English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

27 mai
14:15, Instituttstyrerommet, rom 221, Harriet Holters hus, Blindern, Universitetet i Oslo
03 juni
14:15, Auditorium 5, Eilert Sundst hus, Moltke Moes vei 31, Blindern, University of Oslo
04 juni
13:15, Auditorium1, Eilert Sundts hus
05 juni
13:15, Eilert Sundts hus, aud. 2

Forskningsnettverk

Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) samler forskere og studenter som benytter seg av IE i ulike typer kvalitative samfunnsvitenskapelige studier.

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.