hagtvet

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: Komparativ politikk, Folkemord, Demokrati, Menneskerettigheter, Europeisk politikk, Ideologier

Publikasjoner

 • Hagtvet, Bernt (2015). Kampen om råderetten over eget tankeliv.Orwell og Koestler som anti-totalitære inspirasjonskilkder i fundamentalismens, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Kapittel.  s 103 - 138
 • Hagtvet, Bernt (2014). Det fordreide øye- makt og ideologi i offentlig politikk, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  4.  s 76 - 96
 • Hagtvet, Bernt (2014). Guden som forsvant - Eric Hobsbawm, Johan Galtung og den perverterte idealismen, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  kapittel.  s 240 - 256
 • Hagtvet, Bernt (2013). Den store tankeløsheten og det manglende alvoret. AKP(ml)s safarier til Kina og Kambodsja. Et tilbakeblikk etter ti år, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  Kapittel.  s 34 - 66
 • Hagtvet, Bernt (2012). Høyreekstremismens forvandlinger, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  Kapittel.  s 320 - 342
 • Hagtvet, Bernt (2012). Politikk som ersatz-religion : Jacob L. Talmon, de intellektuelle og det totalitære demokratis røtter, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Politikk og religion. En farlig kombinasjon?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  Kapittel.  s 102 - 141
 • Hagtvet, Bernt (2011). Den fascinerende fascismen-brutalitet,estetisert makt og skjønnhetslengsel i den tyske nasjonalsosialismen, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Kapittel.  s 116 - 153
 • Hagtvet, Bernt (2009). Borgersamfunnets nødverge eller kriseløsning for kapitalismen?, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Kapittel.  s 55 - 88
 • Hagtvet, Bernt (2009). Mellom globaliserig og medialisering: Ti utfordringer for demokratiet ved et århundres begynnelse, I: Andreas Snildal; Anders Ravik Jupskås & Kirchhoff Karl Kristian Rådahl (red.),  Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-451-3.  kapittel.  s 19 - 27
 • Hagtvet, Bernt (2009). Weimar - et demokratis håp og undergang, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel.  s 61 - 81
 • Hagtvet, Bernt (2008). Den farlige renhetslengselen, I: Bernt Hagtvet (red.),  Folkemordenes svarte bok.  Universitetsforlaget.  ISBN 978821501308-4.  Kap. 1.  s 21 - 57
 • Hagtvet, Bernt (2008). Forfatningen, In Bjørn Erik Rasch (ed.),  Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  Kapittel 10.  s 286 - 325
 • Hagtvet, Bernt (1998). Weimarrepublikken - et demokratis håp og undergang, I: Ragnhild Sigurdsøn & Arve Tuflåt Thorsen (red.),  Tyskland og vi.  Norsk folkemueseum, Oslo.  s 53 - 76 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2021). Politisk vold: Former og årsaker. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655231.  352 s.
 • Dahl, Hans Fredrik; Hagtvet, Bernt & Werenskjold, Rolf (2019). Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norske offentlighet. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654869.  327 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  475 s.
 • Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (red.) (2014). Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020884.  594 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  298 s.
 • Hagtvet, Bernt (2011). I mangel av oppgjør. Stéphane Hessel som vår tids kanarifugl: den som leser av sunnhetsgehalten i vår politikk. Arneberg forlag.  ISBN 978-82-8220-046-2.  12 s.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (red.) (2011). Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  840 s.
 • Hagtvet, Bernt (2010). Ideologienes århundre - en personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650045.  271 s.
 • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (red.) (2009). Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  410 s.
 • Hagtvet, Bernt (red.) (2008). Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget.  ISBN 978821501308-4.  669 s.
 • Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (red.) (2001). Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  328 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Hagtvet, Bernt (1998). From political mobilisation to political terrorism: The four phases of fascism in Norway. Columbia University Press.  ISBN 0-88033-973-X.  24 s. Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bernt (1998). Hvor gjerne vilde jeg have været i Deres sted...! Bjørnstjerne Bjørnson, de intellektuelle og Dreyfus-saken. Aschehoug & Co.  250 s. Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bernt & Ugelvik, Stein (1998). Modern Europe after Fascism 1943-1980s. Boulder, Social Science Monographs, Distributed by Columbia University Press, New York.  ISBN 0-88033-973-X.  1932 s. Vis sammendrag
 • Eide, Asbjørn & Hagtvet, Bernt (ed.) (1996). Conditions for civilized politics : political regimes and compliance with human rights. Blackwell, London.
