Teknovatøren

Teknovatøren er programutvalg, alumniforening og tidsskrift for masterprogrammene TIK og ESST.

Programutvalget Teknovatøren

Teknovatøren er linjeforening for masterstudentene på programmene TIK og ESST ved TIK Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur på UiO.

Foreningens formål er å opprettholde et godt sosialt og faglig miljø for og med studentene ved senteret. Dette inkluderer også alumniarrangementer gjennom alumniforeningen InterESST som ble innlemmet i Teknovatøren våren 2017. Mye av Teknovatørens virke knyttes opp til utgivelse av studenttidsskriftet Teknovatøren, som gis ut en gang hvert semester.     

Følg Teknovatøren på Facebook.


Tidsskriftet Teknovatøren

Teknovatøren er et studenttidsskrift produsert av studentene på master-programmene TIK og ESST. Hensikten med tidsskriftet er å skrive artikler rundt temaer som representerer faglige, vitenskaplige og populærkulturelle interesser innenfor innovasjonsstudier og vitenskaps-og teknologistudier. Tidsskriftet gis ut to ganger årlig og er et bindeledd mellom ansatte, studenter og næringslivet.

Les alle Teknovatørens utgaver på teknovatoren.no


Alumniforeningen InterESST

InterESST Alumni er en forening for tidligere og nåværende studenter tilknyttet det internasjonale ESST-og TIK-programmet.

Foreningen skal legge til rette for at man som alumni kan holde kontakten med tidligere klassekamerater og dra fordel av et stort, internasjonalt nettverk av ressurssterke personer som jobber innenfor en rekke disipliner. InterESST ble grunnlagt 15. januar 1996 og er den eldste alumniforeningen ved Universitetet i Oslo. Fra våren 2017 ble InterESST innlemmet i linjeforeningen for masterstudentene på TIK-senteret,Teknovatøren.

Følg InterESST på Facebook

Publisert 15. des. 2017 12:20 - Sist endret 11. jan. 2018 09:46