Anton Steen

Professor emeritus
Bilde av Anton Steen
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Innvandrings,- og integreringspolitikk
 • Lokal migrasjonspolitikk
 • Offentlig styring
 • Komparative eliter
 • Velferdsstaten
 • Offentlig politikk og administrasjon

Undervisning

STV1540 Innvandring og integreringspolitikk

STV4429B Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring

STV4428 Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt

Bakgrunn

Anton Steen ble cand. polit. i 1976. Vit. ass. og forskningsstipendiat (NAVF) 1977-1980. Research Fellow ved University of Essex, U.K. i 1979. Universitetsstipendiat 1980-1983. Han ble dr. philos. i 1984. Førsteamanuensis Norges Kommunal og Sosialhøgskole 1984 – 1985. Han ble ansatt ved Institutt for statsvitenskap som førsteamanuensis i 1985 og som professor fra 1997.

Verv

Leder av ERASMUS-programmet ved UiO, 1992-1994.

Co-leder av Prosjekt Baltikum, 1990-1997.

Styremedlem ved ISV,  2012-15.

Samarbeid

DEMOSREG-prosjekt 'Governance & Learning'.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Innvandring, Migrasjon, Integrering, Velferdsstat, Eliter

Publikasjoner

            2021. ‘Refugee Settlement and Decision-Making Venue: Does Public Concern Instigate Preferences for Local Referendums? Experiences from Norwegian Cities’. Journal of Refugee Studies, Vol. 34, Issue 3, September, p. 3044–3064, https://doi.org/10.1093/jrs/feaa110

            2020. ‘Trading Refugees: The Governance of Refugee Settlement in a Decentralized Welfare State’, med Jostein Askim. Scandinavian Political Studies; Vol. 43 (1) p. 24-45

              2018: 'State Governance or Local Agency? Determining Refugee Settlement in Norwegian Municipalities', Anton Steen and Maiken Røed, in Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, No 1, pp 27 - 52.

            2016: 'Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Local Administration or Party Politics?', in Journal of Refugee Studies. Vol. 29, Issue 4, pp 464 - 482.

            2015: 'Small states and national elites in a neoliberal era,' in Baldersheim, H. and  Keating,  M. eds.),  Small States in the Modern World. Vulnerabilities and Opportunities.  Edward Elgar Publishing,  pp. 183 - 201.

            2012: 'Elite and Mass Confidence in New Democracies - Towards Congruence?  The Baltic States 1992 - 2007' , in Historical Social Research. Vol. 37, 1, Special Issue: Elite Foundations of Social Theory and Politics, (eds. Pakulski, J., Best, H., Christmas-Best, V., Hoffman-Lange, U).

            2011:  ‘Crossing the local community border. Immigrant settlement in Norway ', in Bay, A-H; Bengtsson, Bo; Strömblad, P. (eds.) Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge: Cambridge  Scholars Publishing.

2010: ’National Elites and the Russian Minority Issue. Does EU-NATO Integration Matter?’, in Journal of European Integration, Vol. 32, No.2, 193-212, (March).

2010: ‘Democracy by Elite-Cooptation: Democratic Elitism in Multi-Ethnic States’, with Mindaugas, K.,  in Best, H. and Higley, J. (eds.) Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative  Perspectives. Leiden. Boston: Brill.

2009: ”Hvorfor tar kommunene imot ’de fremmede’? Eliter og lokal skepsis”, i Saglie, J. red. Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag.

2009: ’Bosetting av flyktninger – mellom statlig styring og lokal politikk’, i:  Hvordan går det med integreringen? Årsrapport for 2008, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

2004: 'The Welfare State - Still Viable?', in Heidar, K. (ed.) Nordic Politics. Comparative Perspectives. Oslo: Universitetsforlaget.

2003: Political Elites and the New Russia. The Power Basis of Yeltsin’s and Putin’s Regimes. Routledge.

           2003: Elites and Democratic Development in Russia. A. Steen and V. Gel’man (eds.) Routledge.

