Trond Gunnar Nordby

Bilde av Trond Gunnar Nordby
English version of this page
Rom 754
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundt hus 7 etg 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Politisk teori, Offentlig politikk og administrasjon, Stortinget, Parlamentarisme, Nordic

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Nordby, Trond (2015). I sporene etter Grunnloven fra 1814, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  kapittel.  s 203 - 217

Nordby, Trond (2015). Livet på stabburet. Makt og autoritet i Stortinget, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel.  s 167 - 181

Nordby, Trond (2014). Parlamentarismen i endring, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 529 - 545

Bratberg, Øivind; Nordby, Trond.  Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer. I: Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. Oslo: British Politics Society 2011 ISBN 978-82-998915-0-9. s. 18-29

Nordby, Trond. Grunnlov og styreform. Norge 1814 - 2010. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01395-4) 183 s.

Nordby, Trond. Islands finanskrise i sagaens lys: Varianter av vennskap, makt og ære. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 107-119

Nordby, Trond. Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten. Michael 2009 ;Volum 6.(3) s. 331-339

Nordby, Trond. Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok 2008 (2-3) s. 100-114

Nordby, Trond. Sagaen om det store frisleppet. Islands finanskrise sett i historiens lys.Hegraseminaret; 2008-09-25

Nordby, Trond. Foran Grunnlovens 200-års jubileum. Hegraseminaret; 2007-09-27 - 2007-09-27

Nordby, Trond. Unionsoppløsningen i 1905 og overgangen til parlamentarisme. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2006 ;Volum 22.(1) s. 3-21

Nordby, Trond. DEMOCRATIZATION IN SCANDINAVIA. THE CASE OF Norway. DICTUM : Det kritiske blikket 2005 (1)

Nordby, Trond. I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814 - 2004. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 82-15-00651-5) 310 s.

Nordby, Trond. Om makten bak steinløvene - en reise gjennom Stortingets kontroll 1814 - 2001.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2003 (2) s. 299-308

Nordby, Trond. Monarki eller republikk? Et skjellsettende valg for nærmere 100 år siden Historie 2002 (2) s. 8-13

Nordby, Trond. Norges grunnlov, fra styringsredskap til symbol - og noen tanker om å gjenreise redskapsfunksjonen. I: Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskr redskap och som rättslig norm. : SNS Förlag, Stockholm 2002 ISBN 91-7150-873-2. s. 197-216 

Nordby, Trond. Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger 1999 s. 94-103. Pax Forlag.

Veggeland, Frode; Nordby, Trond. Lovgivningsmyndighetens suspensjon. Stortingets rolle under EØS-avtalen.Tidsskrift for samfunnsforskning 1999 ;Volum 40.(1) s. 87-108

