Programråd

Senter for teknologi, innovasjon og kultur har to masterprogram og eit ph.d.-program. Ved fakultetet blir det skipa til programråd for alle studietilbod som leier fram til ein grad.

Dei to masterprogramma ved TIK har eit felles programråd som blir leia av programrådsleiar med studiekonsulenten som sekretær. Det samfunnsvitskaplege fakultet har eit eige programråd for ph.d-programmet.

Programrådet er delegert det koordinerande ansvaret for studietilbodet ved TIK. Programrådet skal sjølv handsame dei faglege rammene, viktige prioriteringar og opplegg for kvalitetssikring og -utvikling av programma. Ut over dette kan eit programråd delegere sine oppgåver til programleiar. Avgjerder om den pågåande drift skal bli delegerte til programrådsleiar.

Innkalling og referat

Programrådet for TIK 2021

Rolle

Namn

Vara

Programrådsleiar

Markus Bugge

 

Sekretær

Ingrid Osen Lien

 

Representant frå VTK-gruppa

Ana Maria Delgado Aleman

 

Representant frå Innovasjonsgruppa

Håkon Endresen Normann

 

 

Studentrepresentant

Sofie Ebeltoft Jenny Kristiansen

Studentrepresentant

Kristina Moe Ylva Bencze Rørå
Publisert 15. okt. 2010 11:30 - Sist endret 2. des. 2021 13:30