Dagfinn Hagen

Kontorsjef - Stab - ISV

Arbeidsområder

 • Administrativ ledelse av Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
 • Administrativt ansvar for forskningsprosjektene
 • Overordnet ansvar for økonomi (fordeling, budsjett, økonomistyring og ledelse)
 • Kontraktsforhandlinger
 • HMS
 • Årsplan

Bakgrunn

Tidligere stillinger:

 • Kontorsjef ved Institutt for statsvitenskap
 • Forskningsrådgiver ved Institutt for statsvitenskap
 • Forskningsrådgiver ved Institutt for medier og kommunikasjon
 • Forskningskonsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • PhD- og studiekonsulent ved Institutt for statsvitenskap
 • PhD- og studiekonsulent ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Emneord: Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
Publisert 17. juni 2015 10:05 - Sist endret 13. sep. 2021 13:05