Tore Hansen

Professor emeritus
Bilde av Tore Hansen
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0317
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kommunal politikk
 • Offentlig budsjettering
 • Velferdsstat
 • Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Undervisning

 

Bakgrunn

Utdannet exam.oecon. fra UiO i 1969 og cand.polit. i statsvitenskap fra UiO i 1972. Ansatt ved Institutt for statsvitenskap i 1972 - som vitenskapelig assistent. Amanuensis/førsteamanuensis fra 1977 og professor fra 1987. Var knyttet til Høgkolen BI som professor i perioden 1985-1986, og har vært knyttet som forsker til Norsk Institutt for By- og Regionforskning siden 1999. Var bestyrer ved Institutt for statsvitenskap i 1987-1990 og 1996-1998, og var dekanus ved SV-fakultetet i perioden 1990-1996. Medlem (1991-2002) og ordfører (1992) av kollegierådet ved UiO. Styreleder ved Universitetets kulturhistoriske museum (1999-2004). Styreleder ved Statens institutt for forbruksforskning (1985-1995) og leder av den norske ERASMUS-komite (1992-1995). Medlem av Norges forskningsråds områdestyre for kultur og samfunn (1993-1997) og medlem av Executive Committee of European Consortium for Political Research (1991-1996). Leder av programstyret for NFRs ARENA-program (1997-2002). Medlem og leder av styret for UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo (1999-2009).

Priser

 • Tildelt NAVF/NSDs Stein Rokkan-pris for fremragende forskning i 1983
 • Utnevnt til Doctor honoris causa ved Universitetet i Latvia i 1993

 

Verv

 • Medlem av styret for Oslo-forskning
 • Medlem av programrådet for lektorutdanningen ved UiO
 • Styreleder for Norsk Senter for studier av problematferd og innovativ praksis A/S, Unirand
 • Styreleder for Forum for universitetshistorie, UiO.
 • Universitetsoppnevnt medlem av styret for Østlandsforskning

 

Samarbeid

 Samarbeider - gjennom bistilling - med forskere ved NIBR om ulike prosjekter, særlig omkring regionale styringsproblemer.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Metode, Kommunalpolitikk, Nordic

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 12. okt. 2021 16:49