Programråd

Senter for teknologi, innovasjon og kultur har to masterprogram og eit ph.d.-program. Ved fakultetet blir det skipa til programråd for alle studietilbod som leier fram til ein grad.

Dei to masterprogramma ved TIK har eit felles programråd som blir leia av programrådsleiar med studiekonsulenten som sekretær. Det samfunnsvitskaplege fakultet har eit eige programråd for ph.d-programmet.

Programrådet er delegert det koordinerande ansvaret for studietilbodet ved TIK. Programrådet skal sjølv handsame dei faglege rammene, viktige prioriteringar og opplegg for kvalitetssikring og -utvikling av programma. Ut over dette kan eit programråd delegere sine oppgåver til programleiar. Avgjerder om den pågåande drift skal bli delegerte til programrådsleiar.

Innkalling og referat

 

Programrådet for TIK 2017-2020

Rolle

Namn

Vara

Kontakt

Programrådsleiar

Tone Druglitrø

(Fulvio Castellacci t.o.m 08.2017)

 

tone.druglitro@tik.uio.no

 

Sekretær

Lene Angelskår

 

Lene.angelskar(at)tik.uio.no

Representant frå VTK-gruppa

(Ny hovedrepresentant skal velges)

Susanne Bauer

 

Representant frå Innovasjonsgruppa

Taran Mari Thune

Magnus Gulbrandsen

t.m.thune(at)tik.uio.no

Studentrepresentantar:

 

 

 

Studentrepresentant

Henrik Andersen

Nora Vilde Aagaard

hena(at)student.sv.uio.no

Studentrepresentant

Marianne Areng

Joar Kvamsås

Marianne.areng@sfe.uio.no

Publisert 15. okt. 2010 11:30 - Sist endret 18. okt. 2017 13:23