Innkallingar og referat

I 2015 blei systemet for å lagre innkallingar og referat på nett endra. Tidlegare innkallingar finst i tabellen under, og nyare innkallingar finst i venstremenyen på denne sida.

2014
19.02.2014 Innkalling 19.02 Referat 19.02
02.12.2014 Innkalling 01.12 Referat 01.12

 

2015
21.01.2015 Innkalling 21.01 Referat 21.01
25.08.2015 Innkalling 25.08 Referat 25.08
03.11.2015 Innkalling 03.11 Referat 03.11