Årsrapport ISS

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/1997/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Organisasjon

MEDLEMMER AV INTERNE STYRINGSORGANER

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab.

I 1997 hadde instituttstyret følgende sammensetning:

Representanter for fast vitenskapelige personale:

For sosiologi
Frønes, Ivar (bestyrer)
Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug
Kjølsrød, Lise
Skog, Ole-Jørgen
Mastekaasa, Arne
Hagestad, Gunhild

Widerberg, Karin
Fennefoss, Arvid
Albrechtsen, Erling
Otnes, Per


For samfunnsgeografi:
Hesselberg, Jan, visebestyrer
Haraldsen, Tone

Knutsen, Hege

Representant for åremålsansatte:
Sarfi, Eva
Wærdahl, Randi


Feiring, Marte
Rahman, Masudur

Studentrepresentanter :

Sosiologi
Søyseth, Sonja
Karlsen, Torbjørn

Valseth, Solveig
Høgvold, Dag Olav
Samfunnsgeografi:
Vikan, Stein Terje

Hatling, Lillian
Representant for det administrative personale:
Mollestad, Kristian
Olsen, Manne

Bineau, Birgit D.

Kontorsjef Gudleik Grimstad var styrets sekretær fra 1.9.97.


Fagstyrene


Fagstyret for sosiologi

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

Styret i 1997 besto av:

For fast vitenskapelig personale:
Frønes, Ivar (bestyrer)
Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug
Kjølsrød, Lise

For åremålstilsatte:
Wærdahl, Randi

For studentene:
Karlsen, Torbjørn
Søyseth, Sonja

Førstekonsulent Erlend Stabben var fagstyrets sekretær til 1.8.97
Førstekonsulent Rigmor Smith-Gahrsen var fagstyrets sekretær fra 1.8.97.

Fagstyret for samfunnsgeografi

For fast vitenskapelig personale:
Hesselberg, Jan (Visebestyrer) (forskningstermin fra 1.7.97)
Haraldsen, Tone (Fungerende visebestyrer fra 1.7.97)
Knutsen, Hege
Solerød, Hans

For åremålstilsatte:
Sæther, Bjørnar

For studentene:
Viken, Stein Terje

Førstekonsulent Kristian Mollestad var fagstyrets sekretær

 

Instituttstyret ISS

ANSATTE


Følgende personer har vært ansatt ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi i 1997:

Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer:
Bråten, Stein (forskningstermin fra 1.1.97-1.7.97)
Enerstvedt, Regi
Hagestad, Gunhild (fra 1.1.97 til 1.7.97)
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Otnes, Per
Petersen, Trond
Skirbekk, Sigurd
Skog, Ole-Jørgen
Widerberg, Karin

professor II
Calhoun, Craig
Engelstad, Fredrik (fra 1.1.97 til 31.10.97)
Lunde, Tormod

1. amanuenser
Albrechtsen, Erling (1/2 forskningstermin 1.1.97-1.7.97)
Album, Dag
Berg, Anne Marie (vikar fra 1.8.97-31.12.97)
Fennefoss, Arvid (forkningstermin 1.7.97-31.12.97)
Frønes, Ivar (bestyrer)
Furseth, Inger (fra 1.1.97-30.6.97)
Hansen, Marianne Nordli
Kalleberg, Ragnvald (forskningstermin fra 1.1.97-31.12.97)
Kjølsrød, Lise
Thagaard, Tove
Wetlesen, Tone Schou (forskningstermin fra 1.1.97-31.12.97)

Amanuenser
Roggen, Ingar

Stipendiater:
Brantsæter, Marianne
Fangen, Katrine
Feiring, Marte
Frøberg, Sissel (fra 1.1.97-1.9.97)
Rahman, Masudur
Sivesind, Karl Henrik (fra 1.1.97-4.3.97)
Spjelkavik, Øystein (fra 1.1.97-31.5.97)
Wærdahl, Randi

Samfunnsgeografi

Vitenskapelig personale:

Professorer:
Hesselberg, Jan visebestyrer (forskningstermin fra 1.7.97-31.12.97)
Asheim, Bjørn Terje

1.amanuenser
Endresen Sylvi
Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans (forskningstermin fra 1.7.97-31.12.97)
Stokke, Kristian
Wessel, Terje (fra 1.3.97)

Stipendiater
Birkeland, Inger J.
Einagel, Victoria I.
Samuelsen, Roar
Sæther, Bjørnar

Andre
Lømo, Aase (vikar, universitetslektor fra 1.8.97)

Administrativt personale
Marianne Mancini, kontorsjef (permisjon fra 1.9.97)
Gudleik Grimstad, kontorsjef (vikar fra 1.9.97-31.12.97)
Bineau, Birgit D., 1. sekretær
Bugge, Tony, avd.ingeniør
Engstrøm, Berit, 1. sekretær
Olsen, Manne, 1. konsulent
Olsen, Marit Fosseli, 1. konsulent (permisjon fra 1.3.97)
Powers, Susan, konsulent
Smith-Gahrsen, Rigmor, førstekonsulent (permisjon fra 1.1.97-31.7.97)
Stabben, Erlend, 1.konsulent
Stensrud, Lin, konsulent (vikar fra 11.3.97)
Sørensen, Beate, 1.konsulent (vikar fra 15.12.97)
Mollestad, Kristian, 1.konsulent
Pulido, Cristina, konsulent (permisjon fra 1.7.97)

Prosjektforum for arbeidslivsstudier
Alfsen, Jon Fredrik, 1. kons. (vikar fra 7.4.97)
Herrestad, Ina, 1. kons. (permisjon fra 1.9.97)
Jordfald, Hilde, 1.kons. (permisjon fra 16.8.97)
Johnsen, Arne Johan, 1.kons. (vikar fra 1.1.97-31.3.97)
Wisth, Bjørn Arild, 1. kons. (vikar fra 4.8.97-31.12.97)


Oslo-forskning:
Petersen, Trond, forskningsleder (1/5 stilling, fra 1.1.97-31.12.97)
Stabben, Erlend, 1.konsulent (1/5 stilling)
Holm, Arne, vit.ass. (1/2 stilling)
Publisert 12. okt. 2010 08:29