           1997: Between Past and Future. Elites, Democracy and the State in Post-Communist Countries. A Comparison of Estonia, Latvia, and Lithuania. Ashgate. Gower House.

           1988: Landbruket, staten og sosialdemokratene. En komparativ studie av interessekonflikter i Landbrukspolitikken i Norge, Sverige og England 1945-1985. Universitetsforlaget. Oslo. 1988.

Aviskronikker

‘Hva mener folk i Vadsø om bosetting av flyktninger?’. Kronikk, Finnmarken, 11.7.2015

'Humanisme i et høykostland'. Kronikk. Dagsavisen 20.5.2015. 

’Kommet for å bli’.  Kronikk, Dagsavisen 20.9.2009

’Muhammed og Kristian’  Kronikk, Morgenbladet 7.7.2006.

‘En bedre innvandringspolitikk?’ Kronikk, Aftenposten 05.09.2005.

’Dobbelt statsborgerskap: svekket loyalitet eller økt integrasjon?’  Kronikk, Morgenbladet 15.4.2005.

‘Latvijas elite parmainu laika’. (The Latvian elite under change). Steen, Anton and Zepa, Brigita, in Diena 2003

’De baltiske land: Demokratier i utvikling’ Kronikk, Aftenposten 19.8.1998.

’Baltikum og demokratiet’ Kronikk, Aftenposten 15.4.1993.

