English version of this page

Om TIK-senteret

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) arbeider med forsking, undervisning og formidling innanfor fagfelta innovasjon og vitskap, teknologi og kultur. TIK-senteret tilbyr utdanning på master- og doktorgradsnivå, og har eit utstrakt internasjonalt samarbeid innanfor både utdanning og forsking.

 

Kontaktinformasjon

E-post: info@tik.uio.no

 

 

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31

Eilert Sundts hus, 5. etg.

0851 Oslo

Se kart

 

Kontaktpunkt

Det beste du kan gjøre i kampen mot "fake news": snakk om forskningsbasert kunnskap. Her finner du korte filmer om forskningen ved TIK.

 

Organisasjon

Strategi og politikk

Sjå årsrapportar og årsplanar.

Samarbeid med TIK

Treng organisasjonen din forskingsbasert kunnskap for å oppnå betre resultat? Det er fleire måtar å samarbeide med TIK-senteret på.

Jobb på TIK

Ingen ledige stillinger.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

TIK-senteret har eget verneombud og egen brannansvarlig.

Følg TIK i sosiale medier

Samarbeidspartnere