Linda Gulli

Forskningsrådgiver - i permisjon

Arbeidsområder

  • Oppfølging av instituttets eksternfinansierte prosjektportefølje, særlig med hensyn til EU
  • Bistand og rådgivning ved prosjektsøknader
  • Budsjettering og rapportering av prosjekter i samarbeid med prosjektleder og prosjektøkonom
  • Veiledning om datahåndtering og personvern i forskningsprosjekter
  • Identifisere og informere om eksterne finansieringskilder
  • Organisering av konferanser, seminarer og workshops
  • Forskningsformidling 
  • Kontaktpunkt for Forskpro og Cristin
  • Medlem av FANE-SV (forskningsadministrativt nettverk) 

Bakgrunn

Linda Gulli er kriminolog. Hun leverte masteravhandlingen "Å være farlig - om forvaring, prøveløslatelse og farlighet" høsten 2012.

Hun har tidligere jobbet med forskningsadministrasjon ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og ved Institutt for privatrett, som administrativ koordinator for prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) finansiert av EUs Horisont 2020 program. 

 

Emneord: Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling, EU

Publikasjoner

  • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. okt. 2020 17:29 - Sist endret 24. aug. 2022 13:02