Kristin Asdal

Bilde av Kristin Asdal
English version of this page
Telefon +47 22841614
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 10. etg. 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

TIK henviser til engelsk presentasjon av Kristin Asdal

Emneord: Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk

Publikasjoner

Asdal, Kristin. 2015. What is the issue? The transformative capacity of documents. Distinktion 16 (1): 74-90.

Asdal, Kristin. 2015. Enacting values from the sea: On innovation devices, value-practices and the modification of markets and bodies in aquaculture. In Value Practices in the Life Sciences and Medicine, edited by I. Dussauge, C.-F. Helgesson and F. Lee: Oxford University Press.

Asdal, Kristin. 2014. From climate issue to oil issue: Offices of public administration, versions of economics and the ordinary technologies of politics. Environment and planning A 46 (9): 2110-2124.

Asdal, Kristin & Marres, Noortje. 2014. Introduction: Performing environmental change: The politics of social science methods. Environment and Planning A 46 (9): 2055-2064.

Asdal, Kristin. 2014. Contesting the Animal Model: Axel Holst and the Controversy over Scurvy and Beriberi. Social History of Medicine 27 (3): 577-593.

Law, John, Geir Afdal, Kristin Asdal, Wen-yuan Lin, Ingunn Moser, and Vicky Singleton. 2014. MODES OF SYNCRETISM: Notes on Noncoherence. Common Knowledge 20 (1):172-192.

Asdal, Kristin. 2014. Versions of milk and versions of care: The emergence of mother´s milk as an interested object and medicine as a form of dispassionate care .Science in Context 27 (2): 307-331.

Asdal, Kristin, and Christoph Gradmann. 2014. Science, technology, medicine – and the state: The science-state nexus in Scandinavia 1850-1980. Science in Context 27 (2): 177-186.

Asdal, Kristin, and Gro B. Ween. 2014. Writing Nature. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2 (1): 4-10.

Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone. 2014. Veterinærene. En profesjons arbeid på grensen: For jurisdiksjon og velferd. In Profesjonshistorier, edited by Rune Slagstad & Jan Messel. Oslo: Pax Forlag.

Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling. 2014. Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Oslo: Fritt Ord.

Asdal, Kristin. 2014. Politisk autoritet versus vitenskapelig kompetanse. Å ominnrede stortingssalen, rettslokalet og laboratorierommet. In Straff, lov, historie: Historiske perspektiver på straffeloven av 1902, edited by G. Heivoll and S. Flaatten. Oslo: Akademisk publisering.

Asdal, Kristin. 2012. Contexts in Action—And the Future of the Past in STS. Science, Technology & Human Values 37 (4):379-403.

Asdal, Kristin, and Ingunn Moser. 2012. Experiments in Context and Contexting. Science, Technology & Human Values 37 (4):291-306.

Asdal, Kristin. 2011. Politikkens natur - naturens politikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Asdal, Kristin. 2011. The Office: The Weakness of Numbers and the Production of Non-Authority. Accounting, Organizations and Society 36 (1):1-9.

Asdal, Kristin. 2008. Enacting Things through Numbers: Taking Nature into Account/ing. Geoforum 39 (1):123-132.

Asdal, Kristin. 2008. Subjected to Parliament: The Laboratory of Experimental Medicine and the Animal Body. Social Studies of Science 38 (6): 899- 917.

Asdal, Kristin. 2008. On Politics and the Little Tools of Democracy: A Down-to-Earth Approach. Distinktion 9 (1): 11-26.

Redigerte utgaver av tidsskrift

Asdal, Kristin & Marres, Noortje. 2014. Performing environmental change: The politics of social science methods. Environment and Planning A, 46 (9).

Asdal, Kristin & Gradmann, Christoph. 2014. Science, technology, medicine – and the state: The science-state nexus in Scandinavia 1850-1980. Science in Context, 27 (2).

Asdal, Kristin & Ween, Gro. 2014. Writing Nature. Nordic Journal of Science and Technology Studies, 2 (1).

Asdal, Kristin & Moser, Ingunn. 2012. Experiments in Context and Contexting. Science, Technology & Human Values, 37 (4).

Asdal, Kristin, Borch, Christian & Moser, Ingunn. 2008. The Technologies of Politics. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 9 (1).

Kronikker

Kristin Asdal. Humanistisk kapital. Minneord Francis Sejersted. Dagens Næringsliv, 03.09.2015.

