Eksternfinansierte prosjekter

Nedenfor følger en oversikt over eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Økonomisk institutt.