Personer

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 1 - 25 av 50
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Allan Dahl Andersen Andersen, Allan Dahl Førsteamanuensis +47 22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Infrastrukturer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Bilde av Kristin Asdal Asdal, Kristin Instituttleder +47 22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Bilde av Tercio Avila Pinho Filho Avila Pinho Filho, Tercio t.a.p.filho@tik.uio.no
Bilde av Susanne Bauer Bauer, Susanne Professor susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Brønstad, Petter Seniorkonsulent +47 22854815 petter.bronstad@tik.uio.no
Bilde av Markus Bugge Bugge, Markus Førsteamanuensis +47 22841640 +47-97665242 markus.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Bilde av Fulvio Castellacci Castellacci, Fulvio Instituttleder +47 22841628 fulvio.castellacci@tik.uio.no Economics of innovation, R&D and innovation policy, Economic growth and development, Innovation in industries, Innovation in firms, Well-being
Bilde av Lars Martel Antoine Coenen Coenen, Lars Martel Antoine Professor II l.m.a.coenen@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Klimautfordringer, bærekraft, Økonomisk geografi
Bilde av Ana Maria Delgado Aleman Delgado Aleman, Ana Maria Førsteamanuensis +47 22855850 a.m.d.aleman@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Tone Druglitrø Druglitrø, Tone Forsker +47 22841627 tone.druglitro@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologi studier, Aktør-Nettverks-teori, vitenskapshistorie, kulturhistorie, medisinhistorie
Bilde av Stine Engen Engen, Stine Stipendiat stine.engen@tik.uio.no STS, Green Finance, Economic sociology, Valuation, Social studies of finance, Political philosophy, Philosophy of science
Bilde av Jan Fagerberg Fagerberg, Jan Professor emeritus +47 22841610 j.e.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Bilde av Jørgen Finstad Finstad, Jørgen Stipendiat jorgen.finstad@tik.uio.no
Bilde av Cyriac M. George George, Cyriac M. Ph.d.-kandidat cge@toi.no
Bilde av Magnus Gulbrandsen Gulbrandsen, Magnus Professor +47 22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Bilde av Bård Hobæk Hobæk, Bård bard.hobak@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Tone Huse Huse, Tone Førsteamanuensis +47 22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Ingrid Helene Johnsen Johnsen, Ingrid Helene Rådgiver +47 22841603 i.h.johnsen@tik.uio.no
Bilde av Tanja Knaus Knaus, Tanja Stipendiat tanja.knaus@tik.uio.no
Bilde av Alina Kontareva Kontareva, Alina Ph.d.-kandidat Innovasjon
Bilde av Joar Kvamsås Kvamsås, Joar Stipendiat joar.kvamsas@tik.uio.no
Bilde av Sylvia Irene Lysgård Lysgård, Sylvia Irene Gjesteforsker +47-22841656 s.i.lysgard@tik.uio.no Energipolitikk, Teknologiutvikling, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Bilde av Amir Mirzadeh Phirouzabadi Mirzadeh Phirouzabadi, Amir Postdoktor a.m.phirouzabadi@tik.uio.no
Bilde av Sissel Myklebust Myklebust, Sissel Førsteamanuensis (pensjonert) Forskningspolitikk, Vitenskaps- og teknologistudier, Teknologi- og industrihistorie, Ekspertise, Forbruk og reklame
Bilde av Tommas Måløy Måløy, Tommas Stipendiat tommas.maloy@tik.uio.no