Trond Nordby

Bilde av Trond Nordby
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: Politisk teori, Offentlig politikk og administrasjon, Stortinget, Parlamentarisme, Nordic

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Nordby, Trond (2015). I sporene etter Grunnloven fra 1814, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  kapittel.  s 203 - 217

Nordby, Trond (2015). Livet på stabburet. Makt og autoritet i Stortinget, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel.  s 167 - 181

Nordby, Trond (2014). Parlamentarismen i endring, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 529 - 545

Bratberg, Øivind; Nordby, Trond.  Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer. I: Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. Oslo: British Politics Society 2011 ISBN 978-82-998915-0-9. s. 18-29

Nordby, Trond. Grunnlov og styreform. Norge 1814 - 2010. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01395-4) 183 s.

Nordby, Trond. Islands finanskrise i sagaens lys: Varianter av vennskap, makt og ære. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 107-119

Nordby, Trond. Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten. Michael 2009 ;Volum 6.(3) s. 331-339

Nordby, Trond. Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok 2008 (2-3) s. 100-114

Nordby, Trond. Sagaen om det store frisleppet. Islands finanskrise sett i historiens lys.Hegraseminaret; 2008-09-25

Nordby, Trond. Foran Grunnlovens 200-års jubileum. Hegraseminaret; 2007-09-27 - 2007-09-27

Nordby, Trond. Unionsoppløsningen i 1905 og overgangen til parlamentarisme. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2006 ;Volum 22.(1) s. 3-21

Nordby, Trond. DEMOCRATIZATION IN SCANDINAVIA. THE CASE OF Norway. DICTUM : Det kritiske blikket 2005 (1)

Nordby, Trond. I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814 - 2004. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 82-15-00651-5) 310 s.

Nordby, Trond. Om makten bak steinløvene - en reise gjennom Stortingets kontroll 1814 - 2001.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2003 (2) s. 299-308

Nordby, Trond. Monarki eller republikk? Et skjellsettende valg for nærmere 100 år siden Historie 2002 (2) s. 8-13

Nordby, Trond. Norges grunnlov, fra styringsredskap til symbol - og noen tanker om å gjenreise redskapsfunksjonen. I: Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskr redskap och som rättslig norm. : SNS Förlag, Stockholm 2002 ISBN 91-7150-873-2. s. 197-216 

Nordby, Trond. Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger 1999 s. 94-103. Pax Forlag.

Veggeland, Frode; Nordby, Trond. Lovgivningsmyndighetens suspensjon. Stortingets rolle under EØS-avtalen.Tidsskrift for samfunnsforskning 1999 ;Volum 40.(1) s. 87-108