 • Steen, Anton (2021). Refugee Settlement and Decision-Making Venue: Does Public Concern Instigate Preferences for Local Referendums? Experiences from Norwegian Cities. Journal of Refugee Studies. ISSN 0951-6328. 34(3), s. 3044–3064. doi: 10.1093/jrs/feaa110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein & Steen, Anton (2020). Trading Refugees: The Governance of Refugee Settlement in a Decentralized Welfare State. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 43(1), s. 24–45. doi: 10.1111/1467-9477.12158. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen, Anton & Røed, Maiken (2018). State Governance or Local Agency? Determining Refugee Settlement in Norwegian Municipalities. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN 2001-7405. 22(1), s. 27–52. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen, Anton (2016). 'Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Local Administration or Party Politics? Journal of Refugee Studies. ISSN 0951-6328. 29(4), s. 464–482. doi: 10.1093/jrs/few032.
 • Steen, Anton (2016). 'Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Local Administration or Party Politics?' in Journal of Refugee Studies, Vol. 29, Issue 4, 2016 . Journal of Refugee Studies. ISSN 0951-6328. 29(4), s. 464–482. doi: 10.1093/jrs/few032.
 • Steen, Anton (2015). Small states and national elites in a neoliberal era. I Baldersheim, Harald & Keating, Michael (Red.), Small States in the Modern World. Vulnerabilities and Opportunities. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781784711436. s. 183–201. doi: 10.4337/9781784711443.00023.
 • Steen, Anton (2012). 'Elite and Mass Confidence in New Democracies - Towards Congruence? The Baltic States 1992-2007'. In Special issue:Elite Foundations of Social Theory and Politics. Historical Social Research. ISSN 0172-6404. 37(1), s. 127–147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen, Anton (2011). A Latvian Political Elite in Concord? I Ikstens, Janis & Runcis, Andris (Red.), Founding Elections in Latvia, 1993-1995: analyses, documents and data. Edition Sigma. ISSN 978-3-89404-255-4. s. 123–142.
 • Steen, Anton (2010). 'Crossing the Local Community Border: Immigrant Settlement in Norway'. I Bengtsson, Bo; Strømblad, Per & Bay, Ann-Helén (Red.), Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781443825740. s. 187–213.
 • Steen, Anton & Kuklys, Mindaugas (2010). Democracy by Elite Co-optation: Democratic Elitism in Multi-Ethnic States. I Best, Heinrich & Higley, John (Red.), Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives (International Studies in Sociology and Social Anthropology). Brill Academic Publishers. ISSN 9789004179394. s. 195–213.
 • Steen, Anton (2010). National Elites and the Russian Minority Issue. Does EU-NATO Integration Matter? Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 32(2), s. 193–212.
 • Steen, Anton (2009). Hvorfor tar kommunene imot "de fremmede"? Eliter og lokal skepsis. I Saglie , Jo (Red.), Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-276-1. s. 323–350.
 • Steen, Anton & Østerud, Øyvind (2007). Eliter og nyliberal stat - postsosialdemokratiske og postkommunistiske eliter. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 185–206.
 • Steen, Anton (2007). Do Elite Beliefs Matter? Elites and Economic Reforms in the Baltic States and Russia. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 23, s. 79–102.
 • Steen, Anton (2006). "Accessioning Liberal Compliance? Baltic Elites and Ethnic Politics under new International Conditions". International Journal on Minority and Group Rights. ISSN 1385-4879. 13, s. 187–207.
 • Steen, Anton (2004). How Elites View Corruption and Trust in post-Soviet States. I Transparency, International (Red.), Global Corruption Report, 2004. Special focus: political corruption. Transparency International. ISSN 0745322301. s. 323–325.
 • Steen, Anton (2004). The Welfare State - Still Viable? I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 207–227.
 • Steen, Anton (2004). Internasjonalisering og etnisk integrasjon i de baltiske land. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 18(1), s. 25–42.
