English version of this page

ResBod: Resisting bodies: The politics and practices of the immune system

ResBod forskningsprosjekt undersøker hvordan kunnskap om immunforsvaret skapes i vitenskapen, og hvordan immunologisk kunnskap har blitt sentralt for å håndtere politiske, sosiale og etiske utfordringer rundt bærekraftig sameksistens mellom mennesker, dyr og natur.

Virus

Virus

Foto: Colourbox.com

Immunforsvaret, hva det består av og hvordan det fungerer, er et sentralt studieobjekt for livsvitenskapen. Kunnskap om kroppens motstand mot sykdom blir i økende grad sett på som avgjørende innen helseinnovasjon.

Aktuelle områder er kreftbehandling, behandling av kroniske sykdommer, vaksineutvikling samt fremstilling av en bærekraftig bioøkonomi rundt havbruk.

Om prosjektet

ResBod har som mål å studere de ulike måtene kunnskap om immunforsvaret frembringes og hvordan denne kunnskapen tas opp og / eller bestrides i konkrete politiske og kulturelle sammenhenger. 

Gjennom unike empiriske studier av:

  • virusforskning
  • translasjonsforskning
  • vaksineproblematikk
  • genteknologi

vil ResBod bidra til en bedre forståelse av nåværende og historiske problemstillinger knyttet til immunforsvaret, og på hvilke måter og med hvilke midler immunologisk kunnskap påvirker vår forståelse av oss selv og våre naturlige omgivelser.

Videre vil et sentralt bidrag fra ResBod være å utvikle:

  • nye teoretiske perspektiver og metoder

som kan bedre:

  • beskrive og analysere kompleksitetene i vitenskapelige og politiske praksiser

som retter seg mot å trygge helse og sikre motstand mot sykdom.

Finansiering

ResBod er finansiert av Norges Forskningsråd, Yngre forskertalenter stipend.

Samarbeid

MeinWe, Københavns Universitet

Start - slutt

2020 - pågående

Publisert 1. apr. 2020 13:10 - Sist endret 5. apr. 2021 13:34