Læringsressurser

Som masterstudent ved TIK blir du en del av et klassemiljø. Årskullene består av studenter fra ulike fagtradisjoner. En sentral læringsressurs for våre studenter er derfor dine medstudenter.

Bibliotekar

Universitetsbibliotekaren ved TIK kan bistå studentene med tips og veiledning i forbindelse med research til masteroppgaver. TIK-senterets kontaktperson er Pål Magnus Lykkja (p.m.lykkja(at)ub.uio.no) .

 

Lesesal

Ansatte og studenter ved TIK er samlet i samme etasje. Masterstudenter ved TIK-senteret har en egen lesesal til disposisjon i 5. etasje, Eilert Sundts hus.

 

Studiekonsulent

Finn kontaktinformasjon her

SV-fakultetet

Læringsressurser