Bernt Hagtvet

Image of Bernt Hagtvet
Norwegian version of this page
Mobile phone 99575610
Room 845
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Bilagslønnede

Publications

 • Hagtvet, Bernt (2015). Kampen om råderetten over eget tankeliv.Orwell og Koestler som anti-totalitære inspirasjonskilkder i fundamentalismens. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (Ed.), Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651325. p. 103–138.
 • Hagtvet, Bernt (2014). Guden som forsvant - Eric Hobsbawm, Johan Galtung og den perverterte idealismen. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1. p. 240–256.
 • Hagtvet, Bernt (2014). Det fordreide øye- makt og ideologi i offentlig politikk. In Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Ed.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. p. 76–96.
 • Hagtvet, Bernt (2013). Den store tankeløsheten og det manglende alvoret. AKP(ml)s safarier til Kina og Kambodsja. Et tilbakeblikk etter ti år. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650700. p. 34–66.
 • Hagtvet, Bernt (2012). Politikk som ersatz-religion : Jacob L. Talmon, de intellektuelle og det totalitære demokratis røtter. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Ed.), Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-041-0. p. 102–141.
 • Hagtvet, Bernt (2012). Høyreekstremismens forvandlinger. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Ed.), Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650564. p. 320–342.
 • Hagtvet, Bernt (2011). Den fascinerende fascismen-brutalitet,estetisert makt og skjønnhetslengsel i den tyske nasjonalsosialismen, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. p. 116–153.
 • Hagtvet, Bernt (2009). Borgersamfunnets nødverge eller kriseløsning for kapitalismen? In Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Ed.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. p. 55–88.
 • Hagtvet, Bernt (2009). Weimar - et demokratis håp og undergang. In Malnes, Raino Sverre (Eds.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. p. 61–81.
 • Hagtvet, Bernt (2009). Mellom globaliserig og medialisering: Ti utfordringer for demokratiet ved et århundres begynnelse. In Snildal, Andreas; Jupskås, Anders Ravik & Karl Kristian Rådahl, Kirchhoff (Ed.), Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-451-3. p. 19–27.
 • Hagtvet, Bernt (2008). Den farlige renhetslengselen. In Hagtvet, Bernt (Eds.), Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. ISSN 978821501308-4. p. 21–57.
 • Hagtvet, Bernt (2008). Forfatningen. In Rasch, Bjørn Erik (Eds.), Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-180-1. p. 286–325.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Weimarrepublikken - et demokratis håp og undergang. In Sigurdsøn, Ragnhild & Thorsen, Arve Tuflåt (Ed.), Tyskland og vi. Norsk folkemueseum, Oslo. p. 53–76.

View all works in Cristin

 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2021). Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282655231. 352 p.
 • Dahl, Hans Fredrik; Hagtvet, Bernt & Werenskjold, Rolf (2019). Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norske offentlighet . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654869. 327 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651707. 475 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-101-1. 369 p.
 • Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (2014). Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215020884. 594 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650700. 369 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-041-0. 298 p.
 • Hagtvet, Bernt (2011). I mangel av oppgjør. Stéphane Hessel som vår tids kanarifugl: den som leser av sunnhetsgehalten i vår politikk. Arneberg forlag. ISBN 978-82-8220-046-2. 12 p.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (2011). Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-027-4. 840 p.
 • Hagtvet, Bernt (2010). Ideologienes århundre - en personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650045. 271 p.
 • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (2009). Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3261-0. 410 p.
 • Hagtvet, Bernt (2008). Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. ISBN 978821501308-4. 669 p.
 • Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (2001). Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-333-3. 328 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Hagtvet, Bernt (1998). From political mobilisation to political terrorism: The four phases of fascism in Norway. Columbia University Press. ISBN 0-88033-973-X. 24 p.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Hvor gjerne vilde jeg have været i Deres sted...! Bjørnstjerne Bjørnson, de intellektuelle og Dreyfus-saken. Aschehoug & Co. 250 p.
 • Hagtvet, Bernt & Ugelvik, Stein (1998). Modern Europe after Fascism 1943-1980s. Boulder, Social Science Monographs, Distributed by Columbia University Press, New York. ISBN 0-88033-973-X. 1932 p.
 • Eide, Asbjørn & Hagtvet, Bernt (1996). Conditions for civilized politics : political regimes and compliance with human rights. Blackwell, London.
 • Dahl, Robert A.; Hagtvet, Bernt & Kalleberg, Ragnvald (1992). Økonomisk demokrati - den neste utfordringen. (Oversettelse, med innldning av Hagtvet og etterord av Kalleberg). Gyldendal Akademisk. ISBN 8241700644. 175 p.
 • Hagtvet, Bernt (1989). Menneskerettighetene som forskningstema og poltisk utfordring. Internasjonale perspektiver. Ad Notam, Oslo. ISBN 82-417-0000-8.
 • Hagtvet, Bernt (1981). Den vanskelige ulydigheten. Pax Forlag. ISBN 82-530-1131-8. 289 p.