Nordby, Trond. ...disse meget alvorlige menn: Rapportert fra Finansdepartementet. Tidsskrift for samfunnsforskning 1997 ;Volum 2.(38) s. 276-289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 • Nordby, Trond (2015). I sporene etter Grunnloven fra 1814, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  kapittel.  s 203 - 217
 • Nordby, Trond (2015). Livet på stabburet. Makt og autoritet i Stortinget, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel.  s 167 - 181
 • Nordby, Trond (2014). Parlamentarismen i endring, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 529 - 545
 • Bratberg, Øivind & Nordby, Trond (2012). Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101030.  Kapittel 1.  s 13 - 29
 • Nordby, Trond (2009). Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(3), s 331- 339
 • Nordby, Trond (2009). Islands finanskrise i sagaens lys: Varianter av vennskap, makt og ære, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  kapittel 7.  s 107 - 119
 • Nordby, Trond (2008). Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (03.apr), s 100- 114
 • Nordby, Trond (2008). Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (2-3), s 100- 114
 • Nordby, Trond (2006). Unionsoppløsningen i 1905 og overgangen til parlamentarisme. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  22(1), s 3- 21
 • Nordby, Trond (2005). DEMOCRATIZATION IN SCANDINAVIA. THE CASE OF Norway. DICTUM: Det kritiske blikket.  ISSN 1504-5307.  (1)
 • Nordby, Trond (2003). Om makten bak steinløvene - en reise gjennom Stortingets kontroll 1814 - 2001. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (2), s 299- 308
 • Nordby, Trond (2002). "Norges grunnlov, fra styringsredskap til symbol - og noen tanker om å gjenreise redskapsfunksjonen.", I: Eivind Smith (red.),  Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskr redskap och som rättslig norm.  SNS Förlag, Stockholm.  ISBN 91-7150-873-2.  s 197 - 216
 • Nordby, Trond (2002). "Norges grunnlov, fraq styringsredskap til symbol - samt noen tanker om å gjenreise styringsfunksjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (4) Vis sammendrag
 • Nordby, Trond (2001). Mindretallsparlamentarisme som problem, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  Kapittel.
 • Nordby, Trond (2001). Monarkiet - en statsform foran undergangen. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  17. årgang(Nr.2), s 165- 172
 • Nordby, Trond (1999). Agder-fylkene ett i et valgsosiologisk perspektiv, I: Bjørg Seland (red.),  Agderbenken. Landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet.  Høgskolen i Agder. Kristiansand.  ISBN 82-7117-398-7.  s 11 - 20
 • Nordby, Trond (1999). Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (3), s 400- 410
 • Nordby, Trond (1999). Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger.  s 94- 103
 • Nordby, Trond (1999). Runes verden. Noen små betraktninger til et stort verk, I:  Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2141-0.  s 94 - 103
 • Nordby, Trond & Veggeland, Frode (1999). Lovgivningsmyndighetens suspensjon. Stortingets rolle under EØS-avtalen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  40(1), s 87- 108 Vis sammendrag
 • Nordby, Trond (1997). ...disse meget alvorlige menn: Rapportert fra Finansdepartementet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  2(38), s 276- 289
 • Nordby, Trond (1997). Fra plan til kaos? Norsk helsevesen gjennom 50 omkastelige år. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  17/1997(117), s 2508- 2510
 • Nordby, Trond (1996). Brøl, løve!. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  3-4(13), s 249- 264
 • Brodal, Per Alf; Dietrichs, Espen; Bjaalie, Jan G.; Nordby, Trond & Walberg, Fred (1983). Is lectin-coupled horseradish peroxidase taken up and transported by undamaged as well as by damaged fibers in the central nervous system?. Brain Research.  ISSN 0006-8993.  278, s 1- 9

