Markus Michaelsen Bugge

Bilde av Markus Michaelsen Bugge
English version of this page
Telefon +47 22841640
Mobiltelefon +47-97665242
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Jeg ønsker å bidra til en bedre forståelse av hvordan moderne økonomier og samfunn utvikles gjennom teknologisk endring og innovasjon. En sentral del av denne ambisjonen handler om å undersøke og forstå hvordan innovasjonsprosesser betinges av politikk og praksiser og påvirkes av geografiske og institusjonele forhold.

For tiden er jeg involvert i prosjekter om a) reduksjon av matsvinn, b) digitalisering av utdanning, c) innovativ avfallslogistikk og d) arbeidslivsrelevans i utdanningen.

Bakgrunn

2019- Førsteamanuensis, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

2017-2018 Førsteamanuensis, ITS Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo

2015-2017 Foreleser, UNIK Universitetssenteret på Kjeller

2005-2009 Stipendiat, Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala Universitet

2004- Seniorforsker, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

2001-2004 Forsker, STEP-gruppen

2000-2001 Forskningsassistent, STEP-gruppen

1998-1999 Mastergrad, ESST Society, Science and Technology in Europe, Universitetet i Oslo

 

 

Emneord: Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer

Publikasjoner

 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus Michaelsen; Hansen, Teis; Tanner, Anne & Wicken, Olav (2021). Walking the talk? Innovation policy approaches to unleash the transformative potentials of the Nordic bioeconomy. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 49(2), s. 324–346. doi: 10.1093/scipol/scab083. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus Michaelsen; Andersen, Allan Dahl & Steen, Markus (2021). The role of regional innovation systems in mission-oriented innovation policy: exploring the problem-solution space in electrification of maritime transport. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. doi: 10.1080/09654313.2021.1988907. Fulltekst i vitenarkiv
 • Forsberg, Ellen-Marie; Strøm-Andersen, Nhat; Bugge, Markus Michaelsen; Brekke, Andreas & Prestrud, Kjersti (2021). RRI and Value Chain Collaboration for Innovations Reducing Food Waste. I Bitran, Iain; Conn, Steffen; Huizingh, K.R.E. & Torkkeli, Marko (Red.), Proceedings on the 2021 ISPIM innovation conference : Innovating our common future. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press. ISSN 9789523354678. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus & Siddiq, Fazilat (2021). Empowering professionalism in mission-oriented innovation. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 48(3), s. 423–437. doi: 10.1093/scipol/scab020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saidi, Trust; Thune, Taran Mari & Bugge, Markus (2020). Making ‘hidden innovation’ visible? A case study of an innovation management system in health care . Technology Analysis & Strategic Management. ISSN 0953-7325. s. 1–13. doi: 10.1080/09537325.2020.1841156.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Bugge, Markus; Wollscheid, Sabine & Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2020). Ready to Go? Schools? Preparedness for Teaching and Learning Within a One-to-One Program. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12066, s. 569–580. doi: 10.1007/978-3-030-44999-5_47.
 • Wollscheid, Sabine; Stensaker, Bjørn & Bugge, Markus (2019). Evidence-Informed Policy and Practice in the Field of Education: The Dilemmas Related to Organizational Design . European Education : Issues and Studies. ISSN 1056-4934. 51(4). doi: 10.1080/10564934.2019.1619465. Fulltekst i vitenarkiv
