Administrativt ansatte

Personer 1 - 13 av 13
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Elin Arntzen Arntzen, Elin Seniorkonsulent N/A elin.arntzen@stv.uio.no Masterprogrammet i statsvitenskap, Etter og videreutdanning (EVU), Studieveiledning, praksisemnet, STV4141, kontrakter for eksterne forelesere på master, ePhorte
Bjøru, Ida Weseth Kontorsjef (i permisjon)
Bilde av Øyvind Colbjørnsen Colbjørnsen, Øyvind Seniorkonsulent +47 22855178 oyvind.colbjornsen@stv.uio.no Internasjonale studier, Veiledning, Opptak master, Fritt ord, Ephorus, Urkund, Eksamen master, Godkjenning, Tilrettelegging
Bilde av Ilze  Gehe Gehe, Ilze Forskingsrådgiver ilze.gehe@stv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling
Bilde av Linda Gulli Gulli, Linda Seniorkonsulent +47 22859716 linda.gulli@stv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling
Bilde av Dagfinn Hagen Hagen, Dagfinn Kontorsjef +47 22850461 dagfinn.hagen@stv.uio.no Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
Bilde av Sjur Emilio Hesthammer Hesthammer, Sjur Emilio Rådgiver +47 22841815 s.e.hesthammer@stv.uio.no PhD, Studieadministrasjon
Bilde av Siv Håberg Håberg, Siv Seniorkonsulent +47 22856074 siv.haberg@stv.uio.no Internasjonalt samarbeid, Mobilitet, Delstudier i utlandet, Utveksling, Studentveiledning, Godkjenning
Mjåland, Mari Enger Førstekonsulent m.e.mjaland@stv.uio.no Klagebehandling, Begrunnelser, Undervisningsplanlegging, Attester, TP, Gjesteforskere
Nilsen, Elin Kristine Seniorkonsulent +47 22855592 elinn@stv.uio.no Bachelorprogrammet og årsenheten i statsvitenskap, Eksamen bachelor, Pensum bachelor, veiledning
Saie Nasab, Nazaneen Førstekonsulent +47 22841625 n.s.nasab@stv.uio.no Offentlig administrasjon og ledelse, Klagebehandling, Begrunnelser, Undervisningsplanlegging, Attester, TP, Gjesteforskere
Bilde av Sverke Runde Saxegaard Saxegaard, Sverke Runde Doktorgradsstipendiat 40172207 s.r.saxegaard@stv.uio.no
Bilde av Eivor  Vold Skjelbostad Vold Skjelbostad, Eivor Seniorkonsulent e.v.skjelbostad@stv.uio.no Seminarer, Evaluering, Canvas