Bernt Hagtvet

Professor emeritus
English version of this page
Mobiltelefon 99575610
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Emneord: Komparativ politikk, Folkemord, Demokrati, Menneskerettigheter, Europeisk politikk, Ideologier

Publikasjoner

 • Hagtvet, Bernt (2015). Kampen om råderetten over eget tankeliv.Orwell og Koestler som anti-totalitære inspirasjonskilkder i fundamentalismens. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (Red.), Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651325. s. 103–138.
 • Hagtvet, Bernt (2014). Guden som forsvant - Eric Hobsbawm, Johan Galtung og den perverterte idealismen. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1. s. 240–256.
 • Hagtvet, Bernt (2014). Det fordreide øye- makt og ideologi i offentlig politikk. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. s. 76–96.
 • Hagtvet, Bernt (2013). Den store tankeløsheten og det manglende alvoret. AKP(ml)s safarier til Kina og Kambodsja. Et tilbakeblikk etter ti år. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650700. s. 34–66.
 • Hagtvet, Bernt (2012). Politikk som ersatz-religion : Jacob L. Talmon, de intellektuelle og det totalitære demokratis røtter. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Red.), Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-041-0. s. 102–141.
 • Hagtvet, Bernt (2012). Høyreekstremismens forvandlinger. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Red.), Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650564. s. 320–342.
 • Hagtvet, Bernt (2011). Den fascinerende fascismen-brutalitet,estetisert makt og skjønnhetslengsel i den tyske nasjonalsosialismen, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. s. 116–153.
 • Hagtvet, Bernt (2009). Borgersamfunnets nødverge eller kriseløsning for kapitalismen? I Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Red.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. s. 55–88.
 • Hagtvet, Bernt (2009). Weimar - et demokratis håp og undergang. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. s. 61–81.
 • Hagtvet, Bernt (2009). Mellom globaliserig og medialisering: Ti utfordringer for demokratiet ved et århundres begynnelse. I Snildal, Andreas; Jupskås, Anders Ravik & Karl Kristian Rådahl, Kirchhoff (Red.), Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-451-3. s. 19–27.
 • Hagtvet, Bernt (2008). Den farlige renhetslengselen. I Hagtvet, Bernt (Red.), Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. ISSN 978821501308-4. s. 21–57.
 • Hagtvet, Bernt (2008). Forfatningen. I Rasch, Bjørn Erik (Red.), Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-180-1. s. 286–325.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Weimarrepublikken - et demokratis håp og undergang. I Sigurdsøn, Ragnhild & Thorsen, Arve Tuflåt (Red.), Tyskland og vi. Norsk folkemueseum, Oslo. s. 53–76.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2021). Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282655231. 352 s.
 • Dahl, Hans Fredrik; Hagtvet, Bernt & Werenskjold, Rolf (2019). Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norske offentlighet . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654869. 327 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651707. 475 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-101-1. 369 s.
 • Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (2014). Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215020884. 594 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650700. 369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-041-0. 298 s.
 • Hagtvet, Bernt (2011). I mangel av oppgjør. Stéphane Hessel som vår tids kanarifugl: den som leser av sunnhetsgehalten i vår politikk. Arneberg forlag. ISBN 978-82-8220-046-2. 12 s.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (2011). Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-027-4. 840 s.
 • Hagtvet, Bernt (2010). Ideologienes århundre - en personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650045. 271 s.
 • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (2009). Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3261-0. 410 s.
 • Hagtvet, Bernt (2008). Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. ISBN 978821501308-4. 669 s.
 • Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (2001). Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-333-3. 328 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Hagtvet, Bernt (1998). From political mobilisation to political terrorism: The four phases of fascism in Norway. Columbia University Press. ISBN 0-88033-973-X. 24 s.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Hvor gjerne vilde jeg have været i Deres sted...! Bjørnstjerne Bjørnson, de intellektuelle og Dreyfus-saken. Aschehoug & Co. 250 s.
 • Hagtvet, Bernt & Ugelvik, Stein (1998). Modern Europe after Fascism 1943-1980s. Boulder, Social Science Monographs, Distributed by Columbia University Press, New York. ISBN 0-88033-973-X. 1932 s.
 • Eide, Asbjørn & Hagtvet, Bernt (1996). Conditions for civilized politics : political regimes and compliance with human rights. Blackwell, London.