Nordby, Trond. ...disse meget alvorlige menn: Rapportert fra Finansdepartementet. Tidsskrift for samfunnsforskning 1997 ;Volum 2.(38) s. 276-289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 • Nordby, Trond (2015). Livet på stabburet. Makt og autoritet i Stortinget. I Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar & Bernt, Jan Fridthjof (Red.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. ISSN 9788253037905. s. 167–181.
 • Nordby, Trond (2015). I sporene etter Grunnloven fra 1814. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. s. 203–217.
 • Nordby, Trond (2014). Parlamentarismen i endring. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 529–545.
 • Bratberg, Øivind & Nordby, Trond (2012). Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer. I Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Red.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Akademika forlag. ISSN 9788232101030. s. 13–29.
 • Nordby, Trond (2009). Islands finanskrise i sagaens lys: Varianter av vennskap, makt og ære. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. s. 107–119.
 • Nordby, Trond (2009). Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(3), s. 331–339.
 • Nordby, Trond (2008). Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. s. 100–114.
 • Nordby, Trond (2008). Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. s. 100–114.
 • Nordby, Trond (2006). Unionsoppløsningen i 1905 og overgangen til parlamentarisme. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 22(1), s. 3–21.
 • Nordby, Trond (2005). DEMOCRATIZATION IN SCANDINAVIA. THE CASE OF Norway. DICTUM: Det kritiske blikket. ISSN 1504-5307.
 • Nordby, Trond (2003). Om makten bak steinløvene - en reise gjennom Stortingets kontroll 1814 - 2001. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 299–308.
 • Nordby, Trond (2002). "Norges grunnlov, fra styringsredskap til symbol - og noen tanker om å gjenreise redskapsfunksjonen.". I Smith, Eivind (Red.), Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskr redskap och som rättslig norm. SNS Förlag, Stockholm. ISSN 91-7150-873-2. s. 197–216.
 • Nordby, Trond (2002). "Norges grunnlov, fraq styringsredskap til symbol - samt noen tanker om å gjenreise styringsfunksjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Nordby, Trond (2001). Monarkiet - en statsform foran undergangen. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 17. årgang(Nr.2), s. 165–172.
 • Nordby, Trond (2001). Mindretallsparlamentarisme som problem. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3.
 • Nordby, Trond (1999). Agder-fylkene ett i et valgsosiologisk perspektiv. I Seland, Bjørg (Red.), Agderbenken. Landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet. Høgskolen i Agder. Kristiansand. ISSN 82-7117-398-7. s. 11–20.
 • Nordby, Trond (1999). Runes verden. Noen små betraktninger til et stort verk, Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger. Pax Forlag. ISSN 82-530-2141-0. s. 94–103.
 • Nordby, Trond & Veggeland, Frode (1999). Lovgivningsmyndighetens suspensjon. Stortingets rolle under EØS-avtalen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 40(1), s. 87–108.
 • Nordby, Trond (1999). Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 400–410.
 • Nordby, Trond (1999). Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger. s. 94–103.
 • Nordby, Trond (1997). Fra plan til kaos? Norsk helsevesen gjennom 50 omkastelige år. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 17/1997(117), s. 2508–2510.
 • Nordby, Trond (1997). ...disse meget alvorlige menn: Rapportert fra Finansdepartementet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 2(38), s. 276–289.
 • Nordby, Trond (1996). Brøl, løve! Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 3-4(13), s. 249–264.
 • Brodal, Per Alf; Dietrichs, Espen; Bjaalie, Jan G.; Nordby, Trond & Walberg, Fred (1983). Is lectin-coupled horseradish peroxidase taken up and transported by undamaged as well as by damaged fibers in the central nervous system? Brain Research. ISSN 0006-8993. 278, s. 1–9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordby, Trond (2016). Hofoss i verda. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3904-6. 173 s.
 • Nordby, Trond (2010). Grunnlov og styreform. Norge 1814 - 2010. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01395-4. 183 s.
