Linda Gulli

Forskningsrådgiver

Arbeidsområder

Ansvar for instituttets eksternfinansierte prosjektportefølje, særlig med hensyn til EU. Søknadsarbeid, oppfølging, rapportering, annen forskningsstøtte.

Bakgrunn

Linda Gulli er kriminolog. Hun leverte masteravhandlingen "Å være farlig - om forvaring, prøveløslatelse og farlighet" høsten 2012.

Hun har tidligere jobbet med forskningsadministrasjon ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og ved Institutt for privatrett, som administrativ koordinator for prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) finansiert av EUs Horisont 2020 program. 

 

Emneord: Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling, EU
Publisert 5. okt. 2020 17:29 - Sist endret 5. okt. 2021 16:00