 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2019). Directionality and diversity: Contending policy rationales in the transition towards the bioeconomy. I Klitkou, Antje; Fevolden, Arne Martin & Capasso, Marco (Red.), From Waste to Value: Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies. Routledge. ISSN 978-0-429-46028-9. s. 233–252. doi: 10.3390/su9020206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2019). Mission-oriented innovation in urban governance: setting and solving problems in waste valorisation. I Klitkou, Antje; Fevolden, Arne Martin & Capasso, Marco (Red.), From Waste to Value: Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies. Routledge. ISSN 978-0-429-46028-9. s. 91–106. doi: 10.4324/9780429460289-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Bolwig, Simon; Hansen, Teis & Tanner, Anne Nygaard (2019). Theoretical perspectives on innovation for waste valorisation in the bioeconomy. I Klitkou, Antje; Fevolden, Arne Martin & Capasso, Marco (Red.), From Waste to Value: Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies. Routledge. ISSN 978-0-429-46028-9. s. 51–70. doi: 10.4324/9780429460289-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Hansen, Teis & Klitkou, Antje (2019). What is the bioeconomy? I Klitkou, Antje; Fevolden, Arne Martin & Capasso, Marco (Red.), From Waste to Value: Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies. Routledge. ISSN 978-0-429-46028-9. s. 19–50. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Fevolden, Arne Martin & Klitkou, Antje (2018). Governance for system optimization and system change: The case of urban waste. Research Policy. ISSN 0048-7333. 48(4), s. 1076–1090. doi: 10.1016/j.respol.2018.10.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Coenen, Lars & Branstad, Are (2018). Governing socio-technical change: Orchestrating demand for assisted living in ageing societies. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 45(4), s. 468–479. doi: 10.1093/scipol/scy010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Coenen, Lars; Marques, Pedro & Morgan, Kevin (2017). Governing system innovation: assisted living experiments in the UK and Norway. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 25(12), s. 2138–2156. doi: 10.1080/09654313.2017.1349078.
 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2017). Directionality across diversity: governing contending policy rationales in the transition towards the bioeconomy. Sustainability. ISSN 2071-1050. 9(2). doi: 10.3390/su9020206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Hansen, Teis & Klitkou, Antje (2016). What is the bioeconomy? A review of the literature. Sustainability. ISSN 2071-1050. 8:691(7). doi: 10.3390/su8070691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Coenen, Lars; Asheim, Bjørn Terje; Bugge, Markus & Herstad, Sverre Johan (2016). Advancing regional innovation systems: What does evolutionary economic geography bring to the policy table? Environment and Planning. C, Government and Policy. ISSN 0263-774X. doi: 10.1177/0263774X16646583. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus & Bloch, Carter (2016). Between bricolage and breakthroughs—framing the many faces of public sector innovation. Public Money & Management. ISSN 0954-0962. 36(4), s. 281–288. doi: 10.1080/09540962.2016.1162599.
 • Bugge, Markus & Øiestad, Sara (2015). The Micro-foundations of Regional Branching—the Case of Digitization of Publishing. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 23(4), s. 764–784. doi: 10.1080/09654313.2014.970131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus & Øiestad, Sara (2014). Digitisation of publishing: Exploration based on existing business models. Technological Forecasting and Social Change. ISSN 0040-1625. 83(1), s. 54–65. doi: 10.1016/j.techfore.2013.01.010.
 • Bloch, Carter & Bugge, Markus (2013). Public sector innovation—From theory to measurement. Structural Change and Economic Dynamics. ISSN 0954-349X. 27, s. 133–145. doi: 10.1016/j.strueco.2013.06.008.
 • Bugge, Markus & Skålholt, Asgeir (2013). Smart velferd: Styringsparadigmer for innovasjon i kommunene. I Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard & Aarsæther, Nils (Red.), Innovative kommuner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41182-4. s. 53–70.