Kristin Asdal. For mye etikk av det godeDagens Næringsliv 25.06.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Hva skal vi med humanioradebatten? Morgenbladet 20.06.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Krise nå igjen? Morgenbladet 21.03.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Humanioras muligheter. Aftenposten 21.03.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Hva skal vi med nytte? Aftenposten 15.04.2014

Kristin Asdal. Det er i laboratoriet det skjer. Aftenposten 16.03.2013.

Kristin Asdal. Klimasakens forvaltning. Dagens Næringsliv 20.04.2012

 

 • Asdal, Kristin & Cointe, Béatrice (2022). Writing good economics: How texts ‘on the move’ perform the lab and discipline of experimental economics. Social Studies of Science. ISSN 0306-3127. doi: 10.1177/03063127221079600.
 • Asdal, Kristin; Cointe, Béatrice; Hobæk, Bård; Reinertsen, Hilde; Huse, Tone & Morsman, Silje Rebecca [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). 'The good economy': a conceptual and empirical move for investigating how economies and versions of the good are entangled. BioSocieties. ISSN 1745-8552. doi: 10.1057/s41292-021-00245-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asdal, Kristin & Cointe, Béatrice (2021). Experiments in co-modification: a relational take on the becoming of commodities and the making of market value. Journal of Cultural Economy. ISSN 1753-0350. 14(3), s. 280–292. doi: 10.1080/17530350.2020.1846592.
 • Asdal, Kristin (2020). Foucaults metode og nyliberalismen. Eller skal vi heller snakke om den grenseløse og intense innovasjonsøkonomien? Agora. ISSN 0800-7136. 37(03-04).
 • Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2020). The modified issue: Turning around parliaments, politics as usual and how to extend issue-politics with a little help from Max Weber. Social Studies of Science. ISSN 0306-3127. 50(2), s. 252–270. doi: 10.1177/0306312720902847. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asdal, Kristin (2019). Is ANT equally good in dealing with local, national and global natures? I Blok, Anders; Farias, Ignacio & Roberts, Celia (Red.), The Routledge Companion to Actor-Network Theory. Routledge. ISSN 9781138084728. s. 337–344. doi: 10.4324/9781315111667-37.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2019). Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity. Journal of Cultural Economy. ISSN 1753-0350. 12(6), s. 552–570. doi: 10.1080/17530350.2019.1639066. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte & Asdal, Kristin (2019). Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 70(2), s. 569–588. doi: 10.1111/1468-4446.12356. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asdal, Kristin (2018). Å gjøre oppdrettstorsk spiselig. Innovasjonsprosa som verdsettingsverktøy. . I Bjørkdahl, Kristian (Red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. s. 230–275.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske tekster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asdal, Kristin (2018). "Interested Methods" and "Versions of Pragmatism". Science, Technology and Human Values. ISSN 0162-2439. 43(4), s. 748–755. doi: 10.1177/0162243918773446. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asdal, Kristin & Jordheim, Helge (2018). Texts on the Move: Textuality and Historicity Revisited. History and Theory. ISSN 0018-2656. 57(1), s. 56–74. doi: 10.1111/hith.12046.
 • Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (2017). Introduction. The more than human condition: Sentient creatures and versions of biopolitics. I Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (Red.), Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge. ISSN 978-1-4724-4868-2. doi: 10.4324/9781315587639-1.
 • Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone (2017). Modifying the biopolitical collective. The law as a moral technology. I Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (Red.), Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge. ISSN 978-1-4724-4868-2. doi: 10.4324/9781315587639-4.
 • Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). Assembling the Whale: Parliaments in the Politics of Nature. Science as Culture. ISSN 0950-5431. 25(1), s. 96–116. doi: 10.1080/09505431.2015.1093744.
 • Asdal, Kristin (2015). What is the issue? The transformative capacity of documents. Distinktion: Journal of Social Theory. ISSN 1600-910X. 16(1), s. 74–90. doi: 10.1080/1600910X.2015.1022194.
 • Asdal, Kristin (2015). Enacting values from the sea: On innovation devices, value practices, and the co-modifications of markets and bodies in aquaculture. I Dussauge, Isabelle; Helgesson, Claes-Fredrik & Lee, Francis (Red.), Value Practices in the Life Sciences & Medicine. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-968958-3. s. 168–185. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199689583.003.0009.
 • Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone (2014). Veterinærene. En profesjons arbeid på grensen: For jurisdiksjon og velferd. I Slagstad, Rune & Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3752-3. s. 700–734.
