Håkon Endresen Normann

Bilde av Håkon Endresen Normann
English version of this page
Telefon +47 22845885
Mobiltelefon +4795142524 +47 951 42524
Rom 543
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Bilagslønnede

TIK henviser til engelsk presentasjon av Håkon Endresen Normann

Emneord: Innovasjon, Miljø og energi, Innovasjonspolitikk, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Klimautfordringer

Publikasjoner

Normann, Håkon Endresen (2019). Conditions for the deliberate destabilisation of established industries: Lessons from U.S. tobacco-control policy and the closure of Dutch coal mines. Environmental Innovation and Societal Transitions. doi: 10.1016/j.eist.2019.03.007

Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2018). The role of domestic markets in international technological innovation systems. Industry and Innovation. doi: 10.1080/13662716.2017.1310651

Normann, Håkon Endresen (2017). Policy networks in energy transitions: The cases of carbon capture and storage and offshore wind in Norway. Technological forecasting & social change. doi: 10.1016/j.techfore.2017.02.004

Normann, Håkon Endresen (2015). The role of politics in sustainable transitions: The rise and decline of offshore wind in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions.  ISSN 2210-4224.  15, s 180- 193 . doi: 10.1016/j.eist.2014.11.002

 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2021). Does participation in knowledge networks facilitate market access in global innovation systems? The case of offshore wind. Research Policy.  ISSN 0048-7333.  50(5) . doi: https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104227 Vis sammendrag
 • van der Loos, Adriaan; Normann, Håkon Endresen; Hanson, Jens & Hekkert, Marko P. (2021). The co-evolution of innovation systems and context: Offshore wind in Norway and the Netherlands. Renewable & Sustainable Energy Reviews.  ISSN 1364-0321.  138 . doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110513
 • Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen; Thune, Taran Mari & Gonzalez, Jakoba Sraml (2019). The Green Flings: Norwegian Oil and Gas Industry’s Engagement in Offshore Wind Power. Energy Policy.  ISSN 0301-4215.  127, s 269- 279 . doi: 10.1016/j.enpol.2018.12.015 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Normann, Håkon Endresen (2019). Conditions for the deliberate destabilisation of established industries: Lessons from U.S. tobacco-control policy and the closure of Dutch coal mines. Environmental Innovation and Societal Transitions.  ISSN 2210-4224. . doi: 10.1016/j.eist.2019.03.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • MacKinnon, Danny; Dawley, Stuart; Steen, Markus; Menzel, Max-Peter; Karlsen, Asbjørn; Sommer, Pascal; Hansen, Gard Hopsdal & Normann, Håkon Endresen (2018). Path creation, global production networks and regional development: A comparative international analysis of the offshore wind sector. Progress in Planning.  ISSN 0305-9006. . doi: 10.1016/j.progress.2018.01.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2018). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. Journal of Cleaner Production.  ISSN 0959-6526.  177, s 813- 823 . doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.209 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2018). The role of domestic markets in international technological innovation systems. Industry and Innovation.  ISSN 1366-2716.  25(5), s 482- 504 . doi: 10.1080/13662716.2017.1310651 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Normann, Håkon Endresen (2017). Policy networks in energy transitions: The cases of carbon capture and storage and offshore wind in Norway. Technological Forecasting and Social Change.  ISSN 0040-1625.  118, s 80- 93 . doi: 10.1016/j.techfore.2017.02.004 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Normann, Håkon Endresen (2015). The role of politics in sustainable transitions: The rise and decline of offshore wind in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions.  ISSN 2210-4224.  15, s 180- 193 . doi: 10.1016/j.eist.2014.11.002 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Teis; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen & Steen, Markus (2021). Integrating policy instruments for fast-tracking environmental innovation: Lessons learned from the Norwegian Pilot-E programme.
 • Lahn, Bård Lappegård & Normann, Håkon Endresen (2020). Låst til oljen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Normann, Håkon Endresen (2020). Norges strategi for å bygge opp en havvindindustri. Hva virker og hva virker ikke?.
 • Normann, Håkon Endresen (2020). One does not simply destabilise the oil and gas industry: mapping policies for reorientation in a fossil fuel economy.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2020, 23. april). Politikerne peker ikke ut kursen for norsk havvind. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2020). Does participation in knowledge networks facilitate international market access? The case of offshore wind. TIK WORKING PAPERS on innovation studies. 20200303. Vis sammendrag
 • Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2019). Sterkere offentlig-privat samspill for havvindsatsning. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen; Aspelund, Arild; Steen, Markus; Afewerki, Samson; Bjørgum, Øyvind; Sæther, Erik Andreas; Kenzhegaliyeva, Assiya; Dawley, Stuart; MacKinnon, Danny & van der Loos, Adriaan (2019). Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry. International market developments, Norwegian firm characteristics and strategies, and policies for industry development. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Normann, Håkon Endresen (2019). En politikk for omstilling: norsk havvind-industri.
