Nature and Science in Politics (avsluttet)

Dette prosjektet ser på produksjon og formidling av "natur" og "det naturlige" i den vitenskapelige, den politiske, og den daglige praksis.

TIK henviser til den engelske prosjektsiden for mer informasjon.

 

Publisert 5. okt. 2010 14:05 - Sist endret 1. sep. 2015 12:46