View all works in Cristin

 • Paulsen, Steinar; Hagtvet, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2022). Om krigen i Ukraina .
 • Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine & Shah, Feroz Mehmood [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fulbrightprogrammet fyller 75 år. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Thorsen, Dag Einar; Hagtvet, Bernt; Knutsen, Torbjørn Lindstrøm & Brandal, Nikolai (2021). Spesial: Internasjonal politikk etter Trump. [Internet]. Hva skjer med verden?.
 • Hagtvet, Bernt; Strømmen, Øyvind & Thorsen, Dag Einar (2020). Høyreradikalisme . Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Hagtvet, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2016). Svein Møthe (Nekrolog). Laagendalsposten. p. 21–21.
 • Hohr, Hansjörg & Hagtvet, Bernt (2012). Allmenndannelse i høyere utdanning: Avleggs og arkaisk eller nødvendig i spesialiseringens tid?
 • Hagtvet, Bernt (2011). "Ett menneskes sak er vår alles sak". Bjørnstjerne Bjørnson, de intelektuelle og jsutismordet på armékaptein Alfred Dreyfus (1894-1906). In Hanisch, Thor Einar (Eds.), Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-54-2. p. 84–90.
 • Hagtvet, Bernt (2011). Etterord. Den totalitære idé i går og i dag, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. p. 217–223.
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. p. 7–10.
 • Hagtvet, Bernt (2011). Innledning: Kunnskap og almenndannelse for et nytt århundre. Hvordan kan vi gjøre norske universiteter og høyskoler bedre i globaliseringens tidsalder? In Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Ed.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. p. 22–39.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (2011). Forord. In Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Ed.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. p. 15–22.
 • Hagtvet, Bernt; Jupskås, Anders Ravik; Moer, Lasse & Boman, Arild (2011). Frokost med Bernt: Menneskeretter og kamp mot terrorisme. Fra seminarserie ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Seminarleder: Bernt Hagtvet, Assistent: Anders Ravik Jupskås. Produksjon: Lasse Moer. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. [TV]. Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009). Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV]. Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3) Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 19.04.08 kl 14.15. [TV]. Intermedia.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK 1 lørdag 26.04.08 kl 14.15. [TV]. Oslo.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3).
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK lørdag 25.10.2008.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008). Hannah Arendt — politikk og filosofi (del 1 av 3)Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 12.04.08 kl 13.40. [TV]. Oslo.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Kristin Clemet og universitetets utfordringer". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Manifest for et uavhengig universitet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hagtvet, Bernt (2005). Etterord, De umulige sp;rsm[lene. Samtaler med Albert Speer. Damm. ISSN 8204117574. p. 261–322.
 • Meyer, Siri; Hagtvet, Bernt; Natvig, Bent & Avelin, Andre Larsen (2005). En truet art i Norge. [Newspaper]. Universitas.
 • Nilsen, Håvard; Hagtvet, Bernt & Sandvik, Hilde (2003). Universitetet AS--sannhet til salgs? Debatt om kommersialisering av høyere utdanning.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Månedlig spalte på Aftenpostens lederside, månedlig kommentarspalte i regionavisene (Drammens Tidene og Buskeruds Blad, Sandefjords Blad, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og Adresseavisen. 4 helsider i Aftenposten: i januar om Emile Zolas "J'accuse...!", i februar om parallellene mellom Rushdie-saken og Dreyfus-saken, i april om Hitler i historien (anmeldelse av John Lukacs The Hitler of History, NY Alfred A. Knopf 1998), i juli om oberst Stauffenberg og 20. juli a... Dagspressen. ISSN 0011-5304.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Humanitarian intervention and Realpolitik: Fridtjof Nansen, The League of Nations and the Armenian Question 1920-1930.
 • Thorsen, Dag Einar; Malnes, Raino Sverre & Hagtvet, Bernt (2012). The Politics of Freedom – A Study of the Political Thought of Isaiah Berlin and Karl Popper, and of the Challenge of Neoliberalism. Unipub forlag. ISSN 1504-3991. Full text in Research Archive
 • Andreassen, Bård Anders; Hagtvet, Bernt & Stokke, Hugo (1984). Finnes det internasjonale forpliktelser? Noen idehistoriske og argumentasjonsteoretiske momenter. Chr. Michelsens institutt.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:11 PM - Last modified Aug. 5, 2021 9:02 AM