Læringsressurser

Som masterstudent ved TIK blir du en del av et klassemiljø. Årskullene består av studenter fra ulike fagtradisjoner. En sentral læringsressurs for våre studenter er derfor dine medstudenter.

Bibliotekar

Universitetsbibliotekarene kan bistå studentene med tips og veiledning i forbindelse med research til masteroppgaver. 

 

Lesesal

Masterstudenter ved TIK-senteret har en egen lesesal til disposisjon i 2. etasje, Harriet Holters hus.