Søk


Viser treff 1–20 av 76 for «Stein Bråten»

Stein Bråten - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Stein Bråten Professor emeritus English version of this page E-post s.l.braten@sosgeo.uio.no Rom 432 Brukernavn Logg inn Besøksadresse Harriet...

Stein Bråten - Department of Sociology and Human Geography

Stein Bråten Professor emeritus Norwegian version of this page Email s.l.braten@sosgeo.uio.no Room 432 Username Log in Visiting address Harriet...
Treff fra uio.no

Publications - Norwegian High-Throughput Sequencing Centre (NSC)

Kjell Arne Brekke - Department of Economics

, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy . ISSN 0360-5442. 134, p. 984–990. doi: 10.1016/j.energy...

Kjell Arne Brekke - Økonomisk institutt

; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy . ISSN 0360-5442. 134, s. 984...

Ivar Frønes - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

dialogue, self and society: Redefining socialization and the acquisition of meaning in light of the intersubjective matrix. I Bråten, Stein (Red.), On Being...

Ivar Frønes - Department of Sociology and Human Geography

intersubjective matrix. In Bråten, Stein (Eds.), On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy. John Benjamins Publishing Company . ISSN 9789027252043. p. 201–218...

Unni Tanum Johns - Psykologisk institutt

. Teoretisk retter teksetne seg mot musikkterapi, musikk og helse, psykologi for det meste. Boka har også et intervju med Colwyn Trevarthen og Stein Bråten...

Tone Schou Wetlesen - Department of Sociology and Human Geography

perspectives as developed in the works of Glen Elder, Erik H. Erikson and Stein Bråten have inspired my work in addition to Anthony Giddens’ theory on agency and...

Unni Johns - Department of Psychology

intervju med Colwyn Trevarthen og Stein Bråten. Johns, Unni Tanum (2008). Å bruke tiden - hva betyr egentlig det? Tid og relasjon i et intersubjektivt...

Tone Schou Wetlesen - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

til Glen Elder, Erik H. Erikson og dialogteorien til Stein Bråten stått sentralt foruten aktør - og strukturperspektivet til Anthony Giddens og familie...

Notatserien (working papers) ved sosiologi - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

), nr. 11:94, TRYKKES OPP VED BEHOV Ingar Rogge n: Fra fotnote til computer: Festskrift til Stein Bråten ved 60-års jubiléet, nr. 10:1994 , TRYKKES OPP...

Notatserien (working papers) ved sosiologi - Department of Sociology and Human Geography

), nr. 11:94, TRYKKES OPP VED BEHOV Ingar Rogge n: Fra fotnote til computer: Festskrift til Stein Bråten ved 60-års jubiléet, nr. 10:1994 , TRYKKES OPP...

Årsrapporten - 96 - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

UTGITT Bråten, Stein `When toddlers provide care: Infants' companion space' Childhood. Bd. 3 (nr.4) 1996: ss. 449-465. Videoanalyser av spedbarnet i...

The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech - Department of Sociology and Human Geography

care? What are the steps from infant imitation and simulation of body movements to simulation of mind in conversation partners? Stein Bråten is founder...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny Stein Bråten Cambridge University Press 2006 ISBN/ISSN: 0521029899 The concept of...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction Stein Bråten Cambridge: Cambridge University...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction - Department of Sociology and Human Geography

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny: Studies in Emotion and Social Interaction Stein Bråten Cambridge: Cambridge University...

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny - Department of Sociology and Human Geography

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny Stein Bråten Cambridge: Cambridge University Press 2006 ISBN/ISSN: 0521029899 The concept...

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Perspectives of Musical Embodiment - Psykologisk institutt

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Perspectives of Musical Embodiment Welcome to open guest lectures by Prof. Em. Stein Bråten...

masteroppgave_hp_tranoy_2020.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fanny Bråten ble frifunnet i samme rettsak (NTB 08.11.2019). Problemstilling Den overordnede problemstillingen er følgende: Hva er bakgrunnen for...