bureaucracy in Norwegian Central Government.A longitudinal study over 40 years.
 • Christensen, Tom (2018). Christopher Pollitt - an excellent scholar and a dear colleague. Public Administration. ISSN 0033-3298. 96, s. 433–434. doi: 10.1111/padm.12526.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). Coordination quality in central government - the case of Norway.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). Governance coordination capacity in wicked policy areas - the case of Norway.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). The demise of an agency director - is it really about political control and professional autonomy?
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). Crisis management capacity in central government: The perceptions of civil servants in Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Bulding a National Emergency Center for the Police. Instrumentality, Garbage can and Attention Shifts.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). How to Balance individual rights and societal Security? The view of civil servants.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). The co-evolution of reputation management, governance capacity, legitimacy and accountability in crisis management.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in Unsettled situations: Reforms and Crises.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). An Organizational Approach to Public Administration.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management. The Police reform in Norway - between strudture and culture.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture. Community or Emergency Police?
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Organizational Innovation and Multiple Forms of Accountability in the Post-New Public Management Era. I Torfing, Jacob & Triantafillou, Peter (Red.), Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-08898-6. s. 290–310.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2015). Performance management and accountability. Challenges, dilemmas and ambiguitets.
 • Christensen, Tom (2015). Statsvitenskapelig organisasjonsforskning i Norge - utvikling av teori og praksis. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 31(1), s. 50–61.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis management organization. Building governance capacity and legitimacy.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Governance of wicked issues. A comparative analysis of coordination for societal security in Europe.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2014). In search of the Holy Grail - accountability and performance in welfare administration reforms.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New public Management era.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Reputation Management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist atack in 2011.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Ambiguities of accountability - analyzing the failure of a preventive project in Norway.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Fimreite, Anne Lise; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). The many faces of accountability - comparing reforms inwelfare, hospitals and immigration.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Context and Administrative Reform. A Tansformative Approach.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and administrative reforms.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Welfare Reforms and Wicked Issues - from coupling to decoupling.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise Hellebø (2012). How to cope with a terrorist attack? - A challenge for the political and administrative leadershp.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Competing principles of agency organization – the reorganization of a reform.
 • Christensen, Tom; Johannesen, M & Lægreid, Per (2011). A System under Stress – the Icelandic Volcano ash Crisis.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations – the forgotten side of public sector reform.
 • Christensen, Tom (2011). Public Management Reform and Modernization. Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 14(2), s. 256–257. doi: 10.1080/10967494.2011.590739.
 • van den Heuvel-Greve, Martine J; Jørgensen, Lis Lindal; Seito, Sei-Ichi; Aquarone, Mario; Berkman, Paul Arthur & Bluhm, Bodil [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2022). ICES/PICES/PAME WORKING GROUP ON INTEGRATED ECOSYSTEM ASSESSMENT (IEA) FOR THE CENTRAL ARCTIC OCEAN (WGICA; outcomes from 2021 meeting). International Council for the Exploration of the Seas.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability relations in unsettled situations: Administrative reforms and crises. Uni Rokkan Centre.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis Management organization: Building Governance Capacity and Legitimacy. Uni Rokkan Centre.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). The Governance of wicked issues. European cross country analysis of coordination for societal security. Uni rokkan Center.
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Accountability and performance in welfare administration reforms. Comparing Norway and Germany. Uni Rokkan Centre.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration. Ini Rokkan Centre.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Performance and accountability - a theoretical discussion and an empirical assessment. Rokkansenteret.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway. Uni Rokkansenteret. ISSN 9788280950802.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Lægreid, Per & Christensen, Tom (2012). How to cope with a terrorist attack? - a challenge for the political and administrative leadership. COCOPS .
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms. Uni Rokkansenteret.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Competing principles of agency organization – the reorganization of a reform. Uni Rokkansenteret.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations – the forgotten side of public sector reform. Uni Rokkansenteret.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 15. jan. 2022 12:01