Øyvind Colbjørnsen

Seniorkonsulent - Studie-ISV

Har du spørsmål om studiene dine?

Er du bachelorstudent, kontakt SV-info

Er du masterstudent, kontakt Institutt for statsvitenskap

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet i Internasjonale studier og Offentlig administrasjon og ledelse
  • Fast medlem i opptakskomiteen for masterprogrammene i statsvitenskap og Peace and Conflict studies
  • Veiledning SV-info for Inter, fredag kl.13-15. Time bookes på SV-infosenter.
  • Eksamen master
  • Godkjenning av norsk utdanning
  • Kontaktperson for funksjonshemmede studenter
  • DBH superbruker/FS-statistikk
  • URKUND-plagiatkontroll
  • Ansvarlig for utdeling av Fritt ord-stipend
  • Verneombud
Emneord: Internasjonale studier, Veiledning, Opptak master, Fritt ord, Ephorus, Urkund, Eksamen master, Godkjenning, Tilrettelegging
Publisert 22. sep. 2010 10:09 - Sist endret 12. okt. 2020 15:36