English version of this page

Om TIK-senteret

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) arbeider med forsking, undervisning og formidling innanfor fagfelta innovasjon og vitskap, teknologi og kultur. TIK-senteret tilbyr utdanning på master- og doktorgradsnivå, og har eit utstrakt internasjonalt samarbeid innanfor både utdanning og forsking.

Kontaktinformasjon

E-post: info@tik.uio.no

 

 

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31

Eilert Sundts hus, 5. etg. (rom 517)

0851 Oslo

Se kart

 

Kontaktpunkt

Organisasjon

Strategi og politikk

Sjå årsrapportar og årsplanar.

Samarbeid med TIK

Treng organisasjonen din forskingsbasert kunnskap for å oppnå betre resultat? Det er fleire måtar å samarbeide med TIK-senteret på.