Tom Christensen

Bilde av Tom Christensen
Telefon +47 22855163
Rom 838
Treffetider Mandag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Organisasjonsteori, herunder instrumentell og institusjonell teori.
  • Sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte (data fra surveys i 1976,1986, 1996 og 2006)
  • Reformer i statlig forvaltning, for eksempel reformer i departement, tilsyn og direktorat, og statlige selskap, og statlig regionalisering, samt ulike policyområder som NAV-reformen, forsvar, høyere utdanning og forskning, helse, sikkerhet, immigrasjon, osv.
  • Komparative statlige reformer, særlig NPM og post-NPM reformer
  • Organisasjonsutforming i sentralforvaltningen spesielt, og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk generelt.
  • Forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv. Deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskernettverk og prosjekter. I den senere tid studier av New Public Management som reformbølge og nå særlig post-NPM-reformer.
  • leder en modul under et stort forskningsprosjekt om evaluering av NAV-reformen.
  • Arbeider med basis i organisasjonsteori for offentlig virksomhet, hovedsaklig i et strukturelt/instrumentelt perspektiv, men også knyttet til institusjonell teori

Undervisning

STV2410 , STV 4402, STV 4407
 

Bakgrunn

Tom Christensen ble mag. art ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1974. Dr. philos, Universitetet i Tromsø i 1983. Tilknyttet Universitetet i Tromsø som vit. ass/stipendiat/amanuensis/første-amanuensis i perioden 1975-86. Senere professor II samme sted. Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1986-1993, professor fra 1993. Er forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM
Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 12. okt. 2021 16:49