 • Gel'man, Vladimir & Steen, Anton (2003). Elites and democratic development in Russia: an introduction. I Steen, Anton & Gel'man, Vladimir (Red.), Elites and Democratic Development in Russia. Routledge. ISSN 0-415-30698-1. s. 1–11.
 • Steen, Anton (2003). The elite basis of Yeltsin's and Putin's regimes. I Steen, Anton & Gel'man, Vladimir (Red.), Elites and Democratic Development in Russia. Routledge. ISSN 0-415-30698-1. s. 51–71.
 • Steen, Anton & Timofeev, Vsevolod (2003). Between centre and regions: the State Duma deputies and Russian federalism. I Steen, Anton & Gel'man, Vladimir (Red.), Elites and Democratic Development in Russia. Routledge. ISSN 0-415-30698-1. s. 92–109.
 • Steen, Anton (2002). The Post-Communist Transformation: Elite Orientations and the Emerging Russian State. Perspectives on European Politics and Society. ISSN 1570-5854. 3(1), s. 93–126.
 • Steen, Anton & Ruus, Jüri (2002). Change of Regime - Continuity of Elites? The Case of Estonia. East European Politics and Societies. ISSN 0888-3254. 16(1), s. 223–248.
 • Steen, Anton (2001). Bastardøkonomi og kunkurranseoligarki. Eliter som problem og mulighet i dagens Russland. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. s. 180–192.
 • Steen, Anton (2001). Elites and Political Support under Yeltsin and Putin. I Steen, Anton (Red.), Elites and Democratic Development in Russia. Department of Political Science, University of Oslo. ISSN 82-570-4667-1. s. 44–68.
 • Steen, Anton & Timofeev, Vsevolod (2001). Between Centre and Region: The State Duma Deputies and Russian Federalism. I Steen, Anton & Gel'man, Vladimir (Red.), Elites and Democratic Development in Russia. Research Report No.1/2001. Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Oslo. ISSN 82-570-4667-1. s. 94–106.
 • Steen, Anton (2001). The Elite Basis of Yeltsin's and Putin's Regimes. I Steen, Anton (Red.), Elites and Democratic Development in Russia. Department of Political Science, University of Oslo. ISSN 82-570-4667-1. s. 51–70.
 • Steen, Anton & Timofeev, Vsevolod (2001). Between Centre and Regions: the State Duma Deputies and Rudssian Federalism. I Steen, Anton (Red.), Elites and Democratic Development in Russia. Department of Political Science, University of Oslo. ISSN 82-570-4667-1. s. 92–108.
 • Steen, Anton (2001). The Question of Legitimacy: Elites and Political Support in Russia. Europe-Asia Studies. ISSN 0966-8136. 53(5), s. 697–718.
 • Steen, Anton (2000). What kind of Light in the End of the Tunnel? Democratic Norms, Market Orientations and Political Socialisation. A Comparison of Elites in Estonia, Latvia, Lithuania and Russia. I Frentzel-Zagorska, Janina & Wasilexski, Jacek (Red.), The Second Generation of Democratic Elites in Central and Eastern Europe. Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences.. ISSN 83-88490-06-0. s. 125–158.
 • Steen, Anton (2000). Ethnic Relations, Elites and Democracy in the Baltic States. Journal of Communist Studies and Transition Politics. ISSN 1352-3279. 16(4), s. 68–87.
 • Steen, Anton (1998). Eliter og nye demokratier i Baltikum. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. 16(3), s. 239–249.
 • Steen, Anton (1997). Cleavage Structures, Elite Configurations and Democracy in Post Communist Countries - the Case of the Baltic States. I Steen, Anton (Red.), Ethnicity and Politics in Estonia, Latvia and Lithuania. Research Report 02/97. Department of Political Science, University of Oslo. s. 1–22.
 • Steen, Anton (1997). The Baltic elites after change of regime. I Best, Heinrich & Becker, Ulrike (Red.), Elites in Transition. Informations-Zentrum Sozialwissengeschaften. Leske und Budrich. Opladen.. ISSN 3-8100-1844-9. s. 149–170.
 • Steen, Anton (1997). Baltikum i internasjonal politikk: forbilder og samarbeid. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 55(1), s. 79–92.
 • Mydske, Per Kristen; Steen, Anton & Vanags, Edvins (1996). Public Administration Reforms in Latvia. Fõrvaltningsforskning/Hallinnon Tutkimus/Administrative Studies. ISSN 0359-6680. 15(4), s. 275–281.
 • Steen, Anton (1996). Consolidation and competence: Research on the politics of recruiting political elites in the Baltic states. Journal of Baltic Studies. ISSN 0162-9778. XXVII(2), s. 143–156. doi: 10.1080/01629779600000031.