 • Dahl, Robert A.; Hagtvet, Bernt & Kalleberg, Ragnvald (1992). Økonomisk demokrati - den neste utfordringen. (Oversettelse, med innldning av Hagtvet og etterord av Kalleberg). Gyldendal Akademisk. ISBN 8241700644. 175 s.
 • Hagtvet, Bernt (1989). Menneskerettighetene som forskningstema og poltisk utfordring. Internasjonale perspektiver. Ad Notam, Oslo. ISBN 82-417-0000-8.
 • Hagtvet, Bernt (1981). Den vanskelige ulydigheten. Pax Forlag. ISBN 82-530-1131-8. 289 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Paulsen, Steinar; Hagtvet, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2022). Om krigen i Ukraina .
 • Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine & Shah, Feroz Mehmood [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fulbrightprogrammet fyller 75 år. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Thorsen, Dag Einar; Hagtvet, Bernt; Knutsen, Torbjørn Lindstrøm & Brandal, Nikolai (2021). Spesial: Internasjonal politikk etter Trump. [Internett]. Hva skjer med verden?.
 • Hagtvet, Bernt; Strømmen, Øyvind & Thorsen, Dag Einar (2020). Høyreradikalisme . Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Hagtvet, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2016). Svein Møthe (Nekrolog). Laagendalsposten. s. 21–21.
 • Hohr, Hansjörg & Hagtvet, Bernt (2012). Allmenndannelse i høyere utdanning: Avleggs og arkaisk eller nødvendig i spesialiseringens tid?
 • Hagtvet, Bernt (2011). "Ett menneskes sak er vår alles sak". Bjørnstjerne Bjørnson, de intelektuelle og jsutismordet på armékaptein Alfred Dreyfus (1894-1906). I Hanisch, Thor Einar (Red.), Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-54-2. s. 84–90.
 • Hagtvet, Bernt (2011). Etterord. Den totalitære idé i går og i dag, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. s. 217–223.
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. s. 7–10.
 • Hagtvet, Bernt (2011). Innledning: Kunnskap og almenndannelse for et nytt århundre. Hvordan kan vi gjøre norske universiteter og høyskoler bedre i globaliseringens tidsalder? I Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. s. 22–39.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (2011). Forord. I Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. s. 15–22.
 • Hagtvet, Bernt; Jupskås, Anders Ravik; Moer, Lasse & Boman, Arild (2011). Frokost med Bernt: Menneskeretter og kamp mot terrorisme. Fra seminarserie ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Seminarleder: Bernt Hagtvet, Assistent: Anders Ravik Jupskås. Produksjon: Lasse Moer. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. [TV]. Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009). Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV]. Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3) Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 19.04.08 kl 14.15. [TV]. Intermedia.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK 1 lørdag 26.04.08 kl 14.15. [TV]. Oslo.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3).
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK lørdag 25.10.2008.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — politikk og filosofi (del 1 av 3)Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 12.04.08 kl 13.40. [TV]. Oslo.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Kristin Clemet og universitetets utfordringer". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Manifest for et uavhengig universitet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hagtvet, Bernt (2005). Etterord, De umulige sp;rsm[lene. Samtaler med Albert Speer. Damm. ISSN 8204117574. s. 261–322.
 • Meyer, Siri; Hagtvet, Bernt; Natvig, Bent & Avelin, Andre Larsen (2005). En truet art i Norge. [Avis]. Universitas.
 • Nilsen, Håvard; Hagtvet, Bernt & Sandvik, Hilde (2003). Universitetet AS--sannhet til salgs? Debatt om kommersialisering av høyere utdanning.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Månedlig spalte på Aftenpostens lederside, månedlig kommentarspalte i regionavisene (Drammens Tidene og Buskeruds Blad, Sandefjords Blad, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og Adresseavisen. 4 helsider i Aftenposten: i januar om Emile Zolas "J'accuse...!", i februar om parallellene mellom Rushdie-saken og Dreyfus-saken, i april om Hitler i historien (anmeldelse av John Lukacs The Hitler of History, NY Alfred A. Knopf 1998), i juli om oberst Stauffenberg og 20. juli a... Dagspressen. ISSN 0011-5304.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Humanitarian intervention and Realpolitik: Fridtjof Nansen, The League of Nations and the Armenian Question 1920-1930.
 • Thorsen, Dag Einar; Malnes, Raino Sverre & Hagtvet, Bernt (2012). Frihetens politikk - En sammenlikning av nyliberalisme og den politiske tenkningen til Isaiah Berling og Karl Popper. Unipub forlag. ISSN 1504-3991. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andreassen, Bård Anders; Hagtvet, Bernt & Stokke, Hugo (1984). Finnes det internasjonale forpliktelser? Noen idehistoriske og argumentasjonsteoretiske momenter. Chr. Michelsens institutt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 12. mai 2022 13:21