 • Normann, Håkon Endresen (2019). Forutsetninger for en offshore vind-industri i oljelandet.
 • Normann, Håkon Endresen (2019). Innovasjonspolitikk for energiomstilling i en fossiløkonomi.
 • Normann, Håkon Endresen (2019, 19. mai). Ny forskning: Hvorfor får vi ikke fart på havvind?. [Internett].  Energi og Klima.
 • Normann, Håkon Endresen (2019). Omstilling i en fossiløkonomi.
 • Normann, Håkon Endresen (2019). Utfordringer og muligheter for industriell omstilling mot et grønt skifte.
 • Normann, Håkon Endresen (2019). Utfordringer og muligheter for vekst i norsk havvindindustri.
 • Normann, Håkon Endresen; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens & Smith, Keith Harold (2019). Vi trenger en innovasjonspolitikk for energiomstilling i en fossiløkonomi. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  s 12- 13
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019, 15. mai). Bare 13 norske selskaper satser dedikert på havvind. [Internett].  Teknisk Ukeblad.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Forutsetninger for en offshore vind-industri i oljelandet.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). The role of actors from established sectors in new industry formation: How to develop an offshore wind industry in petroleum dependent Norway.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Utfordringer og muligheter for vekst i norsk havvindindustri.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2019). Trade unions as a force for stability or a force for transformation.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2019). Knowledge as a Mechanism of Entrance into the International Offshore Wind Market: The Case of Norway.
 • Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2018). Running in packs or walking alone? Exploring conditions for innovation system building for solar PV.
 • Normann, Håkon Endresen (2018). Conditions for deliberate destabilisation of established industries: Lessons from U.S. tobacco-control policy and the closure of Dutch coal mines.
 • Normann, Håkon Endresen (2018). Mapping Activities in the Norwegian Organic Waste Sector: A survey of Norwegian firms engaged in organic waste activities.
 • Normann, Håkon Endresen (2018). Teknologiske skifter – hva vet vi?.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2018). Can incumbents contribute to system building in new industries? Exploring actor variation in efforts to influence policy.
 • Normann, Håkon Endresen; Thune, Taran Mari & Mäkitie, Tuukka (2018). Oljebransjens «grønne flørt». Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen; Gonzalez, Jakoba Sraml & Thune, Taran Mari (2017). The green flings. The role of market volatility in incumbent firms’ engagement in sustainability transitions.
 • Normann, Håkon Endresen (2017, 17. mars). Doktoren svarer: Kamp mot oljeplattformer.  Morgenbladet.
 • Normann, Håkon Endresen (2017). Mulighetsrom for politikk som utfordrer etablerte næringer.
 • Normann, Håkon Endresen (2017). Politics in energy system transformation. Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway. Vis sammendrag
 • Normann, Håkon Endresen (2017). "Shhh! We have a plan". Teknovatøren.  (12), s 8- 9
 • Normann, Håkon Endresen (2017, 08. september). Sjansen som glapp.  Morgenbladet.
 • Normann, Håkon Endresen & Bugge, Markus (2017). Politikk uten prioriteringer. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  40(2), s 4- 5
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2017). Med skylappene på. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2016). Path creation through branching and transfer or complementary resoures: the role of established industries for new renewable energy technologies.
 • MacKinnon, Danny; Dawley, Stuart; Menzel, Max-Peter; Sommer, Pascal; Steen, Markus; Karlsen, Asbjørn; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2016). Global production networks, energy transition and regional path creation: Offshore wind in the UK.
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Path branching as system building An innovation systems perspective on the interactions between emerging and mature industries.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. TIK WORKING PAPERS on innovation studies. 20161208.
 • Normann, Håkon Endresen (2016). Overgang til hva?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). The role of the home market in international technological innovation systems.
 • Wicken, Olav; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). Vi trenger retning for å lykkes med omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path inter-linkages.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path interlinkages.
 • Normann, Håkon Endresen (2015). Drømmen om havvind. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploiting global renewable energy growth. Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploring internationalization and transnational links in technological innovation systems.
 • Normann, Håkon Endresen (2014). Offshore wind and carbon capture and storage in Norway.
 • Normann, Håkon Endresen (2014). Offshore wind and carbon capture and storage in Norway.
 • Normann, Håkon Endresen (2013). The role of politics and agency in sustainable transitions: The case of offshore wind in Norway.
 • Normann, Håkon Endresen (2013). The role of politics and the state in sustainable transitions: Growth and decline in offshore wind in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mars 2012 15:59 - Sist endret 9. apr. 2019 12:35