Tone Druglitrø

Bilde av Tone Druglitrø
English version of this page
Telefon +47 22841627
Mobiltelefon +4794986339
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus 5. etasje
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

TIK henviser til engelsk presentasjon av Tone Druglitrø 

Emneord: Vitenskaps- og teknologi studier, Aktør-Nettverks-teori, vitenskapshistorie, kulturhistorie, medisinhistorie

Publikasjoner

 • Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (2019). When Authority Goes Viral: Digital Communication and Health Expertise on pandemi.no, In Kristian Bjørkdahl & Benedicte Carlsen (ed.),  Pandemics, Publics, and Politics - Staging Responses to Public Health Crises.  Palgrave Pivot.  ISBN 978-981-13-2801-5.  Chapter 6.  s 75 - 91
 • Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone (2017). Modifying the biopolitical collective. The law as a moral technology, In Kristin Asdal; Tone Druglitrø & Steve Hinchliffe (ed.),  Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition.  Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  4.
 • Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (2017). Introduction. The more than human condition: Sentient creatures and versions of biopolitics, In Kristin Asdal; Tone Druglitrø & Steve Hinchliffe (ed.),  Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition.  Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  Introduksjon.
 • Druglitrø, Tone (2017). "Skilled Care" and the Making of Good Science. Science, Technology and Human Values.  ISSN 0162-2439.  43(4), s 649- 670 . doi: 10.1177/0162243916688093 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (2016). Animal Housing/Housing Animals: Nodes of politics, practices and infrastructures, In Kristian Bjørkdahl & Tone Druglitrø (ed.),  Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures.  Routledge.  ISBN 9781138854116.  1.  s 1 - 14
 • Davies, Gail F.; Greenhough, Beth J.; Hobson-West, Pru; Kirk, Robert G.W.; Applebee, Ken; Bellingan, Laura C.; Berdoy, Manuel; Buller, Henry; Cassaday, Helen J.; Davies, Keith; Diefenbacher, Daniela; Druglitrø, Tone; Escobar, Maria Paula; Friese, Carrie; Herrmann, Kathrin; Hinterberger, Amy; Jarrett, Wendy J.; Jayne, Kimberley; Johnson, Adam M.; Johnson, Elizabeth R; Konold, Timm; Leach, Matthew C.; Leonelli, Sabina; Lewis, David I; Lilley, Elliot J; Longridge, Emma R.; McLeod, Carmen M.; Miele, Mara; Nelson, Nicole C.; Ormandy, Elisabeth H.; Pallett, Helen; Poort, Lonneke; Pound, Pandora; Ramsden, Edmund; Roe, Emma; Scalway, Helen; Schrader, Astrid; Scotton, Chris J.; Scudamore, Cheryl L.; Smith, Jane A.; Whitfield, Lucy & Wolfensohn, Sarah (2016). Developing a collaborative agenda for humanities and social scientific research on laboratory animal science and welfare. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11:e0158751(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0158791
 • Druglitrø, Tone (2016). Care and tinkering in the animal house. Conditioning monkeys for poliomyelitis research and public health work, In Kristian Bjørkdahl & Tone Druglitrø (ed.),  Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures.  Routledge.  ISBN 9781138854116.  10.  s 151 - 166
 • Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone (2014). Veterinærene. En profesjons arbeid på grensen: For jurisdiksjon og velferd, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  23.  s 700 - 734
 • Druglitrø, Tone (2014). Writing radical laboratory animal histories. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(1), s 36- 44 . doi: 10.5324/njsts.v2i1.2135 Vis sammendrag
 • Druglitrø, Tone & Kirk, Robert G. W. (2014). Building Transnational Bodies: Norway and the International Development of Laboratory Animal Science, ca.1956-1980. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  27, s 333- 357 . doi: 10.1017/S026988971400009X
 • Druglitrø, Tone (2013). Motstand mot "forstanden": Kontroversen om forsøksdyr og forsøksdyrutvalget i Norge på 1970-tallet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  40(3), s 59- 87
 • Druglitrø, Tone (2009). Negotiating a Standard, In Tora Holmberg (ed.),  Investigating Human/Animal Relations.  Centrum för genusvetenskap.  ISBN 978-91-978186-0-5.  4:5.  s 172 - 181