 • Asdal, Kristin (2014). Politisk autoritet versus vitenskapelig kompetanse: Å ominnrede stortingssalen, rettslokalet og laboratorierommet. I Flaatten, Sverre & Heivoll, Geir (Red.), Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag. ISSN 978-82-8152-043-1. s. 153–184.
 • Ween, Gro Birgit & Asdal, Kristin (2014). Writing Nature. Introduction to Special Issue. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 2(1), s. 4–10. doi: 10.5324/njsts.v2i1.2130.
 • Asdal, Kristin & Marres, Noortje (2014). Performing environmental change: The politics of social science Methods. Introduction. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN 0308-518X. 46(9), s. 2055–2064. doi: 10.1068/a140292e.
 • Asdal, Kristin (2014). From climate issue to oil issue: Offices of public administration, versions of economics and the ordinary technologies of politics. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN 0308-518X. 46(9), s. 2110–2124. doi: 10.1068/a140048p.
 • Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn Brita & Singleton, Vicky (2014). Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge. ISSN 0961-754X. 20(1), s. 172–192. doi: 10.1215/0961754X-2374817.
 • Asdal, Kristin (2014). Contesting the Animal Model: Axel Holst and the Controversy over Scurvy and Beriberi. Social history of medicine. ISSN 0951-631X. 27(3), s. 577–593. doi: 10.1093/shm/hku007.
 • Asdal, Kristin (2014). Versions of milk and versions of care: The emergence of mother´s milk as an interested object and medicine as a form of dispassionate care. Science in Context. ISSN 0269-8897. 27(2), s. 307–331. doi: 10.1017/S0269889714000088.
 • Asdal, Kristin & Gradmann, Christoph (2014). Science, technology, medicine - and the state: The science-state nexus in Scandinavia 1850-1980. Science in Context. ISSN 0269-8897. 27(3), s. 177–186. doi: 10.1017/S0269889714000039.
 • Asdal, Kristin (2013). Å verdsette fremtiden: Fra klimasak til oljesak. Fortid. ISSN 1504-1913. 10(4).
 • Hebrok, Marie & Asdal, Kristin (2013). Fra gull til gråsten. Avhending av møbler. I Strandbakken, Pål & Heidenstrøm, Nina (Red.), Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-737-4. s. 183–206.
 • Asdal, Kristin & Moser, Ingunn Brita (2012). Experiments in Context and Contexting. Science, Technology and Human Values. ISSN 0162-2439. 37(4), s. 291–306. doi: 10.1177/0162243912449749.
 • Asdal, Kristin (2012). Dyrs smerte og menneskers straff: tekst og kontekst i straffeloven av 1902. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Asdal, Kristin (2012). Versjoner av melk. I Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (Red.), Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag. ISSN 9788274775190. s. 187–200.
 • Asdal, Kristin (2012). Contexts in Action - And the Future of the Past in STS. Science, Technology and Human Values. ISSN 0162-2439. 37(4), s. 379–403. doi: 10.1177/0162243912438271.
 • Asdal, Kristin (2011). The office: The weakness of numbers and the production of non-authority. Accounting, Organizations and Society. ISSN 0361-3682. 36(1), s. 1–9. doi: 10.1016/j.aos.2011.01.001.
 • Asdal, Kristin (2010). Å legitimere fri tid og fri forskning. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 27(1/2), s. 72–85.
 • Asdal, Kristin & Jacobsen, Eivind (2009). Å bære forbrukeransvar. I Asdal, Kristin & Jacobsen, Eivind (Red.), Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30639-7.
 • Asdal, Kristin (2009). Subjected to Parliament II. I Holmberg, Tora (Red.), Investigating Human/Animal Relations. Centrum för genusvetenskap. ISSN 978-91-978186-0-5. s. 164–172.
 • Asdal, Kristin; Borch, Christian & Moser, Ingunn (2008). The Technologies of Politics. Distinktion: Journal of Social Theory. ISSN 1600-910X. s. 5–11.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2022). Doing document analysis: A practice-oriented method. Sage Publications. ISBN 9781529759792. 256 s.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202543631. 276 s.
 • Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (2017). Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge. ISBN 978-1-4724-4868-2. 224 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel & Asdal, Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord. ISBN 978-82-996554-3-9. 171 s.
 • Asdal, Kristin (2011). Politikkens natur. Naturens politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016993. 304 s.
 • Asdal, Kristin & Jacobsen, Eivind (2009). Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-30639-7. 360 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2021). Oil matters: Tools of governing and tools of valuation in turning oil into a risky asset .
 • Molland, Hedda Susanne; Jørgensen, Dolly; Asdal, Kristin & Bjærke, Marit Ruge (2021). Panelsamtale: Hva er miljøhumaniora?
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2021). Hvordan gjøre dokumentanalyse? En praksis-orientert metode.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2021). Including documents in the repertoire of practices: A method.
