Trond Gunnar Nordby

Image of Trond Gunnar Nordby
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Selected publications

Utvalgte publikasjoner

Bratberg, Øivind; Nordby, Trond. Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer. I: Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. Oslo: British Politics Society 2011 ISBN 978-82-998915-0-9. s. 18-29

Nordby, Trond. Sagaen om det store frisleppet. Islands finanskrise sett i historiens lys. Rapport fra Hegraseminaret 2008 og 2009. ISBN 978-82-7877-206-5

Nordby, Trond. Grunnlov og styreform. Norge 1814 - 2010. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01395-4) 183 s.

Nordby, Trond. Islands finanskrise i sagaens lys: Varianter av vennskap, makt og ære. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 107-119

Nordby, Trond. Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten. Michael 2009 ;Volum 6.(3) s. 331-339

Nordby, Trond. Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok 2008 (2-3) s. 100-114

Nordby, Trond. Sagaen om det store frisleppet. Islands finanskrise sett i historiens lys.Hegraseminaret; 2008-09-25

Nordby, Trond. Foran Grunnlovens 200-års jubileum. Hegraseminaret; 2007-09-27 - 2007-09-27

Nordby, Trond. Unionsoppløsningen i 1905 og overgangen til parlamentarisme. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2006 ;Volum 22.(1) s. 3-21

Nordby, Trond. DEMOCRATIZATION IN SCANDINAVIA. THE CASE OF Norway. DICTUM : Det kritiske blikket 2005 (1)

Nordby, Trond. I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814 - 2004. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 82-15-00651-5) 310 s.

Nordby, Trond. Om makten bak steinløvene - en reise gjennom Stortingets kontroll 1814 - 2001.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2003 (2) s. 299-308

Nordby, Trond. Monarki eller republikk? Et skjellsettende valg for nærmere 100 år siden Historie 2002 (2) s. 8-13

Nordby, Trond. Norges grunnlov, fra styringsredskap til symbol - og noen tanker om å gjenreise redskapsfunksjonen. I: Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskr redskap och som rättslig norm. : SNS Förlag, Stockholm 2002 ISBN 91-7150-873-2. s. 197-216

Nordby, Trond. Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger 1999 s. 94-103. Pax Forlag.

Veggeland, Frode; Nordby, Trond. Lovgivningsmyndighetens suspensjon. Stortingets rolle under EØS-avtalen.Tidsskrift for samfunnsforskning 1999 ;Volum 40.(1) s. 87-108

Nordby, Trond. ...disse meget alvorlige menn: Rapportert fra Finansdepartementet. Tidsskrift for samfunnsforskning 1997 ;Volum 2.(38) s. 276-289

Published Sep. 21, 2010 1:18 PM - Last modified Aug. 5, 2021 9:07 AM