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen, Anton (2003). Political Elites and the New Russia. The power basis of Yeltsin's and Putin's regimes. RoutledgeCurzon. ISBN 0-415-30903-4. 212 s.
 • Steen, Anton & Gel'man, Vladimir (2003). Elites and Democratic Development in Russia. Routledge. ISBN 0-415-30698-1. 219 s.
 • Steen, Anton & Gel'man, Vladimir (2003). Elites and Democratic Development in Russia. Routledge. ISBN 0-415-30698-1. 219 s.
 • Steen, Anton (1997). Ethnicity and Politics in Estonia, Latvia and Lithuania. Research Report 02/97. Department of Political Science, University of Oslo.
 • Steen, Anton (1997). Between Past and Future: Elites, Democracy and the State in Post-Communist Countries. A Comparison of Estonia, Latvia and Lithuania. Ashgate. ISBN 1-85972-472-8. 389 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2018). 'Refugee-Settlement in a Decentralized Welfare State - from Soft Multi-Level Governance to Municipal Lobbying?' Paper to the ECPR General Conference, Section: Evaluating Policies of Immigrant Integration and their Outcomes. Panel:Great Expectations, Ambigious Goals and Multi Level Governance - The Outcome Gap Re-visited.
 • Steen, Anton (2018). 'Risks, Public Fear and Decision-venue. How to Decide Refugee Settlement - Local Referendum, the City Council or the State?' Paper to the ECPR General Conference, Hamburg 22.-25. August 2018.
 • Steen, Anton & Røed, Maiken (2016). 'What determines refugee-settlement in Norwegian Municipalities? State policy or local agency - the role of the Central Executive Officer'. Paper presentert på Nordic Municipal Conference (NORKOM), University of Oslo 24. - 25. November 2016.
 • Steen, Anton & Røed, Maiken (2015). 'What determines refugee-settlement in Norwegian municipalities? State policy and local agency – the role of the Central Executive Officer (rådmann)'. Conference paper.
 • Steen, Anton (2015). The New Neighbor: Refugees, Legitimacy and the Local Opinion in Norway. Paper. 19 s.
 • Steen, Anton (2015). Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Party Politics or at the Discretion of the CEO? Paper, 25 s.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2013). Paper: 'Multi-level governance of refugee settlement: Lessons from Norways failure'.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2013). Paper: 'Policy-learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee-settlement in Norway'.
 • Askim, Jostein & Steen, Anton (2013). Policy learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee re-settlement in Norway.
 • Steen, Anton (2011). The local politics of immigrant settlement in Norway. (Paper 18s.).
 • Steen, Anton (2011). Hvor velkomne? Lokalt innvandringsregime, trusseloppfatning og holdninger til å bosette flyktninger. En sammenligning av fire norske kommuner.(Paper 24s.).
 • Steen, Anton (2009). Kommet for å bli. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Steen, Anton (2009). 'Bosetting av flyktninger - mellom statlig styring og lokal politikk', i Årsrapport for 2008 (Hvordan går det med integreringen?). Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. ISBN 978-82-92757-73-4.
 • Steen, Anton (2009). Eliter mot folkelig skepsis. Den norske kommunen som innvandringsarena. Paper til den XVIII Nordiske Kommuneforskerkonferansen, Åbo 26.11 - 28.11. 2009.
 • Steen, Anton (2008). Politisering i begge ender? Sentrale virkemidler og lokal iverksetting av flyktning-integrering i Norge. (34 s.).
 • Steen, Anton (2007). Democratic Consolidation through Elite-Internationalization? Paper. 18 pages.
 • Steen, Anton (2007). Democratic Elitism and Minority Political Rights. The Baltic States from Schumpeter to Dahl? Paper. 20 pages.
 • Steen, Anton (2006). 'Muhammed og Kristian'. Kronikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Steen, Anton (2006). Muhammed og Kristian. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Steen, Anton (2006). Bokanmeldelse av Aidukaite, Jolouta: The emergence of the post-socialist welfare state - the case of the Baltic States. Stockholm: Sodertorns Skolan. Europe-Asia Studies. ISSN 0966-8136. 58(4), s. 644–645.
 • Steen, Anton (2006). "Do Elite Beliefs Matter? Elites and Economic Reforms in the Baltic States and Russia".(Paper).
 • Steen, Anton (2006). Review of Aidukate, Jolouta 2004: The emergence of post-socialist welfare-states - the case of the Baltic States. Stockholm: Södertörns Skolan. Europe-Asia Studies. ISSN 0966-8136. 58(4), s. 644–645.
 • Steen, Anton (2005). 'En bedre innvandringspolitikk?'. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Steen, Anton (2005). 'Dobbelt statsborgerskap: svekket loyalitet eller økt integrasjon?'. Kronikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Steen, Anton (2005). En bedre invandringspolitikk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Steen, Anton (2005). Dobbelt statsborgerskap: svekket loyalitet eller økt integrasjon? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Steen, Anton (2005). Review of: Baltic Democracy at the Crossroads. An Elite Perspective. Berglund, S. adn Duvold, K. (eds.) Kristiansand: Hoyskoleforlaget. 2003. Journal of Baltic Studies. ISSN 0162-9778. 36(3), s. 373–377.