 • Jakobsen, Kjetill Sigurd; Johansen, Finn-Eirik; Qiao, Shuo Wang; Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Morsman, Silje Rebecca (2021). Torsken skrotet deler av immunforsvaret. Hva kan vi lære av det? Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Asdal, Kristin (2021). Det går et gjenferd gjennom nyliberalismekritikken. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde & Brenna, Anders (2020). Podcast: Den blå økonomien. [Radio]. Norgeshistorie.no.
 • Nickelsen, Trine; Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Dokumentene former livene våre - og hele samfunnet. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Following viruses - following documents. Teknovatøren. 19, s. 26–29.
 • Asdal, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2020). Valuing the oil economy: On climate targets and ‘tools of valuation’.
 • Asdal, Kristin (2019). Thomas Brandt, Mats Ingulstad, Eirinn Larsen, Marte Mangset & Vera Schwach Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie Oslo: Fagbokforlaget 2018. 688 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(4), s. 424–429. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-04-09.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning.
 • Druglitrø, Tone & Asdal, Kristin (2018). Accounts that may move: Material-semiotics and the more-than-human condition.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2017). The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Hvem former havsatsingen? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Ble Helgesen akterutseilt? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm.
 • Asdal, Kristin & Marres, Noortje (2014). Guest editorial. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN 0308-518X. 46(9), s. 2055–2064. doi: 10.1068/a140292e.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med humanioradebatten? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–25.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Krise nå igjen? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–23.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–5.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med nytte? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin (2014). For mye etikk av det gode. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 48–49.
 • Asdal, Kristin (2013). Det er i laboratoriet det skjer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin (2013). Models as contested objects.
 • Asdal, Kristin (2013). Straffeloven av 1902: Juridisk ekspertise versus politisk autoritet.
 • Asdal, Kristin (2013). Political Animals: Re-setting parliament, the lab and the courtroom.
 • Asdal, Kristin (2012). Klimasakens forvaltning. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 3–3.
 • Asdal, Kristin (2011). En fri høyremann. [Avis]. Klassekampen.
 • Asdal, Kristin (2011). Politikkens natur - naturens politikk. En studie av politikkens teknologier.
 • Asdal, Kristin (2011). Innovasjoner/transformasjoner: Å studere endring.
 • Asdal, Kristin (2010). Laboratoriehistorie(r) og vitenskapelige revolusjoner.
 • Asdal, Kristin (2010). Vitenskapspolitikk og levende dyr.
 • Asdal, Kristin (2010). Introduksjon til aktør-nettverk-teori.
 • Asdal, Kristin (2010). Å skape verdi.
 • Asdal, Kristin (2010). Producing an animal model: Axel Holst and the history of scurvy and beriberi.
 • Asdal, Kristin (2010). Å studere vitenskap som kultur – ny kulturhistorie?
 • Asdal, Kristin (2010). Producing an animal model: Axel Holst and the history of scurvy and beriberi.
 • Asdal, Kristin (2010). Clearing the way for carbon markets.
 • Asdal, Kristin (2010). "Back to nature!": The non-pasteurization of Norway.
 • Asdal, Kristin (2010). Ord som virker. Om metaforer og forholdet mellom vitenskap og politikk.
 • Asdal, Kristin (2010). Nature and Capital: Accounting for Nature.
 • Asdal, Kristin (2010). Demokratiets muligheter og begrensninger.
 • Asdal, Kristin (2010). Tekst og kontekst.
 • Asdal, Kristin (2010). The role of technology in Norwegian environment- and climate policy.
 • Asdal, Kristin (2010). Forvaltningens natur - naturens forvaltning.
 • Asdal, Kristin (2010). Ikke et tall for alt. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Asdal, Kristin (2009). Idégrunnlaget for norsk økonomisk politikk idet 20. århundre: Knappe ressurser; økonomisk versus ingeniørfaglig tenkning i miljøfeltet etter 1945.
 • Asdal, Kristin (2009). The office: The weakness of statistics and the production of non-authority.
 • Asdal, Kristin (2009). Ekspertise og brukermakt.
 • Asdal, Kristin (2009). Accounting for natural resources.
 • Asdal, Kristin (2009). Saken - i teksten og historien.
 • Asdal, Kristin (2009). Politikkens natur - naturens politikk.
 • Asdal, Kristin (2009). Science and technology studies and the environment.
 • Asdal, Kristin (2009). The non-pasteurization of Norway.
 • Asdal, Kristin (2009). The state, the animal and the human population.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2010). Fra naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014. Unipub forlag. ISSN 978-82-7986-092-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 15. jan. 2019 14:21