Vitenskapelig ansatte

Personer 1 - 25 av 38
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Allan Dahl Andersen Andersen, Allan Dahl Førsteamanuensis +47 22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Energipolitikk, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer, Infrastrukturer, Innovasjon
Bilde av Kristin Asdal Asdal, Kristin Professor +47 22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Bilde av Tercio Avila Pinho Filho Avila Pinho Filho, Tercio Stipendiat t.a.p.filho@tik.uio.no
Bilde av Susanne Bauer Bauer, Susanne Professor +47 22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Bilde av Markus Michaelsen Bugge Bugge, Markus Michaelsen Førsteamanuensis +47 22841640 +4797665242 +47-97665242 m.m.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Bilde av Fulvio Castellacci Castellacci, Fulvio Instituttleder +47 22841628 fulvio.castellacci@tik.uio.no Economics of innovation, R&D and innovation policy, Economic growth and development, Innovation in industries, Innovation in firms, Well-being
Bilde av Dimitra Chasanidou Chasanidou, Dimitra Postdoktor +47 22841649 dimitra.chasanidou@tik.uio.no Innovasjon, bærekraftig utvikling, Innovasjonssystemer
Bilde av Lars Coenen Coenen, Lars Professor II Lars.Coenen@hvl.no Innovasjonssystemer, Klimautfordringer, bærekraft, Økonomisk geografi
Bilde av Ana Maria Delgado Aleman Delgado Aleman, Ana Maria Førsteamanuensis +47 22855850 a.m.d.aleman@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Tone Druglitrø Druglitrø, Tone Førsteamanuensis +47 22841627 +4794986339 tone.druglitro@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologi studier, Aktør-Nettverks-teori, vitenskapshistorie, kulturhistorie, medisinhistorie
Bilde av Stine Engen Engen, Stine Stipendiat stine.engen@tik.uio.no
Bilde av Jan Ernst Fagerberg Fagerberg, Jan Ernst +47 22841610 j.e.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Bilde av Jørgen Finstad Finstad, Jørgen Stipendiat jorgen.finstad@tik.uio.no
Bilde av Jakoba Sraml Gonzalez Gonzalez, Jakoba Sraml +47 22841660 j.s.gonzalez@tik.uio.no Innovation, Organisational perspective, Industry transformations
Bilde av Magnus Gulbrandsen Gulbrandsen, Magnus Professor +47 22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Bilde av Tone Huse Huse, Tone Førsteamanuensis +47 22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Joar Kvamsås Kvamsås, Joar Stipendiat joar.kvamsas@tik.uio.no
Bilde av Silje Rebecca Morsman Morsman, Silje Rebecca Stipendiat s.r.morsman@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Sissel Myklebust Myklebust, Sissel Førsteamanuensis (pensjonert) Forskningspolitikk, Vitenskaps- og teknologistudier, Teknologi- og industrihistorie, Ekspertise, Forbruk og reklame
Bilde av Tommas Måløy Måløy, Tommas Stipendiat tommas.maloy@tik.uio.no
Nykamp, Hilde Andrea Postdoktor +47 22841617 +4793285877 h.a.nykamp@tik.uio.no
Bilde av Hilde Reinertsen Reinertsen, Hilde Forsker +47 22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Bilde av Frauke Gerdes Rohden Rohden, Frauke Gerdes Stipendiat f.g.rohden@tik.uio.no
Bilde av Helge Ryggvik Ryggvik, Helge Forsker +47 22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Helse Miljø og Sikkerhet, Kunnskapsøkonomi, Risiko, Energipolitikk, Økonomisk historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Bilde av Trust Saidi Saidi, Trust Postdoktor +47 22841639 +4722841639 trust.saidi@tik.uio.no