Hvem kontakter jeg med mine studiespørsmål?

Studieinformasjon for masterstudenter

  • opptak til masterstudiet

  • studieveiledning

  • søknad om permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

  • med mer

 

 

 

Studiekonsulent: Lene Angelskår

Informasjon for ph.d.-kandidater

  • Informasjon om opptak og kursavvikling ph.d.-programmet retning Teknologi, innovasjon og kultur

 

 

Ph.d-rådgiver: Lene Angelskår