 • Nordby, Trond (2004). I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814 - 2004. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00651-5. 310 s.
 • Nordby, Trond (2000). I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814-2000. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3926-2. 346 s.
 • Myhre, Jan Eivind; Hubbard, William H.; Nordby, Trond & Sogner, Sølvi (1995). Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Scandinavian University Press, Oslo. 438 s.
 • Nordby, Trond (1993). Det sosialdemokratiske plansystem. Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordby, Trond (2015). Fra begrenset absolutisme til parlamentarisme - Norges styreform i endring 1814 - 1908. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 31(2), s. 144–154.
 • Nordby, Trond (2015). Hunerkongen Attila kom aldri til Stjørdalen - Kritisk blikk på 1814-feiringen i 2014. I Overrein, Per (Red.), Året 1814 og det norske demokratiet. Rapport Hegraseminaret 2014. Hegraseminarets styringsgruppe. ISSN 9788278772430. s. 38–44.
 • Nordby, Trond (2014). Fra Eidsvoll til Løvebakken. Manifest tidsskrift.
 • Nordby, Trond (2014). Ordene og makten. Manifest tidsskrift.
 • Nordby, Trond (2013). En nordisk modell? I Overrein, Per (Red.), Norge og Norden i et kriserammet Europa. Hegraseminaret. ISSN 9788278772355. s. 13–18.
 • Nordby, Trond (2012). Valgdemokrati under skiftende forhold. I Overrein, Per (Red.), Demokratiets forutsetninger i massekommunikasjonens tidsalder. Hegraseminarets styringsgruppe. ISSN 978-82-7877-210-2. s. 15–21.
 • Bratberg, Øivind & Nordby, Trond (2011). Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer. I Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Red.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. British Politics Society. ISSN 978-82-998915-0-9. s. 18–29.
 • Nordby, Trond (2009). Allmennmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(1), s. 11–126.
 • Nordby, Trond (2008). Sagaen om det store frisleppet. Islands finanskrise sett i historiens lys.
 • Nordby, Trond (2008). Illusjoner om makt. Bokanmeldelse av Tor Bomann-Larsen. Makten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nordby, Trond (2007). Foran Grunnlovens 200-års jubileum.
 • Nordby, Trond (2006). Kongelig amatørskap. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nordby, Trond (2006). Makten bak makten. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nordby, Trond (2002). "Monarki eller republikk? Et skjellsettende valg for nærmere 100 år siden.". Historie. ISSN 0803-401X. s. 8–13.
 • Nordby, Trond (2001). Skattepopulismen. Økonomisk Rapport. ISSN 0332-5555.
 • Nordby, Trond (2001). Populismen. Demo. ISSN 1503-3171. 1(1), s. 12–16.
 • Nordby, Trond (1999). Forvaltningen og Stortinget. Stat og styring. ISSN 0803-0103.
 • Nordby, Trond (1999). Budsjettrammene bør vente? Økonomisk Rapport. ISSN 0332-5555. s. 12–12.
 • Nordby, Trond & Veggeland, Frode (1997). Lovmyndighetens suspensjon? Prosedyrer ved Stortingets behandling av EØS-relaterte lover (presentasjon).
 • Heidar, Knut Martin; Egeberg, Morten & Nordby, Trond (1997). Forord. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 3/97(13).
 • Nordby, Trond (1997). Dagsnytt Atten. [Radio]. Oslo : NRK.
 • Nordby, Trond (1997). Dagsrevyen. [Radio]. Oslo : NRK1.
 • Nordby, Trond (1997). Absolutt. [Radio]. Oslo : NRK2.
 • Nordby, Trond (1997). Søndagsavisen. [Radio]. Oslo : NRK P2.
 • Nordby, Trond (1997). Politisk Kvarter. [Radio]. Oslo : NRK P2.
 • Nordby, Trond (1997). ARENA 97. [Radio]. Oslo : Nyhetskanalen.
 • Nordby, Trond (1997). Valgprogrammer. [Radio]. Oslo : Sveriges Radio, Finlands Radio.
 • Nordby, Trond; Vengen, Ø. A.; Fjeld, Nils B. & Lie, M. (1997). Erfaringer med biologiske aortaklaffer ved Ullevål sykehus.
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?
 • Nordby, Trond (1997). Forholdet mellom statsmaktene. Gammelt emne med nytt innhold?
 • Nordby, Trond (1997). Lovgivningsmyndighetens suspensjon? Prosedyrer ved Stortingets behandling av EØS-relaterte lover.
 • Nordby, Trond (1997). Lovgivningsmyndighetens suspensjon? Prosedyrer ved Stortingets behandling av EØS-relaterte lover.
 • Nordby, Trond (1997). Parlamentarismen i krise?
 • Nordby, Trond (2001). Arne Garborg - nasjonsbygger, nasjonalist og europeer. Garborg-året 2001.
 • Nordby, Trond (1999). Samvirket mellom organisasjoner og stat: Norge. Makt- og demokratiutredningen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 31. jan. 2020 13:43