English version of this page

ResBod: Resisting bodies: The politics and practices of the immune system

ResBod forskningsprosjekt undersøker hvordan kunnskap om immunforsvaret skapes i vitenskapen, og hvordan immunologisk kunnskap har blitt sentralt for å håndtere biomedisinske og bioøkonomiske utfordringer. 

Virus

Virus

Foto: Colourbox.com

Immunsystemet, hva det består av og hvordan det fungerer, er et sentralt studieobjekt for livsvitenskapen og er under stadig endring. En viktig del av immunologien handler om å sammenligne immunologiske problemstillinger i ulike dyrearter, og mellom mennesker og dyr. En årsak til dette er en økende forekomst av zoonoser, det vil si virussykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. En annen årsak er at kunnskap om kroppers motstand mot sykdom i økende grad blir sett på som avgjørende for å sikre innovasjoner innen kreftbehandling og behandling av kroniske sykdommer, vaksineutvikling, samt utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi rundt havbruk. 

Om prosjektet

ResBod har som mål å studere de ulike måtene kunnskap om immunforsvaret frembringes og hvordan immunologisk kunnskap tas opp, bestrides og/eller forvaltes i konkrete politiske og kulturelle sammenhenger. Gjennom unike empiriske studier av immunologisk grunnforskning, immunterapi, vaksineutvikling og massevaksinering, samt politiske reguleringer og håndtering av immunologiske problemstillinger, vil ResBod bidra til en bedre forståelse av hvordan kunnskap om dyrs og menneskers kropper og motstand mot sykdom har utviklet seg i samspill og i spenning. 

Et sentralt bidrag fra ResBod vil være å utvikle nye perspektiver og metoder som kan bedre beskrive og analysere den mer-enn-menneskelige kompleksiteten i vitenskapelige og politiske praksiser som retter seg mot å trygge helse og sikre motstand mot sykdom.

 

Finansiering

ResBod er finansiert av Norges Forskningsråd, Yngre forskertalenter stipend.

Samarbeid

MeinWe, Københavns Universitet

Start - slutt

2020 - pågående

Publisert 1. apr. 2020 13:10 - Sist endret 7. des. 2021 21:28