Organisasjon

Ved TIK er forskingsverksemda organisert i to forskargrupper: Innovasjon og Vitskap, teknologi og kultur (VTK). Dei to gruppene utgjer til saman TIK sin forskingsprofil, og har eit felles ansvar for  forskarutdanninga ved senteret samt undervisninga og oppfølginga av våre masterstudentar.

TIK-senteret ble skipa av Det akademiske kollegium som ein eigen eining under Det samfunnsvitskaplege fakultet i 1999. Det skjedde ved at det tidligare Senter for teknologi og menneskelige verdiar (TMV), det tverrfaglege mastergradsstudiet Society, Science and Technology in Europe (ESST) og Prosjektforum blei samamslåtte. Prosjektforum har seinare blitt skild ut frå senteret.

Publisert 10. okt. 2012 09:36 - Sist endret 10. mars 2021 15:09