Se alle arbeider i Cristin

 • Forsberg, Ellen-Marie; Strøm-Andersen, Nhat; Bugge, Markus Michaelsen; Brekke, Andreas & Prestrud, Kjersti (2022). When urgent challenges demand the time to collaborate: RRI and Value Chain Collaboration for Innovations Reducing Food Waste.
 • Bugge, Markus Michaelsen; Berg, Richard L. & Tømte, Cathrine Edelhard (2021). Technology transfer for transformative change? Systemic barriers ti innovation in the global south.
 • Bugge, Markus Michaelsen (2021). Verdenskafé om matsvinn.
 • Strøm-Andersen, Nhat; Szulecka, Julia & Bugge, Markus Michaelsen (2021). A systemic negligence? The transition toward food sustainability and the case of food waste.
 • Daus, Stephan; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Siddiq, Fazilat; Hammer Smedsrud, Jørgen; Håland, Tine Weise & Bugge, Markus Michaelsen (2021). Hvordan fungerer Dragonbox Skole på elevenes matematikkferdigheter og lærelyst?
 • Forsberg, Ellen-Marie; Strøm-Andersen, Nhat; Bugge, Markus Michaelsen; Brekke, Andreas & Prestrud, Kjersti (2021). RRI and Value Chain Collaboration for Innovations Reducing Food Waste.
 • Forsberg, Ellen-Marie; Strøm-Andersen, Nhat; Bugge, Markus Michaelsen; Brekke, Andreas & Prestrud, Kjersti (2021). RRI and Value Chain Collaboration for Innovations Reducing Food Waste.
 • Bugge, Markus Michaelsen & Normann, Håkon Endresen (2021). Nærsynt om «mission»-økonomi. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Siddiq, Fazilat; Hammer Smedsrud, Jørgen; Bugge, Markus & Daus, Stephan (2021). Innovativ matematikkundervisning på barnetrinnet førte til positive resultater.
 • Andersen, Allan Dahl; Bugge, Markus; Capasso, Marco; Jolly, Suyash; Klitkou, Antje & Sotarauta, Markku [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Green growth in Nordic regions: Eight case studies.
 • Bugge, Markus (2020). (How) do we enable transformative innovation in the public sector?
 • Bugge, Markus (2020). Forutsetninger for en grønn og innovativ avfallslogistikk .
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus & Wennerød-Diesen, Frida Felicia (2020). Organization of teaching and learning with 1:1 digital devices .
 • Bugge, Markus; Andersen, Allan Dahl & Steen, Markus (2020). Multi-scalar directionality in mission-oriented innovation policies - A ferrytale from green maritime.
 • Steen, Markus; Hansen, Teis; Bugge, Markus; Finne, Håkon & Ullern, Eli Fyhn (2020). Policy mixes for regional green growth.
 • Røste, Rannveig & Bugge, Markus (2019). "Mission-oriented innovation policy on the ground: co-evolving in the interplay of public, private and civic actors".
 • Szulecka, Julia; Bugge, Markus & Scordato, Lisa (2019). Bioøkonomi - men hvordan? Koordineringsutfordringer.
 • Bugge, Markus; Hatløy, Anne; Halvorsen, Tor; Kebede, Tewodros Aragie; Tømte, Cathrine Edelhard & Van den Bergh, Graziella (2019). The need for demand and local anchoring of innovations.
 • Bugge, Markus; Fevolden, Arne Martin & Klitkou, Antje (2019). Er offentlig sektor rigget for det grønne skiftet? Stat og styring. ISSN 0803-0103. 29(3), s. 20–23.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Wollscheid, Sabine; Vennerød, Frida Felicia & Bugge, Markus (2019). Hvorfor skal vi ha nettbrett i skolen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bugge, Markus (2019). Multi-level directionality in mission-oriented innovation - A ferrytale from green maritime .
 • Bugge, Markus (2019). Organisering for innovasjon - Er offentlig sektor rigget for det grønne skiftet?
 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus & Szulecka, Julia (2019). Koordineringsutfordringer i politikken for bioøkonomien.
 • Bugge, Markus (2019). Innovasjon i avfallshåndtering - Resirkulering eller forebygging?
 • Bugge, Markus (2019). Understanding the Bioeconomy.
 • Bugge, Markus (2018). Future studies of policies for research and innovation.
 • Røste, Rannveig; Bugge, Markus & Dybdahl, Linn Meidell (2018). Grand challenges on the ground: Exploring governance dynamics in sustainability transitions.
 • Bugge, Markus (2018). Innovation in an SDG context. Sustainable innovations: Drivers, dilemmas and goals.
 • Gregg, Jay Sterling; Happel, Maaike Karlijn; Bolwig, Simon; Bugge, Markus; Tanner, Anne & Klitkou, Antje (2018). The value chain for valorisation of organic waste in promotion of a circular bioeconomy: A literature review.
 • Bugge, Markus (2017). Hvorfor vokser Norge? Paneldebatt om norsk verdiskapning og innovasjon. [Internett]. Deloitte.
 • Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2017). Privat eller offentlig søppeldrift? Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 24–24.
 • Normann, Håkon Endresen & Bugge, Markus (2017). Politikk uten prioriteringer. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 40(2), s. 4–5.
 • Bugge, Markus (2017). Hvordan kan bioøkonomien forstås som et systemskift? Bioøkonomien i et bredere perspektiv .
 • Klitkou, Antje; Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2016). Action space in transition to sustainable urban waste management.
 • Bugge, Markus (2016). Forskning og Innovasjon.
 • Bugge, Markus; Klitkou, Antje & Fevolden, Arne Martin (2016). Transition to sustainable urban waste management.
 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2016). Deconstructing the policy discourse: Contending visions of the bio-based economy.
 • Klitkou, Antje; Bugge, Markus & Hansen, Teis (2016). Competing visions for the transition to the bioeconomy.
 • Scordato, Lisa; Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2016). Governance in transition: directionality and heterogeneity towards a bioeconomy.