 • Dahl, Robert A.; Hagtvet, Bernt & Kalleberg, Ragnvald (1992). Økonomisk demokrati - den neste utfordringen. (Oversettelse, med innldning av Hagtvet og etterord av Kalleberg). Gyldendal Akademisk.  ISBN 8241700644.  175 s.
 • Hagtvet, Bernt (red.) (1989). Menneskerettighetene som forskningstema og poltisk utfordring. Internasjonale perspektiver. Ad Notam, Oslo.  ISBN 82-417-0000-8.
 • Hagtvet, Bernt (red.) (1981). Den vanskelige ulydigheten. Pax Forlag.  ISBN 82-530-1131-8.  289 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorsen, Dag Einar; Hagtvet, Bernt; Knutsen, Torbjørn Lindstrøm & Brandal, Nikolai (2021, 20. januar). Spesial: Internasjonal politikk etter Trump.. [Internett].  Hva skjer med verden?.
 • Hagtvet, Bernt; Strømmen, Øyvind & Thorsen, Dag Einar (2020). Høyreradikalisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Hagtvet, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2016). Svein Møthe (Nekrolog). Laagendalsposten.  s 21- 21
 • Hohr, Hansjörg & Hagtvet, Bernt (2012). Allmenndannelse i høyere utdanning: Avleggs og arkaisk eller nødvendig i spesialiseringens tid?.
 • Thorsen, Dag Einar; Malnes, Raino Sverre & Hagtvet, Bernt (2012). The Politics of Freedom – A Study of the Political Thought of Isaiah Berlin and Karl Popper, and of the Challenge of Neoliberalism. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 315. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bernt (2011). "Ett menneskes sak er vår alles sak". Bjørnstjerne Bjørnson, de intelektuelle og jsutismordet på armékaptein Alfred Dreyfus (1894-1906), I: Thor Einar Hanisch (red.),  Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-54-2.  Kapittel.  s 84 - 90
 • Hagtvet, Bernt (2011). Etterord. Den totalitære idé i går og i dag, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Etterord.  s 217 - 223
 • Hagtvet, Bernt (2011). Innledning: Kunnskap og almenndannelse for et nytt århundre. Hvordan kan vi gjøre norske universiteter og høyskoler bedre i globaliseringens tidsalder?, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Innledning.  s 22 - 39
 • Hagtvet, Bernt; Jupskås, Anders Ravik; Moer, Lasse & Boman, Arild (2011, 27. august). Frokost med Bernt: Menneskeretter og kamp mot terrorisme. Fra seminarserie ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Seminarleder: Bernt Hagtvet, Assistent: Anders Ravik Jupskås. Produksjon: Lasse Moer. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (2011). Forord, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Forord.  s 15 - 22
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Forord.  s 7 - 10
 • Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 07. november). Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 26. april). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK 1 lørdag 26.04.08 kl 14.15. [TV].  Oslo.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 25. oktober). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK lørdag 25.10.2008. [TV].
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 18. oktober). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3). [TV].
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 19. april). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3) Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 19.04.08 kl 14.15. [TV].  Intermedia.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 12. april). Hannah Arendt — politikk og filosofi (del 1 av 3)Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 12.04.08 kl 13.40. [TV].  Oslo.
 • Hagtvet, Bernt (2005). Etterord, I:  De umulige sp;rsm[lene. Samtaler med Albert Speer.  Damm.  ISBN 8204117574.  Etterord.  s 261 - 322
 • Meyer, Siri; Hagtvet, Bernt; Natvig, Bent & Avelin, Andre Larsen (2005, 02. februar). En truet art i Norge.  Universitas. Vis sammendrag
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Kristin Clemet og universitetets utfordringer". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Manifest for et uavhengig universitet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nilsen, Håvard; Hagtvet, Bernt & Sandvik, Hilde (2003). Universitetet AS--sannhet til salgs? Debatt om kommersialisering av høyere utdanning.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Humanitarian intervention and Realpolitik: Fridtjof Nansen, The League of Nations and the Armenian Question 1920-1930. Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bernt (1998). Månedlig spalte på Aftenpostens lederside, månedlig kommentarspalte i regionavisene (Drammens Tidene og Buskeruds Blad, Sandefjords Blad, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og Adresseavisen. 4 helsider i Aftenposten: i januar om Emile Zolas "J'accuse...!", i februar om parallellene mellom Rushdie-saken og Dreyfus-saken, i april om Hitler i historien (anmeldelse av John Lukacs The Hitler of History, NY Alfred A. Knopf 1998), i juli om oberst Stauffenberg og 20. juli a.... Dagspressen.  ISSN 0011-5304.
 • Andreassen, Bård Anders; Hagtvet, Bernt & Stokke, Hugo (1984). Finnes det internasjonale forpliktelser? Noen idehistoriske og argumentasjonsteoretiske momenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 31. jan. 2020 13:33