Hvem kontakter jeg med mine studiespørsmål?

Studieinformasjon for masterstudenter

  • opptak til masterstudiet

  • studieveiledning

  • søknad om permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

  • med mer

 

Studiekonsulent

info@tik.uio.no

 
Besøksadresse
Midlertidige lokaler mai 2021–august 2022
Sognsveien 77, 3. etasje, Inngang B
 
 
Postadresse
Postboks 1108 Blindern
0317 Oslo 

Informasjon for ph.d.-kandidater

  • Informasjon om opptak og kursavvikling ph.d.-programmet retning Teknologi, innovasjon og kultur

 

 

Ph.d-rådgiver: Ingrid Helene Johnsen