 • Klitkou, Antje; Bugge, Markus & Fevolden, Arne Martin (2016). Action space in transition to sustainable urban waste management.
 • Bugge, Markus & Skogli, Erland (2016). Spredning av innovative offentlige anskaffelser i norske kommuner.
 • Bugge, Markus (2016). From Grand Challenges to Daily Practice: The policy conditions for transformational change.
 • Bugge, Markus & Smith, Keith (2016). Facing the Grand Challenges: Health and Ageing, Climate and Energy.
 • Bugge, Markus; Coenen, Lars & Branstad, Are (2015). A co-evolutionary approach to transformative change in health care – The case of active ageing .
 • Bugge, Markus & Skogli, Erland (2015). Hvordan fremme innovasjon i kommunale anskaffelser?
 • Bugge, Markus (2015). A co-evolutionary approach to transformative change in health care – The case of active ageing.
 • Bugge, Markus (2015). A co-evolutionary approach to transformative change in health care – The case of active ageing.
 • Bugge, Markus (2015). Velferdsteknologi, utvikling og samhandling - Relasjon mellom bruker, kommune og leverandør.
 • Bugge, Markus (2015). Måling av forskningens samfunnseffekter. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 38(2).
 • Bugge, Markus (2015). Kunnskapens begrensninger.
 • Bugge, Markus & Seland, Idunn (2015). Å måle seg inn i et hjørne. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 6–6.
 • Bugge, Markus (2014). Kunnskapens begrensninger. Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 10–13.
 • Bugge, Markus; Solberg, Espen & Wilhelmsen, Lars (2013). European Public Sector Innovation Scoreboard 2013 (EPSIS). I Solberg, Espen & Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013. Norges forskningsråd. ISSN 978821203238-5. s. 29–29.
 • Bugge, Markus (2013). Hvordan orkestrere kunnskap for en innovativ Osloregion?
 • Bugge, Markus (2013). Refleksjoner rundt forskerrollen.
 • Bugge, Markus; Herstad, Sverre Johan; Coenen, Lars & Asheim, Bjørn Terje (2013). What does evolutionary economic geography bring to the policy table? Re-considering regional innovation policy.
 • Bugge, Markus (2013). Innovasjon i offentlige organisasjoner.
 • Bugge, Markus (2013). Re-cycling knowledge: How do modern societies and economies evolve through technological change and innovation?
 • Bloch, Carter & Bugge, Markus (2012). Public sector innovation - from theory to measurement.
 • Bugge, Markus & Skålholt, Asgeir (2012). Co-creation for Public Sector Innovation.
 • Bugge, Markus (2012). Digitalisering av reklamebransjen.
 • Bugge, Markus (2012). Innovasjon i offentlige organisasjoner.
 • Bugge, Markus (2012). Fra budskap til tjeneste.
 • Herstad, Sverre Johan; Asheim, Bjørn Terje; Bugge, Markus & Coenen, Lars (2012). What Does Evolutionary Economic Geography Bring To The Policy Table? Reconceptualising regional innovation systems.
 • Bugge, Markus (2012). Innovasjon i offentlig sektor satt i kontekst.
 • Foyn, Frank; Wilhelmsen, Lars & Bugge, Markus (2011). Innovasjon i offentlig sektor - kunnskapsgrunnlaget for en mer effektiv og strategisk offentlig sektor i Norden. I Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2011. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-02965-1. s. 129–130.
 • Finne, Håkon; Bugge, Markus Michaelsen; Hansen, Teis; Jolly, Suyash; Steen, Markus & Suvinen, Nina (2021). Regional policies for green growth. Nordic experiences. SINTEF Digital, Teknologiledelse. ISSN 978-82-14-07654-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus & Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2019). Digital læring i askerskolen : Sluttrapport fra følgeforskning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0440-8.
 • Andersen, Allan Dahl; Bugge, Markus; Capasso, Marco; Jolly, Suyash; Klitkou, Antje & Sotarauta, Markku [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Green growth in Nordic regions : Eight case studies . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0389-0.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus & Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2018). Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0362-3.
 • Siddiq, Fazilat; Bugge, Markus; Ulriksen, Robin & Tømte, Cathrine Edelhard (2017). Matematikk på nye måter : Erfaringer fra pilotering av Dragonbox ved 10 skoler i Skedsmo kommune. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0284-8.
 • Bugge, Markus; Wollscheid, Sabine & Stensaker, Bjørn (2016). Evaluering av Kunnskapssenter for utdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0188-9.
 • Sivertsen, Gunnar; Piro, Fredrik Niclas; Bugge, Markus; Fevolden, Arne Martin; Solberg, Espen & Wiig, Ole (2014). Monitoreringssystem for forskning og innovasjon innen helse og omsorg: Et forprosjekt for å undersøke mulighetene. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 1894-8200.
 • Asheim, Bjørn Terje; Bugge, Markus; Coenen, Lars & Herstad, Sverre Johan (2013). What Does Evolutionary Economic Geography Bring To The Policy Table? Reconceptualising regional innovation systems. Circle, Lunds universitet.
 • Bugge, Markus; Solberg, Espen; Fridholm, Tobias & Sivertsen, Gunnar (2013). Kunnskap i system: En kartlegging av kunnskapsfunksjonen på det arbeids- og velferdspolitiske området i Sverige, Danmark og Canada. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-968-5.
 • Bugge, Markus Michaelsen; Mortensen, Peter S. & Bloch, Carter (2011). Measuring Public Innovation in Nordic Countries: Report on the Nordic Pilot studies - Analyses of methodelogy and results. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-794-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. apr. 2019 09:52 - Sist endret 14. mars 2022 12:59

Forskergrupper