 • Østerud, Øyvind & Steen, Anton (2005). Elites and neo-liberalism in East and West. The Baltic States, Russia and Norway.
 • Steen, Anton (2004). Anmeldelse av Berglund, S. & Duvold, K. (eds.)'Baltic Democracy at the Crossroads. An Elite Perspective. Høyskoleforlaget. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 18(2), s. 256–260.
 • Steen, Anton (2004). Book-review of: Troxel, T.A. 2003 'Parliamentary Power in Russia, 1994-2001'. New York: Palgrave. Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies. ISSN 0037-6779. 63(3), s. 669–670.
 • Steen, Anton (2004). Review of Troxel, T.A. 2003: Parliamentary Power in Russia, 1994-2001. President vs. Parliament. New York: Palgrave. Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies. ISSN 0037-6779. 63(3), s. 669–670. doi: 10.2307/1520390.
 • Steen, Anton (2004). Omtale av Berglund, S. & Duvold, K. (eds.) 2003. Baltic Democracy at the Crossroads. An Elite Perspective. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 18(2), s. 256–260.
 • Steen, Anton (2004). National Elites Under Pressure. International Integration and the Citizenship Issue in the Baltic States.
 • Steen, Anton & Zepa, Brigita (2003). Latvijas elite parmainu laika. (The Latvian elite under change). Diena.
 • Steen, Anton (2003). Review of Berglund, S. & Duvold, K. (eds.)2003: Baltic Democracy at the Crossroads. An elite perspective. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Journal of Baltic Studies. ISSN 0162-9778. 36(3), s. 373–377.
 • Steen, Anton (2002). Review of: 'The Baltic States Transformed: Complexity Theory and European Security'. By Walter C. Clemens. Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies. ISSN 0037-6779. 61(4), s. 845–846.
 • Steen, Anton (2002). Review of Clemens, Walter C. jr. 2001. The Baltic States Transformed: Complexity Theory and European Security. Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies. ISSN 0037-6779. 61(4), s. 845–846. doi: 10.2307/3090418.
 • Steen, Anton (2001). Elites and Reforms in Russia - Why Half Way is the Only Possible Way. A Political Culture Approach.
 • Steen, Anton (2000). 'Competitive Paternalism': the answer to market meeting collectivism?
 • Steen, Anton (2000). 'Legitimacy, democracy and economic reforms in Russia. An elite perspective'.
 • Steen, Anton (2000). 'Some Notes on Russian Elites and the Central Government Connection'.
 • Steen, Anton (2000). Decision-making in Russia: From Hierarchy to Networks?
 • Steen, Anton (1999). Report on Elite Research - Russia, Estonia, Latvia, Lithuania.
 • Steen, Anton (1999). Eliter og styringssystem i Russland. fra hierarki til nettverk? Paper til den 7. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Røros.
 • Steen, Anton (1999). Elites, Governance and Economic Reforms in Russia. Paper to the seminar 'Political Development and Governance in Post-communist countries'. Department of Political Science. University of Oslo.
 • Steen, Anton (1999). Trust, Democracy and the Market. Elite-orientations in Estonia, Latvia, Lithuania and Russia. Paper to the workshop: 'The Second Generation of Democratic Elites'. Jagiellonian University/Polish Academy of Sciences, Krakow.
 • Steen, Anton (1998). De baltiske land: Demokratier i utvikling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Steen, Anton (1997). Cleavage Structures, Elite Configurations and Democracy in Post Communist Countries: The Case of the Baltic States.
 • Steen, Anton (2005). National Elites in the Post-national Era: Ethno-politics and Internationalization the Baltic States. Arena.
 • Steen, Anton (2001). Elites and Democratic Development in Russia. Department of Political Science, University of Oslo. ISSN 82-570-4667-1.
 • Steen, Anton (2001). Elites and Democratic Development in Russia. Department of Political Science. ISSN 82-570-4667-1.
 • Steen, Anton & Gel'man, Vladimir (2001). Elites and Democratic Development in Russia. Research Report No.1/2001. Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Oslo. ISSN 82-570-4667-1.
 • Steen, Anton (1999). Elites in Russia. Attitudes, Behaviour and Social Biography of Central and Regional Elites 1998. Department of Political Science. University of Oslo..
 • Steen, Anton (1998). Regime Legitimacy in Post-Communist Countries. A Comparative Analysis of Mass Attitudes in the Baltic States 1992-1997. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. ISSN 0803-2610.
 • Steen, Anton & Selliaas, Andreas (1998). De baltiske land - et 'nytt' norsk nærområde? Rapport fra seminar 19.8.98 arrangert av Institutt for statsvitenskap/UiO, og Utenriksdepartementet.
 • Steen, Anton (1998). Culture and Institutions: Consequences for Post-Communist Elites. A Comparison of the Baltic States. Paper presentert på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Geilo,Jan. 1998.
 • Steen, Anton (1997). Ethnicity and Politics in Estonia, Latvia and Lithuania. Department of Political Science, University of Oslo, Research Report. ISSN 0803-2610.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 15. aug. 2022 21:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter