Om TIK-senteret

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) har kring 35 tilsette som arbeider med forsking, undervisning og formidling innanfor fagfelta:

Ein vesentleg del av forskinga vår er finansiert av Norges forskningsråd og EUs rammeprogram. TIK-senteret tilbyr utdanning på master- og doktorgradsnivå, og har eit utstrakt internasjonalt samarbeid innanfor både utdanning og forsking.

Samarbeid med TIK

Treng organisasjonen din forskingsbasert kunnskap for å oppnå betre resultat? Det er fleire måtar å samarbeide med TIK-senteret på.

Jobb på TIK

Kontakt TIK- senteret

Postadresse

Pb. 1108 Blindern
N-0317
Oslo

Besøksadresse

Eilert Sundts hus, 5 etg.
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

Kart

Ekspedisjon (rom 517)

Åpningstid man-tors: 12.15-15.00.

Telefon: 22 84 16 24
E-post: info@tik.uio.no