Livet rundt studiene

Velkomment til TIK!

Les vår guide til studenttilværelsen på TIK-senteret.

Programutvalg

Studenttidsskrift

Alumniforening

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken på fakultetetl

Programrådet

I TIK-senterets programråd sitter til enhver tid to studentrepresentanter. Bruk dem!

Felles for alle studenter ved UiO