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (ed.) (2017). Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  224 s. Vis sammendrag
 • Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (ed.) (2016). Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge.  ISBN 9781138854116.  215 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Druglitrø, Tone (2021, 14. januar). Forsökdjuren - om liven som används i jakten på kunskap.. [Internett].  PodMe.
 • Druglitrø, Tone (2021). Procedural Care: Licensing Practices in Animal Research.
 • Druglitrø, Tone (2021, 25. mai). Vaksiner i historien. [Internett].  Nasjonalbiblioteket.
 • Druglitrø, Tone (2020, 30. mars). Mennesker og virus. Hvem har skylda for coronaviruset?. [TV].  Norsk Rikskringkasting.
 • Druglitrø, Tone (2020, 17. april). Utfordrer samspillet mellom dyr og menneske. [Internett].  forskning.no.
 • Druglitrø, Tone (2020). Vaksinemotstandens fall?. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  20(3), s 26- 27
 • Druglitrø, Tone (2020). Virusutbrudd er et økologisk problem. Avisa Vårt land.
 • Druglitrø, Tone (2019). Makt og bestialitet under det franske eneveldet. Salongen.no.
 • Druglitrø, Tone (2019). Negotiating monkey lifetimes: Exploring practices of quarantining, containment and trade of laboratory animals.
 • Druglitrø, Tone (2019). "Paper Care": Animal Research Applications as Genre.
 • Druglitrø, Tone (2019). Å studere etikk og verdier i praksis: Materiell-semiotiske perspektiver på menneske-dyr relasjoner.
 • Druglitrø, Tone; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka & Reinertsen, Hilde (2019). Tverrfaglighet under press. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Druglitrø, Tone (2018). Domestisering, omsorg og instrumentalitet. Kommentar til boka Domestication gone wild (red. Swanson, Lien & Ween, 2018).
 • Druglitrø, Tone (2018). Hva sier dyrene?. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. Vis sammendrag
 • Druglitrø, Tone (2018). Instrumentalitet og omsorg i menneske-dyr relasjoner.
 • Druglitrø, Tone (2018). Paper care, or the exercise of harm-benefit analysis in the animal research apparatus.
 • Druglitrø, Tone & Asdal, Kristin (2018). Accounts that may move: Material-semiotics and the more-than-human condition.
 • Druglitrø, Tone; Ingierd, Helene & Torp, Ingrid S. (2018). Dyreforsøk er vanskelig, derfor trenger vi etiske retningslinjer. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Druglitrø, Tone (2017). Texts as infrastructure. The global governance of viral diseases and the emerging problem of connectedness.
 • Lundblad, Michael & Druglitrø, Tone (2017). Ebola Zombies and Terrorist Animals?: Welcome to World War Z. The BIODIAL Blog.
 • Druglitrø, Tone (2015). Etikk og omsorg i laboratoriet: Forsøksdyr og framveksten av "god vitenskap".
 • Druglitrø, Tone (2015). Vitenskap, teknologi og samfunn. En introduksjon til STS. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  3(2), s 47- 50
 • Druglitrø, Tone (2014). Veterinary care and animal welfare: The development of laboratory animal science in Norway.
 • Druglitrø, Tone (2014). Å skrive radikale historier om dyr: Forsøksdyr i norsk biomedisin.
 • Druglitrø, Tone (2013). Naturen som forsvant i redningsforsøket?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  40(1-2), s 115- 126
 • Druglitrø, Tone (2013). Tinkering with the Macaque: The role of husbandry practices and infrastructural arrangements in laboratory animal modelling in Norway.
 • Druglitrø, Tone (2012). Human-animal intra-actions in laboratory animal science: A historical perspective.
 • Druglitrø, Tone (2012). Skilled care: Investigating notions of care in Laboratory Animal Science.
 • Druglitrø, Tone (2012). Å skape en standard for velferd. Forsøksdyr i norsk biomedisin, 1953-1986.
 • Druglitrø, Tone (2011). "Skilled Care".
 • Druglitrø, Tone & Kirk, Robert G. W. (2011). Communicating Care: Scientific standards and moral values in the transnational development of laboratory animal science, c. 1956-1988.
 • Druglitrø, Tone (2010). Skilled Care: Establishing a standard for good care in Norwegian Laboratory Animal Science, 1960 -1977.
 • Druglitrø, Tone (2010). Skilled Care: Investigating Care in Norwegian Laboratory Animal Science, 1970 - 1977.
 • Druglitrø, Tone (2009). Changing Practices, Changing Perspectives: Laboratory Animals in Post Second World War Norway.
 • Druglitrø, Tone (2009). Changing Practices, Changing Perspectives: Standardizing Laboratory Animal Science in Post Second World War Norway.
 • Druglitrø, Tone (2009). Practices are not everywhere, they are somewhere?: Exploring Standardization in Relation to Care Practices.
 • Druglitrø, Tone (2008). Animals as Technology.
 • Druglitrø, Tone (2008). Nye visjoner og "nye" dyr.
 • Druglitrø, Tone (2008). Scientific Animals: Negotiating a Standard.
 • Druglitrø, Tone (2008). Searching for analytical concepts and perspectives for narrating the history of laboratory animals at the University of Oslo in the post-war era.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2013 10:55 - Sist endret 4. mars 2021 19:44