English version of this page

Innvandring, ulikhet og velferdsstat: En Moderne Makroøkonomisk Tilnærming (IMWEL)

Bildet kan inneholde: kloden, verden, jord, sfære, planet.

Om prosjektet

Innvandring er blitt et av de store politiske spørsmålene som former samtiden. Innvandringsbølgen i 2015, som følge av krig i Midtøsten, var et stort sjokk for Europeiske økonomier og har skapt debatt blant samfunnsvitere, politikere og i dagspressen. Mange verdenshjørner er fortsatt fattige og ustabile. I årene som kommer vil vi sannsynligvis få nye innvandringsbølger og innvandring vil fortsette å prege den politiske debatten.

Målet med dette prosjektet er å utforske de økonomiske mekanismene som ligger til grunn for hvordan innvandring påvirker vertslandets økonomi, og institusjonene i vertslandet som påvirker opplevelsen til migranter. Mer generelt vil vi utforske samspillet mellom velferdsstaten, arbeidsmarkedsfriksjoner, arbeidsmarkedsutfall (arbeidsledighet, yrkesdeltakelse, ulikhet), sosial velferd og innvandring.

I den første delen av prosjektet kvantifiserer vi hvordan forskjeller i  arbeidsmarkeds-institusjoner og offentlig politikk, på tvers av OECD-økonomiene, påvirker arbeidsmarkedseffekten av et stort innvandringssjokk. I den andre delen studerer vi hvordan forskjeller i arbeidsmarkedsinstitusjoner og offentlig politikk i OECD-økonomiene påvirker velferdsstatens finansielle bærekraft under et stort innvandringssjokk, og hvordan dette avhenger av den sosioøkonomisk sammensetning av migrantene. Del tre karakteriserer den optimale utformingen av migrantfordelingsregler til europeiske land og optimale finanspolitiske løsninger for enkeltland. I del fire kvantifiserer vi innvirkningen av innvandring og automatiseringsteknologier på inntekts- og formuesulikhet i USA siden 1980. Til slutt i del fem bruker vi norske mikrodata for å få ny kunnskap om fordelingen av inntekts- og komsumrisiko, som spiller en viktig rolle for ulikhet og velferd.

 

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 1. juni 2021 14:29 - Sist endret 15. juni 2021 10:18