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordby, Trond (2016). Hofoss i verda. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3904-6.  173 s.
 • Nordby, Trond (2010). Grunnlov og styreform. Norge 1814 - 2010. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01395-4.  183 s.
 • Nordby, Trond (2004). I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814 - 2004. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00651-5.  310 s.
 • Nordby, Trond (2000). I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814-2000. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3926-2.  346 s. Vis sammendrag
 • Myhre, Jan Eivind; Hubbard, William H.; Nordby, Trond & Sogner, Sølvi (1995). Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Scandinavian University Press, Oslo.  438 s. Vis sammendrag
 • Nordby, Trond (red.) (1993). Det sosialdemokratiske plansystem. Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordby, Trond (2015). Fra begrenset absolutisme til parlamentarisme - Norges styreform i endring 1814 - 1908. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(2), s 144- 154
 • Nordby, Trond (2015). Hunerkongen Attila kom aldri til Stjørdalen - Kritisk blikk på 1814-feiringen i 2014, I: Per Overrein (red.),  Året 1814 og det norske demokratiet. Rapport Hegraseminaret 2014.  Hegraseminarets styringsgruppe.  ISBN 9788278772430.  Kapittel.  s 38 - 44
 • Nordby, Trond (2014). Fra Eidsvoll til Løvebakken. Manifest tidsskrift.
 • Nordby, Trond (2014). Ordene og makten. Manifest tidsskrift.
 • Nordby, Trond (2013). En nordisk modell?, I: Per Overrein (red.),  Norge og Norden i et kriserammet Europa.  Hegraseminaret.  ISBN 9788278772355.  Kapittel.  s 13 - 18
 • Nordby, Trond (2012). Valgdemokrati under skiftende forhold, I: Per Overrein (red.),  Demokratiets forutsetninger i massekommunikasjonens tidsalder.  Hegraseminarets styringsgruppe.  ISBN 978-82-7877-210-2.  kapittel.  s 15 - 21
 • Bratberg, Øivind & Nordby, Trond (2011). Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa.  British Politics Society.  ISBN 978-82-998915-0-9.  1.  s 18 - 29
 • Nordby, Trond (2009). Allmennmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(1), s 11- 126
 • Nordby, Trond (2008). Illusjoner om makt. Bokanmeldelse av Tor Bomann-Larsen. Makten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 48
 • Nordby, Trond (2008). Sagaen om det store frisleppet. Islands finanskrise sett i historiens lys.
 • Nordby, Trond (2007). Foran Grunnlovens 200-års jubileum.
 • Nordby, Trond (2006). Kongelig amatørskap. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nordby, Trond (2006). Makten bak makten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Nordby, Trond (2002). "Monarki eller republikk? Et skjellsettende valg for nærmere 100 år siden.". Historie.  ISSN 0803-401X.  (2), s 8- 13
 • Nordby, Trond (2001). Arne Garborg - nasjonsbygger, nasjonalist og europeer.
 • Nordby, Trond (2001). Populismen. Demo.  ISSN 1503-3171.  1(1), s 12- 16
 • Nordby, Trond (2001). Skattepopulismen. Økonomisk Rapport.  ISSN 0332-5555.  (10)
 • Nordby, Trond (1999). Budsjettrammene bør vente?. Økonomisk Rapport.  ISSN 0332-5555.  s 12- 12
 • Nordby, Trond (1999). Forvaltningen og Stortinget. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (3)
 • Nordby, Trond (1999). Samvirket mellom organisasjoner og stat: Norge. Rapportserien. 4.
 • Heidar, Knut Martin; Egeberg, Morten & Nordby, Trond (1997). Forord. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  3/97(13)
 • Nordby, Trond (1997, 01. oktober). ARENA 97. [Radio].  Oslo : Nyhetskanalen.
 • Nordby, Trond (1997, 01. januar). Absolutt. [Radio].  Oslo : NRK2.
 • Nordby, Trond (1997, 01. januar). Dagsnytt Atten. [Radio].  Oslo : NRK.
 • Nordby, Trond (1997, 01. januar). Dagsrevyen. [Radio].  Oslo : NRK1.
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?.
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?.
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?.
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?.
 • Nordby, Trond (1997). Lovgivningsmyndighetens suspensjon? Prosedyrer ved Stortingets behandling av EØS-relaterte lover.
 • Nordby, Trond (1997). Lovgivningsmyndighetens suspensjon? Prosedyrer ved Stortingets behandling av EØS-relaterte lover.
 • Nordby, Trond (1997). Parlamentarismen i krise?.
 • Nordby, Trond (1997, 01. januar). Politisk Kvarter. [Radio].  Oslo : NRK P2.
 • Nordby, Trond (1997, 01. januar). Søndagsavisen. [Radio].  Oslo : NRK P2.
 • Nordby, Trond (1997, 01. september). Valgprogrammer. [Radio].  Oslo : Sveriges Radio, Finlands Radio.
 • Nordby, Trond & Veggeland, Frode (1997). Lovmyndighetens suspensjon? Prosedyrer ved Stortingets behandling av EØS-relaterte lover (presentasjon).
 • Nordby, Trond; Vengen, Ø. A.; Fjeld, Nils B. & Lie, M. (1997). Erfaringer med biologiske aortaklaffer ved Ullevål sykehus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 31. jan. 2020 13:43